МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Склад кафедри

ЯРОМЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Завідувач кафедри географії і туризму, кандидат географічних наук, доцентДоцент кафедри  географії і туризму.

Народилася у с. Вовковиї Демидівського району Рівненської області. Науковими інтересами є історія і методологія географічної науки, персоналії та наукові школи в географії, суспільно-географічні дослідження, топоніміка та ін. З 2007 року керує науково-дослідною роботою учнів-членів Малої академії наук України Член УГТ. Опублікувала 40 наукових праць, тез Всеукравїнських та Міжнародних наукових конференцій, методичних рекомендацій (Методичні вказівки до вивчення курсу «Економічна географія України» (співавтор), 2011р.), навчальних посібників ( «Географія світового господарства», 2010 р) та інші.

 

 

Контакти:
e-mail:
yaromenko.oksana@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

 У 1997 р. закінчила Демидівську загальноосвітню школу I-III ступенів із золотою медаллю.

1997–2001 рр. – навчання на географічному факультеті Волинського державного університету імені Лесі Українки.

У 2001 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки та отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію бакалавр географії.

У 2002 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію магістр географії.

У 2020 р. закінчила з відзнакою ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» та здобула кваліфікацію магістр менеджменту, менеджер (управитель) організації.

Наукові ступені та вчені звання

15 червня 2007 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Суспільно-географічні дослідження наукової школи академіка М.М. Паламарчука» за спеціальністю 11.00.13 – історія географії в спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка та здобула науковий ступінь кандидата географічних наук. Науковий керівник – доктор географічних наук, професор Заставецька Ольга Володимирівна.

23 грудня 2011 р. рішенням Атестаційної колегії МОНМС України присвоєно вчене звання доцента кафедри географії.

Трудова діяльність

2002–2005 рр. – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «11.00.02. – економічна і соціальна географія».

З 2003 року – викладач кафедри географії Міжнародного університету «РЕГІ» імені академіка Степана Дем’янчука, з 2004 року – старший викладач кафедри географії ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2008 року переведена на посаду доцента кафедри географії ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2012 року – доцент кафедри географії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 15 вересня 2020 р. і до тепер – завідувач кафедри географії та туризму, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2007 р. є керівником гуртка «Географія» в обласному комунальному позашкільному начальному закладі «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради. З 2016 р. і до тепер «керівник гуртка-методист» РМАНУМ.

З 23 грудня 2019 р. – експерт із акредитації освітніх програм. Національне агентство із забезпечення якості освіти.

Викладає дисципліни: «Рекреаційні комплекси світу», «Економічна і соціальна географія України», «Географія світового господарства», «Туристичні ресурси України», «Організація рекреаційних послуг».

Стажування та підвищення кваліфікації

2016 р. – Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки

2021 р. – Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Форуми та вебінари

Крайовий форум освітян. Освіта – енергія майбутнього. Дистанційна освіта–дистанційний формат (2020 р.).

Цікава онлайн-освіта з Minecraft (2020 р.)

Інноваційні освітні підходи. Інноватика в сучасній освіті-2020.

 Сфера наукових інтересів

історія географії; суспільна географія; топоніміка; суспільно-географічна регіоналістика; рекреація; туризм.

 Наукова робота

Автор понад 120 публікацій, у тому числі 30 наукових праць опублікованих у вітчизняних фахових виданнях та 1 – у періодичному виданні, що індексується в наукометричній базі Scopus, ряду тез і матеріалів конференції, конгресів, форумів, в т.ч. 4 навчально-методичних (навчальних) посібників та більше 10 методичних рекомендацій.

Щорічно є науковим керівником кваліфікаційних робіт бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти. Науковим консультантом дипломних робіт студентів факультету європейської освіти МЕГУ ім. академіка С.Я. Дем’янчука та Університету Прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина) за спеціальністю «Туризм та готельно-ресторанні послуги» та спеціальності «Управління готельним та туристичним бізнесом» Вищої школи єврорегіональної економіки ім. Альчіде де Гаспері (Польща).

Співпрацює з вчителями-географами міста та області. Щорічно слухачі МАН під моїм керівництвом займають призові місця на ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. У 2012 році нагороджена Дипломом першого ступеня Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 28.11.2012 N-88) як переможець Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю).

Є членом журі II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, член журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (Рівне, 2014 р.), з 2016 р. і до тепер, член журі II етапу Всеукраїнського турніру юних географів, I та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Рівненської Малої академії наук учнівської молоді секцій «Географія» та «Гідрологія». У 2015 р. була претендентом на здобуття премії голови Рівненської обласної державної адміністрації молодим ученим.

Є науковим керівником Студентського наукового товариства на природничо-географічному факультеті МЕГУ ім. академіка Степана Дем’янчука.

Член Рівненського відділу ГО «Українське географічне товариство».

  Основні наукові праці

 Публікації, що індексуються в наукометричній базі Scopus

Assessment of surface water pollution in Western Bug River  within the cross-border section of Ukraine. Journal of Water and Land Development. 2020, No. 46 (VII–IX): 97–104.  DOI:  DOI: 10.24425/jwld.2020.134201 (Gopchak I., Kalko A., Pinchuk O., Gerasimov Ie., Yaromenko O., ShkirynetsV.).

 Публікації в наукових фахових виданнях України

 1. Яроменко О.В., Мікловш А.В. Географо-топонімічний аналіз назв населених пунктів Мукачівського району Закарпатської області. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. № 1 (15).  Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. 2016. С.194–
 2. Яроменко О. В. Теоретико-методологічні засади вивчення наукової школи при історичному аналізі науки. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. № 1 (13). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 345. С.198–204.
 3. Яроменко О.В. Осіпчук І.О. Суспільно-географічні засади розвитку зовнішньоторговельної діяльності у Рівненській області // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький університет, 2015. Вип.762-763: Географія. С. 202-207.
 4. Осіпчук І., Яроменко О. Використання паливних ресурсів у Рівненській області. Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред) та  ін.]. 2015. Вип. 3  (73).  С. 84–90.
 5. Яроменко О., Токар О., Бабей Т. Тематична та внутрiшньорегiональна структури фестивального туризму Рiвненської областi. Вісник Львівського національного університету. Серія Міжнародні відносини.  Вип. 26.  Львів, 2016. С. 266–273.
 6. Яроменко О.В. Шабатіна Г.В. Сучасні особливості розвитку релігійної ситуації у Рівненській області. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. №1 (17). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука.    С.177–182.
 7. Яроменко О.В., Шевчук Т.М. Перспективи розвитку сакрального туризму у Рівненській області. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. №2 (18). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. 2017. С.214–
 8. Яроменко О. В. Моніторинг ґрунтів Рівненщини. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. № 2 (20). Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, С. 115–124.
 9. Яроменко О. В. Шкіринець В.М. Інновації у методичній підготовці майбутніх учителів-географів. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Рівне : ПВНЗ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. № 1 (21).  С. 174–181.
 10. Яроменко О, Смик Г., Лобова Н. Географія народних художніх промислів у Рівненській області. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Рівне : ПВНЗ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. № 2 (22).  С. 207–214.
 11. Яроменко О., Калько А.Д, Трансформаційні процеси у сільському господарстві Рівненської області. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. Вип. 814 : Географія. С. 88–92
 12. Калько А.Д, Яроменко О.В., Осіпчук І.О., Миронець Н.Р. Якість життя населення Рівненської області: географічний аспект. Географія та туризм: наук // ред. кол.: Запотоцький С.П. (гол. ред.) та ін. журнал. К.: Альфа ПІК, 2019. Вип. 52. С.60–66.
 13. Калько А. Д., Яроменко О. В., Басюк Т. О., Сидорчук А.О. Геопросторовий аналіз розвитку індустрії засобів розміщення туристів у Рівненській області. Київ: Наук. зб. КНУ імені Тараса Шевченка «Географія та туризм». 2020. Вип. 56. С. 22–28.
 14. Миронець Н.Р., Романів О.Я., Яроменко О.В. Приречені на смерть. Аборти і абортний туризм. Географія та туризм: наук // ред. кол.: Запотоцький С.П. (гол. ред.) та ін. журнал. К.: Альфа ПІК, 2020. Вип. 58. С.54–66.

Публікації в інших наукових виданнях

2016 р.

 1. Калько А., Яроменко О. Українська діаспора у роки незалежності: історико-географічний аспект. Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія української державності», присвяченої 25-річчю проголошення незалежності України (22 вересня 2016 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2016. С. 30– 33
 2. Яроменко О. В. Романiв О.Я. Микулін М.М. Регiон як iнвентивна туристична дестинацiя. Регiональнi геоекологiчнi проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирiшення: Збiрник наукових праць Мiжнародної науково-практичної Iнтернет-конференцiї (м. Рiвне, 20- 22 жовтня 2016 р.). Рiвне, 2016. С. 142–145.
 3. Яроменко О.В., Басюк Т.О, Бабей Т.В., Микулін М.М., Ринжук М.Б. Теоретико-методологічні засади вивчення санаторно-оздоровчої сфери регіону. Международная научная конференция. г. София (Болгария). Бъдещето въпроси от света на науката. Геология и география. 15-22 декабря 2016.  С.63–
 4. Яроменко О.В., Замега Р.С. Природне відтворення населення України: історіографія та структурні особливості на тлі інших країн. Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія української державності», присвяченої 25-річчю проголошення незалежності України (22 вересня 2016 р.) Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2016. – С. 42–
 5. Яроменко О.В., Ринжук М.Б. Передумови розвитку фестивального туризму у Рівненській області. Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140 річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). Чернівці: Чернів. Нац.. ун-т, 2016. С.146–146.

2017 р.

 1. Яроменко О. В., Головач І.В. Оцінка рекреаційного потенціалу Демидівського району Рівненської області для розвитку туризму. Туризм сучасності: проблеми та перспективи: збірник праць І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції молодих вчених (м. Тернопіль, 30 травня 2017 р.). Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В.216 с. С. 37–44.
 2. Яроменко О.В. Історико-географічні особливості формування поселенської мережі Рокитнівського району Рівненщини / О.В. Яроменко, І.В. Говді // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції присвяченої 35-річчю створення кафедри економічної та соціальної географії у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі українки (м. Луцьк, 6-7 квітня 2017 р.) / за ред. Ю.М. Барського, С.О. Пугача. Луцьк, 2017. С.124–128.
 3. Яроменко О.В. Подієвий туризм в системі креативної економіки.Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» (26-27 жовтня 2017 р.). Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. С. 189–192.

2018 р.

