Кращі науковці університету

Дем’янчук Анатолій Степанович
ДАС

Президент університету

 

У 1974 році Дем’янчук А. С. закінчив Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю механізація гідромеліоративних робіт та отримав кваліфікацію інженер-механік, а в 2005 році – Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука та отримав кваліфікацію викладач фізичного виховання, спеціаліст з адаптивної фізичної культури. 

У 1988 році в Спеціалізованій вченій раді Московського державного педагогічного університету Дем’янчук А. С. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а у 1992 році Вищою атестаційною комісією Ради Міністрів СРСР йому було присвоєно науковий ступінь доктора педагогічних наук.

У 1991 році рішенням Державного комітету СРСР з народної освіти Дем’янчуку А. С. було присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і психології, а у 2000 році рішенням Міністерства освіти і науки України – вчене звання професора кафедри педагогіки.

Дем’янчук А. С. є Заслуженим працівником освіти України, Відмінником освіти України, Академіком Академії наук вищої школи України, Дійсним членом Міжнародної педагогічної академії, Дійсним членом Академії педагогічних і соціальних наук України, Віце-президентом Європейської асоціації безпеки, Почесним доктором Крайовей Ізби Едукації (м. Краків, Польща), Почесним доктором Інституту імені Яноша Кодолані (м. Секешфехервар, Угорщина), Почесним професором Барановицького державного університету (Білорусь).

Дем’янчук А. С. очолює наукову школу та здійснює керівництво науково-дослідною роботою з державною реєстрацією «Виховання учнівської та студентської молоді на ідеях гуманізму та просвітництва» (державний реєстраційний номер 0118U001567).

Під керівництвом професора Дем’янчука А. С. захищено 14 кандидатських дисертацій. Він є автором 2 монографій, понад 200 наукових статей, 5 підручників, 3 науково-методичних посібників. Дем’янчука А. С. є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. З 2000 по 2002 рік він очолював Спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій у Рівненському державному гуманітарному університеті.

За активну громадську позицію і вагомий внесок у розвиток вищої школи та науки України Дем’янчук А. С. нагороджений Ювілейною медаллю «25 років незалежності України», Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Медаллю «Григорій Сковорода», Знаком «Ушинський К. Д.», Почесними грамотами Національної академії педагогічних наук України, Почесною відзнакою Управління Служби безпеки України в Рівненській області, Золотою медаллю імені М. І. Туган-Барановського, Медаллю «Володимир Мономах», Почесною грамотою Комітету з фізичного виховання та спорту, Подякою Малої академії наук учнівської молоді, Почесною грамотою народно демократичної партії, Пам’ятною медаллю «За меценатство», Почесними грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, Почесними грамотами та відзнакою Рівненської обласної ради, Почесною грамотою Федерації профспілок Рівненської області, Почесними грамотами виконавчого комітету Рівненської міської ради, Почесним знаком федерації волейболу України, Подякою федерації легкої атлетики Рівненської області.

Дем’янчук Віталій Анатолійович
два

Ректор університету

У 2002 році Дем’янчук В. А. закінчив Міжнародний економіко-гуманітарний університеті імені академіка Степана Дем’янчука за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію економіста-фінансиста, а у 2003 році – Національний університет «Острозька академія» за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

З 2001 року Дем’янчук В. А. працює у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука.

У 2009 році у Спеціалізованій вченій раді Академії адвокатури України Дем’янчук В. А. захистив дисертацію на тему «Фіксація інформації при розгляді кримінальної справи у суді» та отримав диплом кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність».

У 2009 році Дем’янчук В. А. був переведений на посаду доцента кафедри кримінального права і правосуддя, у квітні 2010 року – призначений проректором з питань стратегічного розвитку університету, у грудні 2010 році – завідувачем кафедри кримінального права та правосуддя, а у грудні 2013 року – першим проректором Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана  Дем’янчука.

У 2013 році Дем’янчук В. А. обраний Член-кореспондентом Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент».

У 2018 році у Спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України Дем’янчук В. А. захистив дисертацію на тему «Адміністративно-правові засади реалізації антикорупційної політики в Україні» та отримав диплом доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

У доробку професора кафедри кримінального права і правосуддя Дем’янчука В. А. понад 60 наукових праць, три навчальних посібники у співавторстві та дві монографії, які використовуються при підготовці юристів у вищих навчальних закладах України.

Науково-педагогічна, організаторська та виховна діяльність Дем’янчука В. А. відзначена Почесними грамотами і подяками Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Рівненської обласної ради, Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління освіти м. Рівне, Рівненської обласної організації Спілки юристів України, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, Знаком «Ушинський К. Д.», відзнакою Українського Реєстрового козацтва – орденом ІІІ ступеня «Бронзовий козацький хрест». .

Свідченням авторитету Дем’янчука В. А. серед студентів та колег з університету є його відзначення у номінації «Лідер року – 2011».

Гончаров Юрій Вікторович
Гончаров

- завідувач кафедри менеджменту

доктор економічних наук, професор

Освіта:

1962-1966 рр. навчання у Дніпропетровському технікумі автоматики та телемеханіки зі спеціальності виробництво апаратури автоматики та телемеханіки.

У 1966 р. успішно закінчив Дніпропетровському технікумі автоматики та телемеханіки та отримав кваліфікацію технік-електрик.

1971-1976 рр. навчався на економічному факультеті Дніпропетровського державного університету.

У 1976 р. успішно закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Економіка праці», економіст.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Науково-методичні основи управління регіоном в умовах ринкових відносин (на прикладі Дніпропетровської області), за спеціальністю 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями.

У 1995 р. захистив докторську дисертацію на тему «Взаємодія регіону й галузі в регулюванні структурної перебудови (на прикладі чорної металургії України, Донецького та Придніпровського регіонів) за спеціальністю 08.02.03 – управління, планування і державне регулювання економіки. Захисти відбулись у Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України.

У 1993 р. був обраний академіком Академії економічних наук України.

У 1998 р. рішенням Вченої ради Київського державного університету культури і мистецтв присвоєно вчене звання професора кафедри економіки соціально-культурної сфери.

Трудова діяльність:

09.1962 – 12.1966 – Учень Дніпропетровського технікуму автоматики та телемеханіки

01.1967 – 06.1969 – Служба в лавах Радянської Армії

08.1969 – 04.1977 – Черговий електрик, ст. інженер НОП Всесоюзного науково-дослідного трубного інституту

04.1977 – 01.1979 – Заступник завідувача планово-виробничого відділу, керівник бригади відділу спеціального конструкторського-технологічного бюро інституту геотехнічної механіки АН УРСР

01.1979 – 04.1985 – Начальник планово-економічного відділу виробничого об”єднання «Укрелектрочормет»

04.1985 – 10.1987 – Начальник відділу Міністерства чорної металургії України

10.1987 – 11.1988 – Завідувач відділу Дніпропетровського міськвиконкому

11.1988 – 05.1991 – Начальник відділу Головного планово-економічного управління Дніпропетровського облвиконкому

05.1991 – 07.1992 – Директор Придніпровської товарної біржі

07.1992 – 02.1993 – Начальник відділу економіки металургійної промисловості Міністерства промисловості України

02.1993 – 03.1996 – Начальник управління Міністерства промисловості України

03.1996 – 05.2000 – Завідувач сектором, заступник начальника управління, заступник начальника Головного управління Кабінету Міністрів України

05.2000 – 10.2001 – Заступник начальника управління-начальник відділу, начальник управління Державного комітету промислової політики управління

10.2001 – 01.2006 – Заступник начальника управління-начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків Міністерства промислової політики України

02.2006 – 01.2017 – Завідувач кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

01.2017 – 07.2017 – Професор кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

09.2017 – 07.2018 – Завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Київського міжнародного університету

09.2018 по теперішній час – Завідувач кафедри менеджменту ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Викладає дисципліни «Менеджмент організацій», «Управління інноваціями», «Адміністративний менеджмент».

