25 березня 2023

23.03.2023 року кафедрою здоров’я людини та фізичної терапії  відбулася онлайн презентація дисциплін вільного вибору, які будуть викладатись у наступному семестрі для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Були присутні студенти 1-3 курсів, викладачі кафедри, представники адміністрації факультету фізичної культури і спорту.
Викладачі кафедри виступили з характеристикою змісту вибіркових дисциплін, які будуть викладатись у наступному семестрі. Зазначили можливості, переваги та передумови, які надаються при вивченні дисциплін. Визначені компетентності та програмні результати навчання мають відповідати освітній програмі.

вильний вибір


Завідувач кафедри професор Поташнюк І.В. і присутні викладачі дали вичерпні відповіді на всі запитання, які виникли у студентів.