19 вересня 2019

В МЕГУ відбувся тренінг для гарантів освітніх програм та фокус-груп студентів «Методологія побудови студентоцентрованої освітньої програми Проректор з навчально-методичної роботи Мединська Н. М. закцентувала увагу на сучасних процесах розроблення та стандартизації освітніх програм. Проректор з навчальної роботи та гуманітарної освіти  Яницька О. Ю. наголосила на важливості використання в освітньому процесі ЗВО системи зворотного та прямого зв’язку для аналізу результатів оцінювання.  

Мединська Н.М.

Завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Красовська О. О. у своїй презентації «Освітня програма як засіб формування майбутнього фахівця» продемонструвала основний принцип побудови сучасних освітніх програм, зосередивши увагу на студентоценрованому навчанні. Ольга Олександрівна підготувала глосарій «Основні терміни та їх визначення» й пам’ятку «Структура освітньої програми» для опису профілю освітньої програми.

Красовська

Учасники тренінгу обговорили актуальні питання визначення  компетентностней та формулювання результатів навчання, підходів до викладання та оцінювання.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