Працюючи в центральних органах виконавчої влади розробляв заходи щодо поліпшення економічного стану галузей промисловості та пом’якшення впливу кризових явищ на фінансовий стан підприємств та організацій, технічного переозброєння виробництв та підвищення їх експортного потенціалу. Безпосередньо приймав участь у розробці кількох Програм діяльності Уряду України, Концепції та Програми промислової політики України.

Сфера наукових інтересів: економіка держави і промислового сектору,  економіка праці й соціального розвитку, управління інноваційно-інвестиційним розвитком і підвищення конкурентоспроможності національної економіки та експортного потенціалу вітчизняних товаровиробників, управління інтеграційними процесами.

Гончаров Ю. В. був Головою спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 за спеціальністю 08.00.04, а потім і 08.00.03. В даний час член Спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління».

Науковий консультант 4 докторських і науковий керівник 12 кандидатських дисертацій. Головний редактор збірника наукових праць «Сучасні питання економіки і права», член редакційної колегії фахового видання.

Експерт секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом 17 «Економіка».

Автор більше ніж 210 наукових і навчально-методичних публікацій, з них: 7 монографій (в т. ч. двох одноособових); 2 підручників, 173 фахових статей; трьох статей в іноземних виданнях.

Нагороджений:

За вагомі досягнення в громадській, навчальній та науковій діяльності нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства промислової політики України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного університету технологій та дизайну, Київського міжнародного університету, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

Дипломом І ступеня Міністерства економіки України.

Званням Міжнародний посол Миру. (Світовий літературний форум за Мир та Права Людини підтверджує, що Посла Доктора Професора Юрія Гончарова за успішним узгодженням зі «Світовий літературний форум за Мир та Права Людини – WLFPH» та за підтримки (комітету) Цілей Стабільного Розвитку Об’єднаних Націй (SDG) та цілей WLFPH у створення пропаганди – популяризації глобальної економічної та політичної стабільності шляхом промоції універсальних моральних цінностей, толерантності щодо освіти, гармонійної міжконфесійної освіти, встановлення культури миру та безпеки та загальних Цілей Стабільного Розвитку у всьому світі – було нагороджено званням Міжнародний посол Миру).

Указом Президента України від 1 грудня 2011 р. № 1094/2011 Гончарову Ю. В. присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України».

Груба Таміла Леонідівна
Груба

– декан історико-філологічного факультету

доктор педагогічних наук, професор

Після закінчення Рівненського державного педагогічного інституту Груба Т. Л. працювала  вчителем української мови в ЗОШ № 2  м. Рівне, а після захисту у 1998 році кандидатської дисертації зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання української мови – на посаді доцента кафедри української мови МЕГУ ім.акад.С. Дем’янчука У 2001 році Груба Т. Л. була призначена на посаду завідувача кафедри української мови та  літератури, а у 2008 році – декана історико-філологічного факультету.

У доробку Грубої Т. Л. понад 80 наукових праць, які видані у фахових наукових збірниках нашої держави та зарубіжжя,  з них-50 наукових праць  , опублікованих у вітчизняних фахових виданнях та 3 – у періодичному виданні, що індексується в наукометричній базі Scopus та Web of Science, автор  ряду тез і матеріалів конференції, конгресів, форумів,

Груба Т.Л підготувала одноосібно навчально-методичні посібники «Методика збагачення мовлення учнів середніх класів синонімами та синонімічними формами» та «Практичний аспект формування мовної особистості старшокласника. Комплекс вправ»; методичні рекомендації для студентів – філологів « Пам’ятка студенту - практиканту»; , у співавторстві- «Формування правописної компетентності учнів»; програму для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія; освітню програму зі шкільного курсу української мови для філологічних факультетів; (рекомендовану Міністерством освіти і науки України);  «Українська наукова мова : теорія і практика:навч. посібник для аспірантів»

У 2005 року Грубій Т. Л. присвоєно вчене звання доцента. 

Доцент Груба Т. Л. брала участь у  Міжнародних конференціях  Угорщини, Польщі, Словаччин  Працюючи на посаді завідувача кафедри  української мови та методик викладання (2001-2008 ), Таміла Леонідівна ініціювала  проведення  науково-практичних  конференцій «Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів» (2006 р.), «Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість» (2014 р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Улас Самчук у сучасній гуманітарній парадигмі» (2015 р.); всеукраїнських науково-методичних семінарів: «Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти» (2002 р.), «Інтегрований підхід до роботи над словом у шкільній мовно-літературній освіті» (2004 р.), «Використання цифрових носіїв інформації у викладанні англійської мови та самоосвіті» (2008 р.)

 Під загальною редакцією Грубої Т. Л. видано 2 збірники наукових праць провідних вчених України.

У 2017-2021 роках  Груба Т.Л була запрошена до роботи у Спеціалізованій вченій раді Д 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка ,де  виступила офіційним опонентом на захисті дисертацій зі спеціальності 13.00.02 –  теорія та методика навчання української мови.

У 2018 році Груба Т.Л підготувала  монографію « Теорія і практика формування мовної особистості учнів старшої школи  на уроках української мови (профільний рівень)».

Груба Т. Л. здійснює керівництво проблемною групою з лінгводидактики «Реалізація нового змісту навчання»  студентського наукового товариства «Пошук» історико- філологічного факультету . Вона є експертом ( 2017-2018р) та членом журі Всеукраїнської олімпіади з української мови, , заступником голови журі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика(обласний рівень) , членом редакційної ради журналу «Українська мова та література» (Свідоцтво серія КВ № 20241-10041 ПР від 12. 09.2013р.), а також редакційної колегії науково-методичного журналу «Українська мова і література в школі» (Реєстраційне свідоцтво КВ № 2647 від 02.06.1997).

Таміла Леонідівна постійно підвищує рівень своєї професійної діяльності:  проходила стажування та підвищення кваліфікації по програмі професійного розвитку в Університеті прикладних наук імені Яноша Кодолані (м. Секешфехервар, Угорська республіка). Kodolanyi Yanos University, Hungary “Quality Management Principles in HEI” staff mobility program 23/09/2019 – 28/09/2019, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти за програмою «Методика навчання української мови, літератури та інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти» затвердженою вченою радою Інституту педагогіки 18 листопада 2021 року (протокол №13) (Сертифікат: УМЛ-766), міжнародні стажування - Академія Huspol (Чехія), (20 березня 2020р,реєстраційний номер CerAkHus 013 /2020)  та The international internship under the program FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL  ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE and has developed the educational project on the topic  The use of the Latest Technologies in the Process of Training Future Teachers  of Ukrainian Language and Literature in the Context of NUS (з 11 вересня по 17 жовтня 2021; Серія і реєстраційний номер: SZFL-000653)

 У 2019 році Груба Т. Л. захистила докторську дисертацію на тему «Методика формування мовної особистості старшокласника на уроках української мови (профільний рівень)», зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

Після захисту докторської дисертації взяла  участь у 25  конференціях, у тому числі:

  1. Міжнародна науково-практична конференція «Наука та освіта в сучасному суспільстві: актуальні питання та інноваційні дослідження» (м. Куновіце, Чеська Республіка, 27-28 березня 2021 р.);
  2. Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки в ХХІ столітті» (м.Рівне, 25-26 листопада 2021 р.);
  3. V Міжнародна науково-практична конференція (м. Суми, 12-13 травня 2022 року)..

