06 червня 2022

У понеділок 6 червня викладачі кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти та студенти магістратури спеціальності 012 "Дошкільна освіта" взяли участь у гостьовій лекції, яку провів на базі МЕГУ імені академіка С. Дем’янчука президент-засновник і програмний директор в The Grassroots Institute (Канада), Старший юрист Центру міжнародного права сталого розвитку, Канадський виконавчий і керуючий редактор доктор Хазрат Арджуменд. До участі також було залучено науковців та слухачів зі всього світу.

          Доктор Хазрат Арджуменд висвітлив актуальні питання щодо найпоширеніших помилок, яких припускаються науковці при написані наукових статей для міжнародних журналів, а також надав рекомендації щодо написання та публікації наукових статей в міжнародних журналах, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

          Лекція відбулась 06 червня 2022 р. о 15:00 на платформі Zoom.

          Відвідання подібних лекцій сприяє формуванню у студентів навиків написання наукових статей.