Міжнародна співпраця кафедри

Кафедра географії і туризму від початку свого заснування активно проводить міжнародну співпрацю, що обумовлено як специфікою діяльності кафедри, так і особливістю закладу вищої освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука»  в цілому. Платформою для її реалізації стали партнерські взаємини з європейськими закладами вищої освіти. Міжнародна співпраця кафедри розвивається у різних напрямках і формах і включає такі аспекти, як:

  • Навчання за спільними освітніми програмами для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
  • Стажування викладачів кафедри у закладах вищої освіти країн ЄС;
  • Організація і проведення спільних міжнародних конференцій, наукових семінарів тощо;
  • Участь викладачів та студентів у міжнародних грантових програмах;
  • Організація закордонних практик студентів та ін.
Прецтавлення вузу

 Представлення МЕГУ на виставці освітніх закладів у місті Краків

зїзд

Робоча зустріч професорсько-викладацького складу МЕГУ та Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща).

Особливо тісна співпраця кафедри на постійній основі відбувається з такими європейськими закладами вищої освіти: Університет імені Яноша Кодолані (УЯК), Вища школа єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері (ВШЄЕ), Барановицький державний університет, Словацький інститут післядипломної освіти.

Університет імені Яноша Кодолані (Угорська Республіка). Члени кафедри беруть активну участь у семінарах, тренінгах та воркшопах, організованих спільно із УЯК. Так, зокрема, при плануванні відкриття в МЕГУ напряму «Туризм», викладачі кафедри Романів А.С. та Миронець Н.Р. переймали досвід наших європейських  колег в плані наповнення освітніх програм, вивчали форми організації практичної підготовки студентів УЯК напряму підготовки «Туризм та готельно-ресторанні послуги»,  систему моніторингу якості освіти.

Університет прикладних наук імені яноша кодолані

Викладачі Романів А.С. та МиронецьН.Р. під час візиту до Університету імені Яноша Кодолні

Такі консультації є періодичними і до сьогодні, що забезпечує взаємний обмін методиками проведення занять між викладачами кафедри географії та туризму МЕГУ і викладачами кафедри туризму УЯК. У 2019 році  доц. Глушкова Т.С. пройшла стажування на кафедрі  туризму УЯК за напрямом «Менеджмент в туризмі»,  доц.  Миронець Н.Р – за напрямом «Теорія туризму». Стажування викладачів не обмежується лише методиками викладання, а й спрямоване на оволодіння сучасними підходами до організації вищої освіти в Європі.

Так, зокрема,  викладачі кафедри беруть активну участь у роботі Міжнародних тижнів, які щорічно проводить УЯК. У квітні 2021 року доц. Яроменко О.В., доц. Шикула Р.Р., ст. в. Токар  О.І., доц. Романів А.С. взяли участь у програмі стажування «Розвиток професійної компетентності сучасного викладача: новітня європейська та світова практика», організованого Університетом Яноша Кодолані в рамках Х Міжнародного тижня – online формат.

зображення

Х Міжнародний тиждень в УЯК

Здобувачі вищої освіти напряму  «Туризм» мають змогу слухати лекції угорських викладачів, а члени кафедри географії та туризму є постійними консультантами при написанні кваліфікаційних робіт студентів спільних освітніх програм  МЕГУ та УЯК.

Барановицький державний університет. Активне співробітництво кафедри географії і туризму з Барановицьким державним університетом розпочалося, ще з 2009 року, коли вузи стали партнерами у проведенні першої спільної міжнародної конференції «Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на локальних територіях».

барановичі

Романів А.С. член оргкомітету III Міжнародної науково-практичної конференції «Еко-, агротуризм: перспективи розвитку на локальних територіях» (м. Барановичі, Республіка Білорусь)

В подальші роки закладами почергово було проведено ще чотири спільних конференції, що розкривали проблеми і перспективу розвитку туризму на локальному і регіональному рівнях. Крім того, студенти та викладачі Барановицького державного університету, та студентсько-викладацький склад кафедри географії і туризму МЕГУ неодноразово були учасниками спільних навчально-польових практик  в Українських Карпатах, та брали участь у зимовій школі-семінарі «Організація зимових походів та техніка безпеки в горах», яка в 2014-2019 роках щорічно проводилась (в зимовий період) на території гірського масиву Чорногора (урочище Козьмещик, Карпатський біосферний заповідник).

