02 грудня 2021

Доцента кафедри цивільно-правових дисциплін МЕГУ, кандидата юридичних наук, доцента Ільківа Олега Васильовича обрано до редколегії фахового юридичного видання категорії «Б» - журналу «Юридичний бюлетень».

ільків

Правильна організація роботи завідувача кафедри сприяє визнанню здобутків її членів провідними науковцями та головними редакторами фахових юридичних видань.