У 2022 році  Грубій Тамілі Леонідівні присвоєно вчене звання професора кафедри української мови та літератури (АП №004292 від 9 серпня 2022).

За вагомі досягнення в науковій та навчальній діяльності Груба Т. Л. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотою Національної академії педагогічних наук України, Почесними грамотами Управління освіти та науки Рівненської обласної адміністрації, Почесною грамотою Рівненської обласної ради,. Почесними грамотами МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука; подяками товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка  та Київського університету ім. Бориса Грінченка за плідну співпрацю у реалізації спільних проєктів.

Джунь Йосип Володимирович
Джунь

завідувач кафедри математичного моделювання

Й. В. Джунь – представник відомої в Україні і за її межами наукової школи академіка Національної академії наук України Є. П. Федорова. Основні його наукові роботи присвячені створенню нового наукового напряму в астрометрії: «Некласичні методи математичної обробки астрономічної, космічної та іншої інформації великих і надвеликих обсягів».

У 1962 р. Джунь Й. В. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «астрономо-геодезія» та отримав кваліфікацію інженера астрономо-геодезиста. В 1968–1974 рр. він на колосальному історичному і сучасному матеріалі спостережень перевірив висновки Г. Джеффріса про некласичну форму розподілів похибок при числі спостережень n>500 та створив «Некласичну теорію помилок», яка є новим розділом математичної статистики.

Результати цієї перевірки викладені в кандидатській дисертації Джуня Й. В.: «Аналіз паралельних широтних спостережень, виконаних по загальній програмі».

У 1975 році Рішенням Вченої ради Інституту математики Академії наук України Джуню Й. В. присвоєно науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, а у 1980 році Рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР йому було присвоєно вчене звання доцента.

У співпраці з конструкторським бюро заводу «Газотрон» Джунь Й. В. створив два лазерних геодезичних прилади ПЛ-1 і ЛЗП-1. Прилад ПЛ-1 у 1986 році був удостоєний срібної медалі на ВДНГ СРСР. Під патронатом Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Джунь Й. В. брав участь у створенні електрошлакових установок УШ-100 і УШ-200, які не мають аналогів у світовій практиці.

В 1992 році, за результатом  захисту дисертації на тему: «Математична обробка астрономічної і космічної інформації при негаусових похибках спостережень», рішенням Спеціалізованої вченої ради Головної астрономічної обсерваторії академії наук України Джуню Й. В. присвоєно науковий ступінь доктора фізико-математичних наук, а в 2011 році Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України йому було присвоєно вчене звання професора кафедри математичного моделювання.

У науковій школі під керівництвом Дійсного члена Міжнародної педагогічної академії, Дійсного члена Європейської асоціації безпеки, професора Джуня Й. В. здійснюється розробка основ теорій структури інформації, вивчаються питання інформаційної безпеки та теорія оцінок.

Професор Джунь Й. В. є автором двох патентів, трьох монографій, 232 наукових публікацій, з яких 40 публікацій в іноземних виданнях. Він підготував 3-х кандидатів наук. У 2000 році він  отримав науковий грант Народногосподарського факультету Братиславського університету за успішну розробку проекту «The Investigation of the random Oscillations of stock Index».

Джунь Й. В. Нагороджений пам’ятною медаллю Братиславського університету, медаллю імені Д. Бешенеї (Угорщина) та увійшов до списку American Biographical Institute (США).

За украплення обороноздатності країни, вагомий внесок в розвиток вищої школи та науки України Джунь Й. В. нагороджений: медаллю «За військову доблесть», Почесною грамотою Колегії ГУГК при раді Міністрів СРСР і президії ЦК профспілок геолого-пошукових робіт СРСР, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Академії педагогічних наук України, Почесними грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради та Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Князевич Анна Олександрівна
Князевич

професор кафедри менеджменту

У 2005 році Князевич А. О. закінчила Національний університет водного господарства та природокористування (спеціальність «Гідромеліорація», кваліфікація – інженер-гідротехнік), а у 2006 році – ПВНЗ «Європейський університет» Рівненська філія (спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація – менеджер-економіст).

Князевич А. О. навчалася в аспірантурі ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ, де у 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2013 році Князевич А. О. отримала вчений ступінь доцента кафедри менеджменту.

Князевич А. О. навчалася за докторською програмою «Організація і управління нематеріальним виробництвом» у Варненському вільному університеті «Чорнорізець Храбр», Болгарія, де у 2016 році захистила докторську дисертацію на тему «Управління формуванням та функціонуванням інноваційної інфраструктури України», професійний напрямок 3.7 – адміністрація і управління.

У 2017 році Князевич А. О. підтвердила науковий ступінь доктора економічних наук відповідно до системи вищої освіти України у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю 08.00.03 – економіка і управління національним господарством.

З 2012 по 2019 рік Князевич А. О. здійснювала керівництво відокремленим науково-дослідним структурним підрозділом Рівненського державного гуманітарного університету «Консалтинговий центр факультету документальних комунікацій та менеджменту».

У 2019–2020 роках Князевич А. О. була стипендіатом науково-дослідної програми імені Лейна Кіркланда Польсько-Американського фонду Свободи Program Kirkland Research, за якою навчалася в Університеті Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін, Польща.

Стаж науково-педагогічної роботи Князевич А. О. складає понад 15 років. Вона активно займається науковою діяльністю, є автором понад 100 наукових робіт та керівником науково-дослідної роботи на тему «Управління розвитком національних інноваційних систем» (Державний реєстраційний номер 0118 U 003991). Князевич А. О. член редакційної колегії періодичного фахового наукового видання України  «Review of Transport Economics And Management» Дніпровського національного університету залізничного транспорту імtys В. Лазаряна; здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів та здобувачів; керує роботою Польського розмовного клубу на факультеті економіки «Ekonomia i zarządzanie po Polsku».

За вагомі досягнення у науковій та навчальній діяльності Князевич А. О. нагороджена Почесними грамотами Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Грамотами Рівненського державного гуманітарного університету в номінаціях «Науковець року» та «Менеджер науки».

Красовська Ольга Олександрівна
Красовська

завідувачка кафедри теорії та методик початкової освіти

доктор педагогічних наук, професор

 

Освіта. У 1994 році Красовська О. О. закінчила з відзнакою навчання у Рівненському державному педагогічному інституті, оволодівши спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання, образотворче мистецтво» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів і образотворчого мистецтва. У вересні 1993 року розпочала педагогічну діяльність у Рівненській загальноосвітній школі № 15 на посаді вчителя образотворчого мистецтва.

З вересня 1994 року почала працювати у Рівненському науково-консультаційному центрі Міжнародної педагогічної академії на посаді методиста педагогічного факультету. У 1995 році – інспектор навчальної частини. З вересня 1996 року працювала на посаді викладача кафедри педагогіки і психології, а з 1997 року – на посаді старшого викладача кафедри початкового навчання.

У 1999 році Красовська О. О. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на тему: «Виховання громадянської самосвідомості старшокласників засобами символіки народного мистецтва України».

30 жовтня 2008 року за рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки Красовській О. О. присвоєно вчене звання доцента кафедри початкового навчання.

З 1 листопада 2013 року Красовська О. О. – докторантка кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 16 січня 2018 року захистила докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти на тему : «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій» у спеціалізованій вченій раді Д 14.053.01 Житомирського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

З 1 листопада 2015 року працювала на посаді ученого секретаря Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. А в 2018 році очолила кафедру початкової та дошкільної освіти, у 2021 році – кафедру теорії та методик початкової освіти. 14 травня 2020 року за рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки Красовській О. О. присвоєно вчене звання професора кафедри початкової та дошкільної освіти.

Науковиця - керівник комплексної теми «Професійна підготовка майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи в умовах ступеневого навчання» (державний реєстраційний номер 0118U001565). У особистому науковому доробку Красовської О. О. є понад 150 наукових публікацій у фахових виданнях України, вітчизняних та іноземних збірниках наукових праць, виданнях, що належать до міжнародних наукометричних баз Web of science, Scopus, Index Copernicus. Науковець є автором одноосібної монографії «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій», співавтором колективних монографій з проблем професійної підготовки вчителя: «Технології організаційно-управлінської та освітньої діяльності в початкових класах Нової української школи в умовах інтеграції України до Європейського Союзу», «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи в умовах ступеневого навчання», «Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід», «Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання», «Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі», «Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку», Красовська О. О. опублікувала 10 навчально-методичних посібників, серед яких рекомендовані Міністерством освіти і науки України: «Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі», «Технології викладання освітньої галузі «Мистецтво» використовуються у навчальному процесі провідних закладів вищої освіти України.

Сфера наукових інтересів Красовської О. О. – професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи, педагогічна інноватика у галузі мистецької освіти. Апробацію результатів наукової діяльності здійснювала під час участі у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях: «Час мистецької освіти» (ХДПУ імені Григорія Сковороди), «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (СДПУ імені А. С. Макаренка), «Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя» (УДПУ імені Павла Тичини), «Естетичне виховання дітей і молоді» (ЖДУ імені Івана Франка, «Содружество наук» (Барановицький державний університет), «Pedagogy and Psychology In an Era of Increasing Flow of Information» (Будапешт), «European academic assembly» (Краків).

Красовська О.О. - голова редакційної ради фахового збірника наукових праць «Академічні студії. Серія «Педагогіка» Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради та рецензент «Acta Pedagogiсa Volynienses» фахового збірника наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Учасниця Громадського об’єднання «Міжнародна фундація Науковців та Освітян» IESF.

З квітня 2016 року Красовська О. О. працює над розробленням стандартів вищої освіти у складі Науково-методичної комісії із загальної та професійної освіти, підкомісії 013 Початкова освіта сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Красовська О. О. здійснює рецензування авторефератів дисертаційних досліджень, навчально-методичних посібників, керує підготовкою магістерських робіт та дисертаційних досліджень аспірантів. 19 травня 2023 року опонувала на засіданні разової спеціалізованої вченої ради Рівненського державного гуманітарного університету на публічному захисті дисертації Купчак С. Б. тему «Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування проєктної технології у професійній діяльності», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

За вагомі досягнення в громадській, навчальній та науковій діяльності Красовська О. О. нагороджена Почесними грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, грамотами і подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Марчук Оксана Олександрівна
Марчук

- професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти,

доктор педагогічних наук, доцент

 

Освіта: У 1997 році Марчук О. О. із золотою медаллю закінчила Монастириську загальноосвітню школу 1–ІІІ ступенів Тернопільської області і вступила до Рівненського економіко-гуманітарного інституту імені академіка Дем’янчука.

У 2002 році закінчила повний курс навчання у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови, літератури, іноземної мови.

У вересні 2001 року почала трудову діяльність  вчителем англійської мови Рівненської державної загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 20.

Із 2002 року за сумісництвом працювала викладачем кафедри української мови та літератури Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, а у вересні 2011 року – стала штатним працівником  університету.

У жовтні 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічна спрямованість діяльності духовно-просвітницьких центрів Волинської губернії у ХІХ ст.» за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

Впродовж 2013 – 2017 рр. була начальником відділу із наукової діяльності та аспірантури університету.

У 2015 році Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

У жовтні 2020 р. захистила докторську дисертацію на тему ««Теорія і практика навчання й виховання дітей та молоді в освітньо-культурних установах Волині ХІХ – першої половини ХХ століття» у спеціалізованій вченій раді Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії» та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук.

У лютому 2021 стала професором кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти.

Сфера наукових інтересів: історія педагогіки, філософія освіти, розвиток освіти, культури і мистецтва на території Західної України.

Марчук О. О. є автором 2 монографій, навчального підручника, збірника конспектів уроків та близько 120 статей у фахових педагогічних журналах та тезах, бере активну участь у науково-практичних конференціях, здійснює рецензування авторефератів та навчальних посібників, а також керівництво науковими дослідженнями, магістерськими та бакалаврськими роботами студентів. Під її керівництвом аспіранткою Абрамович Т. В. захищено дисертацію на тему ««Розвиток професійної компетентності соціального педагога в системі післядипломної освіти» за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти». Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Рівненського державного гуманітарного університету  12.11.2018.

Із грудня 2022 року  є членом громадської організації освітян «Educational and international foundation».

Долучається до наукових заходів, які проводять науковці Bath Spa University (England).

У наукових розвідках та статтях Марчук О. О. досліджено теоретико-методологічні засади та практику розвитку системи освіти Волинської губернії духовно-просвітницькими центрами у ХІХ ст., проаналізовано основні культурно-просвітницькі традиції волинського регіону, розкрито особливості становлення духовно-просвітницьких осередків на Волині, схарактеризовано освітню та благодійницьку діяльність графині А. Блудової, архієпископа о. Модеста та барона Ф. Штейнгеля.

Нагороджена: Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації управління освіти і науки  за багаторічну  сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня працівників освіти (2015).

Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації управління освіти і науки  за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти та з нагоди Дня працівників освіти (2020).

Почесною грамотою ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»  за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток університету та з нагоди Дня працівників освіти (2022);

Подякою Управління державної служби якості освіти та Національної дитячої ради у Рівненській області  за підготовку учасника І обласного конкурсу «Краща практика академічної доброчесності» (Наказ Національної дитячої ради та управління державної служби якості освіти у Рівненській області  від 11.11.2022 № 07/20).

Подякою Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за підготовку учасниць ІІ туру ІV  Всеукраїнського творчого конкурсу наукових робіт для студентської молоді  «Здорова дитина – здорова нація»  (2023).

Мединська Наталія Миколаївна
Мединська Н.М.

проректор з наукової роботи

доктор філологічних наук, доцент,

професор кафедри української мови та літератури

 

Освіта: У 1993 році Мединська Н. М. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «вчитель російської мови та літератури», а у 2010 році – Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука та отримала кваліфікацію вчителя української мови та літератури, філолога.

У 2001 році в Спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Мединська Н. М. захистила кандидатську дисертацію на тему «Структура семантичного поля дієслів багатократно-дистрибутивної дії» та здобула науковий ступень кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

У 2008 році рішенням Вищої атестаційної комісії України Н. М. Мединській присвоєне вчене звання доцента кафедри української мови та методики викладання.

У 2018 захистила докторську дисертацію «Семантико-граматична диференціація ознакових слів» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Вона є автором понад 120 наукових публікацій (чотири з них проіндексовано в журналі Scopus, одна – в Web of Science), монографії, навчально-методичних посібників (три з них рекомендовано грифом МОН).

Коло наукових інтересів Н. М. Мединської –  мовні граматичні категорії, функціональна граматика, слов'янська аспектологія. Вона брала активну участь у міжнародних наукових конференціях в Італії (Падуанський університет), Швеції (Гетеборзький університет). Є учасником щорічних конференцій Комісії по Аспектології Міжнародного Комітету Славістів.

Мединська Н. М. виступає  офіційним опонентом під час захисту дисертаційних робіт в Інституті української мови НАН України, Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, рецензує навчальні посібники та автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата, доктора філологічних наук.

 З квітня 2016 року є членом Науково-методичної комісії 014 із середньої освіти (українська мова) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (працює над розробленням стандартів вищої освіти). З 2015 – 2018 рр. –  член спеціалізованої вченої ради К 26.053.25 (наказ МОН України № 528 ) зі спеціальності 10.02.01 – українська мова по захисту кандидатських дисертацій в НПУ ім. М. П. Драгоманова.  З 2021 р. – член наукової ради Рівненської області. З 2013 р. – голова журі учнів рівненської обласної Малої академії наук  відділення «Філології»  секції «Українська мова». З 2021 р. – член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання). З 2022 р. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 з присудження наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей 10.02.01 «Українська мова», 10.02.015  - «Загальне мовознавство» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

За вагомі наукові та професійні досягнення Н. М. Мединська нагороджена Почесними грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, Подякою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Почесними грамотами та Знаком «Гордість МЕГУ» Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, Почесною грамотою НЦ "Мала Академія наук України", Почесною грамотою Рівненської обласної ради,   Грамотою Офісу Президента України, Грамотою Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, Почесною грамотою Рівненської міської ради та виконавчого комітету. 

Мельничук Лілія Борисівна
Мельничук Л.Б.

 

завідувачка кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

 кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта:

У 1991 р. закінчила Рівненську загальноосвітню школу № 24 I-III ступенів із золотою медаллю.

У 1991-1996 рр. навчалася на факультеті початкового навчання Рівненського педагогічного інституту ім. Д.З. Мануїльського, який закінчила з відзнакою, здобувши кваліфікацію «учитель початкових класів і музики».

У 2018 р. закінчила з відзнакою ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» та здобула кваліфікацію магістр з дошкільної освіти, вихователь дітей раннього та дошкільного віку.

У 2007 р., після закінчення аспірантури при кафедрі загальної педагогіки Рівненського державного гуманітарного університету, у Східноєвропейському національному університеті ім. Володимира Даля (м. Луганськ) 22 червня 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Громадянське виховання молодших школярів» та здобула науковий ступінь кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 «теорія та методика виховання» (Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Євтух Микола Борисович).

17 лютого 2012 р. рішенням Атестаційної колегії МОНМС України присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Трудова діяльність

1996-2007 рр.старший лаборант кафедри математики з методикою її викладання Рівненського державного гуманітарного університету, викладач цієї ж кафедри за сумісництвом.

2004-2007 рр. – навчання в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю «13.00.07 «теорія та методика виховання».

З 2007 р. – доцент кафедри педагогіки ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З грудня 2007 р. по вересень 2011 р. – учений секретар ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З січня 2012 р. – заступник завідувача кафедри педагогіки, з 6 січня 2016 р.  –завідувач кафедри педагогіки ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З вересня 2021 р. – завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2012 року очолює організаційний комітет щорічних Міжнародних учнівських громадських читань «Я голосую за мир»

З березня 2016 р. – член Науково-методичної комісії з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти МОН України (НМК 15. Підкомісія 301 «Навчання впродовж життя, визнання неформального та інформального навчання»).

Заступник голови правління благодійного фонду «Скарбниця Надії».

Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (свідоцтво № 1221135).

Академік академії науковців України (Диплом серія 345 № 15).

Учасниця проєкту  «I Vote for Peace: Collaboration and Compassion in a Time of War», головним координатором якого є Bath Spa University (Bath, UK) за підтримки Research England and UK Research and Innovation.

Сфера наукових інтересів: інноваційні технології в дошкільній освіти; основи наукових досліджень та академічна доброчесність; організація освітнього процесу в ЗДО в умовах військового стану.

Автор понад 150 публікацій, у тому числі понад 40 наукових праць опублікованих у вітчизняних фахових виданнях та 1 – у періодичному виданні, що індексується в наукометричній базі Scopus, ряду тез і матеріалів конференції, конгресів, форумів, в т.ч. понад 15 навчально-методичних (навчальних) посібників та більше 20 методичних рекомендацій.

Нагороджена:

Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів (2013).

Нагороджена дипломом «Гордість МЕГУ» ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука» в номінації «Адміністратор року» (2015).

Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука» (2018).

Благословенною грамотою Архієпископа Рівненського та острозького Іларіона «На знак благословення та щиру працю на користь Святої Церкви Христової та жертовність і любов до України та з нагоди 25-річчя МЕГУ (2018).

Почесною грамотою Рівненської обласної ради за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини та з нагоди Дня працівників освіти (2022).

Грамотою департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток вищої освіти та з нагоди Дня науки (2023).

Нагороджена Подяками (2012, 2018, 2019, 2019 рр. ) та Почесними грамотами (2013, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 рр.) ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука» за вагомий внесок у становлення і розвиток університету, активну участь у науковій та навчально-методичній діяльності.

Михальчук Юлія Олександрівна
михальчук

завідувачка кафедри психології

кандидат психологічних наук, доцент

Освіта

Михальчук Юлія Олександрівна у 2000 році закінчила факультет іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська, російська)» та здобула кваліфікацію вчителя іноземної (англійської, російської) мови та літератури (диплом з відзнакою). У 2002 році закінчила економічний факультет Рівненського державного технічного університету за спеціальністю «Облік і аудит»  та здобула кваліфікацію економіста. Впродовж 2001-2005 років є аспіранткою Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України лабораторії методології і теорії психології. Дисертація «Психолого-педагогічні умови гармонізації етнічної самосвідомості старшокласників» була захищена у 2005 році (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Науковий керівник – член кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор Балл Георгій Олексійович, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені  Г.С.Костюка АПН України. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри практичної психології.

Впродовж 2006-2008 років – навчання у Психологічному центрі організаційного та особистісного розвитку «Ніка» м. Київ за напрямом підготовки «Бізнес-тренер, оргконсультант».

2007-2013 рр. – навчання у Міжнародному товаристві кататимного преживання образів та імагінативних методів у психології і психотерапії за напрямом підготовки «Психотерапевт за методом «Кататимно-імагінтивної психотерапії». Михальчук Юлія Олександрівна є практикуючим психологом-консультантом. В листопаді 2013 року успішно склала іспит, за результатами якого присвоєно кваліфікацію «психотерапевт за методом глибинно-психологічно орінтованої психотерапії «Кататимно-імагінативної психотерапії» (Кататимного переживання образів)».

2013-2016 рр. – навчання у проекті з дитячої, підліткової та сімейної психотерапії.

З 2023 року навчається у 4-річному проєкті з психоаналізу Львівського Інституту ментального здоров’я.

Є членом проектної групи зі спеціальності 05 Психологія. Є розробником ОПП, ОКХ зі спеціальності. Впродовж 2002-2019 рр. є розробником ліцензійних та акредитаційних справ з ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Юлія Олександрівна є експертом Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Сфера наукових інтересів: психологічне консультування, психотерапія, психоаналіз, дитяча та підліткова психотерапія, групова психотерапія, психотренінг, арттерапія, психологія конфліктів, психологія управління, психологія лідерства.

Михальчук Ю.О. є автором понад 65 публікацій, 4 навчально-методичних посібників.

Особистісні якості: комунікабельність, стресостійкість, креативність, активність, відповідальність, наполегливість, швидка научуваність, емпатійність, толерантність, товариськість, організованість, самостійність, працьовитість, цілеспрямованість.

Нагороджена. За час роботи нагороджена грамотами університету, грамотою Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради (2013 р.), почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації Управління освіти і науки (2020 р.).

Знання мов: українська, англійська – вільно.

Пагута Тамара Іванівна
ПАГУТА

директор Інституту педагогічної освіти

У 1989 році Пагута Т. І. з відзнакою закінчила Рівненське медичне училище за спеціальністю «Сестринська справа» та здобула кваліфікацію медичної сестри.

