Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри географії і туризму полягає в поглибленні фундаментальної підготовки географів і туристів, у формуванні компетентностей та забезпеченні програмних результатів навчання, підготовці висококваліфікованого фахівця конкурентноспроможного на ринку праці.

Пріоритетними напрямами навчально-методичної роботи кафедри є оновлення наукового та методичного забезпечення освітніх компонентів, постійне вдосконалення та реалізація вимог щодо тематики та змісту дисциплін, що викладаються, послідовне вдосконалення організації освітнього процесу, запровадження інноваційних технологій, актуалізація наукової компоненти дисциплін. Це дозволяє забезпечити майбутнім фахівцям належну базу знань для самовдосконалення, формування інноваційних якостей особистості тощо.

Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами (співавторами) навчальних та навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій до виконання практичних робіт й самостійної роботи:

1.Яроменко О. В. Географія світового господарства. Навчальний посібник. Рівне, 2010. 131 с.; 2. Мартинюк В.О. Учнівські науково-дослідницькі роботи з географії: методологія та методика. Навчально-методичний посібник / В.О. Мартинюк, А.С. Романів, О.Я. Романів, В.П. Селецький, О.В. Яроменко. Рівне, 2014. 228 с.; 3. Методологічні основи географічних наукових досліджень учнів Малої академії наук України : навч.-метод. посібник. [А. Романів, О. Романів, О. Яроменко; відп. за вип. О. Лісовий, С. Лихота]. К. 2016. 72 с.; 4. Павловська Т.С., Яроменко О.В., Ільїна О.В. Організація рекреаційних послуг. Навчальний посібник. Луцьк: «Терен». 2017. 196 с.; 5. Шикула Р. Р. Використання засобів музейної педагогіки у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів та шкіл. Навчально-методичний посібник. Рівне : ФОП  Зелент О. І., 2017. – 138 с. 6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з курсу «Туристичне країнознавство» для студентів, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / упорядник А.С. Романів. Рівне: НУВГП, 2019. – 32 с. 7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з курсу «Туристична картографія» для студентів, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / А.С. Романів. Рівне: НУВГП, 2020. 35 с

На основі власних туристичних подорожей у країни Пд.-Сх Азії, Африки, Пн. та Пд. Америки, острови тропіків, розробили ряд відеопосібників: «Єгипет. Захований у пісках»; «Індонезія»; «Бразильська Амазонія»; «Еквадорська Амазонія»; «Колумбійська Амазонія»; «Карибські острови»; «Галапагоські острови»; «Оріноко - сестра Амазонки»; «Рорайма скеля мрій марень та бажань»; «Гран Савана»; «47 днів перемир’я». Розміщено на каналі YouTube: Rostyslav2.

(https://pgf.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=346:2016-01-29-08-14-09&catid=1:2011-06-04-18-08-33&Itemid=4)

знімок

У рамках навчально-методичної роботи традиційними є спільні заходи (семінари, вебінари, відкриті та гостьові лекції). Адже науково-педагогічні працівники кафедри географії і туризму тісно взаємоспівпрацюють з вчителями закладів загальної середньої освіти м. Рівне та області,  Рівненським відділенням Малої академії наук учнівської молоді,  управлінням культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, туроператорами та турагенціями  м. Рівне й іншим установами.

У заданому форматі роботи піднімаються ряд актуальних проблем, обговорюють  актуальні методичні підходи навчання й викладання, засоби мотиваційного забезпечення навчання, інтерактивні та інші технології у викладанні освітніх компонентів, інновації у методичній підготовці фахівців. Намагаються розкрити дайджест освітніх трендів, продемонстрували сучасні методи й технології з метою мотивації до навчання, розвитку критичного мислення, креативності тощо.

спільне фото

У рамках вивчення навчальної дисципліни «Основи музеєзнавства»  (Р. Шикула), завідуючий відділом природи Д. Наумов (випускник МЕГУ),  розповів студентам про особливості екскурсійної діяльності на прикладі діючої виставки «CONTEMPORARY ART RIVNE» за темою «Організація екскурсійної діяльності за методикою Інтерпретація природи».