Перелік документів для вступу на факультет європейської освіти

1. Документ, що посвідчує особу та громадянство

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»);

2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього

Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

3. Фотокартки

Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

4. Військово-обліковий документ

Для військовозобов’язаних

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
6. Конверти

4 конверти з марками по України

7. Папка

Папка для паперів на завязці