У 1994 році вона з відзнакою закінчила Рівненський державний педагогічний інституті імені Д. З. Мануїльського за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки та психології дошкільної освіти, вихователя дітей дошкільного віку.

З вересня 1994 року Пагута Т. І. почала працювати у Рівненському науково-консульта-ційному центрі Міжнародної педагогічної академії на посаді старшого оператора-диспетчера. З 1996 року працювала на посадах викладача та старшого викладача.

У 1997 році в спеціалізованій вченій раді Академії педагогічних наук України Пагута Т. І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки на тему «Співробітництво вихователів дошкільних закладів з сім’єю по вихованню дошкільників у дусі  миру».

З 1998 по 2002 рр. Пагута Т. І. виконувала обов’язки  завідувача кафедри педагогіки.

З 2002 року – заступник декана педагогічного факультету, а з 2004 року – заступник директора Інституту педагогічної освіти.

З 2006 року – декан педагогічного факультету Інституту педагогічної освіти.

З 2013 року по даний час директор Інституту педагогічної освіти.

У 2003 році Пагута Т. І. нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

У 2005 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Пагуті Т. І. присвоєне вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Пагута Т. І. є членом редакційної колегії фахового збірника наукових праць Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ».

За час науково-педагогічної діяльності вона підготувала понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій у вітчизняних та іноземних виданнях. Має посібник з грифом Міністерства освіти і науки України «Перші кроки до спеціальності». У співавторстві з Мельничук Л. Б. опублікувала підручники з «Дидактики» та «Загальних основ педагогіки». Вона здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів та бере активну участь у науково-практичних конференціях. Керує написанням бакалаврських та магістерських робіт студентів.

Темою наукових розвідок Пагути Т. І. є проблема естетичного виховання молодших школярів у сучасній початковій школі. Вона керувала експериментальним майданчиком на базі НВК «Престиж» м. Рівне, де досліджувалася проблема роботи з творчо обдарованими дітьми в умовах компетентісно орієнтованого навчання.

Пагута Т. І. здійснює рецензування авторефератів дисертаційних досліджень та навчально-методичних посібників.

За вагомі досягнення в громадській, навчальній та науковій діяльності Пагута Т. І. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Академії педагогічних наук України, Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, грамотами і подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Кочмар Діана Анатоліївна
Кочмар

– завідувачка кафедри інозмних мов

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Освіта: У 1996 році закінчила з відзнакою Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова та література, іноземна мова (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, англійської мови. У 2018 р. закінчила з відзнакою ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» та здобула кваліфікацію магістр дошкільної освіти.

З 1996 до 2002 року – викладач кафедри іноземних мов, а з 2003 – завідувач кафедри іноземних мов ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

У 2002 році в спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 в Інституті проблем виховання Академії педагогічних наук України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання на тему «Формування загальнолюдських цінностей у старшокласників засобами масової інформації в сучасних умовах».

У 2006 році рішенням Атестаційної колегією Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

У 2012 році була обрана Членом-кореспондентом Української академії акмеологічних наук.

З 2020 р. – член ГО «Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної»

Кочмар Д.А. є членом журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру 2022 “Мала академія наук України” (секція “Англійська мова).

Міжнародні стажування: «Academic integrity in countries of the European Union and Ukraine» (Люблін, республіка Польща, з 22 по 29 листопада 2021 р.).

The Great Poland University of Social and Economics in Sroda Wielkopolska, Poland. Internship “Formation of Modern Philological Education in EU Countries and its Impact on National Identity” 02/05/2022- 31/05/2022.

«Розвиток сучасних професійних компетентностей викладачів: європейський досвід і світова практика. Неформальна освіта у навчанні студентів бакалаврського і магістерського рівня в країнах Євросоюзу. Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки у суспільно турбулентному світі. Глобальні ініціативи ЄС у підтримці освіти і навчання в умовах воєнного стану в Україні” у Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej (республіка Польща), з 01.05.2023 по 30.05.2023

Сфера наукових інтересів: Наукові розвідки Кочмар Д.А. спрямовані на дослідження нових напрямів та тенденцій розвитку освітньої галузі, зокрема інноваційних технологій у вивченні та викладанні іноземних мов,  формування комунікативної компетенції здобувачів вищої освіти в процесі їх професійної підготовки, теоретико-методологічних засад полікультурної освіти, полікультурної складової у неперервній професійній освіті, методологічних проблем дослідження іншомовної освіти в контексті формування полікультурної особистості майбутнього фахівця, підготовки студентів – майбутніх фахівців до різнорівневої взаємодії у межах широкого спектра міжкультурних комунікацій.

Автор понад 140 публікацій, у тому числі наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях, іноземних виданнях,  5 – у періодичних виданні, що індексується в наукометричній базі Scopus, 1 – Web of Science, ряду тез і матеріалів конференції, конгресів, форумів. Автор 4 навчально-методичних посібників та ряду  методичних рекомендацій. Здійснює керівництво науковими дослідженнями здобувачів вищої освіти, активно співпрацює з вчителями англійської мови ЗЗСО міста Рівне та області.

Відзнаки. За вагомі досягнення в громадській, навчальній та науковій діяльності Кочмар Д.А. нагороджена Почесною грамотою Рівненської міської ради та її виконавчого комітету, Почесною грамотою управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, грамотами і подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Поташнюк Ірина Валентинівна
Поташнюк

Професор кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації

У 1990 році Поташнюк І. В. закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, після чого протягом 27 років працювала на посадах викладача, в тому числі з 1990 року – у Волинському державному університеті імені Лесі Українки

У 2000 році Поташнюк І. В. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Професійна валеологічна підготовка майбутніх біологів у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук..

У 2003 році Поташнюк І. В. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Біологія», а в 2005 році – Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука та здобула третю вищу освіту за спеціальністю «Фізична реабілітація».

У 2012 р. Поташнюк І. В. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні засади застосування здоров’язбережувальних технологій навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук.

Поташнюк І. В. підготувала і опублікувала 2 монографії, 2 навчально-методичні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України та навчально-методичне забезпечення дисциплін, що викладає. Загальний науковий доробок Поташнюк І. В. складає понад 100 публікацій.

Під її керівництвом захищено понад 50 дипломних робіт. Вона є рецензентом 5 навчальних посібників, 3 дисертаційних робіт, рецензентом 30 дипломних робіт, написала відгуки на 7 авторефератів кандидатських дисертацій. Поташнюк І. В. брала активну участь у роботі багатьох науково-практичних конференцій, що відбувалися в Україні і за кордоном. Тези її доповідей надруковані в наукових збірниках України та Росії.

За багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність науково-педагогічна діяльність Поташнюк І. В. відзначена Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, Почесними грамотами та Подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Овдійчук Лілія Миколаївна

 

Овдійчук

– завідувач кафедри української мови та літератури

 кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри

 

Освіта:

У 1978 р. закінчила Кам'янську восьмирічну школу Березнівського району Рівненської обл. із похвальним листом.

1978–1982 рр. – навчання в Дубенському педагогічному училищі на дошкільному відділенні.

У 1989 р. закінчила з Дніпропетровський державний університет та отримала кваліфікацію філолог, викладач української мови та літератури.

З з 1988 до 2002р. працювала вчителем української мови та літератури у ЗОШ №10 м. Рівне а також заступником директора з виховної роботи. Брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2000» в Чернігові, стала лауреатом у номінації «Українська мова та література». Має звання «учитель-методист».

З 01.09. 2002 р. – викладач, з 2003 р. – старший викладач кафедри української мови та методик викладання, з 2005 р. – доцент кафедри української мови та літератури ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2002р. до 2005р. – здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук при Інституті педагогіки Академії педагогічних наук України.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 «Теорія і методика навчання: українська література» з теми: «Формування естетичних почуттів старшокласників на основі взаємодії мистецтв у процесі вивчення літератури».

У 2008 – 2016 рр. працювала заступником декана історико-філологічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

2018-2019 н.р. – виконувала обов’язки декана історико-філологічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

2019-2021 рр. – навчалася в докторантурі Університету Григорія Сковороди у м. Переяслав за спеціальністю 015 Професійна освіта. Тема дисертаційного дослідження: «Система підготовки майбутніх учителів української мови та літератури на засадах інтегрованого вивчення дисциплін літературознавчого циклу»

З 01.09.2022 р. призначена на посаду завідувача кафедри української мови та літератури ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 30.06. 2023 р. – професор кафедри української мови та літератури ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2008 р. – член Наукового товариства імені Тараса Шевченка, з 2013 р. – координаторка філологічної секції в м. Рівне. У 2022 р. стала дійсним членом НТШ в Україні.

З 2010 р. – член ради Центру досліджень літератури для дітей та юнацтва, кооринаторка рівненської філії ЦДЛДЮ.

З 2016 р. – член ради польсько-українського культурно-просвітницького товариства імені Томаша Оскара Сосновського.

Сфера наукових інтересів: проблема літературознавчої підготовки майбутніх учителів української мови та літератури, жанрово-стильові особливості сучасної прози для дітей; інтеграційно-текстуальна біографістика; теорія і практика контекстного аналізу творів художньої літератури; методичні аспекти інтеграційного вивчення літературознавчих дисциплін у ЗВО.

У доробку Овдійчук понад 170 наукових та методичних праць, які надруковані у провідних фахових наукових збірниках категорії Б (15), науково-методичних журналах та журналах, індексованих у міжнародних наукометричних базах (Scopus) (2). Овдійчук Л. М. підготувала і видала посібник «Дитяча література», модульний курс для студентів філологічних факультетів (Рівне, 2008 р.), збірник статей «Сучасна проза для дітей: жанрово-стильові особливості» (LAP  Lambert Academic Publishimg, 2018), навчальний посібник «Контекстний аналіз художнього твору: теорія і практика» (Львів-Рівне, 2021).

Автор проєктів «Естетичні уподобання українських письменників», «Літературно-психологічні портрети зарубіжних письменників» та текстів нового покоління (мультимедійних презентацій) «Письменник як особистість». Ці методичні доробки репрезентовано у фахових журналах та під час проведення лекцій у РОІППО для учителів-словесників України.

Керівник студентських наукових робіт з літературознавства, методики літератури. Під керівництвом Овдійчук Л. М. студентка Мельничук Наталія Володимирівна виборола I місце на Всеукраїнському конкурсі творчих робіт учнівської та студентської молоді імені Миколи Гоголя у номінації «Мистецтвознавство»  з темою «Кіноінтерпретації повісті М. Гоголя "Вій": точки перетину і паралелі», (Ніжин, 2019 р.) та III місце на Всеукраїнському Гоголівському конкурсі (Ніжин, 2020 р.) науковою роботою магістранти Мельничук Н. В. з теми «Особливості образотворення архетипних образів-символів у творчості Миколи Гоголя (на прикладі збірки «Вечори на хуторі поблизу Диканьки».

У 2023 р. під керівництвом Л. Овдійчук та Н. Мединської студентка ісорико-філологічного факультету Вероніка Гречка виборола II місце на Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі  імені Тараса Шевченка.

 Виступила опонентом чотирьох дисертаційних досліджень та науковим керівником дисертаційного дослідження «Методика розкриття образності ліричного твору в процесі навчання української літератури в 10-11 класах» 13. 00. 02. – теорія і методика навчання (українська література)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних Васюти С.Д., яка успішно захищена 20 червня 2012 р.

Керівник дисертаційних досліджень аспіранток Н. Мельничук та К. Шапілової на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Теорія та методика професійної освіти» (2020-21) та допоміжний промоутер докторантки докторської школи гуманітарно-природничого університету імені Яна Длугоша у Ченстохові Р. Ліончук  зі спеціальності літературознавство.

Авторка одинадцяти передмов та післямов до раритетних книг, перевиданих міським громадським об'єднанням товариства «Просвіта»: Ю. Горліса-Горського «Ave, dictator», Івана Багряного «Тигролови», О. Купріна «Олеся», М. Гусовського «Пісня про зубра», О. Грищенка «Україна моїх блакитних днів», Є. Єнджеєвича «Українські ночі, або Родовід генія», Шевченко Т. Г. Кобзар / Факсимільне видання 1876 р. Прага., Грабовський П. «Пролісок», Шевченко Т. «Кобзар»: повний ілюстрований збірник віршованих творів поета з життєписом та передмовою Богдана Лепкого, 1941; Вільшенка Я. Царівна Жаба, А. Лотоцького «Княжа слава».

Написала статті-відгуки на книги сучасних письменників: А. Содомори, Н. Дворницької, Любові Новикової-Бемм, О. Заворотнього, І. Жиленко, Галини Малик, О. Слоньовської, Л. Ромен. 

Учасниця більше ста двадцяти науково-практичних конференцій та педагогічних фестивалів різних рівнів: обласного, Всеукраїнського, Міжнародного.

Голова оргкомітету IV Міжнародного симпозіуму «Література. Діти. Час» (Рівне, 2013), співголова Міжнародної науково-практичної конференції «Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна» (Бердичів, 2019), член редколегії вісника Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва «Література. Діти. Час», заступник президента Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва з науково-дослідної роботи.

Нагороджена: багатьма подяками, почесними грамотами від університету, управління освіти, міської та  обласної рад, облдержадміністрації. Зокрема, Подякою Рівненської обласної ради (2013), Почесною грамотою управління освіти і науки Рівненської державної адміністрації (2019, 2023) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини, Подяками (2008, 2010, 2018) та Почесними грамотами (2010, 2014, 2017, 2018, 2019, 2023) Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука за вагомий внесок у становлення і розвиток університету, активну участь у науковій та навчально-методичній діяльності.

У 2014 р. нагороджена медаллю "За вірність заповітам Кобзаря" (до 200-річчя Т. Шевченка) та медаллю "100 років «Просвіти" (2018 р.)»

У 2023 році нагороджена орденом святої рівноапостольної княгині Ольги

Хом'як Ольга Анатоліївна
Ольга Хом'як

‒ вчений секретар університету

 кандидат педагогічних наук, доцент

 

Освіта:

У 1998 році закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3 імені Лесі Українки м. Ковеля Волинської області.

1998-2003 рр. ‒ навчання на педагогічному факультеті Міжнародного університету «Рівненський економіко-гуманітарний інститут» імені академіка Степана Дем'янчука.

У 2003 році закінчила з відзнакою Міжнародний університеті «Рівненський економіко-гуманітарний інститут» імені академіка Степана Дем'янчука, отримала вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію «Вчитель початкових класів і практичний психолог».

З 2003 року ‒ викладач кафедри психології у Міжнародному університеті «Рівненський економіко-гуманітарний інститут» імені Академіка Степана Дем'янчука, який згодом було перейменовано у Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2011 року ‒ викладач кафедри початкової та дошкільної освіти Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2015 року – старший викладач кафедри початкової та дошкільної освіти Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

3 липня 2015 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання у спеціалізованій вченій раді Д 29.051.06 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на тему: «Виховання естетичних смаків у студентів педагогічних університетів у позанавчальній діяльності» (Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Завалевський Юрій Іванович).