карпати білорусь

Викладачі Романів А.С. (МЕГУ, м. Рівне) та Зуєв В.М. (Барановицький державний університет) на спільній практиці студентів на Чорногірському географічному стаціонарі

Викладачі кафедри географії і туризму МЕГУ, в свою чергу, долучались також до міжнародної конференції «Барановичские краеведчиские чтения» та інших заходів, що проводились Барановицьким державним університетом, громадською організацію «Неруш»

конференція білорусія

Участь представкиків кафедри географії і туризму у Барановицьких краєзнавчих читаннях

Вища школа єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері (Республіка Польща). Викладачі кафедри беруть активну участь в обговоренні спільних освітніх програм ВШЄЕ і МЕГУ за напрямом підготовки «Управління в готельному та туристичному бізнесі», є постійними консультантами при написанні кваліфікаційних робіт студентів. В травні 2021 року викладачі кафедри географії і туризму МЕГУ долучились до участі у Першій міжнародній науковій конференції «Сучасні концепції та методи управління організаціями та адміністративними підрозділами – бачення майбутнього» («Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami i jednostkami administracji – wizja przyszłości») організованій партнером нашого університету.

чцццц

Словацький інститут післядипломної освіти. Співробітництво кафедри географії і туризму та Словацького інституту післядипломної освіти розпочалося не так давно, проте є досить плідним. Так в травні 2021 року викладачі кафедри географії і туризму взяли участь у Міжнародному науковому семінарі "Національні традиції туризму: досвід Словаччини та України", співорганізатором якого виступив МЕГУ. Проводиться  співробітництво і  в напрямку публікації статей викладачів кафедри у фаховому журналі «Європейська наука», засновником якого є словацький партнер

Університет Грассрутс (Канада). У вересні 2021 року викладачі кафедри географії і туризму долучились до міжнародного проекту «Гірські екосистеми та управління ресурсами» ініційований університетом Грассрутс з Канади.  МЕГУ виступив партнером міжнародного проекту в якому взяли участь вчені із 31 університету, представники 35 національних парків світу, громадських організацій. Впродовж дев’яти днів учасники школи мали змогу слухати лекції провідних науковців з усього світу. Приємно що в числі 99 експертів-лекторів з 36 країн світу, свою доповідь представив і к. геогр. наук, доцент кафедри географії і туризму Романів А. С. Його лекція «Проблеми конфліктів природокористування на прикладі національних парків Українських Карпат» була спрямована на розкриття важливих проблем природоохоронних територій Карпат.

Позитивний досвід участі в проекті отримали і слухачі курсів від кафедри географії і туризму: доц. Яроменко О.В., доц. Шикула Р.Р., Токар О.І. Дізнатися більше про роботу членів літньої школи та проект можна на офіційному сайті за посиланням: https://www.grassrootsglobal.net/mer2020/faculty-members.html

Програма Еразмус+. Доцент кафедри Миронець Ніна Ростиславівна бере участь у роботі проекту JOURNALISM EDUCATION FOR DEMOCRACYIN UKRAINE: Developing Standards, Integrityand Professionalism/ Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP. В межах участі в проекті Миронець Н.Р. відвідала заклади вищої освіти Великобританії, Швеції, Польщі, де вивчала європейський досвід розробки стандартів якості вищої освіті.

дестін

Миронець Н.Р.  у складі робочої групи  МЕГУ з проекту DESTIN (Великобританія, Bath Spa University)

миронець мітчук

Миронець Н.Р. у складі учасників робочої групи МЕГУ в проекті  DESTIN (Швеція, Fojo Media Institute, Kalmar)

Організація закордонних практик студентів. Кафедра активно залучає студентів до проходження практик за кордоном.  Професійне стажування проводиться з метою застосування на практиці отриманих теоретичних знань, удосконалення навичок роботи в сфері обслуговування, розширення світогляду студентів, опанування іноземної мови (занурення в мовне середовище), ознайомлення з туристичними принадами країни та її історією, культурою, тощо. З цією метою кафедрою на постійній основі організовуються зустрічі з представниками компаній, які забезпечують таку практику для студентів.

зустріч

Ознайомлення студентів з умовами проходження стажування за кордоном (Жовтані Р.Я., директор компанії PROFI STUDI & WORK)

Відповідно до підписаних угод студенти напряму підготовки 242 «Туризм» починаючи з 2017 року мають змогу проходити практику на узбережжі Егейського та Середземного морів у курортних районах Аналії, Аланьї, Кемеру; у Болгарії та Словаччині тощо. Практика студентів передбачає безкоштовне попереднє навчання азам турецької, словацької, болгарської мов, ознайомлення з програмами для трансферних гідів, проведення тренінгів анімаційних програм, медичне страхування, проживання, триразове харчування та трансфер. По завершенню стажування студенти отримують сертифікати.

студен ти

Закордонна практика з туризму в Туреччині (студентки: Абрамчук Анна , Стріла Катерина, Ясінська Ірина).

Наші партнери проведення закордонних студентських практик:

111-1 

Академія професійної освіти Меркур», НПО,  Словацька Республіка В особі директора Ян Брецко

 


222-2

 

ТОВ «Профі Стаді енд Ворк» в особі директора Жовтані Руслани Ярославівни

 

 

 


global ТОВ «Глоб Воркс», в особі директора Сагір Емре

 

 


567

 

Приватне підприємство «Multicompany organization»  м. Анталія, Туречина  в особі директора    Сіневича Олександра Степановича.