МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Наукова робота

Мітчук Ольга Андріївна

Монографія1. Мітчук О. А. Українська ліберальна інформаційна культура в системі соціальних комунікацій : монографія / О. А. Мітчук. – Рівне : О. Зень, 2014. – 320 с.Статті в наукових фахових виданнях України2.    

Мітчук О. А. Мовностилістичні особливості заголовків та ефективність / О. А. Мітчук // Діалог: медіа-студії : зб. наук. праць. – Одеса, 2009. – Вип. 9. – С. 194–199.3.    

Мітчук О. А. Мовностилістичні засоби увиразнення заголовкового комплексу газети (на прикладі газети “Вільне слово”) / О. А. Мітчук // Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : зб. наук. праць. – Львів, 2010. – Вип. 9. – С. 266–272.4.    

Мітчук О. А. Суспільно-політичні чинники та їх вплив на творення медійного тексту / О. А. Мітчук // Діалог: медіа-студії : зб. наук. праць. – Одеса, 2011. – Вип. 12. – С. 117–123.5.    

Мітчук О. А. Слововживання в прямоефірному мовленні тележурналістів (на прикладі Рівненщини) / О. А. Мітчук // Діалог: медіа-студії : зб. наук. праць. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 236–242.6.    

Мітчук О. А. Структурні ресурси інформації як соціокультурного продукту / О. А. Мітчук // Вісник Львівського національного університету. Серія: Журналістика. – Львів, 2013. – Вип. 38. – С. 191–196.7.    

Мітчук О. А. Інформаційний чинник діяльності української періодики кінця  ХІХ – початку ХХ століття / О. А. Мітчук  // Діалог: медіа-студії : зб. наук. праць / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова. – Одеса, 2013. – Вип. 17. –  С. 111–118.8.    

Мітчук О. А. Еволюція фотографії в контексті української фотожурналістики / О. А. Мітчук  // Наукові записки Інституту журналістики. – Київ, 2013.  – Т. 53. – С. 291–292Мітчук О. А. Ток-шоу в українському ефірі як конфліктогенне середовище / О. А. Мітчук  // Теле- та радіожурналістика =  TV and radio journalism : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 12. – C. 340–345.10.Мітчук О. А. Функціональні особливості рекламної медіаосвіти (на зразках зовнішньої реклами м. Рівного) / О. А. Мітчук // Інформаційне суспільство. – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 147–150.11.Мітчук О. А. Базисні характеристики феномену національного журналістського контенту / О. А. Мітчук //  Теле- та радіожурналістика  =  TV and radio journalism : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 118–122.12.

Мітчук О. А. Вплив концепцій Томаса Джефферсона на розвиток української ліберальної журналістики / О. А. Мітчук // Наукові записки Інституту журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56. – С. 199–203.13.Мітчук О. А. Ліберальна журналістика в структурі гуманітарно-політичної парадигми / О. А. Мітчук // Діалог: медіа-студії : зб. наук. праць / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова. – Одеса,  2014. – Вип. 18–19. –С. 401–406.14.

Мітчук О. А. Національна публіцистика як соціокультурна інформація: український досвід / О. А. Мітчук  // Наукові записки Інституту журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54. – С. 272–275.15.Мітчук О. А. Функціонування ліберального контенту в соціальних комунікаціях / О. А. Мітчук // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – № 1–2 (36–37). – C. 119–122.16.Мітчук О. А. Ліберальна інформаційна культура як складова медіапростору / О. А. Мітчук // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (21). – С. 9–12.17.

Мітчук О. А. Носії ліберального контенту як чинник формування демократичності українського суспільства  / О. А. Мітчук // Образ : науковий журнал. – Суми, 2015. – № 1 (16). – С. 77–83.Статті в зарубіжних виданнях18.Mitchuk O. The Culture Of Broadcasting As A Factor Of The Information Space / O. Mitchuk // Development of Scientific thought in the 21-st century : problems and perspectives. – Riga, Latvia, 2012. – P. 36–38.19.

Митчук О. А. Аутентичность в масс-медиа. Постановка проблемы / О. А. Митчук // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – Краснодар, 2014. – №  3. – С. 3–8.20.Mitchuk O. Forms and methods of illumination tourist themes in specialized publications of  Ukraine / О. Mitchuk // European Applied Sciences. – German, 2014. – № 2. – Р. 9–12.21.Митчук О. А. Формы и методы освещения туристической тематики в специализированных изданиях Украины / О. А. Митчук // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – Москва, 2014. – № 5. –С. 26–35.22.

Mitchuk O. Liberal Informational Culture in Structure of Humanitarian and Political Paradigm / O. Mitchuk //The USA Journal of Applied Sciences. – USA, 2015. – № 3. – Р. 8–10.Статті в інших наукових виданнях23.

Мітчук О. А. Теоретичні засади лексичних нововведень та особливості їхнього входження в мову засобів масової інформації / О. А. Мітчук // Українська журналістика : умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. праць. – Черкаси, 2007. – С. 197–200.24.Мітчук О. А. Лексична інтерференція у мові газет Рівненщини / О. А. Мітчук // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : зб. наук. праць / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”, Галицький ін-т ім. В. Чорновола. – Тернопіль ; Львів, 2008. – Т. 2. –С. 56–60.25.

Мітчук О. А. Культура ефірного мовлення як чинник формування національного інформаційного простору / О. А. Мітчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – С. 480–487.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

26. Логіка для юристів. Кредитно-модульний курс/ Навчальний посібник. – Львів: Новий світ-2000, - 2007. – 216с.

27. Практикум з української мови для журналістів/ Навчальний посібник. – Рівне: Волшинські обереги, - 2010. – 356с.

28. Постановка голосу / Методичні матеріали до вивчення дисципліни. – Рівне: ТЕТІС, 2008. – 42с.

29. Техніка усного мовлення / Методичні матеріали до вивчення дисципліни. – Рівне: ТЕТІС, 2008. – 32с.

30. Іміджелогія / Методичні матеріали до вивчення дисципліни. – Рівне: ТЕТІС, 2008. – 40с.