30 вересня 2021

24.09.2021 р. науково-педагогічні працівники кафедри географії і туризму взяли участь у Семінарі «Застосування новітніх інформаційних технологій в освіті». Проректор з інформаційного забезпечення та інноваційних технологій навчання університету, к.пед.наук, доцент Ясінський А. М. та завідувачка відділу інформаційних технологій бібліотеки університету Грицун Р. С. наголосили на необхідності використання сучасних засобів навчання й уміння користуватися електронними інформаційними ресурсами для представлення власних наукових доробок тощо.

чавмп

Постійного застосування сучасних технологій викладачами, які забезпечують викладання освітніх компонентів за ОПП "Туризм" бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти спеціальності 242 "Туризм" з метою формування компетентностей у здобувачів вищої освіти та підготовки висококваліфікованого фахівця у сфері рекреації та туризму. Було повчально та корисно!!!