18 жовтня 2022

18 жовтня 2022 року відбулося чергове засідання навчально-методичної комісії, де було обговорено актуальні питання щодо навчально-методичного забезпечення

СОЙКО

Щодо питання моніторингу  робочих програм, силабусів навчальних дисциплін було прийнято рішення про вилучення російськомовних джерел та наповнення програм новими україномовними та зарубіжними й власне авторськими інформаційними ресурсами.

фото3

Щодо питання забезпечення навчально-методичних комплексів освітніх компонентів ОПП рівня вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) у відділі координації навчання студентів із елементами дистанційної форми заступник начальника відділу Далюк Н.Я. закцентувала увагу на особливостях  використання технологій дистанційного навчання під час воєнного стану. Реалії воєнного стану вимагають суттєвих змін в організації освітнього процесу, підтримки його засобами дистанційних технологій та цифрових ресурсів, що неодноразово  було зазначено під час зустрічей-інструктажів зі здобувачами та проведення семінарів щодо організації студентів з використанням елементів на платформі MOODLE.

moodle

Було окреслено перспективні напрями оптимізації системи дистанційного навчання. З метою створення більш зручних умов доступу до сайту дистанційної освіти, його цифровий контент перенесено на надійний Інтернет хостинг.

Дистанційні курси доповнюються відкритими освітніми цифровими ресурсами, які використовуються у форматі  дистанційного та змішаного навчання.

Було запропоновано урізноманітнити  типи питань, що використовуються під час тестування, та оптимізувати систему оцінювання.

фото

Щодо організації вільного вибору дисциплін проректор з НР та ГО Яницької О.Ю. зауважила, що вибір дисциплін для здобувачів 1-го курсу магістратури всіх факультетів відбувся відповідно до Положення щодо вільного вибору студентами навчальних дисциплін  та графіку.

Яницька

Щодо оновлення дисциплін вибору за блоками  було запропоновано освітні компоненти, які підсилюють особливість освітніх програм та спрямовані на професійну підготовку здобувачів освіти. Щодо дисциплін з переліку запропоновано нові освітні компоненти, які пов’язані з безпекою життєдіяльності  та патріотичним вихованням здобувачів освіти.