31 березня 2021

Наукова робота полягає в пошуковій діяльності, що виражається, насамперед, у самостійному творчому дослідженні. Сформулювати мету й пропонувати заходи щодо вирішення тієї чи іншої наукової проблеми постало головним завданням креативних студентів наукового товариства природничо-географічного факультету.

д

У роботі взяли участь здобувачі вищої освіти, що навчаються за спеціальностями «242 Туризм» та «014 Середня освіта (Географія)»: Гончарук Мирослава (голова студентського наукового товариства), Герасимчук Жанна, Кушнір Аліна, Усачова Надія, Несенчук Андрій, Морозюк Валерія та Гуменюк Марія за організації зав. кафедри, к.геогр.н., доц. О. В. Яроменко та викладачів кафедри географії та туризму.

дл

Про актуальність заслуханих доповідей та важливу роль науково-дослідницької роботи у формуванні творчого потенціалу майбутніх фахівців підсумували д.геогр.н., проф. А. Д. Калько та к.геогр.н., доц. А. С. Романів.

ПОДАЛЬШИХ ТВОРЧИХ УСПІХІВ!