27 травня 2021

Освітня програма зі спеціальності 053 «Психологія» з підготовки бакалаврів успішно акредитовано в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (Протокол № 8(51) від 18.05.2021р.).

yuikl

Експертна комісія високо оцінила якісний рівень кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу в університеті, що відповідає гаслу «Якість освіти! Якість роботи! Якість життя!». Це є безперечним підтвердженням професіоналізму та компетентності колективу педагогічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука».

Висловлюю щиру подяку здобувачам освіти, професорсько-викладацькому колективу, стейкхолдерам за злагоджену роботу над удосконаленням системи забезпечення якості освітньої діяльності університету. > Бажаю здоров’я, успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках!