Дисципліни вільного вибору

Порядок вибору
Положення Про студентоцентроване навчання і викладання у ПВНЗ «Міжнародний гуманітарно-економічний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення щодо вільного вибору студентами навчальних дисциплін
Положення про індивідуальний навчальний план студента у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука