02 серпня 2022

Днями у науковому фаховому юридичному виданні - науковому журналі «Право і суспільство»,

доктором юридичних наук, професором, заступником керівника Офісу Президента України

Олексієм Дніпровим опубліковано відкриту позитивну рецензію на монографію «Іmplementation of the right to receive professional legal assistance in Ukraine (administrative and legal principles)» (Реалізація права на отримання професійної правничої допомоги в Україні (адміністративно-правові засади),

ghju

яка була підготовлена проректором з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидатом юридичних наук, професором Андрієм Боровиком та завідувачем кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін, доктором філософії в галузі права, доцентом Наталією Деревянко.

Монографія підготовлена авторами іноземною (англійською) мовою та видана 2021 року у місті Рига (Латвія) відомим видавничим домом “Baltija Publishing”.

Варто зазначити, що це не перша позитивна відкрита рецензія на зазначену монографію, що свідчить про її актуальність та високу цінність для науки адміністративного права, а написання роботи іноземною (англійською) мовою забезпечило ознайомлення з її змістом значної кількості іноземних експертів та науковців.