19 січня 2023

Проректора з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидата юридичних наук, доцента, професора кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Андрія Боровика обрано Почесним професором Балтійського науково-дослідного інституту трансформації економічного простору.

Нагорода

Андрій Боровик є академіком Академії адміністративно-правових наук, академіком Міжнародної кадрової академії, член-кореспондентом Академії економічних наук України. Боровик А.В. Є автором та співавтором більш ніж 300 наукових публікацій, у тому числі 14 монографій, 9 з яких іноземною (англійською) мовою, 8 з яких видано в країнах Європейського союзу (Австрія, Польща, Чехія, Словаччина, Латвія), 22 підручників та навчальних посібників, з яких 16 рекомендовано МОН України, 95 фахових наукових статей в українських та закордонних виданнях, в тому числі тих, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Seance.

Крім того Андрій Боровик є співавтором науково-практичних коментарів до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України, законів України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про запобігання корупції», «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та багатьох інших.

Вітаємо колегу з черговим науковим визнанням.