20 листопада 2023

16 листопада 1995 року держави-члени ЮНЕСКО ухвалили Декларацію принципів толерантності, яка серед іншого підтверджує, що толерантність є не поступкою, а розумінням мультикультурності нашого світу, проявом поваги та терпимості. Всі люди за своєю природою різні, але рівні у правах. 
Новини
Особливості виховання толерантного ставлення до учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі Нової української школи 16.11.2023 р. вивчали здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 017 Фізична культура і спорт. Дискутуючи про людську індивідуальність, студенти дійшли висновку, що толерантність – риса цивілізованого суспільства! Ніхто з нас не народжується толерантним – це культурна звичка, яка формується з дитинства і роль вчителя в цьому процесі – вагома. 
Новини
Здобувачі презентували власні методичні розробки: дидактичні матеріали і вправи для формування толерантності, вікторину, веб-квест, інформаційне відео, стінівку; спільно уклали правила толерантного спілкування.