МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту

Контакти:

33027

м. Рівне

вул. Степана Дем’янчука, 4

ІІ корпус

аудиторія 2201, 2504

Телефон: +380967220151

e-mail: kmenedzmentu@gmail.com

Кафедра менеджменту здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» (бакалавр, магістр).

Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання.

Освітній рівень: БАКАЛАВР

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: «Менеджмент організацій»

Форма навчання: денна та заочна.

Кваліфікація: бакалавр менеджменту.

Випускник може працювати: керівником (менеджером) підрозділів підприємств у різних сферах економічної діяльності, керівником малого підприємства або власного бізнесу, керівником (менеджером) підрозділу з питань комерційної діяльності та логістики, керівником (менеджером) підрозділу з питань маркетингової та збутової діяльності, менеджером ресторанного, готельного чи туристичного бізнесу.

Випускник може:

- керувати: адміністративними, економічними, фінансовими, маркетинговими, збутовими підрозділами підприємства; власним бізнесом;

- оцінювати та аналізувати: стан конкурентного середовища; зовнішньоекономічну діяльність; діючі організаційні структури управління та вносити пропозиції щодо їх вдосконалення; ціноутворюючі фактори та обґрунтовувати ціни на продукцію; обсяг випуску (реалізації) продукції, її асортимент (номенклатуру); джерела забезпечення підприємства всіма видами ресурсів;

- розробляти перспективні стратегічні програми розвитку організації та інноваційно-інвестиційні проекти діяльності підприємства, планувати потребу у матеріальних, фінансових та трудових ресурсах і визначати джерела їх постачання, забезпечувати конкурентоспроможність підприємства на ринку.

- організовувати: процеси раціонального та ефективного управління ресурсами підприємств всіх форм власності; виконання поставлених завдань як структурними підрозділами, так і підприємством в цілому;

- забезпечувати: своєчасність виконання зобов’язань перед контрагентами; високий рівень трудової та виробничої дисципліни; культуру процесів управління (прогресивної технології, раціональної організації праці, ділового спілкування, діловодства); культуру умов праці (трудового середовища та робочих місць);

- контролювати: своєчасність та якість виконання поставлених завдань; діяльність підрозділів, команд (груп) працівників; своєчасність здійснення розрахунків з контрагентами.

Випускова кафедра: кафедра менеджменту.

Основні дисципліни:

- менеджмент;

- маркетинг;

- економіка підприємства;

- фінанси підприємств;

- операційний менеджмент;

- управління персоналом;

- економіка праці;

- господарське право;

- контролінг;

- логістика;

- самоменеджмент;

- бізнес-планування;

- теорія лідерства;

- стратегічне управління.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, необхідних для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент»:

 1. Українська мова і література;
 2. Історія України / Математика/Біологія/Іноземна мова;
 3. Предмет на вибір абітурієнта.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» необхідно подати до Приймальної комісії університету такі документи:

 1. Заява.
 2. 6 фотокарток розміром 3×4 см.
 3. Сертифікат ЗНО.
 4. Атестат.
 5. Копія паспорта (1,2 та 11 сторінки).
 6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.
 7. 4 конверти з марками по Україні.
 8. Папка для паперів, що зав’язується.

Освітній рівень: МАГІСТР

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: «Менеджмент організацій»

Форма навчання: денна та заочна.

Кваліфікація: магістр менеджменту.

Випускник може працювати: керівником (менеджером) підприємств або їх підрозділів у різних сферах економічної діяльності, керівником малого підприємства або власного бізнесу, керівником підрозділу (менеджером) з питань комерційної діяльності та логістики, керівником (менеджером) підрозділу з питань маркетингової, фінансової, збутової та зовнішньоекономічної діяльності.

Випускник може:

- керувати: підприємствами різних організаційно-правових форм господарювання та галузей економіки; структурними підрозділами підприємств, установ, організацій; власним бізнесом; бізнес-проектами; освітніми та науково-дослідними організаціями;

- оцінювати та аналізувати: суспільні та економічні явища, зв’язки функцій управління ресурсами з фінансовими результатами підприємства; діючі організаційні структури управління та вносити пропозиції щодо їх вдосконалення; ціноутворюючі фактори; роботу відділів та підрозділів підприємства; визначати невикористані резерви виробництва та можливості покращення роботи підприємства за їх рахунок; визначати напрями покращення діяльності організації;

- розробляти: системи прийняття та виконання управлінських рішень, плани роботи операційних систем та процесів в організації; стратегічні програми розвитку організації; інноваційно-інвестиційні проекти діяльності підприємства; методи і базу економічного планування виробництва;

- планувати потребу у матеріальних, фінансових та трудових ресурсах і визначати джерела їх постачання;

- організовувати: процеси раціонального та ефективного управління ресурсами підприємств установ та організацій різних форм власності; процес виконання поставлених завдань, як структурними підрозділами, так і підприємством вцілому; впровадження програм соціального розвитку організації та ефективної системи мотивації працівників;

- забезпечувати: ефективну роботу структурного підрозділу підприємства; своєчасність доведення до структурних підрозділів програмні завдання з виробництва товарів та надання послуг; своєчасність виконання зобов’язань перед контрагентами;

- контролювати: дотримання норм діючого законодавства; виконання виробничої програми підприємства; своєчасність та якість виконання поставлених завдань; діяльність підрозділів; своєчасність та обсяги фінансових розрахунків підприємства; операційні процеси виробництва.

Випускова кафедра: кафедра менеджменту.

Основні дисципліни:

- менеджмент організацій;

- управління змінами;

- управління інноваціями;

- управління проектами;

- фінансовий менеджмент;

- інформаційні системи і технології в управлінні організацією;

- кроскультурний менеджмент;

- психологія лідерства.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» необхідно подати до Приймальної комісії університету такі документи:

 1. Заява.
 2. 6 фотокарток розміром 3×4 см.
 3. Диплом бакалавра (разом із додатком).
 4. Сертифікат ЗНО з іноземної мови.
 5. Копія паспорта (1,2 та 11 сторінки).
 6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.
 7. 4 конверти з марками по Україні.
 8. Папка для паперів , що зав’язується.
YouTube