Рада роботодавців

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ

« 28 »  серпня  2020р.                                        м. Рівне                                                                              №  2

 Про створення

експертної ради роботодавців

зі спеціальності  061 «Журналістика»

освітньої програми «Журналістика»

факультету журналістики

З метою забезпечення якості професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва випускової кафедри факультету із зацікавленими організаціями, провідними роботодавцями, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних і корпоративних ресурсів партнерів, розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти  на факультеті на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» та необхідністю утворити склад експертної ради роботодавців зі спеціальності 061 Журналістика

НАКАЗУЮ:

Створити та затвердити експертну раду роботодавців зі спеціальності «Журналістика» (освітня програма спеціальності «Журналістика» на факультеті журналістики у такому складі:

Склад ради

Голова ради: Тарасюк Дмитро Володимирович – голова обласної організації Національної спілки журналістів України, представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Рівненській області

Секретар ради: Золяк Вікторія Василівна – завідувач кафедри соціальних комунікацій, доцент кафедри.

Члени ради:

  • Курсик Олександр Васильович – співзасновник інформаційно-розважального порталу Рівного ЧаРівне.info, український журналіст, політик, громадський діяч;
  • Поліщук Олександр Петрорвич – начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської державної адміністрації;
  • Семенюк Тетяна Олександрівна – директор ТОВ «TAIR».
  • Хитров Олександр Вікторович – генеральний директор телерадіокомпанії «РИТМ»;
  • Хома Людмила Григорівна – менеджера філії «UA: Рівне».

Декан факультету      _____________   проф.. О. А. Мітчук

                                                 (підпис)