Наукова робота

Кафедра географії і туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука» сформувалася як важливий осередок розвитку географічної освіти та туризмознавчої науки.

Наукова робота на кафедрі орієнтована на виконання науково-дослідної теми «Мінеральні та рекреаційні ресурси Рівненщини: економіко-географічні та туристичні аспекти» (державний реєстраційний номер 018U001569). У період 2013-2018 рр. викладачі кафедри працювали над науково-дослідницькою темою «Географія та туризмознавство Рівненщини і суміжних областей – геоекологічні та соціально-економічні проблеми».

5tgy

На сучасному етапі розвиток кафедри географії і туризму здійснюються за наступними науковими напрямами:

- історія географії, топоніми як джерело географічних досліджень (Яроменко О.В., Миронець Н.Р.);

- туризмознавство (Романів А.С., Глушкова Т.С., Миронець Н.Р., Токар О.І., Шкіринець В.М.);

- суспільно-географічні дослідження (територіальна організація соціальної сфери, розвиток суспільно-географічної регіоналістики – Яроменко О.В.);

- рекреаційно-туристський потенціал територій (в т.ч. природоохоронних) та розвиток туризму за видами (Романів А.С., Яроменко О.В, Глушкова Т.С., Токар О.І.);

- розвиток туристичного підприємництва в Україні (Глушкова Т.С., Романів А.С., Миронець Н.Р., Яроменко О.В.);

- розвиток музейної педагогіки, організація екскурсійної діяльності (Шикула Р.Р., Токар О.І);

- підготовка майбутніх учителів галузі природознавства (Шкіринець В.М.) та інші.

hu87

Результати науково-дослідницької роботи апробовані викладачами кафедри на конференціях, форумах та семінарах всеукраїнського та міжнародного рівнів з сучасних проблем географії, біології, краєзнавства та туризму, висвітлені у фахових та ряду інших наукових публікаціях.

За роки свого існування кафедра географії і туризму виступала організатором (співорганізатором) ряду конференцій та семінарів, серед яких:

- 2012 р. – IV Міжнародна науково-практична конференція «Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на глобальному та локальному рівнях»;

- V Міжнародної науково-практичної конференції «Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях» (м. Барановичі, Білорусь);

- 2014 р. – Всеукраїнської науково-практичної конференції «Географія Рівненщини та суміжних областей», присвяченої 10-річчю створення кафедри географії і туризму у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука;

- 2019 р. –  організовано науково-методичний семінар «Освітньо-виховні виміри сучасної географічної науки» присвячений 15-річчю кафедри географії і туризму. У рамках заходу відбулося засідання Вченої ради Українського Географічного товариства під головуванням президента УГТ проф. Я.Б. Олійника;

- 2020 р. – Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів» на передодні 10-річчя підготовки бакалаврів за спеціальністю «Туризм».

h67

- 2014, 2016, 2018, 2020 рр. – участь колективу кафедри в організації та проведенні традиційних конференцій МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука міжнародного рівня «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті»;

- 2021 р. Міжнародного наукового семінару «Національні традиції туризму: досвід Словаччини та України», ініціатором проведення якого виступив Європейський інститут безперервної освіти (Словацька Республіка) під патронатом курорту Дундіце.

Актуальним напрямом роботи науково-педагогічних працівників кафедри географії і туризму є участь у розв’язані важливих регіональних проблем. Науковці тісно співпрацюють із органами місцевого самоврядування по розробці рекомендацій щодо використання географічних підходів до регіональної політики та туристичної індустрії.

Кафедра географії і туризму брала активну участь у реалізації Стратегії сталого розвитку Рівненської області «Західна брама» за такими її напрямками, як розвиток туризму, агрологістика, освіта. доц. Яроменко О. та Романів А. окреслили перспективи розвитку туризму в регіоні на VIII засіданні Ради туристичних міст і регіонів та IV засідання Наукової ради з туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що відбулася у м. Рівне. Романів А.С. є членом Наукової ради з туризму та курортів України при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та членом експертної комісії з проведення маркування та знакування туристичних маршрутів області.

Викладачі кафедри (Романів А.С., Яроменко О.В.) є науковими консультантами, членами журі олімпіад з географії, географічних та туристсько-краєзнавчих турнірів обласного та всеукраїнського рівнів. Сприяють популяризації знань серед школярів. Є авторами програм для проведення гурткової роботи у структурі Малої академії наук, задіяні як голови та члени журі на обласному конкурсі-захисті учнівських науково-дослідницьких робіт. Викладачі кафедри готують рецензії на навчально-методичні посібники та монографії, відгуки на автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів. Здійснюють керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр та магістр, є науковими консультантами дипломних робіт студентів спеціальності «Туризм та готельно-ресторанні послуги» факультету європейської освіти МЕГУ та Університету Яноша Кодолані (Угорщина), Вищої школи єврорегіональної економіки ім. Альчіде де Гаспері (Польща).

gt56

На кафедрі географії і туризму сформувалися традиції наукової роботи зі студентами. Здобувачі вищої освіти виступають з доповідями на засіданнях студентського наукового товариства. Переможці університетських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт беруть участь у всеукраїнських студентських фахових олімпіадах та конкурсах науково-дослідницьких робіт з географії, туризму. Щорічно друкують публікації у співавторстві із науковими керівниками та одноосібно, представляють результати власних досліджень на студентських наукових конференціях.

Колектив кафедри географії і туризму провадить дослідження в рамках сучасних наукових ідей у географії та туризмі. Перспективи науково-дослідницької діяльності вбачає в організації, проведенні та участь у наукових конференціях, семінарах, публікації праць у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science та постійному підвищенню наукової кваліфікації та педагогічно-викладацької майстерності з метою якісної підготовки компетентного конкурентоспроможного фахівця, вмотивованого потребами та навичками безперервного інноваційного розвитку у природничій, туристичній, освітянській та інформаційно-комунікаційних сферах.