 1. Осіпчук І.О., Яроменко О.В. Соціально-незахищені діти в Україні: суспільно-географічні дослідження // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 30-32 березня 2018 р. гол. Ред.. колегії Я.Б. Олійник; КНУ імені Тараса Шевченка. К.: Прінт-Снрвіс, 2018. С.106–108.
 2. Яроменко О., Осіпчук І. Геопросторова організація музейної мережі Рівненської області // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 19–20 квітня 2018 р.) / за ред. Ю. М. Барського, С. О. Пугача. Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С. 92–95.
 3. Яроменко О.В. Міста Краків і Львів як туристичні дестинації // Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу, логістики та туризму: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: зб. матеріалів Y Всеукр. наук.-практ. конф. (19-21 квітн. 2018 р.).  Житомир: ЖДТУ, 2018. С. 141–145.
 4. Яроменко О.В., Басюк Т.О., Лобова Н.М., Смик Г.В. Регіональне представлення віртуального туризму в Україні. Материали за XIV международна научна практична конференция, Найновите постижения на европейската наука – 2018 , 15-22 юни 2018 г. География и геология. Математика. Съвременните информационни технологии. Технически науки. : София.« Бял ГРАД-БГ » – 84 c. С. 76–
 5. Калько А.Д. Яроменко О.В. Кафедра географії і туризму Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука: історія становлення і розвитку// Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (11-12 жовтня). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад.. С. Дем’янчука, 2018. С.292 –
 6. Яроменко О.В. Замега Р.С., Плечій І.М. Екологічний моніторинг урбосистеми Рівного. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 18-20 жовтня 2018 р.).Голова редкол. проф. Д.В. Лико. Рівне, 2018.  С. 406 –

2019 р.

 1. Яроменко О.В., Полюхович І.Г.,Цанько І.І. Географічний аналіз дошкільної освіти регіону (на прикладі Рівненської області) // Materials of the XV International scientific and practical Conference «Cutting-edge science-2019», England (April 30-May 7, 2019). Biological sciences.Geography and geology. Ecology. Medicine. Agriculture. : Sheffield. Science and education LTD. С.48–
 2. Яроменко О., Артюшок В. Розвиток готелів як засобів розміщення туристів у Рівненській області // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 242–245.
 3. Yaromenko Oksana, Prokopiuk Diana, Poluian Oksana. The usage of museums in the tourist industry in Rivne region. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. Львів, 2019.  С. 238–242.

2020 р.

 1. Яроменко О.В. Прокопюк Д.О. Класифікація засобів розміщення туристів. Materiały XVI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Kluczowe aspekty naukowej działalności-2020» , Volume 11, Przemyśl: Nauka i studia, (Przemyśl, 07-15 stycznia, 2020). С.3–5.
 2. Яроменко О. В., Гриценко Т. В., Федорович М.-А.Т. Демографічне благополуччя та здоров’я населення Рівненської області. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (03 квітня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С. 127–
 3. Яроменко О. В., Павловська Т. С. Історико-географічні аспекти трансформації поселенської мережі Волинської області. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (03 квітня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С. 132–
 4. Яроменко О.В. Ступінь задоволеності суспільними потребами населення Рівненської області. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2020.
 5. Яроменко О.В., Барчук М.П., Гилтюк В.М. Щодо трансформації системи охорони здоров’я в Україні. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2020. С.
 6. Яроменко О.В., Гопчак І.В., Калько А.Д., Басюк Т.О Оцінка антропогенного навантаження на басейн річки Вілія. Регіональні геоекологічні  проблеми в умовах сталого розвитку.  Збірник наукових праць  IV  Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне,  22-24  вересня  2020  р.) / Голова редкол. проф. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне: видавець  О. Зень, 2020. С. 71–73.
 7. Глушкова Т. С., Усачова Н. С., Яроменко О. В. Розвиток туристичної дестинації на прикладі парку історичної реконструкції «Городище Оствиця» Світовий та вітчизняний досвід функціонування туристичних дестинацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 30 жовтня 2020 р., м. Харків). Гол. ред.. К. Д. Гурова, ред. колегія. Олійник Н. Ю., Яковчук О. В. Харків: «Цифра-Принт», 2020.  С. 23–25.

Навчальні (навчально-методичні) посібники

1.Яроменко О. В. Географія світового господарства. Навчальний посібник. Рівне, 2010. 131 с.

2.Мартинюк В.О. Учнівські науково-дослідницькі роботи з географії: методологія та методика. Навчально-методичний посібник / В.О. Мартинюк, А.С. Романів, О.Я. Романів, В.П. Селецький, О.В. Яроменко. Рівне, 2014. 228 с.

3.Методологічні основи географічних наукових досліджень учнів Малої академії наук України : навч.-метод. посібник.  [А. Романів, О. Романів, О. Яроменко; відп. за вип. О. Лісовий, С. Лихота]. К. 2016. 72 с.

4.Павловська Т.С., Яроменко О.В., Ільїна О.В. Організація рекреаційних послуг. Навчальний посібник. Луцьк: «Терен». 2017. 196 с.

Нагороди

Нагороджена Подякою за підготовку призера II етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, (2007); Дипломом I ступеня Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерство освіти і науки України від 28.11.2012 N-88) як Переможець Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю), (Київ, 2012);

Почесною грамотою Управління освіти і науки України Рівненської обласної державної адміністрації (2014); Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів (2015); Почесною грамотою Національного центру «Мала Академія Наук України» МОН України за результативну роботу з обдарованою молоддю, ґрунтовну підготовку переможців II та III етапу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2015);

Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за систематичну роботу та високий професіоналізм та підготовку переможців НДР (2016); Почесною грамотою Дипломом Рівненської обласної державної адміністрації за II місце в обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості в номінації «Робота з обдарованими учнями» (2017).

Нагороджена Подяками (2008, 2010, 2018 рр. ) та Почесними грамотами (2013, 2014, 2017, 2018, 2019 рр.) ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» за вагомий внесок у становлення і розвиток університету, активну участь у науковій та навчально-методичній діяльності.

Нагороджена Дипломом Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за перемогу у І етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури в категорії «Навчальні програми» для закладів позашкільної освіти (2018 р.).

Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток вищої освіти та з нагоди Дня науки (2020 р.); Почесною грамотою Національного центру «Мала Академія Наук України» МОН України за результативну роботу з обдарованою молоддю,  підготовку переможців II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2020 р.).

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 18 років. Загальний педагогічний стаж – 18 років.

[згорнути]


РОМАНІВ АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ

Декан природничо-географічний факультет, Кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії і туризму

В 2008 року захистив дисертацію на тему «Ландшафтно-рекреаційний потенціал НПП «Синевир» за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів.

2012 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри географії.

Є автором близько сотні публікацій. Наукові інтереси – географія туризму, туристичне країнознавство, ландшафтознавство, стандартизація та сертифікація в галузі активного туризму.

 

 

Контакти:
e-mail:
romaniv.andrii@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

 В 1993 році закінчив Монастирецьку середню школу (с. Монастирець, Жидачівський район, Львівська область).

1993-1998 рр. – географічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. За спеціальністю «Географія». Кваліфікація: географ, викладач. Спеціалізація: фізична географія.

Наукові ступені та вчені звання

В 2008 року захистив дисертацію на тему «Ландшафтно-рекреаційний потенціал НПП «Синевир» за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів.

2012 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри географії.

Трудова діяльність

 1998-2001 рр. – Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат – вихователь, вчитель географії.

2002 – 2015 рр. – Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, доцент кафедри географії і туризму.

2004 – 2014 рр. – очолював кафедру географії і туризму. 

З вересня 2013 року по 31.08.15 – декан природничо-географічного факультету.

З вересня 2015 року – доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного університету

З грудня 2016 року до жовтня 2020 року – доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Національного університету водного господарства та природокористування

З жовтня 2020 року – доцент кафедри географії і туризму Міжнародного-економіко-гуманітарний університет імені акад. Степана Дем’янчука та декан природничо-географічного факультету.

Загальний стаж педагогічної та науково-педагогічної діяльності – 21 рік.

Викладає дисципліни: «Туристичне країнознавство», «Туристична картографія», «Маркетинг в туризмі», «Фізична географія України», «Картографія з основами топографії», «Географія туризму».

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. Хмельницький національний університет. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ХМ 02071234/76-17. Тема ”Сучасні методики та технології викладання навчальних дисциплін: Інноваційні технології готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; Ландшафтна екологія; Геологія з основами геоморфології. 06.05.2017 р.
 2. Університету Марії Кюрі-Складовської, факультет наук про землю та благоустрою (м. Люблін, Польща). Сертифікат про участь у стажуванні з підвищення кваліфікації «Освіта і наука без кордонів» (загальний обсяг 180 годин). Тема «Географія туризму країн та регіонів. Організація туристичних подорожей». №02012/2 від 20.12.2019

Громадська діяльність

Вчений секретар Рівненського відділу ГО “Українське географічне товариство” (Посвідчення №240005 від 11.05.2004р.)

Член Наукової ради з туризму та курортів України при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. (Наказ Мінекономрозвитку України №511 від 04.04.2017)

Член експертної комісії з проведення маркування та знакування туристичних маршрутів області (Розпорядження Голови Рівненської ОДА №230 від 18.04.2017 року)

Член робочої та ініціативної групи з розроблення матеріалів Проекту створення національного природного парку «Нобельський». (Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 31 березня 2016 року № 161 «Про робочу та ініціативну групи з питання створення національного природного парку „Нобельський”»).

Неодноразовий член журі при проведені IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, ІІІ етапу Всеукраїнського турніру юних географів, II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Рівненської Малої академії наук у секціях «Географія та ландшафтознавство», «Гідрологія» та «Метеорологія і кліматологія».

Кандидат в Майстри спорту України зі спортивного туризму.

Туристична діяльність

Кандидат в Майстри спорту України зі спортивного туризму.

Учасник та керівник наукових та туристичних експедицій, спортивних походів в Карпати та в інші гірські системи світу. Організовував гірські схоження на вершини: г. Ельбрус (Кавказ, Росія), г. Лайла-Ліхелі (Кавказ, Грузія), г. Народна, г. Манарага (Приполярний Урал, Росія), г. Гальхопіген (Скандинавські гори, Норвегія), г. Монблан (Альпи, Франція) г. Гросглокнер (Альпи, Австрія), г. Триглав (Юліанські Альпи, Словенія) та ін.

