07 травня 2023

04.05.2023 року в рамках заходів академічної доброчесності для студентів 3 курсу, спеціальності 081 Право, заступником директора інституту права та безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцентом Іриною Риженко проведено тренінг з питань академічної доброчесності у сфері вищої освіти. Ірина Риженко поділилася досвідом проведення тижнів академічної  доброчесеості в Одеському виші, продемонструвала відео конкурсних робіт студентів інституту права та безпеки на тему "Що я знаю про академічну доброчесність: виклики сучасності"  та провела лекцію для розвитку професійних навичок із вирішення практичних завдань ситуативного характеру.

конференція

Спікери та учасники тренінгу обговорювали низку питань академічної доброчесності, які турбують освітянське середовище зокрема, сутність академічної доброчесності; основні причини плагіату серед здобувачів освіти та роль викладача у запобіганні проявам академічної недоброчесності; способи та шляхи сприяння академічній доброчесності у сьогоденні.  

Конференція

Здобувачі мали змогу продемонструвати свої знання з даної тематики та довести  необхідність боротьби із протиправним використанням чужих ідей чи текстів в освітньому процесі. Також предметом обговорення були вектори впливу різних органів студентського самоврядування у запобіганні недобросовісного поводження в академічному середовищі конкретного ВНЗ та в системі вищої освіти України в цілому.

конференція

Зазначені заходи спонукають здобувачів дотримуватися етичних принципів доброчесності, розвитку культури мислення та самостійності в навчанні, а також самовираження в науковій діяльності, що підвищує якість освіти в Україні.