МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Історія кафедри

Кафедра географії і туризму належить до фахових випускових за напрямами підготовки “Географія”, “Туризм” і посідає чільне місце серед інших структурних підрозділів факультету та університету.

Підготовка фахівців за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія” в університеті розпочалася з вересня 2001 року на базі кафедри екології і охорони навколишнього середовища (завідувач – к.т.н., професор Харченко Б.І.). Засновниками спеціальності були викладачі цієї кафедри: д.геогр.н., професор Будз М.Д. та к.с.-г.н., доцент Олійник В.С. Упродовж 2003-2004 років кафедру екології і охорони навколишнього середовища було реорганізовано шляхом виокремлення двох самостійних кафедр - географії, біології.

Важливими етапами у діяльності кафедри географії і туризму стало отримання у 2007 році ліцензії на підготовку магістрів за спеціальністю 8.04010401 “Географія”, перші дипломи магістрів географії уже у 2008 році отримали 8 випускників. Також 2008 рік ознаменувався тим, що відбувся перший випуск студентів-географів післядипломної форми навчання.

У вересні 2011 року кафедра географії було реорганізовано в кафедру географії і туризму, адже завдяки зусиллям викладачів кафедри, університет отримав ліцензію на підготовку бакалаврів за напрямом 6.140103 “Туризм”.

2014 року було ліцензовано підготовку магістрів за спеціальністю 8.04010406 «Географія рекреації і туризму», а 2015 року – здійснено перший набір.Зараз навчальна діяльність кафедри географії і туризму спрямована на підготовку вчителів географії та біології загальноосвітніх шкіл за напрямами “Географія” та “Біологія” із спеціалізаціями, а також на підготовку фахівців для закладів туристичної сфери за напрямом “Туризм”.

YouTube