25 серпня 2022

Під науковим керівництвом професора кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидата юридичних наук, академіка Андрія Боровика у спеціалізованій вченій раді Д. 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права здійснено захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Іваном Йовенко тему: «Адміністративно-правові засади діяльності територіальних підрозділів Націоналтноі поліції щодо забезпечення конституційного права на мирні зібрання»

захист

За результатами публічного захисту здобувачу одноголосно рішенням спеціалізованої вченої ради присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Вітаємо здобувача та наукового керівника з успішним захистом дисертації.