 Відзнаки, нагороди

Нагороджений грамотами Управління освіти Рівненської облдержадміністрації, Рівненської малої академії наук, Грамотою та нагрудним знаком Рівненської обласної державної адміністрації, Дипломом І ступеня Національного центру «Мала академія наук України» як переможець Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

Призер чемпіонату України з техніки пішохідного туризму у 2008 році (ІІ місце), переможець в Чемпіонаті України на кращий гірсько-пішохідний маршрут 5-ї категорії складності у 2009 році (І місце).

 Наукові інтереси

Є автором близько сотні публікацій. Наукові інтереси – географія туризму, туристичне країнознавство, ландшафтознавство, стандартизація та сертифікація в галузі активного туризму.

Основні наукові праці

Публікації в наукових фахових виданнях України

Романів А.С., Романів О.Я. Туристичні кліматичні ресурси НПП “Синевир”: моделювання сучасних змін.  Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – Вип. 803 : Географія. – С. 71-80

Романів А.С., Романів О.Я. Сучасні модифікації моделі маркетинг-мікс та особливості їх застосування в туризмі. Вісник Хмельницького національного університету. №2, Т.2 (246). Хмельницький, 2017. С.251-257.

Романів А.С. Шлюбно-сімейна ситуація Рівненської області у дзеркалі всеукраїнських та загальноєвропейських трендів / А.С. Романів, О.Я. Романів, А.Ф. Онопрійчук // Часопис соціально-економічної географії. – Випуск 23 (2). – Харків: Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 75-91.

Романів А.С. Місце туризму в макроекономічному розвитку України / А.С. Романів, Т.С. Трусова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – № 2 (16). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – С. 216-225

Романів А.С. Комбіновані туристичні подорожі Європою на власному автотранспорті як різновид бекпекінгу.  Географія та туризм: науково-практичний збірник. Випуск 54. – Київ, 2019. – С. 10-17

Публікації в інших наукових та публіцистичних виданнях

Романів А.С., Романів О.Я., Федорова О.Г. Стратегічні орієнтири розвитку сільського зеленого туризму Рівненщини. Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди 10-ої річниці створення кафедри туризму та готельного господарства у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, 27 вересня 2018 р.) / відпов. ред. Л. В. Ільїн. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. С.41-44

Романів А.С., Романів О.Я. Територіально- функціональна організація транспортних туристичних дестинацій: зарубіжний досвід. Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у національному університеті водного господарства та природокористування (м.Рівне, 15-17 березня 2018 р.). Рівне: видавець О.Зень, 2018. С.247-254

Романів А.С., Романів О.Я., Мержук В.О. Створення геопарку “Базальтові стовпи” як перспективний напрямок геотуризму. Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у національному університеті водного господарства та природокористування (м.Рівне, 15-17 березня 2018 р.). Рівне: видавець О.Зень, 2018. С.288-296

Романів А.С., Романів О.Я. Перспективна мережа національних природних парків Рівненщини як основа рекреаційного природокористування в умовах інклюзивного туризму. Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: Матеріали ІІІ-ого міжнародного наукового семінару. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2018. С.296-301

Романив А.С. Романив О.Я. Пригородная пешая тропа как туристская аттракция.  Барановичские краеведческие чтения: Тезисы докладов «Междунар. науч.-практ. конф., 4 ноябр. 2017; г. Барановичи, Респ. Беларусь./под. общ. ред. В.Н. Зуева. Барановичи, 2017. С. 42-43.

Романів А.С. Біокліматичні рекреаційні ресурси НПП «Синевир». Сучасний стан, проблеми та перспективи географічної науки в Україні: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, присвяченого 65-річчю з дня народження професора Ольги Володимирівної Заставецької (м.Тернопіль, 27 квітня 2018 р.). Тернопіль: Вектор, 2018. С.107-112.

Романів А.С. Підкорення Монблану.  Географія та економіка в рідній школі. Науково-методичний журнал №12 (202) Грудень 2018. С.42-45

Романів А.С., Гайволя Д.І. Розвиток екологічного туризму на прикладі Національного парку «Триглав» в Словенії. Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю видатного вітчизняного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка МАНЕБ Клименка Миколи Олександровича. [Електронне видання]. – Рівне : НУВГП, 2020. – С.169-171

Романів А.С., Барановська А. О.  Територіальна структура готельного господарства Рівненщини Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. – Рівне: НУВГП, 2020. С. 200-205

Романів А.С., Гавлитюк К.Р. Сучасні тенденції розвитку пригодницького туризму в Українських Карпатах. Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. – Рівне: НУВГП, 2020. С. 156-161

Романів А.С., Гайоха О.І. Спелеоресурси Тернопільщини та проблеми їх використання в туристичній діяльності. Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. – Рівне: НУВГП, 2020. С. 162-167

Romaniv A.S. Romaniv O.Y. The problems and prospects of the tourism development of the Lower Polissia National Nature Park. Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу, логістики та туризму: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: зб. матер. V Всеукр. науково-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (19-21 квіт. 2018 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – С. 120-122

Корнійчук І. І., Романів А.С., Романів О.Я. Маркетингове дослідження моделі поведінки споживачів ринку ресторанних послуг міста Житомира. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. ЖДТУ, 16-18 травня 2018 р. – С. 478-479. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/15-2.pdf

Прокопчук В., Романів А., Тресковець В. Рівненщина в системі міжрегіональних туристичних маршрутів. Географія, туризм і природокористування. Матеріали Регіональної студентської наукової конференції кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 14 травня 2019 р.)/ Редкол.: проф. Мошинський В.С. (голов. ред.) та ін. – Рівне: НУВГП, 2019.  – С.96-100

Пірог А., Романів А. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної діяльності в Шацькому НПП.  Географія, туризм і природокористування. Матеріали Регіональної студентської наукової конференції кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 14 травня 2019 р.)/ Редкол.: проф. Мошинський В.С. (голов. ред.) та ін. – Рівне: НУВГП, 2019.  – С.101-107

Романів А.С. У серці Юліанських Альп. Географія та економіка в рідній школі, №7-8, 2020. – С.43-46

Гуріна І., Романів А. Проблеми страхування високогірних сходжень на ринку страхових послуг України. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХIV Міжнародної конференції – Львів, 2020. С.300-305

Коротун С.І., Романів А.С. Геоінформаційні системи в екологічному туризмі. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць IV Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 22-24 вересня 2020 р.) / Голова редкол. проф. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне: видавець О. Зень, 2020. – С. 99-102

Коротун С.І., Романів А.С. Роль сучасної шкільної географії в громадянському житті та кар’єрному зростанні особистості. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи : Збірник наукових праць ; за ред. проф. Д. В. Лико / Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне: Видавець О. Зень, 2020. – С. 11-15

Навчально-методичні праці

Методологічні основи географічних наукових досліджень учнів Малої академії наук України : навч. – метод. посіб. / [А. Романів, О. Романів, О. Яроменко та ін. ; відп. За вип. О. Лісовий, С. Лихота]. – К., 2016. – 72 с. Рекомендовано до друку Національним центром «Мала академія наук України» як розробку, що відзначена у 2013 році Дипломом І ступеня Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

Методичні вказівки до проходження навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів І курсу, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / упорядн. Ю.С. Кушнірук, А.С. Романів. Рівне: НУВГП, 2018. 40 с. (05-08-48). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/13377/1/05-08-48%20%20%281%29.pdf

Методичні вказівки до проходження переддипломної практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / укладачі Ю.С. Кушнірук, А.С. Романів. Рівне: НУВГП, 2018. 34 с. (05-08-70) URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/13378/1/05-08-70%20%20%281%29.pdf

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з курсу «Туристичне країнознавство» для студентів, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / упорядник А.С. Романів.   Рівне: НУВГП, 2019. – 32 с. (05-08-77) URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/05-08-77.html

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з курсу «Туристична картографія» для студентів, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / А.С. Романів. Рівне: НУВГП, 2020. 35 с. (05-08-108) URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/05-08-108.html

Методичні вказівки до виконання практично-семінарських занять з курсу «Організація туристичних подорожей» для студентів, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / А.С. Романів. Рівне: НУВГП, 2020. 57 с. (05-08-110). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/05-08-110.html

Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з курсу «Активний туризм» для студентів, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. Рівне: НУВГП, 2020. 39 с. (05-08-112М). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/18975/

Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з курсу «Туристичні ресурси України» для студентів, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітніми програмами «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» спеціальностей  242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання  Рівне: НУВГП, 2020. 35 с. (05-08-111). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/18588/

[згорнути]


КАЛЬКО АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ

Доктор географічних наук, кандидат технічних наук,  професор. Професор кафедри географії і туризму. Академік Міжнародної академії авторів наукових відкриттів і винаходів.

Народився у  с. Симонів Гощанського р-ну Рівненської області. В 2012 році при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію – «Мінерально-ресурсна безпека України (конструктивно-географічний аналіз)» – на здобуття вченого ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне природокористування.Сфера наукових інтересів – природо- та надрокористування, туризм, безпекознавство. Автор понад 180 наукових та науково-методичних праць(в тому числі 21 монографії, 5 відкриттів, 9 патентів на корисну модель)

 

 

Контакти:
e-mail:
kalko.andrii@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

У 1996 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Географія і біологія» та отримав кваліфікацію вчитель географії та біології.

Наукові ступені та вчені звання

У 2004 році в Спеціалізованій вченій раді Національного гірничого університету захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Обгрунтування технологічних параметрів комплексної розробки алмазоносних родовищ України»

У 2009 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Кальку А. Д. присвоєно вчене звання доцента кафедри розробки родовищ корисних копалин.

У 2012 році в Спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук на тему «Мінерально-сировинна безпека України (конструктивно-географічний аналіз)».

У 2015 році – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Кальку А. Д. присвоєно вчене звання професора кафедри географії і туризму.

Наукові інтереси

Науки про Землю, зокрема – видобування і переробку корисних копалин, охорону природи та раціональне використання природних ресурсів, туризм.

Калько А.Д. здійснює керівництво науково-дослідною роботою з державною реєстрацією «Мінеральні та рекреаційні ресурси Рівненщини: економіко-географічні та туристичні аспекти» (державний реєстраційний номер 0118U001563).

Вперше ним розроблена і запропонована схема раціонального комплексного використання кристалічних порід, до яких приурочені поклади стратегічних видів мінеральної сировини. До його наукових здобутків належить методика встановлення і ґрунтовного аналізу параметрів національної мінерально-сировинної безпеки.

Отримані Кальком А. Д. наукові результати широко впроваджені в практику розвідки, розробки і використання корисних копалин, вони використовуються для підготовки науково-педагогічних кадрів та у навчальному процесі.

