29 листопада 2023

28 листопада МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука разом з Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди та Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка виступили організаторами наукового заходу в формі онлайн MeetUP з презентування стендових доповідей здобувачів вищої освіти.

МЕГУ

У процесі роботи учасники обговорили головні тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні, забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії саморозвитку педагога, формування й удосконалення soft skills, виклики входження до європейського простору в умовах сьогодення ін.

МЕГУ

Велику практичну значущість мали доповіді Рожка Володимира, здобувача третього (освітньо-наукового) рівня на тему: «Переваги та недоліки дистанційної освіти» та Русін Марини, здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти на тему «Використання в початковій школі STEM-технологій для формування математичної компетентності молодших школярів».

Захід відбувся за сприяння відділу з наукової діяльності та аспірантури МЕГУ, модератором заходом виступила проректора з наукової роботи Наталія Мединська.