Кафедра теорії і методики журналістської творчості

Кафедра як окремий структурний підрозділ створена у 2005 році. На кафедрі теорії і методики журналістської творчості працюють: доктор філологічних наук, професор Галич О. А., кандидат філологічних наук, доцент  Миронюк В.М., кандидат педагогічних наук Богуш Л.А., заслужений журналіст України – Бабінець А.І., член правління Національної Спілки фотохудожників України Харват О.М., старший викладач Горчикова А.О. 

Працівники кафедри успішно поєднують навчальну та практичну роботу. Заслужений журналіст України, доцент кафедри А. І. Бабінець із 1988 по 1991 рік  - редактор гощанської районної газети «Рідний край», а з 1998 року і донині очолює ТзОВ «Громадсько-політична газета  Рівненської області «Вільне слово». Бабінець А.І. лауреат Всеукраїнського конкурсу «Ділова людина року», лауреат премії ім. М. Горопахи. Член ревізійної комісії секретаріату обласної організації  НСЖУ, автор та співавтор кількох книг. Залюбки набутим досвідом ділиться зі студентами доцент кафедри Харват О.М., який є членом Спілки фотохудожників України,  з 2000 по 2004 роки — голова Рівненської обласної організації Національної Спілки фотохудожників України, член правління Національної Спілки фотохудожників України, заслужений художник Міжнародної Федерації фотомистецтва (EFIAP), член Національної Спілки журналістів України, член Національної Спілки краєзнавців України, Посол Миру. Олександр Харват також є засновником та викладачем приватної «Школи фотографії» з 2005 року. Учасник та призер понад 250 виставок в різних країнах світу. Організатор щорічних національних та міжнародних конкурсів художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову» з 2006 р. під патронажем FIAP, Кубок Рівного з фотографії з 2012 р., міжнародного конкурсу репортерської фотографії «Life Press Photo» з 2015 р. та інших. Видавець та автор понад 50 книг про мистецтво, фотографію, культуру, краєзнавство Рівненщини та Волині.  Студенти мають можливість створювати журналістські матеріали, верстати та видавати університетську газету «Сьомий поверх». Також застосувати практично, здобуті знання у аудиторії, студенти можуть готуючи інформаційні повідомлення на університетський сайт, у цьому їм допомогає викладач  Горчикова А.О. Кандидат філологічних наук, доцент  Миронюк В.М. у 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика прози Марка Черемшини» в Київському національному університеті імені   Т. Шевченка., активно займається науковою діяльністю. Автор багатьох статей та розвідок. Керує науковими (курсовими, бакалаврськими, магістерськими) роботами студентів. Активно займається науковою діяльністю, є автором багатьох статей та розвідок, здійснює керівництво науковими (курсовими, бакалаврськими, магістерськими) роботами студентів.

Кафедра здійснює підготовку за освітньою  програмою «Журналістика» за освітніми рівнями бакалавр та магістр. На денній і заочній формах навчається понад 180 студентів. Щорічно модернізуються навчальні плани відповідно до запитів стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти. При кафедрі створена бібліотека для студентів, яка містить найновішу фахову літературу.

Завдяки постійній співпраці із регіональними мас-медіа та залученню журналістів-практиків до навчального процесу укладено ряд договорів зі ЗМІ, що дозволяють студентам проходити виробничу та переддипломну практику.

Наукова проблематика кафедри охоплює дослідження журналістики “Дослідження ролі сучасної ліберальної інформаційної культури в системі соціальних комунікацій” (№ держ. реєстр. 0118U001563). Науковці вивчають дотримання професійних стандартів у медіа,  інформаційну політику та безпеку, фотожурналістику, 3D графіку, концепти сучасної публіцистики, розвиток радіо- та тележурналістики, крос-медійні тенденції, редакційний та видавничий менеджмент, займаються промоцією видань, соціокомунікативними моделями на регіональному телебаченні та ін.

Колективом кафедри видано методичні рекомендації, посібники, монографії з важливіших навчальних курсів, яка знаходяться у базі даних репозитарію університету http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/

Науково-педагогічні працівники кафедри  активно беруть участь у всеукраїнських та наукових конференціях, тренінгах, відвідують майстер-класи. Також під керівництвом викладачів студенти активно друкують свої дослідження у студентському збірнику наукових праць.

Кафедра постійно підтримує зв'язок із випускниками. Так, у 2019 році було започатковано  серію майстер-класів «Кузня професії від випускників», на яких випускники розповідають про особливості становлення у професії та необхідності фахового навчання як складової успіху.

Основні навчальні курси кафедри:

ОР «БАКАЛАВР»: Медіалінгвістика, Історія журналістики, Міжнародна журналістика, Тематична спеціалізація(Практикум з політичної проблематики, Практикум з міжнародної проблематики), Журналістика та соціальна комунікація: контент (Психологія журналістської творчості, Публіцистика), 

ОР «Магістр»: Сучасні інформаційні технології, Медіаполітика,  Соціальні питання в мас-медіа.

У 2018 році кафедра стала учасником проекту ЕРАЗМУС+ КА2 “Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism”. Партнерами кафедри є Університет м.Бат Спа (Великобританія), Університет Ліннея (Швеція), Університет м.Лодзь (Польща). Проект спрямований на модернізацію журанлістської освіти за зразком країн ЄС. У рамках проекту виклаадчі кафедри взяли участь у трьох міжнародних наукових конференціях: Університет м.Бат Спа (Великобританія), КНУ ім.Т.Шевченка, Університет Ліннея (Швеція).