25 березня 2023

12 березня 2023 року в рамках діяльності клубу «Opening the Borders» між МЕГУ та Тель-Авівським університетом (Ізраїль) стартував спільний міжнародний проєкт, що покликаний сприяти отриманню  здобувачами вищої освіти досвіду  інтеркультурної комунікації  та міжнародної колаборації.

У проєкті беруть участь здобувачі другого магістерського та першого бакалаврського рівнів ВО спеціальності «014 Середня освіта. Мова і література (англійська)» історико-філологічного факультету, а також здобувачі першого бакалаврського рівня факультету здоров’я, фізичної культури і спорту. Реалізація проєкту передбачає проведення трьох заходів, присвячених питанням ідентичності, культури, місця людини в суспільстві та розуміння щастя як показника розвитку особистості.

зустріч

Перша частина проєкту (12 березня - 23 березня) мала на меті виявлення багатовимірності поняття «ідентичність» через опубліковані на платформі Flipgrid відеороздуми учасників, які розмірковували про належність до певної суспільної групи, особливості культури, ціннісні орієнтири, стосунки з родиною. Можливість прокоментувати будь-яке відео заохочувало до обміну думками членів груп і продовження дискусії. Крім цього, на віртуальній дошці учасники могли висловитися про спільність та відмінність культур, представники яких залучені у проєкт, а також поділитися своїми враженнями від заходу.

зустріч

Сподіваємося, що розпочатий проєкт допоможе не лише усвідомленню студентською молоддю власного «я», а й відкриттю всесвіту інших культур і особистостей!