04 жовтня 2022

Дві виїзні ознайомчі лекції було проведено на базі Управління Держпраці у Рівненській області доцентом кафедри цивільно-правових дисциплін Риженком І.М. із працівниками вище озвученої установи, зокрема завідувачем сектору експертизи умов праці Кондрачук О.В., завідувачем сектору з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавство про працю управління держпраці у Рівненській області  Захарчук М.В., виконавчим директором ТОВ "Рівненський навчально-методичний центр" Павлюк В.В.

Лекції для студентів 4го курсу юридичного факультету (у присутності  декана - доцента Микульця Віталія Юрійовича) були організовані за такими темами . Перша бінарна лекція стосувалась безпеки праці (Тема зустрічі «Культура безпеки праці» ) та друга лекція стосувалась організації трудових відносин в умовах воєнного стану  (Тема зустрічі «Захист трудових прав в умовах воєнного стану»).

ЯК зазначила завідувач сектору з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавство про працю управління держпраці у Рівненській області  Захарчук М.В що, безпека праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням виступає одним із головних факторів, які гарантують високу продуктивність праці фахівця. І хоч для запобігання нещасним випадкам на виробництві існують цілі інженерні системи з техніки безпеки, розробляються відповідні інструкції, правила з техніки безпеки, вводиться систематичний інструктаж персоналу – це не може повністю запобігти так званому “людському фактору”. На жаль, через незнання чи недбальство виконавця робіт правила техніки безпеки часто пишуться ціною здоров’я та життя працівників. Щоб запобігти цьому, особлива увага як стейкхолдера приділяється викладанню освітніх компонентів «Цивільна безпека» та «Безпека життєдіяльності» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти спеціальності 081 Право доцентом, кандидатом технічних наук Риженком Ігорем Миколайовичем.

віїзна лекція

Під час першої лекції представники Управління Держпраці звернули увагу студентів на порядок оформлення трудових відносин, та питання щодо змін у законодавстві з охорони праці. Серед основних питань – формування культури охорони праці майбутніх працівників, їх активна життєва позиція щодо власного життя та власної безпеки, свідоме дотримання правил безпеки на виробництві, питання трудової мотивації, що напряму впливає на безпеку праці, роль гігієни праці. Розглянуті питання відповідності робочих місць санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту, основні аспекти профілактики професійних захворювань, а також питання офіційного працевлаштування та гідних умов праці.

Виїздна лекція


 

На другій лекції завідувачем сектору експертизи умов праці Кондрачук О.В було піднято такі актуальні питання: щодо пенсійного забезпечення, особливості надання державної соціальної допомоги та пільг, грошові виплати на дітей, допомога населенню, бізнесу та органам місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, організація надання соціальних послуг, соціальні гарантії особам, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, соціальні гарантії військовослужбовцям, страхові виплати та медико-соціальні послуги у випадку травмування або смерті працівника, процедура отримання статусу безробітної особи. Також Риженком І.М., через призму дисципліни «соціальний захист населення в умовах надзвичайного та воєнного станів», були оприлюднені питання щодо надання відпусток без збереження заробітної плати, питання змін в оплаті праці, заборона звільнення працівників, які мають дітей та виїхали за межі України як біженці, питання обліку робочого часу тощо.

Виконавчим директором ТОВ "Рівненський навчально-методичний центр" Павлюк В.В. був окремо зроблений аналіз реформ та змін у трудовому законодавстві в умовах воєнного стану.

Із 19 серпня 2022  і до припинення або скасування воєнного стану діють

такі зміни і доповнення до Кодексу законів про працю України:

- передбачається добровільність застосування договірного режиму регулювання трудових відносин роботодавцями, які відповідно до встановлених критеріїв мають право його застосовувати (нова ст. 49-5);

- визначається механізм і особливості застосування договірного режиму регулювання трудових відносин (ст. ст. 9, 21, 24 та нова ст. 49-5);

- визначаються особливості надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин (нова ст. 49-5);

- визначаються основні регулюючі функції, істотні умови (в т. ч. загальні засади організації індивідуальних умов праці, зміни умов праці, безпеки і захисту праці працівника) та порядок укладення трудового договору в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин (нова ст. 49-6);

- встановлюються строки і періодичність виплати заробітної плати в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин – визначається, що заробітна плата виплачується не рідше одного разу на місяць (нова ст. 49-7,, ст. 115);

- визначається порядок припинення трудового договору в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин, в т. ч. припинення трудового договору з ініціативи роботодавця з виплатою компенсації працівнику (нова ст. 49-8).

Також серед позитивних нововведень закону варто згадати фактичне запровадження інституту штрафних санкцій до трудового законодавства. Зокрема, однією з істотних умов трудового договору пропонується визнати компенсаційний платіж (у процентному відношенні до розміру заробітної плати), який сплачується роботодавцем працівнику за кожен день затримки виплати заробітної плати.

 

Декан юридичного факультету під час обговорення відзначив актуальність поданого матеріалу для майбутніх фахівців з права, його сучасність та інноваційність.

Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на високому теоретичному і практичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.