Склад кафедри

ДЕРЕВЯНКО НАТАЛІЯ ЗЕНОВІЇВНА

Доктор філософії в галузі права завідувач кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін. Член-кореспондент Академії адміністративно-правових наук.

Контакти:
email:
 derevianko.nataliia@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

У 2014  році закінчила Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови у початковій школі (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст).

 У 2016 році закінчила ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет у імені академіка Степана Дем’янчука»  за напрямом підготовки «Практична психологія» та здобула кваліфікацію бакалавра практичної психології (ступінь вищої освіти бакалавр).

У 2017 році закінчила ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет у імені академіка Степана Дем’янчука»  за спеціальністю «Право» та здобула кваліфікацію юриста (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст).

У 2018 році закінчила ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет у імені академіка Степана Дем’янчука»  за спеціальністю «Психологія»  та здобула кваліфікацію  практичного психолога, викладача психології, соціально-психологічного реабілітолога (ступінь вищої освіти магістр).

Наукові ступені та вчені звання

2021 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії

в галузі права. Тема дисертації: «Адміністративно-правові засади реалізації права на отримання професійної правничої допомоги в Україні».

ДЕМ'ЯНЧУК ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Ректор університету, Доктор юридичних наук, професор. Професор кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін. Академік. ААПН, Академік Академії адміністративно-правових наук, член-кореспондент Академії економічних наук України

Контакти:
e-mail:
 demianchuk.vitalii@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

У 2002 роц. закінчив Міжнародний економіко-гуманітарний університеті імені академіка Степана Дем’янчука за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію економіста-фінансиста, а у 2003 році – Національний університет «Острозька академія» за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

Наукові ступені та вчені звання

У 2009 році у Спеціалізованій вченій раді Академії адвокатури України захистив дисертацію на тему «Фіксація інформації при розгляді кримінальної справи у суді» та отримав диплом кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність».

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і правосуддя.

У 2018 році у Спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України Дем’янчук В. А. захистив дисертацію на тему «Адміністративно-правові засади реалізації антикорупційної політики в Україні» та отримав диплом доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

У 2020 році присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального права і правосуддя.

КРУПНОВА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА

доктор юридичних наук, професор,  професора кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

Контакти:
e-mail
: krupnova.liubov@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

У 2004 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію юриста.

Наукові ступені та вчені звання

2008 – кандидат юридичних наук. Дисертацію захищено 30 травня 2008 року у спеціалізованій вченій раді Д 27.855.02  у Національному університеті державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України (спеціальність 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

2014 – присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і правосуддя.

2018 - доктор юридичних наук. Дисертацію захищено 26 квітня 2018 року у спеціалізованій вченій раді Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України (спеціальність 12.00.07 адміністративне право і процес;фінансове право; інформаційне право).

2021 р.  – присвоєно вчене звання професора кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін.

ХМАРА МІЛА ВАСИЛІВНА

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

Контакти:
e-mail: 
khmara.mila@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

У 2006 р. закінчила Національний університет «Острозька академія» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобул кваліфікацію юриста.

Наукові ступені та вчені звання

2010 – захист дисертації на здобуття науковго ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.07. Тема дисертації: «Право в сучасному етико-філософському дискурсі».

2013 – присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін.

ДРОЗДОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Доктор юридичних наук, професор,професор кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

Контакти:
email: 

Детальніше

Освіта

У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю “правознавство”, отримав кваліфікацію юриста

У 2004 році закінчив магістратуру у Харківському національному економічному університеті, отримав кваліфікацію “магістр державної служби”.

Наукові ступені та вчені звання

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему “Джерела кримінально-процесуального права України”.

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу;

У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему “Провадження за нововиявленними та виключними обставинами у кримінальному процесі України: теорія та практика в контексті європейських стандартів здійснення правосуддя”.

ДРОЗДОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

Контакти:
e-mail:
 

Детальніше

Освіта

У 2013 році закінчила Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист).

У 2015 році закінчила Інститут післядипломної освіти ХНЛУ ім. В. В.  Докучаєва за спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту).

Наукові ступені та вчені звання

2017 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних  наук зі 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Тема дисертації: «Цивільно-правовий захист прав пацієнтів в контексті практики європейського суду з прав людини»

2022 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін.

ЩЕРБАКОВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Кандидат юридичних наук, доцент. Доцент кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін. Член-кореспондент Академії адміністративно-правових наук. Суддя (Рівненський окружний адміністративний суд)

Контакти:
e-mail: shcherbakov@megu.edu.ua

Детальніше