29 вересня 2021

Декан історико-філологічного факультету,доктор педагогічних наук ,професор кафедри української мови  та літератури Груба Таміла Леонідівна взяла участь у роботі спеціалізованої  вченої ради Київського університету ім.Бориса Грінченка та виступила офіційним  опонентом докторської дисертації зі спеціальності 13.00.02.Наукове дослідження присвячене актуальним питанням сучасної лінгводидактики

гРУБА