04 березня 2021

З метою залучення здобувачів вищої освіти до наукових пошуків та подальшої роботи в підготовці до написання різного виду наукових робіт, студенти 2 курсу, що навчаються за ОП 242 Туризм у рамках вивчення навчальної дисципліни «Основи організації наукової діяльності в туризмі" (доц. Яроменко О.В.) продовжили знайомство з бібліотечним фондом (навчальними посібниками, словниками-довідниками, періодичними виданнями) університету. Успіхів у реалізації задумів!

ввв