02 квітня 2024

1 КВІТНЯ 2024 РОКУ ВІДБУЛОСЯ ВІДКРИТЕ ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ФАКУЛЬТЕТУ ГЕОГРАФІЇ, ІСТОРІЇ ТА ТУРИЗМУ!

Студентське наукове товариство ГІтТ

Наукова робота полягає в пошуковій діяльності, що виражається, насамперед, у самостійному творчому дослідженні. Сформулювати мету й запропонувати заходи щодо вирішення тієї чи іншої наукової проблеми постало головним завданням креативних студентів СНТ «Меридіан» факультету географії, історії та туризму.

Студентське наукове товариство ГІтТ

Активними учасниками наукового засідання були здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, що навчаються за спеціальностями «242 Туризм та рекреація» (Захожа Іванна, Камінська Дарина, Пузовик Анастасія, Ренжин Вікторія), «014 Середня освіта (Географія)» (Мулярчук Марія) та 013 Середня освіта (Історія) (Бендарський Ігор, Береза Максим, Клименко Сергій, Курбанова Оксана). Захід відбувся за організації начальника відділу з наукової діяльності та аспірантури, к.геогр.н., доц. Оксани Яроменко, викладачів кафедри географії і туризму й кафедри історії, теорії держави і права та філософії.

Студентське наукове товариство ГІтТ

Про актуальність заслуханих доповідей та важливу роль науково-дослідницької роботи у формуванні творчого потенціалу майбутніх фахівців відзначила проректор з наукової роботи, д.філол.н., проф. Наталія Мединська.