Стажування

2019 рік –  Kodolanyi Janos university, Hundary, on specialization tourism from 08.01.2019 to 23.01.2019. Budapest.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Рівненського відділ ГО “Українське географічне товариство” (Посвідчення №240037 від 26.03.2013 р.)

Основні наукові праці

 Наукова робота

Кальком А. Д. опубліковано понад 250 наукових i методичних праць, зокрема 23 монографії. Він отримав 13 патентів на корисну модель. Під його керівництвом захищені дві кандидатські дисертації. Наразі він керує підготовкою низки аспірантів.

Калько А. Д. є співавтором п’яти наукових відкриттів, за що нагороджений відповідними дипломами та нагрудними знаками.

У 2003 році обраний дійсним членом Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів.

Калько А.Д. Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.001.07 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, м. Київ, а також спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 32.051.08 при Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, м. Луцьк.

Патенти та авторські свідоцтва

Калько А. Д., Черней Е. І., Гопчак І. В., Ігнатюк Р. М., Бялик І. М., Басюк Т. О., Рижий О. П. Патент на корисну модель «Агрегат для розробки алмазоносних трубок» від 09.12.2016 № 29034/ЗУ/16 (реєстраційний номер заявки u 2016 08370).

Калько А. Д., Черней Е. І., Калько А. Д., Гопчак І. В., Кушнірук Ю. С., Бялик І. М., Басюк Т. О., Рижий О. П. Патент на корисну модель «Спосіб розробки алмазоносних трубок» від 09.12.2016 № 29035/ЗУ/16 (реєстраційний номер заявки u 2016 08371).

Калько А. Д., Черней Е. І., Ігнатюк Р. М., Стадник О. С., Рижий О. П., Мінькевич І. Б. Патент на корисну модель «Спосіб розробки алмазоносних родовищ» Пат.u 201904127, МПК Е21С41/16. – №137889; Заявл. 18.04.2019; Опубл. 11.11.2019. Бюл. №21

Калько А. Д., Черней Е. І., Дем’янчук А. С., Стадник О. С. Патент на корисну модель «Спосіб розробки крутопадаючих підземних формацій.» Пат.u 2017 01503, МПК Е21С41/16. – №120469; Заявл. 17.02.2017; Опубл. 10.11.2017. Бюл. №21.

Монографії, підручники

Калько А. Д., Черней Е. І., Ігнатюк Р. М., Рижий О. П. Технологія видобутку поліметалів комбінованим способом. Монографія/ Рівне: НУВГП, 2016. ISBN 978-966-327-330-3. – 148 с.

Andrii Kalko, Tetiana Hlushkova, Nina Myronets. Study of the modern world trends influence on the hotel industry as an integral part of the qualitative training of tourism specialists.  Колективна монографія. «Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: collective monograph» / Editors L. Popova, M. Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria: Publishing House ACCESS PRESS, 2020. 532 p. 400-409.

Короткий термінологічний українсько-російсько-англійський гірничий словник : навч. – метод. посіб. / [Калько А. Д., Скребкова М. А., Мельнійчук М. М., Ігнатюк Р. М.]. –  Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. – 138 с.

Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав:

У наукометричній базі Scopus

Gopchak I., Kalko A., Basiuk Т., Pinchuk O., Gerasimov Ie., Yaromenko O., Shkirynets V. Assessment of surface water pollution in Western Bug River within the cross-border section of Ukraine. Journal of Water and Land Development. No. 46 (VII–IX) p. 97–104. DOI: 10.24425/jwld.2020.134201.

У інших виданнях

Kályko A., Bászjuk T., Cselle D., Hapcsák I. А POLISSZJAI-ALFÖLD FOLYÓINAK JELENLEGI ÁLLAPOTA ÉS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁJA. International Geographical Conference «Human geograpfical processes in East Central Europe:  problems, tendencies and trends» (Beregove, March 26-27, 2020), Selected papers, Volume 2, Uzhhorod : «RIK-U» LLC. 2020. pp. 707-711.

Калько А. Д., Басюк Т. О., Шкіринець В. М., Полюхович І. Г., Ковальчук К. С. Природно-заповідний фонд Рівненської області, як об’єкт рекреаційного природокористування. Europejska nauka XXI powieką – 2017 : Materiały XIIІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką- 2017», Tom 11: Techniczne nauki. Przemyśl: Nauka i studia. C. 86-89.

Публікації у фахових виданнях України

Калько А. Д., Яроменко О. В., Басюк Т. О., Сидорчук А.О. Геопросторовий аналіз розвитку індустрії засобів розміщення туристів у Рівненській області. Наук. зб. КНУ імені Тараса Шевченка “Географія та туризм”. 2020. Вип. 56. С. 22-28.

Калько А. Д., Базан О. О., Вакарова Н. В., Миронець Н. Р. Оцінка історико-культурних рекреаційно-туристичних пам’яток Острозького району Рівненської області. Науковий зб. КНУ імені Тараса Шевченка “Географія та туризм”. 2016. Вип. 36. С. 91-103.

Калько А. Д., Кушнирук Ю. С. Медико-экологические особенности Северо-Западного региона Украины. Збірник наукових праць «Современный научный вестник”. Т.1. №1. Белгород: ООО «Роснаучкнига». 2016. С. 34-39.

Калько А. Д., Тимошицький В. В., Марчук Г. С., Гопчак І. В. Ландшафтознавчо-екологічний аналіз заповідного комплексу «Озеро Сомине». Науковий зб. КНУ імені Тараса Шевченка “Географія та туризм”. 2016. Вип. 36. – С. 295-303.

Шевчук М.М., Шкіринець В. М. Фактори професійної підготовки майбутніх туризмознавців у закладах вищої освіти Рівненщини. Зб. наук. праць «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ”. – №1(23). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчу-ка, 2020. – С. 77–85.

У інших виданнях

Калько А. Д., Яроменко О. В., Гилитюк В. М. Класифікація індустрії засобів розміщення туристів. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів:  Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (03 квітня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С. 158-161.

Калько А. Д., Глушкова Т. С., Козлюк О. О. Дослідження

лояльності споживачів до організації туризму в Рівненській області. Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи : Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2020 р., Сдпу ім. А. С. Макаренка). Т.1. Суми, 2020. С. 37-39.

Kalko A. D., Hlushkova Т. S., Voznyak J. V. The impact of theworldwide trends on Ukrainian hotel business.  Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 березня 2020 р., ЧДТУ). Т.1. Черкаси, 2020. С. 37-39.

Калько А. Д., Басюк Т. О., Шкіринець В. М., Гопчак І. В. Cтан і перспективи розвитку природно-заповідних територій Рівненської області. Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції до 75-річчя академіка МАНЕБ М. О. Клименка (30-31 січня 2020 р.) [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2020. С. 54-57.

Калько А. Д., Шкіринець В. М., Боровець Н. В. Інформаційні технології в краєзнавчих пошуках школярів. Інформаційні технології в професійній діяльності : Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2019 р.). Рівне: РДГУ, 2019. С. 40-41.

Kalko A. D., Hlushkova T. S., Illiuk M. M. Environmental priorities of the tourism industry development policy. Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної освіти :  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 25-річчя відкриття спеціальності «Екологія» в ТНПУ ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. С. 154-158.

Калько А. Д., Глушкова Т.С. Поняття і класифікаційне визначення туристичного туризму. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції (12-14 жовтня 2018 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 132-135.

Калько А. Д., Яроменко О. В. Кафедра географії і туризму Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : Збірник тез виступів Міжнародної науково-практичної конференції (11-22 жовтня 2018 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. С. 292-295.

Калько А. Д., Глушкова Т. С. Туристичний туризм як складова наукового туризму. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : Збірник тез виступів Міжнародної науково-практичної конференції (11-22 жовтня 2018 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. С. 286-288.

Калько А. Д., Глушкова Т. С., Гопа А. О., Чоудхарі А. Р. Перспективи розвитку туризму в сімейному велопарку

«Ремельський». Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : Збірник тез виступів Міжнародної науково-практичної конференції (11-22 жовтня 2018 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. С. 282-285.

Калько А. Д., Глушкова Т. С. Формування та розвиток гастрономічної карти Рівненської області. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні : проблеми розвитку та регулювання : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 березня 2018 р., ЧДТУ). Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2018. С. 143-147.

Калько А. Д., Басюк Т.О., Шпонтак Ю. М. Природно-заповідний фонд Закарпатської області як об`єкт рекреаційного природокористування : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 85-річчя географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (30-31 березня 2018 р.). К.: Прінт-Сервіс, 2018. С. 230-233.

Калько А. Д., Глушкова Т. С. До аспектів професійної та практичної підготовки фахівців туристичної сфери: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (15-17 березня 2018 р.). Рівне: О. Зень, 2018. С. 331-333.

Нагороди:

Наукова та педагогічна діяльність Калька А. Д. відзначена Почесними грамотами Рівненської обласної ради, Рівненської обласної державної адміністрації, Національної академії педагогічних наук України, Національного університету водного господарства та природокористування, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, Дипломом та Пам’ятною медаллю імені Лауреата Нобелівської Премії П. Л. Капиці.

[згорнути]


БАСЮК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Кандидат географічних наук. Доцент кафедри географії і туризму.

 Народилася 14 липня 1982 року. У 2004 році з відзнакою закінчила магістратуру УДУВГП і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Гідромеліорація» та здобула кваліфікацію гідротехніка-дослідника. Напрямок наукової діяльності: екологічна оцінка стану поверхневих вод та нормування їх якості; водогосподарсько-екологічна оцінка басейнів річок України; еколого-гідрологічне обґрунтування можливості відновлення і реконструкції малих гідроелектростанцій.

 

 

 

Контакти:
e-mail:
basiuk.tetiana@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

У 2003 році з відзнакою закінчила Український державний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Гідромеліорація» та здобула кваліфікацію «Бакалавр з водних ресурсів».

У 2004 році з відзнакою закінчила магістратуру Українського державного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю «Гідромеліорація» та здобула кваліфікацію «Гідротехнік-дослідник».

У 2020 році з відзнакою закінчила магістратуру Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) та здобула кваліфікацію «Магістр з географії. Географ. Вчитель географії, вчитель біології».

Наукові ступені та вчені звання

У 2013 році захистила дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Оцінка гідрологічних і гідроекологічних умов розвитку та реконструкції малих гідроелектростанцій (на прикладі р. Південний Буг)» та здобула науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.07 – «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія». Науковий керівник – Яцик Анатолій Васильович, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України.

У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри географії і туризму.

