06 вересня 2023

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання ознайомились з освітньою програмою спеціальності 081 "Право". Про ключові аспекти програми та освітнього процесу розповіла гарант освітньої програми - доктор філософії в галузі права, доцент, завідувачка кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Наталія Деревянко. Окрім цього здобувачі ознайомились з блоками вибіркових дисциплін та особливостями їх вибору.
Під час зустрічі гарант ОП зазначила, що основною метою сучасної вищої школи є отримання конкуретноспроможних фахівців з права, а це можливо при створенні умов для застосування отриманих знань у вирішенні практичних завдань обраної сфери діяльності. Рівень підготовки при цьому повинен визначатися вмінням здобувача застосувати свої знання у новостворених умовах, ситуаціях невизначеності, необхідності перенесення теоретичних знань та вмінь на обрану сферу діяльності на практиці.

Гарант


Гарант ОП ще раз ознайомила здобувачів із структурою, змістовим наповненням, метою, орієнтацією та особливостями ОП «Право», наголосила про необхідність та доречність залучення здобувачів освіти як повноцінних стейкхолдерів до процесу забезпечення якості вищої освіти, перегляду освітніх програм шляхом внесення пропозицій, формування індивідуальної освітньої траєкторії студента,  участі в моніторингових дослідженнях тощо.