МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра економіки та фінансів

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ

Адреса: м. Рівне, вул. академіка Степана Дем'янчука, 4,

ІІ корпус, ауд. 2203, 2503.

e-mail: ekomonmegu2@megu.live

Кафедра економіки та фінансів здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (бакалавр, магістр) та 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (магістр). При цьому здобувачі вищої освіти отримують додаткову професійну кваліфікацію.

Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання.

Освітній рівень: БАКАЛАВР

Галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Освітня програма:Державні фінанси і фінанси бізнесу.

Форма навчання: денна та заочна.

Кваліфікація: кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування.

Професійна кваліфікація: фахівець з державних фінансів і фінансів бізнесу.

Випускник може працювати: Фахiвцi з фiнансiв, банківської справи та страхування пiдготовленi для економiчної організаційно-управлінської,

аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сферi державних фінансів, в установах Національного i комерційних банкiв, на підприємствах i об’єднаннях рiзних галузей господарства України, незалежно від форм власностi I організаційного формування (фахiвець з корпоративного управління, фахiвець з управлiння активами, фахiвець з

фiнансово-економiчної безпеки), в страхових компанiях (агент страховий, страхувальник, експерт-консультант iз страхування), iнвестицiйних фондах i компанiях (фахiвець з бiржових операцій, фахiвець з депозитарної дiяльностi, фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв), брокерських конторах (брокер, дилер, маклер бiржовий, оцiнювач (експертна оцiнка майна, оцінювач-експерт), фiнансових службах та фіскальних органах (головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, ревiзор-iнспектор податковий), тощо.

Основні дисципліни:

- державне регулювання економіки;

- економіка підприємств;

- гроші і кредит;

- фінанси;

- економічний аналіз;

- фінанси підприємств;

- фінансовий ринок;

- бюджетна система;

- податкова система;

- банківські операції;

- міжнародні фінанси;

- аудит;

- бухгалтерський облік;

- фінансова статистика;

- національна економіка;

- державні фінанси;

- фінансова діяльність суб’єктів підприємництва;

- бюджетування діяльності суб’єктів господарювання;

- оподаткування підприємств;

- управління фінансовою системою.

Навчання за спеціальністю включає проходження економічної та фінансово-економічної виробничих практик, виробничої переддипломної практики, підготовка та написання курсової роботи за спеціальністю та здача кваліфікаційного екзамену.

Освітній рівень: МАГІСТР

Галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціалізація: «Менеджмент організацій»

Форма навчання: денна та заочна.

Кваліфікація: магістр з фінансів, банківської справи та страхування.

Професійна кваліфікація: фахівець з управління державними фінансами і фінансами бізнесу.

Випускник може працювати: Професійна діяльність у сфері управління організаціями та їх підрозділами за невизначеності умов і вимог. Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010): керівники підприємств, установ і організацій; керівники малих підприємств без апарату управління; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; викладачі; інші професіонали; інші фахівці.

Місця працевлаштування: суб’єкти господарювання усіх форм власності та організаційно-правових форм, державні установи, неприбуткові організації.

Основні дисципліни:

- антикризове управління фінансами підприємств;

- стратегічне управління підприємством;

- регулювання ЗЕД;

- державне регулювання зайнятості;

- ринок фінансових послуг;

- центральний банк і грошово-кредитна політика;

- управління державним боргом;

- управління фінансовою системою;

- фінансовий контролінг;

- соціальне страхування;

- державний фінансовий контроль.

Навчання за магістерською програмою включає проходження виробничої та переддипломної практик, підготовку та написання кваліфікаційної роботи.

Освітній рівень: МАГІСТР

Галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Менеджмент організацій»

Форма навчання: денна та заочна.

Кваліфікація: магістр з економіки.

Професійна кваліфікація: фахівець з державного регулювання соціально-економічного розвитку.

Випускники можуть працювати за професіями, наведеними у Класифікаторі професій ДК 003:2010:

2412.2 Аналітик у сфері професійної зайнятості. Фахівець з аналізу ринку праці

2419.2 Консультант з ефективності підприємництва. Фахівець з економічного моделювання екологічних систем. Фахівець аналітик з дослідження товарного ринку.

2441.2 Економетрист. Аналітик з інвестицій. Аналітик з кредитування. Економіст. Економіст з планування. Оглядач з економічних питань.

2149.2 Аналітик систем.

2447.2 Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

Місця працевлаштування: суб’єкти господарювання усіх форм власності та організаційно-правових форм, державні установи, неприбуткові організації.

Місця працевлаштування: суб’єкти господарювання усіх форм власності та організаційно-правових форм, державні установи, неприбуткові організації.

Основні дисципліни:

- державне регулювання підприємств;

- стратегія соціально-економічного розвитку;

- регулювання ЗЕД;

- регіональна економічна політика;

- державне регулювання зайнятості;

- центральний банк і грошово-кредитна політика;

- структурна та інвестиційна політика;

- податкова політика;

- бюджетна політика;

- управління інноваційним розвитком;

- місцеві фінанси та децентралізація;

- соціальна політика та соціальне страхування;

- соціально-економічна статистика.

Навчання за магістерською програмою включає проходження виробничої та переддипломної практик, підготовку та написання кваліфікаційної роботи.

YouTube