Трудова діяльність

З 2004 р. по 2007 р. – старший лаборант, який має повну вищу освіту кафедри водогосподарсько екології, гідрології та природокористування Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП).

З 2007 р. по 2010 р. – навчання в аспірантурі НУВГП.

З 2010 р. по 2011 р. – старший лаборант, який має повну вищу освіту кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування НУВГП.

2011 р. по 2013 р. – інженер із застосування комп’ютерів кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування НУВГП.

З 2013 р. по 2014 р. – завідувач навчальної лабораторії кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки НУВГП.

З 2005 р. по 2013 р. –  асистент (за сумісництвом) кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування (згодом водогосподарської екології, гідрології та гідравліки) НУВГП.

З 2015 року по теперішній час – доцент кафедри географії і туризму Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Викладає дисципліни: «Гідрологія», «Геологія загальна та історична», «Географія населення», «Геоекологія», «Екомережа України та екологічний туризм», «Ландшафтознавство», «Ландшафтна екологія», «Медична географія», «Основи технології виробництва», «Організація туризму (Організація туристичних подорожей)», «Організація готельного господарства.

 Стажування та підвищення кваліфікації

2019 рік – Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки.

2019 рік – Kodolanyi Janos University» (Hungary, Угорщина).

Курси та тренінги

2019  рік – онлайн-тренінг «Міжнародна сертифікація викладачів від компанії Майкрософт – не мрія, а реальність!».

Напрямок наукової діяльності

– Екологічна оцінка стану поверхневих вод та нормування їх якості.

– Водогосподарсько-екологічна оцінка та управління водними ресурсами басейнів річок України.

Наукова робота

Є автором понад 171 публікацій, із них 150 наукових і 21 навчально-методичного характеру, у тому числі 2 колективні монографії (1 з них – закордонна), 39 наукових праць опублікованих у вітчизняних фахових виданнях, 7 – у зарубіжних виданнях (з них 4 – у міжнародних рецензованих фахових виданнях) та 2 – у періодичному виданні, що індексується в наукометричній базі Scopus, 98 тез і матеріалів конференції, конгресів, форумів, 1 навчально-методичний посібник,  2 патенти на корисну модель.

Основні наукові праці

Публікації, що індексуються в наукометричній базі Scopus

Dynamics of changes in surface water quality indicators  of the Western Bug River basin within Ukraine using GIS technologies. Journal of Water and Land Development. No. 42 (VII–IX).  2019. p. 67–75. DOI: 10.2478/jwld-2019-0046 (Gopchak I., Bialyk I., Pinchuk O., Gerasi-mov I.).

Assessment of surface water pollution in Western Bug River  within the cross-border section of Ukraine. Journal of Water and Land Development. 2020, No. 46 (VII–IX): 97–104.  DOI:  DOI: 10.24425/jwld.2020.134201 (Gopchak I., Kalko A., Pinchuk O., Gerasimov Ie., Yaromenko O., ShkirynetsV.).

Публікації в наукових фахових виданнях України

2016 рік

Визначення розмірів і меж водоохоронних зон й прибережних захисних смуг навколо Чернятського водосховища за умови підвищення рівня води. Географія та туризм. Київ, 2016. Вип. 36. С. 285–294.

Впорядкування водоохоронних зон навколо Сутиського водосховища за умови підвищення рівня води. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Рівне, 2016. Вип. 4 (76). С. 127–136 (Яцик А.В., Гопчак І.В.).

2017 рік

Оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Гапа. Меліорація і водне господарство. Київ, 2017. Вип. 105. С. 35–38 (Яцик А.В., Гопчак І.В.).

Аналіз тенденцій зміни якості води річки Західний Буг за багаторічний період. Географія та туризм. Київ, 2017. Вип. 41. С. 201–209 (Гопчак І.В., Мавлянова Г.В., Мамчур А.В.).

2018 рік

Аналіз стану поверхневих вод басейну річки Західний Буг за багаторічний період. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування.  Рівне,  2018. Вип. 1 (81). С. 40–48 (Гопчак І.В., Калько А.Д., Семенко Л.О.).

Конструктивно-географічні перспективи геопарку на базі геологічного заказника «Базальтові стовпи». Географія та туризм. Київ, 2018. Вип. 44. С.132–140 (Калько А.Д., Волненко Н.П.).

Водогосподарсько-екологічні проблеми річок Західного Полісся України (на прикладі басейну річки Горинь). Вісник аграрної науки. Київ, 2018. № 10. С. 61–65 (Яцик А.В., Пашенюк І.А., Гопчак І.В.).

Оцінювання антропогенного впливу на земельні ресурси в межах басейнів малих річок Західного Полісся України. Меліорація і водне господарство. Київ, 2018. Вип. 108. С. 66–71 (Яцик А.В., Гопчак І.В.).

Аналіз зміни якісного стану малої річки Луга. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Рівне, 2018. Вип. 2 (82). С. 168–179 (Гопчак І.В., Семенко Л.О., Мушка Г.Г.).

2019 рік

Оцінка антропогенного навантаження на басейн малої річки Веселуха. Меліорація і водне господарство. Київ, 2019. № 1, Вип.109. С. 82–87 (Гопчак І.В.).

Районування території Західного Полісся України за антропогенним навантаженням і екологічним станом басейнів малих річок. Вісник аграрної науки. Київ, 2019. № 1 (790). С. 68–72 (Яцик А.В., Пашенюк І.А., Гопчак І.В.).

Методологія водогосподарсько-екологічного районування басейні малих річок. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Рівне, 2019. Вип. 1 (85). С. 14–22 (Гопчак І.В., Яцик А.В.).

Сучасний екологічний стан малих річок Західного Полісся України (на прикладі річок Луга та Гапа). Вісник аграрної науки. Київ, 2019. №  2 (791). С. 61–65 (Яцик А.В.,  Пашенюк І.А., Гопчак І.В.).

Визначення екологічно допустимих об’ємів відбору води з малих річок. Вісник аграрної науки. Київ, 2019. №  3 (792). С. 57–62 (Яцик А.В., Пашенюк І.А., Гопчак І.В.).

Експлуатація Королівського родовища дацитів (конструктивно-географічні аспекти). Географія та туризм. Київ, 2019. Вип. 48. С. 125–135 (Калько А.Д., Миронець Н.Р., Гилитюк В.М.).

Нормування антропогенного навантаження на басейни малих річок України, як основа їх збереження та відродження. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Київ, 2019. № 3 (54). С. 93(Яцик А.В., Гопчак І.В.).

Наукові основи встановлення екологічно допустимих рівнів відбору води з малих річок. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. Рівне, 2019. Вип. 2 (86). С. 45-56 (Гопчак І.В., Яцик А.В., Семенко Л.О.).

Оцінка стану водних екосистем Волинської області за рівнем антропогенного навантаження. Вісник аграрної науки. 2019. № 10 (799). С. 77–82 (Яцик А.В., Яцик І.А., Гопчак І.В.).

Оцінка антропогенного навантаження на басейн малої річки Вижівка. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. Рівне, 2019. Вип. 4 (88). С. 65-75 (Гопчак І.В., Яцик А.В., Семенко Л.О.).

2020 рік

Оцінка екологічного стану поверхневих вод малих річок басейну р. Західний Буг (на прикладі р. Гапа). Вісник аграрної науки. 2020. № 1 (802). С. 75–80 (Яцик А.В., Яцик І.А., Гопчак І.В.).

Геопросторовий аналіз розвитку індустрії засобів розміщення туристів у Рівненській області. Географія та туризм: Наук. зб., 2020. Вип. 56. С. 22–27 (Яроменко О.В., Калько А.Д., Сидорчук А.О.).

Публікації в інших наукових виданнях

2016 рік

Формирование стока на осушаемых землях Западного Полесья Украины // Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств : материалы науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (Беларусь, г. Гомель, 16 марта 2016 г.). Гомель, 2016. С. 278–281 (Гопчак И.В.).

Моніторинг якості поверхневих вод р. Західний Буг //Вода і робочі місця : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. присвяченої Всесвітньому дню води (м. Київ, 22 березня 2016 р.). Київ, 2016. С. 26–27 (Гопчак І.В., Мельничук А.С.).

Оцінка якісного стану поверхневих вод річки Західний Буг // Регіон-2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків,  14-15 квітня 2016 р.). Харків, 2016. С. 199–202 (Гопчак І.В., Грисюк Т.О., Прокопчук Н.О.).

Дослідження еколого-географічного стану водокористування в басейні річки Західний Буг // Українська географія : сучасні виклики : зб. наук. праць у 3-х т. Київ, 2016. Т. ІІІ. С. 40–41 (Гопчак І.В.).

Оцінка екологічної ефективності використання поверхневих вод річки Західний Буг // Сучасний стан та перспективи розвитку водного господарства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 19-20 травня 2016 р.).  Дніпро-петровськ, 2016. С. 30–32 (Гопчак І.В., Мушка Г.Г.).

Оцінка водогосподарсько-екологічного стану басейну річки Горинь в межах Рівненської області // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф., (м. Дніпропетровськ, 23-24 травня 2016 р.).  Дніпропетровськ, 2016. С. 6–8 (Гопчак І.В., Євтушок В.В.).

Экологическая оценка качества поверхностных вод правобережной части Украинского Полесья // Проблемы рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья : сб. докл. междунар. науч. конф. (г. Минск, 14-17 сент. 2016 г.). Минск, 2016. Т.1. С. 435–439 (Яцык А.В., Гопчак И.В.).

Оцінка якості питної води з централізованих джерел водопостачання у м. Рівне // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване Природокорис-тування : зб. матеріалів 4 міжнар. конгресу (м. Львів, 21-23 вересня 2016 р.). Львів,  2016 р. C. 118 (Калько А.Д., Матюшок А.В., Гопчак І.В.).

Національний склад населення України та його мовні ознаки // Історія української державності, присвяченої 25-річчю проголошення державності України : зб. тез вист. учасників всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 22 вересня 2016 р.). Рівне, 2016. С. 24–26 (Калько А.Д.).

Оцінка рівня антропогенного навантаження на басейн річки Горинь в умовах землекористування // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Чернівці, 11-13 жовтня 2016 р.). Чернівці, 2016. С. 67–68 (Калько А.Д., Гопчак І.В.).

Оцінка водогосподарсько-екологічного стану ботанічного заказника «Вишнева гора» та заходи щодо його поліпшення // Wykształcenie i nauka bez granic – 2016 : materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Przemyśl, 07-15 grudnia 2016 roku). Przemyśl, 2016.  Volume 16. S. 39–41 (Калько А.Д., Гопчак І.В., Курельчук І.М., Микулін М.М.).

