19 листопада 2023

На практичних заняттях із курсу «Загальна педагогіка» (викладач – проф. Марчук О. О.)  студенти 3 курсу спеціальностей 014.07 Середня освіта (географія), 017 «Фізична культура і спорт»,  013 «Дошкільна освіта» денної та заочної форми активно використовують  сучасні новітні інтерактивні форми  навчання. Однією із них є модель «перевернутий клас». Це така модель змішаного навчання, в якій виконання домашньої роботи передбачає самостійне вивчення нової теми: перегляд відеолекції; читання навчальних текстів, перегляд ілюстрацій; проходження тестів та вправ на початкове засвоєння теми.

Педагогічний


17 листопада 2023 р. цю модель апробували під час вивчення теми «Педагогіка як наука. Відомі постаті в історії педагогіки» на відкритому практичному занятті. Здобувачі освіти представили підготовлені ними самостійно матеріали про життя і педагогічний шлях С. Русової, А. С. Макаренка, Я.-А. Коменського,  М. Монтессорі та ін. Майбутні педагоги Карповець Н., Лісовець В., Бовкун Б., Онищук О. розробили цікаві творчі завдання,  обговорили використання елементів «перевернутого навчання» в їх майбутній роботі із дітьми.

Педагогічний