21 травня 2024

21 травня 2024 р. кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри історії, теорії держави і права та філософії Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» Левдер Андрій Іванович та кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання і змісту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Данильчук Віталіна Романівна провели бінарне заняття на тему: «Використання навчального матеріалу з дисципліни «Історія Європейського Союзу» на уроках всесвітньої історії та правознавства у закладах загальної середньої освіти» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми Середня освіта (Історія та правознавство). Здобувачі 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти презентували у вигляді презентацій розробки уроків зі всесвітньої історії та правознавства у закладах загальної середньої освіти.
ds
Цікавими і змістовними були підготовлені навчальні матеріали здобувачів вищої освіти, оскільки вони лаконічно і обґрунтовано актуалізували, які саме практичні знання та вміння можна реалізувати на уроках всесвітньої історії та правознавства у закладах загальної середньої освіти щодо вивчення проблеми історії Європейського Союзу його правової системи, політики тощо. Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання і змісту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Данильчук Віталіна Романівна виступила у ролі експерта щодо презентованих здобувачами вищої освіти власних розробок уроків. К.пед.н., доц. Левдер А.І. та к.і.н., доц. Данильчук В.Р. акцентували увагу здобувачів вищої освіти на сучасних підходах та інноваційних практиках у діяльності вчителя історії та правознавства у закладах загальної середньої освіти для успішної професійної діяльності.