Теоретико-методологічні засади вивчення санаторно-оздоровчої сфери регіону // Бъдещето въпроси от света на науката – 2016 : материали за 12-а междунар. научна практична конференция (България, София, 17-25 декември 2016 г.). България, София, 2016. Том 15. С. 63–65 (Яроменко О.В., Бабей Т.В.,  Микулін М.М., Ринжук М.Б., Курель-чук І.М.).

2017 рік

Основи водогосподарсько-екологічного районування території // Управління водними ресурсами в умовах змін клімату : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присв. Всесвітньому дню води (м. Київ, 21 березня 2017 р.). Київ, 2017. С. 148–149 (Яцик А.В., Гопчак І.В.).

Оцінка якісного стану поверхневих вод малих річок басейну Західного Бугу // Управління водними ресурсами в умовах змін клімату : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присв. Всесвітньому дню води (м. Київ, 21 березня 2017 р.). Київ, 2017. С. 238–239 (Калько А.Д., Гопчак І.В., Мушка Г.Г., Нікітюк Д.І.).

Оцінка стану поверхневих вод басейну р.Західний Буг за рівнем забрудненості // ЕКОГЕОФОРУМ – 2017 : матеріали. міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми та інновації» (м. Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р.). Івано-Франківськ, 2017. С. 278–279 (Калько А.Д., Гопчак І.В., Мушка Г.Г.).

Розрахунок ступеня антропогенного навантаження на басейн річки Бережанка // Суспільно-географічні чинники  розвитку регіонів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 35-річчю створення кафедри економічної  та соціальної географії у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, 6-7 квітня  2017 р.). Луцьк, 2017. С. 127–129 (Полюхович І., Лесковець М.).

Оцінка якісного стану поверхневих вод транскордонної ділянки басейну Західного Бугу // Ресурси природних вод Карпатського регіонуПроблеми охорони та раціонального використання : матеріали Шістнадцятої міжнар. наук.-практ. конф. : збірник наук. статей (м. Львів, 25-26 травня 2017р.). Львів, 2017.  С. 60–61 (Яцик А.В., Гопчак І.В.).

Природно-заповідний фонд Рівненської області, як об`єкт рекреаційного природокористування // Europejska nauka  XXI  powieką- 2017 : мateriały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Przemyśl, 07 -15 maja 2017 roku). Przemyśl, 2017. Tom 11. S. 86–89 (Калько А.Д., Шкіринець В.М., Полюхович І.Г., Ковальчук К.С.).

Водогосподарсько-екологічне районування як основа збереження і відновлення водних ресурсів // ЕТЕВК-2017 : збірка доп. міжнар. Конгресу (м. Чорноморськ, 12-16 червня 2017 р.). Київ, 2017. С. 167–171 (Яцик А.В., Пашенюк І.А., Гопчак І.В.).

Екологічна оцінка сучасного стану якості води річки Луга // ЕТЕВК-2017 : збірка доп. міжнар. Конгресу (м. Чорноморськ, 12-16 червня 2017 р.). Київ, 2017. С. 182–186 (Яцик А. В., Гопчак І.В., Пашенюк І. А.).

Методологія визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з малих річок // Вода: проблеми та шляхи вирішення : зб. статей наук.-практ. конф. із міжнародною участю (м. Рівне, 5-8 липня 2017 року). Житомир, 2017. С. 304–309 (Яцик А. В., Нікітюк Д. І., Гопчак І.В.).

Характеристика впливу водосховищ на водно-земельні та біологічні ресурси басейну р. Рось // Сучасні інформаційні техно-логії управління екологічною безпекою, природокористу-ванням, заходами в надзвичайних ситуаціях : колективна монографія за матеріалами ХVІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, Пуща-Водиця, 03-04 жовтня 2017 р.). Київ, 2017. С. 170–172 (Яцик А.В., Гопчак І.В.).

Качество поверхностных вод Западного Полесья Украины // Водные ресурсы и климат : материалы докладов V междунар. Водного Форума : в 2 ч. (г. Минск, 5-6 октября 2017 г.). Минск, 2017. Ч. 1. С. 213–218 (Яцык А.В., Пашенюк И.А., Гопчак И.В.).

Экологическая оценка использования водных ресурсов реки Западный Буг // Водные ресурсы и климат : материалы докладов V междунар. Водного Форума : в 2 ч. (г. Минск, 5-6 октября 2017 г.). Минск, 2017.  Ч. 1. С. 218–223 (Яцык А.В., Пашенюк И.А., Гопчак И.В.).

Характеристика стану та використання водних ресурсів Рівненської області // Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : зб. тез вист. сучасн. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 26-27 жовтня 2017 р.). Рівне, 2017. С. 168–171 (Мавлянова Г.В., Мамчур. А.В.).

Оценка использования земельных ресурсов в бассейнах малых рек Полесья Украины Вопросы наук о Земле в концепции устойчивого разви-тия Беларуси : сборник научных статей : в 2 ч. Ч. 2 / редкол. : А.И. Павловский (гл. ред.) [ и др.]; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. С. 211–216 (Яцык А.В., Пашенюк И.А., Гопчак И.В.).

Актуальные проблемы использования водных ресурсов бассейна реки Горынь в пределах Западного Полесья Украины // Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska. Kalisz, 2017. Nr 16, S. 19–26 (Гопчак И.В., Корбутяк В.М.).

2018 рік

Сравнительный анализ определения экологических нормативов качества воды водных объектов в Украине и странах ЕС // Areas of scientific thought – 2017 : materials of the XIII International scientific and practical conference (Sheffield, England, 30 december 2017 – 7 january 2018). Sheffield, 2017. S. 22–25 (Гопчак И.В., Мавлянова Г.В., Мамчур А.В.).

Оцінка впливу меліоративного навантаження на басейни малих річок Українського Полісся // Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. д.с-г.н., професора, акад. НААН Я.М. Гадзала, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А.Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. Херсон, 2018. Т.2. С. 467–485 (Корбутяк М.В., Гопчак І.В.).

Оценка влияния  мелиоративной нагрузки на бассейны малых рек Украинского Полесья // Природообустройство Полесья : монография: в 4 кн. / под общ. науч. ред. Ю. А. Мажайского, А. Н. Рокочинского, А. А. Волчека, О. П. Мешика, Е. Езнаха. Рязань, 2018. Кн. 2 : Украинское Полесье. Т. 2. С. 377–395 (Корбутяк М.В., Гопчак И.В.).

Узагальнена оцінка якості вод річки Західний Буг в сучасний період // Природа для води : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (м. Київ, 22 березня 2018 р.). Київ, 2018. С. 52–53 (Гопчак І.В., Нікітюк Д.І., Мушка Г.Г., Мельничук А.С., Калько А.Д.).

Екологічний стан басейнів малих річок Українського Полісся // Природа для води : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (м. Київ, 22 березня 2018 р.). Київ, 2018. С. 73–74 (Яцик А.В., Пашенюк І.А., Гопчак І.В.).

Природно-заповідний фонд Закарпатської області, як об`єкт рекреаційного природокористування // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 30-31 березня 2018 р.). Київ, 2018. С. 230–233 (Калько А.Д., Шпонтак Ю.М.).

Оценка антропогенного воздействия на экологическое состояние малых рек Ровенской области // Aktualne problemy nowoczesnych nauk –  2018 : materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Przemyśl, 7-15 czerwca 2018 roku). Przemyśl, 2018.  Volume 8. С. 51–53 (Калько А.Д., Яроменко О.В., Максимова Л.Р., Павлюк М.О.).

Регіональне представлення віртуального туризму в Україні // Найновите постижения на европейската наука – 2018 : материали за XIV междунар. науч.-практ. конф. (г. София, 15-22 юни 2018 г.). София, 2018. С. 76–78 (Яроменко О.В., Лобова Н.М., Смик Г.В.).

Экологическое состояние водных объектов природно-заповедных территорий Западного Полесья Украины (на примере Ровенского природного заповедника) // Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця : зб. навук. прац VIII міжнароднай навуковай канферэнцыі «Прыроднае асяроддзе Палесся і навукова-практычныя аспекты рацыянальнага рэсурсакарыстання» (г. Брэст, 12-14 верасня 2018 г.). Брэст, 2018. Вып. 11. С. 297–299 (Яцык А.В., Пашенюк И.А., Гопчак И.В.).

Оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Рата // Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука : зб. тез вист. учасн.міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 11-12 жовтня 2018  р.). Рівне, 2018 С. 279–281 (Калько А.Д., Гопчак І.В.).

Оцінка стану використання земельних ресурсів басейнів малих річок Західного Полісся України // Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку : зб. наук. праць ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 18-20 жовтня 2018 р.). Рівне, 2018. С. 131–134 (Калько А.Д., Гопчак І.В.).

Екологічний стан басейнів малих річок Західного Полісся України за рівнем антропогенного навантаження // Проблеми гідрології, гідрохімії, гідро екології :  тези доп. VII всеукр. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України (м. Київ, 13-14 листопада 2018 р.). Київ,, 2018. С. 78–79 (Яцик А.В., Гопчак І.В., Семенко Л.О.).

Аналіз зміни показників якості поверхневих вод річки Рата // Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку :. зб. статей наук.-практ. конф. (м. Житомир, 04 грудня 2018 р.). Житомир, 2018. С. 27–31 (Гопчак І.В., Калько А.Д., Шабатіна Г.В., Семенко Л.О.).

2019 рік

Современное состояние рынка труда в Украине // Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2018/2019 : materialy XV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Przemyśl, 31 grudnia 2018 – 07 stycznia 2019 roku). Przemyśl, 2019. Volume 6. S. 16–19 (Шабатина Г.В., Полюхович И.Г.).

Рекреационная емкость береговой линии озера Белое в Ровенском природном заповеднике // Настоящи изследвания и развитие – 2019 :иатериали за XV международна научна практична конференция (г. София 15-22 януари 2019 г.). София : «Бял ГРАД-БГ», 2019. Volume 10. С. 3–6 (Гопчак И.В., Яковишина М. С., Новикова И. В.).

Проблемы использования и охраны малых рек Западного Полесья Украины // Актуальные научно-технические и экологические  проблемы мелиорации земель : сборник материалов Международной научно-практической кон-ференции,  посвященной 100-летию мелиоративного образования (г. Горки, 14-15 марта 2019 года). Горки, 2019.  С. 166–170 (Гопчак И.В.).

