27 травня 2021

21.05.2021 року оновлено угоду про міжнародну співпрацю між академічною спільнотою Інституту педагогічної освіти МЕГУ імені академіка Степана Дем'янчука та Велькопольської Соціально-Економічної Вищої Школи.

sg

Викладачі ЗВО здобули широкі можливості наукового стажування, проведення спільних конференцій, семінарів, видавництва колективних монографій, підручників, взаєморецензування, а студенти - відвідування занять в режимі
он-лайн.