Завідувач центру

АРТЮШОК ВІКТОРІЯ СТАНІСЛАВІВНА

Завідувач центру забезпечення якості вищої освіти, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту

2002 р. – закінчила Український державний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом з відзнакою), здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

2010 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Стратегічний розвиток виробничого потенціалу лісогосподарського підприємства».

2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки, обліку та аудиту.

Контакти:
Email: viktoriia.artiushok@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

2000 р. – закінчила Рівненський економіко-гуманітарний інститут за спеціальність «Фінанси і кредит» (диплом з відзнакою), здобула кваліфікацію «економіст».

2002 р. – закінчила Український державний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом з відзнакою), здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

Наукові ступені та вчені звання

2010 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Стратегічний розвиток виробничого потенціалу лісогосподарського підприємства».

2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки, обліку та аудиту.

Трудова діяльність

2000-2003 рр. – викладач кафедри фінансів ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

2003-2013 рр. – викладач, доцент кафедри економіки підприємства ПВНЗ «Європейський університет», Рівненська філія

2011-2013 рр. – заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи ПВНЗ «Європейський університет», Рівненська філія

2013-2015 рр. – доцент кафедри економіки підприємства ПВНЗ «Європейський університет», Рівненська філія

2015-2017 рр. – викладач, начальник відділу кадрів ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж»

2016-2018 рр. – заступник директора з навчально-методичної роботи ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж»

2018 по теперішній час – доцент кафедри менеджменту ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

2019 по теперішній час – завідувач Центру забезпечення якості освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Викладає дисципліни: «Управління персоналом», «Бізнес-планування», «Організація діловодства на підприємстві», «Кроскультурний менеджмент».

Стажування та підвищення кваліфікації

2019 рік – участь у програмі мобільності персоналу в рамках сертифікатної програми «Quality management principles in HEI», Kodolanyi Janos University, Hungary). 23.09.2019 по 28.09.2019

2020 рік – підвищення кваліфікації за програмою «Новітні інноваційні технології у вищій школі», 01.06.2020-10.07.2020 (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво № ПК 01597997\00839-2020 від 10.07.2020)

2021 рік – підвищення кваліфікації за програмою професійного розвитку «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль викладачів, модуль 1», у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», ННІ менеджменту та освіти дорослих, 25.05.2021-31.05.2021, свідоцтво № КР 04635922/000659-21

2021 рік – підвищення кваліфікації за програмою професійного розвитку «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль гарантів, модуль 2», у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», ННІ менеджменту та освіти дорослих, 01.06.2021-07.06.2021, свідоцтво № КР 04635922/000789-21

2022 рік – підвищення кваліфікації «Управлінський інтелект для освітян», у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», ННІ менеджменту та освіти дорослих, з 07 по 14 червня 2022 року, свідоцтво  №КР04635922/000318-22

2022 рік – підвищення кваліфікації в межах ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами», січень–червень 2022 р., сертифікат № EU-21-22/2-014

2022 рік – підвищення кваліфікації «Безпечний заклад освіти: точки контролю для керівника у новому навчальному році», 19.08.2022р., Сертифікат № ОС 33542497/СО004970/1-22

2023 рік – підвищення кваліфікації від ГО «Прогресильні» «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти», 15.03.2023-19.04.2023, сертифікат № ПВ-0550

Курси та тренінги

2020 рік – «Академічна доброчесність в університеті», онлайн-курс на платформі «ВУМ on-line» (1 година)

2020 рік – «Академічна доброчесність», онлайн-курс на платформі «EdEra» (4 години)

2020 рік – «Освітні інструменти критичного мислення», онлайн-курс на платформі «Prometheus» (60 годин, 2 кредити)

2020 рік – «Цифрові навички для вчителів», курс на Національній онлайн-платформі цифрової грамотності (6 годин)

2021 рік – курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», сертифікат 19.02.2021 (4 години)

2021 рік – участь у семінарі «Запровадження нових форм документів про освіту: особливості оформлення та проблемні питання», 12.04.2021 (4 години)

2022 рік – Курс «Стартуй стартап» 30.04.2022 (3 години)

2023 рік – участь у проєкті з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge: Адаптивність та гнучкість викладача», 29.09.2023-31.09.2023, сертифікат №668 (8 годин)

2023 рік – Workshop “Thesis Structure”, Bath Spa University, 06.07.2023 (2 години)

2023 рік – Workshop “Getting Published”, Bath Spa University, 05.07.2023 (2 години)

2023 рік – Workshop “Grant Writing”, Bath Spa University, 26.06.2023 (2 години)

2023 рік – Ukrainian-British workshop “Strategy and Cooperation Development”, Bath Spa University, 13.06.2023-14.06.2023 (16 годин)

Основні наукові праці

Автор понад 40 публікацій в наукових виданнях. Активний учасник науково-практичних конференцій.

Монографії

Артюшок В.С., Артюшок К.А. Виробничий потенціал у стратегічному розвитку лісогосподарського підприємства: монографія. Рівне: видавець О. Зень, 2012. 224 с.

Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав

Victoria Artyushok, Nina Kushnir. Assessment of the achievement of the strategic goals of the activities of the forestry enterprises of Ukraine. French Journal of Scientific and Educational Research, 2014, No.2. (12), (July-December). Volume I. «Paris University Press», Paris. P.598-608

Публікації в наукових фахових виданнях України

Артюшок В.С. Методи та моделі стратегічного аналізу у системі бізнес-планування. Економіка та суспільство. 2022. №44. URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1851  https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-61

Артюшок В.С. Ключові напрями управління інноваційним розвитком дошкільного закладу в умовах модернізації освіти. Інфраструктура ринку. 2022. № 67. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/67-2022 DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct67-16

Артюшок В.С. Розвиток кадрового потенціалу закладу дошкільної освіти. Економіка та суспільство. 2022. №  36. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1158  DOI:10.32782/2524-0072/2022-36-25

Мельничук Л.Б., Пагута Т.І., Артюшок В.С. Педагогічна діагностика рівнів сформованості уявлень дітей старшого дошкільного віку про професії дорослих. Журнал «Наукові інновації та передові технології». Серія «Державне управління», Серія «Економіка», Серія «Педагогіка». 2022. № 8(10). С.88-99. https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-8(10)-88-99

Kuzmin O. Ye., Stanasiuk N. S., Yastrubskyi M. Ya., Mohylevska O. Yu., Artiushok V. S., Industrial potential: assessment, modeling and administration under the condition of sustainable development. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020, (6). Р. 128 – 135. Режим доступу: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-6/128 (Scopus).

Ткачук М. П., Коваль Л. А., Артюшок В. С. Управління змінами в контексті забезпечення сталого розвитку підприємства. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2019.Том 24. Випуск 6 (79). С. 75-84

Артюшок В. С. Підходи до оцінки ступеня досягнення стратегічних цілей діяльності лісогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2012, №8 (34). С. 85-90.

Артюшок В. С. Критерії відповідності діяльності лісогосподарських підприємств стратегічній цілі в умовах сталого розвитку. Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012, Випуск 19. С. 95-99.

Артюшок В. С. Стратегічний аналіз в оцінці розвитку виробничого потенціалу підприємства. Економічний аналіз. Збірник наукових праць. 2011, Вип. 9. Ч.3. С.31-34.

Артюшок В. С. Інформаційне забезпечення управління розвитком потенціалу підприємства. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 3 (55). 2011. С. 3-10.

Артюшок В. С. Графоаналітичний метод в оцінці стратегічного розвитку виробничого потенціалу підприємства. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XVІ, № 1. Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2010. С. 160-168.

Публікації в інших наукових виданнях

Артюшок В.С. Практичні аспекти управління персоналом в умовах цифрової економіки. Трансформація національної, закордонної  моделей економічного розвитку та законодавства в умовах воєнного часу: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ВНУ ім. Лесі Українки, (27-29 червня 2022 року), м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф", 2022. С. 133-135.

Артюшок В.С. Лідерство та формування команди в управлінні персоналом підприємства. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 23-24 вересня 2022 р.). Одеса, 2022. С. 353-356.

Viktoriia Artiushok, Leadership and Team Formation in Personnel Management. 1st International Conference "Contemporary concepts and methods of managing organizations and administrative units - vision of the future", Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, May 25, 2021.

Артюшок В.С. Окремі підходи до формування людського капіталу організації. Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті: Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Ч. 3. С.135-140.

Артюшок В.С. Розвиток персоналу у стратегічно-орієнтованій концепції управління персоналом. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 17 груд. 2021 р., Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 173-175.

Артюшок В.С. Система цінностей як фактор формування стилю управління. Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах [Електронний ресурс]: збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19 березня 2020 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. С. 70-73.

Яроменко О., Артюшок В. Розвиток готелів як засобів розміщення туристів у рівненській області. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід./ Матеріали XIII міжнародної наукової конференції. Львів, 2019. С. 242-246.

Артюшок В.С. Поняття якості та методи її оцінки і контролю. Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» присвяченої 20-літньому ювілею Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (3-4 жовтня 2013 р.). Рівне РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2013. С. 345-348.

Артюшок В. С. Стратегічний розвиток виробничого потенціалу підприємства. Materiały VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 2011». Volume 14. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia, 72 str. С. 18-20.

Наукове консультування установ, підприємств, організацій

Наукове консультування підприємства СВСК «Селянський ліс», згідно договору №311017 від 31.10.2017 р.

Відзнаки, нагороди, подяки

2023 рік – Грамота Департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини (№ 164, Наказ №65-з від 06.06.2023)

2012 рік – Почесна грамота Рівненської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток науки і національної освіти та з нагоди Дня науки (№ 55, 07.05.2012)

2012 рік – подяка Управління освіти і науки Рівненської обласної держаної адміністрації за результативну участь у підготовці та проведенні заходів Ради молодих економістів (№ 58)

2011 рік – Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної держаної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти Рівненщини та з нагоди Дня працівників освіти (№ 1484, Нак. № 346-з від 19.09.2011)

Навчально-методична робота:

Артюшок В.С. Бізнес-планування. Метод. вказ. для сам. вивч. дисц. для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра ОПП  «Менеджмент організацій» за спец. 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Рівне: МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2019. 28 с.

Артюшок В.С. Теорія лідерства. Метод. вказ. для сам. вивч. дисц. для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра ОПП  «Менеджмент організацій» за спец. 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Рівне: МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2020. 26 с.

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» / В.С. Артюшок, С.М. Демидюк. – Рівне: РВВВ МЕГУ, 2019. – 44 с.