Правила прийому

Правила прийому

Правила прийому 2022
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2022-2023 навчальному році
Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти
Перелік вступних іспитів для молодшого спеціаліста 2 курс
Перелік вступних іспитів для молодшого спеціаліста 3 курс
Перелік вступних іспитів на вступ на 2 курс на основі ОС бакалавр,спеціаліст, магістр
Перелік вступних іспитів для бакалавра вступ на магістратуру у 2021 році
Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
Критерії оцінювання мотиваційного листа при вступі на навчання В 2022 році
Положення про співбесіду