З 2016 року – переведена на посаду доцента кафедри початкової та дошкільної освіти Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

18 грудня 2018 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри початкової та дошкільної освіти.

У 2018 р. закінчила з відзнакою Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» та здобула освітню кваліфікацію магістр дошкільної освіти, а також професійну ‒ викладач педагогіки та методик дошкільної освіти; вихователь дітей раннього та дошкільного віку; організатор дошкільної освіти; вчитель початкової школи.

Член Всеукраїнської асоціації батьків і фахівців спеціальної освіти та інклюзивного навчання (свідоцтво № 22/23/518).

З 28 серпня 2023 р. призначена на посаду вченого секретаря Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи, педагогічні інновації у НУШ, розвиток інклюзивної освіти в Україні.

Автор понад 100 публікацій, у тому числі 30 наукових праць опублікованих у вітчизняних фахових виданнях та 1 – у періодичному виданні, що індексується в наукометричній базі Web of Science, ряду тез і матеріалів конференцій, форумів; співавтор 2 колективних монографій з проблем впровадження технологій організаційно-управлінської та освітньої діяльності в початкових класах Нової української школи в умовах інтеграції України до Європейського Союзу, професійної підготовки вчителя початкової школи та вихователя закладу дошкільної освіти;  більше 10 методичних рекомендацій.

Здійснює рецензування авторефератів дисертаційних досліджень, виступає офіційним опонентом при захисті кандидатських дисертацій, керує підготовкою магістерських робіт.

Керівник проблемно-пошукової наукової студентської групи «Технології організації інклюзивного супроводу в середовищі закладу дошкільної освіти і початкової школи», яка функціонує в рамках Творчої майстерні інноваційних педагогічних технологій кафедри теорії та методик початкової освіти (протокол Вченої ради №4 від «28» листопада 2019 р.). Напрацювання студентів апробовувалися на міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях.

Двічі (2016 р. та 2018 р.) проходила стажування та підвищення кваліфікації за програмою професійного розвитку у «The Great Poland University of Social and Economics in Šroda Wielkopolska» (м. Šroda Wielkopolska, Польща).

У 2018 р. успішно пройшла, розроблений Міністерством освіти і науки України, студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія», «Онлайн-курс для вчителів початкової школи».

У 2019 р. успішно пройшла, розроблений ГО «Смарт Освіта» та студією онлайн-освіти EdEra в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами».

Нагороджена: Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини та з нагоди Дня науки (2019 р.); Почесним дипломом Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» за перемогу в номінації «Кращий популяризатор 2021 року»; Почесними грамотами і подяками Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» за участь у науковій діяльності та з нагоди Дня науки.

Яроменко Оксана Володимирівна
Яроманко

– начальник відділу з наукової діяльності та аспірантури

 кандидат географічних наук, доцент

 

Освіта:

У 1997 р. закінчила Демидівську загальноосвітню школу I-III ступенів із золотою медаллю.

1997–2001 рр. – навчання на географічному факультеті Волинського державного університету імені Лесі Українки.

У 2001 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки та отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію бакалавр географії.

У 2002 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію магістр географії.

У 2020 р. закінчила з відзнакою ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» та здобула кваліфікацію магістр менеджменту, менеджер (управитель) організації.

15 червня 2007 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Суспільно-географічні дослідження наукової школи академіка М.М. Паламарчука» за спеціальністю 11.00.13 – історія географії в спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка та здобула науковий ступінь кандидата географічних наук (Науковий керівник – доктор географічних наук, професор Заставецька Ольга Володимирівна).

23 грудня 2011 р. рішенням Атестаційної колегії МОНМС України присвоєно вчене звання доцента кафедри географії.

2002–2005 рр. – навчання в аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «11.00.02. – економічна і соціальна географія».

З 2003 р. – викладач кафедри географії Міжнародного університету «РЕГІ» імені академіка Степана Дем’янчука, з 2004 року – старший викладач кафедри географії ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2008 р. переведена на посаду доцента кафедри географії ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2012 р. – доцент кафедри географії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 15 вересня 2020 р. і  до 5 червня 2023 р. – завідувач кафедри географії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 6 червня 2023 р. призначена на посаду начальника відділу з наукової діяльності та аспірантури ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2007 р. є керівником гуртка «Географія» в обласному комунальному позашкільному начальному закладі «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради. З 2016 р. і до тепер «керівник гуртка-методист» РМАНУМ.

З 23 грудня 2019 р. – експерт із акредитації освітніх програм. Національне агентство із забезпечення якості освіти. Тренінг для керівників експертних груп –Сертифікат про підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (№0276/2021(174) від 28.05.2021 р.).

Член Рівненського відділу ГО «Українське географічне товариство».

Учасниця проекту «TExTOUR»: розвитку культурного шляху «VIA REGIA». Проект фінансується Європейським Союзом в рамках програм досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (Управління культури та туризму Рівненської ОДА).

Сфера наукових інтересів: історія географії; суспільна географія; топоніміка; суспільно-географічна регіоналістика; рекреаційно-туристський потенціал територій; розвиток туризму за видами.

Автор понад 140 публікацій, у тому числі 35 наукових праць опублікованих у вітчизняних фахових виданнях та 3 – у періодичних виданні, що індексується в наукометричній базі Scopus та Web of Science, ряду тез і матеріалів конференції, конгресів, форумів, в т.ч. 4 навчально-методичних (навчальних) посібників та більше 15 методичних рекомендацій.

Співпрацює з вчителями-географами міста та області. Щорічно слухачі МАН під керівництвом Яроменко О.В. займають призові місця на ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. У 2012 р. нагороджена Дипломом першого ступеня Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 28.11.2012 N-88) як переможець Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю).

Є членом журі II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії. З 2016 р. і до тепер, член журі II етапу Всеукраїнського турніру юних географів, I та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Рівненської Малої академії наук учнівської молоді секцій «Метеорологія і кліматологія» та «Гідрологія.

Нагороджена: Подякою за підготовку призерів II етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, (2007); Дипломом I ступеня Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерство освіти і науки України від 28.11.2012 N-88).

Почесною грамотою Управління освіти і науки України Рівненської обласної державної адміністрації (2014); Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів (2015); Почесною грамотою Національного центру «Мала Академія Наук України» МОН України за результативну роботу з обдарованою молоддю, ґрунтовну підготовку переможців II та III етапу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2015).

Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за систематичну роботу та високий професіоналізм та підготовку переможців НДР (2016); Почесною грамотою Дипломом Рівненської обласної державної адміністрації за II місце в обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості в номінації «Робота з обдарованими учнями» (2017).

Нагороджена Подяками (2008, 2010, 2018 рр. ) та Почесними грамотами (2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 рр.) ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука» за вагомий внесок у становлення і розвиток університету, активну участь у науковій та навчально-методичній діяльності.

Нагороджена Дипломом Управління освіти і науки РОДА за перемогу у І етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури в категорії «Навчальні програми» для закладів позашкільної освіти (2018 р.).

Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток вищої освіти та з нагоди Дня науки (2020 р.); Почесною грамотою Національного центру «Мала Академія Наук України» МОН України за результативну роботу з обдарованою молоддю,  підготовку переможців II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2020 р.); Знаком народної пошани - відзнакою «За відданість справі» (Всеукраїнське об’єднання громадян «КРАЇНА», м. Київ) (2022 р.) за значний внесок у розвиток освіти, багаторічну плідну працю, виховання підростаючого покоління громадян України в дусі патріотизму та сприяння всебічному розвитку дітей; Грамотою Департаменту освіти і науки РОДА за системну за результативну роботу з обдарованою учнівською молоддю, підготовку переможців II та III етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області (2023 р.).