МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту

Адреса: м. Рівне, вул. академіка Степана Дем'янчука, 4,

ІІ корпус, ауд. 2610, 2504.

Тел.: 096 722 0 151

 

Кафедра менеджменту здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» (бакалавр, магістр). При цьому здобувачі вищої освіти отримують додаткову професійну кваліфікацію.

Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання.

  

Освітній рівень: БАКАЛАВР

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Спеціалізація: «Менеджмент організацій»

Форма навчання: денна та заочна.

Кваліфікація: бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор.

Додаткова професійна кваліфікація (на вибір одна з переліку):

- референт керівника;

- інспектор з кадрів;

- агент торговельний.

Випускник може працювати: керівником (менеджером) підрозділів підприємств у різних сферах економічної діяльності, керівником малого підприємства або власного бізнесу, керівником (менеджером) підрозділу з питань комерційної діяльності та логістики, керівником (менеджером) підрозділу з питань маркетингової та збутової діяльності, менеджером ресторанного, готельного чи туристичного бізнесу.

Випускник може:

- керувати: адміністративними, економічними, фінансовими, маркетинговими, збутовими підрозділами підприємства; власним бізнесом;

- оцінювати та аналізувати: стан конкурентного середовища; зовнішньоекономічну діяльність; діючі організаційні структури управління та вносити пропозиції щодо їх вдосконалення; ціноутворюючі фактори та обґрунтовувати ціни на продукцію; обсяг випуску (реалізації) продукції, її асортимент (номенклатуру); джерела забезпечення підприємства всіма видами ресурсів;

- розробляти перспективні стратегічні програми розвитку організації та інноваційно-інвестиційні проекти діяльності підприємства, планувати потребу у матеріальних, фінансових та трудових ресурсах і визначати джерела їх постачання, забезпечувати конкурентоспроможність підприємства на ринку.

- організовувати: процеси раціонального та ефективного управління ресурсами підприємств всіх форм власності; виконання поставлених завдань як структурними підрозділами, так і підприємством в цілому;

- забезпечувати: своєчасність виконання зобов’язань перед контрагентами; високий рівень трудової та виробничої дисципліни; культуру процесів управління (прогресивної технології, раціональної організації праці, ділового спілкування, діловодства); культуру умов праці (трудового середовища та робочих місць);

- контролювати: своєчасність та якість виконання поставлених завдань; діяльність підрозділів, команд (груп) працівників; своєчасність здійснення розрахунків з контрагентами.

Випускова кафедра: кафедра менеджменту.

Основні дисципліни:

- менеджмент;

- маркетинг;

- економіка підприємства;

- фінанси підприємств;

- операційний менеджмент;

- управління персоналом;

- економіка праці;

- господарське право;

- контролінг;

- логістика;

- самоменеджмент;

- маркетингове ціноутворення;

- маркетингові дослідження;

- стратегічне управління.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, необхідних для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент»:

 1. Українська мова і література;
 2. Історія України / Математика;
 3. Предмет на вибір абітурієнта (географія, математика, історія України, іноземна мова).

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» необхідно подати до Приймальної комісії університету такі документи:

 1. Заява.
 2. 6 фотокарток розміром 3×4 см.
 3. Сертифікат ЗНО.
 4. Атестат.
 5. Копія паспорта (1,2 та 11 сторінки).
 6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.
 7. 4 конверти з марками по Україні.
 8. Папка для паперів, що зав’язується.

 

 

Освітній рівень: МАГІСТР

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Спеціалізація: «Менеджмент організацій»

Форма навчання: денна та заочна.

Кваліфікація: магістр з менеджменту, менеджер (управитель) організації.

Додаткова професійна кваліфікація (на вибір одна з переліку):

- менеджер (управитель) із збуту;

- менеджер (управитель) з персоналу;

- менеджер (управитель) з адміністративної діяльності.

Випускник може працювати: керівником (менеджером) підприємств або їх підрозділів у різних сферах економічної діяльності, керівником малого підприємства або власного бізнесу, керівником підрозділу (менеджером) з питань комерційної діяльності та логістики, керівником (менеджером) підрозділу з питань маркетингової, фінансової, збутової та зовнішньоекономічної діяльності.

Випускник може:

- керувати: підприємствами різних організаційно-правових форм господарювання та галузей економіки; структурними підрозділами підприємств, установ, організацій; власним бізнесом; бізнес-проектами; освітніми та науково-дослідними організаціями;

- оцінювати та аналізувати: суспільні та економічні явища, зв’язки функцій управління ресурсами з фінансовими результатами підприємства; діючі організаційні структури управління та вносити пропозиції щодо їх вдосконалення; ціноутворюючі фактори; роботу відділів та підрозділів підприємства; визначати невикористані резерви виробництва та можливості покращення роботи підприємства за їх рахунок; визначати напрями покращення діяльності організації;

- розробляти: системи прийняття та виконання управлінських рішень, плани роботи операційних систем та процесів в організації; стратегічні програми розвитку організації; інноваційно-інвестиційні проекти діяльності підприємства; методи і базу економічного планування виробництва;

- планувати потребу у матеріальних, фінансових та трудових ресурсах і визначати джерела їх постачання;

- організовувати: процеси раціонального та ефективного управління ресурсами підприємств установ та організацій різних форм власності; процес виконання поставлених завдань, як структурними підрозділами, так і підприємством вцілому; впровадження програм соціального розвитку організації та ефективної системи мотивації працівників;

- забезпечувати: ефективну роботу структурного підрозділу підприємства; своєчасність доведення до структурних підрозділів програмні завдання з виробництва товарів та надання послуг; своєчасність виконання зобов’язань перед контрагентами;

- контролювати: дотримання норм діючого законодавства; виконання виробничої програми підприємства; своєчасність та якість виконання поставлених завдань; діяльність підрозділів; своєчасність та обсяги фінансових розрахунків підприємства; операційні процеси виробництва.

Випускова кафедра: кафедра менеджменту.

Основні дисципліни:

 

- менеджмент організацій;

- управління змінами;

- фінансовий менеджмент;

- інформаційні системи і технології в управлінні організацією;

- корпоративне управління;

- управління проектами;

- інвестиційний менеджмент;

- інвестиційне право;

- кроскультурний менеджмент;

- психологія лідерства.

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» необхідно подати до Приймальної комісії університету такі документи:

 1. Заява.
 2. 6 фотокарток розміром 3×4 см.
 3. Диплом бакалавра (разом із додатком).
 4. Копія паспорта (1,2 та 11 сторінки).
 5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.
 6. 4 конверти з марками по Україні.
 7. Папка для паперів , що зав’язується.