Оцінка антропогенного навантаження на басейн річки Замчисько // Вода для всіх : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (м. Київ, 21 березня 2019 р.). Київ, 2019. С. 146–147 (Яцик А.В., Гопчак І.В.).

Водогосподарсько-екологічне районування малих річок Західного Полісся // Вода для всіх : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (м. Київ, 21 березня 2019 р.). Київ, 2019. С. 156–157 (Гопчак І.В., Токар О.І., Нікітюк Д.І.).

Використання дистанційних технологій при викладанні географічних дисциплін // Інноваційні технології в освіті : зб. матеріалів міжнар. наук.-техн. конф. (м. Івано-Франківськ. 9-11 квітня 2019 р.), Івано-Франківськ, 2019. С.  25 (Гопчак І.В.).

Вплив водосховищ на гідроекологічні особливості річки Рось // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національно-му педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (м. Тернопіль,  7-8 травня 2019 р.). Тернопіль, 2019. С. 61–64 (Калько А.Д., Опанчук Т.Л., Гопчак І.В.).

Встановлення екологічно допустимих рівнів відбору води, як основа збереження малих річок Західного Полісся // ЕТЕВК-2019 : зб. доповідей міжнар. Конгресу (Україна, м. Чорноморськ, 10-14 червня 2019 р.). Київ, 2019. С. 329–333 (Яцик А.В., Яцик І.А., Гопчак І.В.).

Оцінка антропогенного навантаження на басейн річки Цир // ЕТЕВК-2019 : зб. доповідей міжнар. Конгресу (Україна, м. Чорноморськ, 10-14 червня 2019 р.). Київ, 2019. С. 341–345 (Яцик А.В., Яцик І.А., Гопчак І.В.).

Оценка антропогенной нагрузки на бассейн р. Припять в приделах Западного Полесья Украины // Мелиорация.  Минск, 2019. № 2 (88). С 64–68. Фахове іноземне видання. (Гопчак И.В., Яцык А.В.).

Комплексная оценка уровня загрязненности поверхностных вод Западного Полесья Украины (на примере реки Луга) // Вестник Белорусской государственной сельскохо-зяйственной академии. Горки, 2019. № 2. С. 217–221. Фахове іноземне видання. (Гопчак И. В.).

Оценка антропогенной нагрузки на бассейн реки Льва (в приделах Западного Полесья Украины) // Вестник БрГТУ.  Водохозяйственное строительство, теплоэнерге-тика и геоэкология. Брест, 2019. № 2 (115): С. 116–118. Фахове іноземне видання. (Гопчак И.В.).

Актуальность проблемы исследования экологического состояния бассейнов малых рек Западного Полесья Украины. Słupskie Prace Geograficzne. Nr 16. 2019. ss. 67–74 (Yatsyk A., Gopchak I., Kirvel I.).

2020 рік

Physical – geography characteristics of conditions of formation of river drain of basin Southern Bug // Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference «Perspective Directions of Science and Practice” (02-03 March 2020) Athens, Greece. 2020. рp. 277-279 (Volkova L., Usachova N.).

Водна безпека у басейнах транскордонних річок // Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю видатного вітчизняного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора,  заслуженого діяча науки і техніки України, академіка МАНЕБ Клименка Миколи Олександровича. [Електронне видання]. – Рівне : НУВГП, 2020. С. 94–95 (Куницький С.О., Пінчук О.Л., Гопчак І.В.).

Перспективи розвитку природно-заповідних територій Рівненської області // Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю видатного вітчизняного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора,  заслуженого діяча науки і техніки України, академіка МАНЕБ Клименка Миколи Олександровича. [Електронне видання]. – Рівне : НУВГП, 2020. С. 54–57 (Калько А.Д., Шкіринець В.С., Гопчак І.В.).

А POLISSZJAI-ALFÖLD FOLYÓINAK JELENLEGI ÁLLAPOTA ÉS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁJA // International Geographical Conference «HUMAN GEOGRAPHICAL PROCESSES IN EAST CENTRAL EUROPE: PROBLEMS, TENDENCIES AND TRENDS» (Beregove, March 26-27, 2020), Selected papers, Volume 2,  Uzhhorod : «RIK-U» LLC. 2020. pp. 707–711 (Kályko A., Bászjuk T., Cselle D., Hapcsák I.).

Природничо-географічний факультет МЕГУ в умовах динамічного сьогодення // Актуальні  проблеми  та  перспективи  розвитку  регіонів:  матеріали всеукр.  наук.-практ.  конф. (Рівне, 3  квітня  2020 року).  МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С. 68–74 (Калько А. Д., Яроменко О. В., Олійник В. С., Осіпчук І. О., Глушкова Т. С., Шикула Р. Р., Шкіринець В. М., Салейчук Е. В., Волненко Н. П.).

Оцінка впливу господарської діяльності на гідроекологічний стан басейну річки Рось // Актуальні  проблеми  та  перспективи  розвитку  регіонів:  матеріали всеукр.  наук.-практ.  конф. (Рівне, 3  квітня  2020 року).  МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С. 78–82 (Гопчак І. В.).

Характеристика гідрологічного режиму річки  Південний Буг у межах Вінницької області Актуальні  проблеми  та  перспективи  розвитку  регіонів:  матеріали всеукр.  наук.-практ.  конф. (Рівне, 3  квітня  2020 року).  МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С. 82–87 (Калько А. Д., Івашко М. А.).

Оцінка екологічного  стану басейнів малих річок Рівненської області за рівнем антропогенного навантаження // Геологічне, гідрологічне та біологічне різноманіття Полісся – Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції до 130-річчя від дня народження видатного польського дослідника Полісся Станіслава Малковського та у рамках проведення Водного форуму до 105-річчя Національного університету водного господарства і природокористування – Рівне: НУВГП, 2020. С. 133–137 (Гопчак І. В.).

Особливості формування стоку на осушених землях Західного Полісся України // Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ імені  академіка Степана Дем’янчука, 2020. С. 157-159 (Гопчак І. В.).

Використання  земельних ресурсів у межах басейнів малих річок Українського Полісся // Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2020. С. 160-162 (Калько А.Д., Рибарчук М. А., Гопчак І. В.).

Оценка антропогенного воздействия на экологическое состояние бассейна реки Цир // The 1st  International scientific and practical conference “Priority directions of science and technology development” (September 27-29, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2020. pр. 301–306 (Гопчак И. В., Рыбарчук М. А.).

Оценка уровня антропогенной нагрузки на водные ресурсы бассейна реки Бережанка // The 9th International  scientific and practical conference “Modern science: problems  and  innovations”  (November  15-17,  2020)  SSPG  Publish, Stockholm, Sweden. 2020. pр. 130–136 (Волкова Л. А.).

Оцінка антропогенного навантаження на басейн річки Вілія // Регіональні  геоекологічні  проблеми в  умовах сталого  розвитку.  Збірник наукових праць  IV  Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне,  22-24  вересня  2020  р.) / Голова редкол. проф. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне: видавець  О. Зень, 2020. С. 71–73 (Гопчак І.В., Калько А.Д., Яроменко О.В.)

Нагороди

У 2017, 2018, 2019 роках за активну участь у науковій діяльності нагороджена Подякою Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

[згорнути]


ШИКУЛА РОСТИСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ 

Завідувач зоологічного музею університету. Кандидат педагогічних наук. Доцент кафедри біології.

Народився 29 квітня 1972 року в м. Рівне. Українець, громадянин України.

З вересня 1979 року (1-3 клас) навчався в середній школі м.Оломоуц, з 4-го класу (1984р.) продовжив навчання в Рівненській ЗОШ № 5 та ЗОШ № 24 до 1989 року, де одержав атестат про середню освіту.

В 1989 році вступив до Калінінградського державного університету на біологічний факультет, згодом перевівся у Волинський державний університет ім. Л. Українки і успішно його закінчив у 1996 році за спеціальністю  “Вчитель географії та біології”. Вже під час навчання на останніх курсах з 1995 року, йому було запропоновано залишитись на роботі в цьому ж університеті,  де він пропрацював по 1998 рік.

З 1998р.  працював в Рівненській ЗОШ № 22 вчителем біології.

З 2001р. працює викладачем біологічних дисциплін, доцент кафедри біології Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука в м.Рівне. Галузь наукових інтересів: зоологія, еволюційне вчення, біогеографія, таксидермія, музейна педагогіка. Виготовляє навчальні відеопосібники для студентів та школярів (YouTube: Rostyslav2).

З липня 2014 по 2015 (добровільно) проходив службу в лавах Національної гвардії України, учасник бойових дій.

Контакти:
e-mail:
shykula.rostyslav@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

У 1996 році закінчив Волинський державний університет ім. Л. Українки за спеціальністю «Вчитель географії та біології» .

Наукові ступені та вчені звання

У 2017 році захистив дисертацію у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії на тему «Фахова підготовка майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки» та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». Науковий керівник – Калько Андрій Дмитрович, доктор географічних наук, професор.

Трудова діяльність

З 1994 р. працював завідувачем лабораторією з проблем у біоценозах Західного Полісся на кафедрі біології ВДУ ім. Лесі Українки.

З 1998 р. працював в Рівненській ЗОШ№22 вчителем біології.

З 2004 р. – старший викладач ПВНЗ «Міжнародний економіко – гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2014 р. по 2017 р. – навчання в аспірантурі ПВНЗ Міжнародний економіко – гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука.

З 2017 року по теперішній час – доцент кафедри географії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко – гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

Викладає дисципліни: «Генетика з основами селекції», «Гістологія з основами цитології та ембріології», «Основи ботаніки та зоології», «Методологія біологічної науки», «Організація туризму», «Спортивний туризм», «Урборекреація та міський туризм».

 Стажування та підвищення кваліфікації

2015 рік – Інститут державного управління у сфері цивільного захисту ІДУЦЗ

Курси та тренінги

2018 рік – Інструктор курсів «Основи виживання людини в умовах дикої природи» обсягом 72 академічні години на базі Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота.

Наукові інтереси

Фахова підготовка майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки; музейна педагогіка, туризм.

Наукова робота

Є автором понад 34 публікацій, із них 34 наукових, 13 наукових праць опублікованих у вітчизняних фахових виданнях, 2 – у зарубіжних виданнях, 7 тез і матеріалів конференції, 1 навчально-методичний посібник, 11 відеопосібників для студентів та школярів.

Основні наукові праці

Публікації в закордонних наукових виданнях

 2016 рік

Shykula R.R. Periodization museum pedagogy as a science / R.R. Shykula // Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results. Materials of international scientific and practical conference. March 15 – 18, Bratislava, Slovak Republic, 2016. – P. 152-153.

Šikula Rostislav. Organizace nezavisle vedecke a pedagogicke prace s budoucími učiteli odvetvi prirodopisu s využítím finančních prostředků muzejní pedagogiky / Rostislav Šikula // Moderní Veda. – Praha, Česká republika, Nemoros. – 2016. – № 3. 173-178.

 Публікації в наукових фахових виданнях України

2016 рік

Шикула Р. Р. Використання засобів природничих музеїв у сучасних вищих навчальних закладах України / Р. Р. Шикула // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів. –  2016. –  № 1. –  С. 80–86.

Шикула Р. Р. Використання засобів природничого музею в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука / Р. Р. Шикула //  Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Випуск 1. – Бердянськ, 2016. – С. 313–318.

Шикула Р. Р. Педагогічні умови формування фахової підготовки майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки / Р. Р. Шикула //  Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально- виховного процесу в школі та ВНЗ. – Рівне, 2016. – Випуск 1 (15). – С. 173–178.

Шикула Р. Р., Калько А. Д. Педагогічна складова зарубіжного досвіду використання засобів природничих музеїв / Р. Р. Шикула, А. Д. Калько // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук та методик їх викладання. Матеріали І всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції. 24 – 25 березня. – Суми, 2016. – С. 223–226.

Шикула Р. Р. Музейна педагогіка: розуміння основних наукових дефініцій майбутніми вчителями в галузі природознавства / Р. Р. Шикула // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. –  Рівне, 2016. –  Випуск 13 (1). –  С. 36–38.

Калько А. Д., Шикула Р. Р. / Упровадження інноваційних технологій навчання із застосуванням засобів музейної педагогіки в підготовці майбутніх учителів природничих предметів / А. Д. Калько Р. Р. Шикула, // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. –  Рівне, 2016. –  № 2 (86). – С. 87 – 89.

Шикула Р. Р., Калько А. Д. Шляхи удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки / Р. Р. Шикула, А. Д. Калько //  Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ випуск № 2 (16). – Рівне, 2016. – С. 76 – 80.

Шикула Р. Р. Особистісно-зорієнтована концепція музейної освіти сучасної зарубіжної педагогіки / Р. Р.Шикула // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Випуск 5(112). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2016. –  С. 113–116.

2017 рік

Калько А. Д., Шикула Р. Р. / Структурно-функціональна модель фахової підготовки майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки / А. Д. Калько, Р. Р. Шикула // МЕГУ – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – С. 48-54.  

2019 рік

Шикула Р. Р. Використання елементів ігрової форми діяльності у природничому музеї / Р. Р. Шикула // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія «Гуманітарні науки». – 2019.– Вип. 16. – С. 225–229.

Шикула Р. Р. / Сучасний природничий музей закладу вищої освіти / Р. Р. Шикула // МЕГУ – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. – С. 176 – 182.

Публікації в інших наукових виданнях

2016 рік

Калько А. Д., Шикула Р. Р. / Використання експонатів природничого музею на лекційних заняттях зі студентами Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука / А. Д. Калько, Р. Р. Шикула // Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія української державності», присв’яченої 25-річчю проголошення незалежності України (22 вересня 2016 р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – С. 27–29.

Шикула Р. Р., Марчук О.О. Сучасні тенденції зарубіжної музейної педагіки / Р. Р.Шикула, О.О. Марчук // Проблеми якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі: матеріали міжнар. Наук.-практ. Конф., м.Одеса, 28-29 жовтня 2016 р. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – С. 66–67.

Шикула Р. Р., Калько А. Д. Використання наукових досліджень про музейну педагогіку ХІХ-ХХ ст. у підготовці вчителів природничого циклу / Р. Р. Шикула, А. Д. Калько // Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця. Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції. 29 лютого. – Частина 1. – Переяслав – Хмельницький, 2016. – С. 156-160.

2017 рік

Шикула Р. Р. Використання засобів музейної педагогіки у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів та шкіл. Навчально-методичний посібник. Рівне : ФОП  Зелент О. І., 2017. – 138 с.

2018 рік

Шикула Р. Р. / Природничий музей закладу вищої освіти – як засіб формування наукового світогляду / Р. Р. Шикула // Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», присв’яченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (11-12 жовтня 2018 р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. – С. 322–324.

2020 рік

Шикула Р. Р. / Албанія – постачальник лікарських рослини Балканського регіону / Р. Р. Шикула // Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів», (03 квітня 2020 р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. – С. 108–111.

Марчук О. О., Шикула Р.  Р.,  Дащук Л. С.   / Використання дистанційних технологій навчання у процесі вивчення специфіки виховання інтелектуально обдарованої дитини у волинській губернії // Збірник тез виступів учасників «Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі», Матеріали ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, 26 –27 червня 2020 р.). – ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково – навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. – С. 39–40.

Шикула Р. Р. / Мобільна експозиційна коробка як додатковий засіб навчання / Р. Р. Шикула // Збірник тез виступів учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Музейна педагогіка в науковій освіті», що відбудеться 26 листопада 2020 року (четвер) у м. Києві.

Шикула Р. Р. / Поширення інвазивних видидів ракоподібних на узбережжі Албанії / Р. Р. Шикула // Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів», (03 квітня 2020 р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. – С. 108–111.

Нагороди

Грамота Національний Еколого-Натуралістичний Центр Учнівської Молоді Київ, 2016р. Почесна Грамота Рівненської ОДА, 2018р

[згорнути]


ШКІРИНЕЦЬ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Викладач кафедри географії і туризму.

Магістр географії. Вчитель біології, початкового навчання та німецької мови.

 

 

 

 

 

 

Контакти:
e-mail:
shkirynets.viktor@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

У 2013 році закінчив Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» за спеціальністю «Початкова освіта» та здобув кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя іноземної мови у початковій школі.

У 2016 році закінчив ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С Дем’янчука» та здобув ступінь бакалавра за спеціальністю «Географія», кваліфікація – Вчитель географії та біології.

У 2018  році закінчив ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука» отримав диплом магістра за спеціальністю «014 Середня освіта (Географія)»,  кваліфікація – Викладач географії. Вчитель біології.

З 2018 р. – до цього часу – навчається в аспірантурі ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С Дем’янчука» за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки».

Трудова діяльність

2016–2018 рр. – секретар природничо-географічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»;

2018–2020 р. – асистент кафедри географії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»;

2020 рр. і до тепер – викладач кафедри та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

НАУКОВІ ПРАЦІ

 Публікації, що індексуються в наукометричній базі Scopus

 Viktor Shkirynets, Andriy Kalko, Igor Gopchak, Tetiana Basiuk, Oleg Pinchuk, Ievgenii Gerasimov, Oksana Yaromenko. Assessment of surface water pollution in Western Bug River within the cross-border section of Ukraine. Journal of Water and Land Development. No. 46 (VII–IX) p. 97–104. DOI: 10.24425/jwld.2020.134–201.

Публікації в наукових фахових виданнях України

 Шкіринець В. Волненко Н.П. Салейчук Е. В. Стойка В. І. Калько Л.С. Компетентнісні аспекти роботи геолого-краєзначого гуртка// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Рівне : ПВНЗ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. № 2 (22). 2019. С. 183–192.

Шкіринець В. М., Яроменко О. В. Інновації у методичній підготовці майбутніх учителів-географів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Рівне : ПВНЗ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. № 1 (21). 2019. С. 174–181.

Шкіринець В.М., Калько А. Д., Шевчук М. М. Фактори професійної підготовки майбутніх туризмознавців у закладах вищої освіти Рівненщини. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Вип.1 (23). Рівне: РВЦ МЕГУ імені акад. С. Дем’янчука, 2020. 77-86 с.

 Публікації в інших наукових виданнях

Шкіринець В.М., Калько А.Д. Екологічні аспекти поводження з лісовими насадженнями Карпат. – «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті»: збірник тез виступів учасників. Рівне: ПВНЗ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. – 2017. С 181–184

Шкіринець В.М., Калько А.Д., Басюк Т.О., «Природно-заповідний фонд Рівненської області як об’єкт рекреаційного природокористування» // Матеріали ХIII Міжнародної науково-практичній конференції Європейська наука XXI століття. Перемишль (Республіка Польща). – 2017.– С. 86–90.

Шкіринець В.М., Глушкова Т.С., Осадча А.В. Перспективи розвитку етнотуризму в урбосередовищі // Збірник матеріалів п’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи». – 2017. – С. 19–24.

Шкіринець В.М., Калько А.Д., Волненко Н.П., Аналіз перспектив створення геопарків на Рівненщині // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи». м. Київ — 2018. – С. 56-59.

Шкіринець В.М., Волненко Н.П., Салейчук Е.В., Калько Л.С., Освітньо-інформаційні ресурси роботи геологічного гуртка // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» м. Рівне – 2019. – С. 33-34.

Шкіринець В.М., Калько А.Д., Боровець Н.В., Інформаційні технології в краєзнавчих пошуках школярів// Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» м. Рівне – 2019. – С. 40-41.

Шкіринець В.М., Калько А.Д.. Басюк Т. О.,Гопчак І. В. Cтан і перспективи розвитку природно-заповідних територій Рівненської області Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи : Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції до 75-річчя академіка МАНЕБ Миколи Олександровича Клименка (30-31 січня 2020 р.). Рівне: НУВГП, 2020. С. 54-57.     

Шкіринець В.М., Салейчук Е. В., Цанько І. І. Роль природоохоронної освіти у вирішенні геоекологічних проблем. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (03 квітня 2020 р.). Рівне: МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2020. С. 112-116.

Шкіринець В.М., Опанчук Т.Л. Підвищення туристичної привабливості НПП «Подільські товтри» як чинник розвитку регіону. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (03 квітня 2020 р.). Рівне: МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2020. С. 153-158.

Шкіринець В.М., Яроменко О. В., Калько А.Д., Басюк Т. О., Олійник В. С., Осіпчук І. О., Глушкова Т. С., Шикула Р. Р., Салейчук Е. В.,  Волненко Н. П. Природничо-географічний факультет МЕГУ в умовах динамічного сьогодення. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (03 квітня 2020 р.). Рівне: МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2020. С. 68-74 

Шкіринець В.М., Калько А.Д., Компетентісний підхід у формуванні природоохоронної компетентності майбутніх учителів географії.  Проблеми та перспективи  розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2020. С. 166-168.

Шкіринець В.М., Цанько І.І. Особливості використання бальнеологічних ресурсів Північно-Західного регіону України. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2020. С.168-171

[згорнути]

YouTube