29 вересня 2023

29 вересня 2023 р. кафедра історії, теорії держави і права та філософії провела студентське та професорсько-викладацьке наукове засідання онлайн «Історичні читання: життя та діяльність відомих постатей в історії», яке було присвячено Дню захисників і захисниць України та 30-річчю від дня заснування Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». У роботі наукового засідання взяли участь: викладачі кафедри історії, теорії держави і права та філософії та здобувачі вищої освіти спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Середня освіта (Історія та правознавство)».

МЕГУ

Під час відеозустрічі модератор заходу - завідувач кафедри історії, теорії держави і права та філософії, кандидат історичних наук, доцент Наталія Лопацька розповіла про важливість вивчення аспектів діяльності відомих постатей в історії України та значення їх у загальноісторичних процесах на різних історичних етапах. Здобувачі вищої освіти виступили із доповідями та презентаціями щодо висвітлення біографічних відомостей та діяльності відомих постатей української історії. Зокрема: Петро Дешко розкрив особливості життєвого шляху та військово-політичної діяльності гетьмана Івана Виговського; Іван Ціпан охарактеризував життя та діяльність Михайла Драгоманова; Юлія Мацюк розкрила і презентувала особливості діяльності Олени Степанів – галичанки, яка стала першою в світі жінкою-офіцером; Галина Осипчук схарактеризувала життєвий шлях і діяльність значення творчості Леся Курбаса; Анастасія Цвид висвітлила діяльність Кузьми Скрябіна у часи Революції Гідності; Сергій Клименко розповів про Героя і захисника України Назарія Небожинського.

конференція


    Заявлені у програмі наукового засідання доповіді, викликали науково-пізнавальний інтерес в онлайн-аудиторії, про що засвідчували запитання до доповідачів. Важливо пам’ятати і популяризувати історичне минуле нашої України, науково досліджувати і пізнавати діяльність непересічних особистостей, які своєю діяльністю у різних сферах життя формували засади національної, громадянської позиції, сприяли утвердженню України як незалежної країни.