Склад кафедри

ЯРОМЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Завідувач кафедри географії і туризму, кандидат географічних наук, доцентДоцент кафедри  географії і туризму.

Народилася у с. Вовковиї Демидівського району Рівненської області. 

Контакти:
e-mail: 
yaromenko.oksana@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

У 1997 р. закінчила Демидівську загальноосвітню школу I-III ступенів із золотою медаллю.

1997–2001 рр. – навчання на географічному факультеті Волинського державного університету імені Лесі Українки.

У 2001 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки та отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію бакалавр географії.

У 2002 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію магістр географії.

У 2020 р. закінчила з відзнакою ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» та здобула кваліфікацію магістр менеджменту, менеджер (управитель) організації.

Наукові ступені та вчені звання

15 червня 2007 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Суспільно-географічні дослідження наукової школи академіка М.М. Паламарчука» за спеціальністю 11.00.13 – історія географії в спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка та здобула науковий ступінь кандидата географічних наук. Науковий керівник – доктор географічних наук, професор Заставецька Ольга Володимирівна.

23 грудня 2011 р. рішенням Атестаційної колегії МОНМС України присвоєно вчене звання доцента кафедри географії.

 

Трудова діяльність

2002–2005 рр. – навчання в аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «11.00.02. – економічна і соціальна географія».

З 2003 року – викладач кафедри географії Міжнародного університету «РЕГІ» імені академіка Степана Дем’янчука, з 2004 року – старший викладач кафедри географії ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2008 року переведена на посаду доцента кафедри географії ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2012 року – доцент кафедри географії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 15 вересня 2020 р. і до тепер – завідувач кафедри географії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2007 р. є керівником гуртка «Географія» в обласному комунальному позашкільному начальному закладі «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради. З 2016 р. і до тепер «керівник гуртка-методист» РМАНУМ.

З 23 грудня 2019 р. – експерт із акредитації освітніх програм. Національне агентство із забезпечення якості освіти.

Викладає дисципліни: «Рекреаційні комплекси світу», «Економічна і соціальна географія України», «Географія світового господарства», «Туристичні ресурси України», «Організація рекреаційних послуг».

Стажування та підвищення кваліфікації

2016 р. – Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки

2021 р. – Волинський національний університет імені Лесі Українки.

2021 р. – Kodolanyi Janos University (Угорщина).

Форуми та вебінари

Крайовий форум освітян. Освіта – енергія майбутнього. Дистанційна освіта–дистанційний формат (2020 р.).

Цікава онлайн-освіта з Minecraft (2020 р.)

Інноваційні освітні підходи. Інноватика в сучасній освіті-2020.

Тренінг для керівників експертних груп та отримала Сертифікат про підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (№0276/2021(174) від 28.05.2021 р.).

Сфера наукових інтересів

історія географії; суспільна географія; топоніміка; суспільно-географічна регіоналістика; рекреація; туризм.

Наукова робота

Автор понад 120 публікацій, у тому числі 30 наукових праць опублікованих у вітчизняних фахових виданнях та 1 – у періодичному виданні, що індексується в наукометричній базі Scopus, ряду тез і матеріалів конференції, конгресів, форумів, в т.ч. 4 навчально-методичних (навчальних) посібників та більше 10 методичних рекомендацій.

Щорічно є науковим керівником кваліфікаційних робіт бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти. Науковим консультантом дипломних робіт студентів факультету європейської освіти МЕГУ ім. академіка С.Я. Дем’янчука та Університету Яноша Кодолані (Угорщина) за спеціальністю «Туризм та готельно-ресторанні послуги» та спеціальності «Управління готельним та туристичним бізнесом» Вищої школи єврорегіональної економіки ім. Альчіде де Гаспері (Польща).

Співпрацюю з вчителями-географами міста та області. Щорічно слухачі МАН під моїм керівництвом займають призові місця на ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. У 2012 році нагороджена Дипломом першого ступеня Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 28.11.2012 N-88) як переможець Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю).

Є членом журі II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, член журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (Рівне, 2014 р.), з 2016 р. і до тепер, член журі II етапу Всеукраїнського турніру юних географів, I та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Рівненської Малої академії наук учнівської молоді секцій «Географія» та «Гідрологія». У 2015 р. була претендентом на здобуття премії голови Рівненської обласної державної адміністрації молодим ученим.

Член Рівненського відділу ГО «Українське географічне товариство».

Основні наукові праці

(за останні 5 років)

Публікації, що індексуються в наукометричній базі Scopus

Assessment of surface water pollution in Western Bug River  within the cross-border section of Ukraine. Journal of Water and Land Development. 2020, No. 46 (VII–IX): 97–104.  DOI: DOI: 10.24425/jwld.2020.134201 (Gopchak I., Kalko A., Pinchuk O., Gerasimov Ie., Yaromenko O., ShkirynetsV.).

Публікації в наукових фахових виданнях України/ іноземних виданнях, монографії

 1. 1.Яроменко О.В., Мікловш А.В. Географо-топонімічний аналіз назв населених пунктів Мукачівського району Закарпатської області. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. № 1 (15). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. 2016. С.194–201.
 2. 2.Яроменко О. В. Теоретико-методологічні засади вивчення наукової школи при історичному аналізі науки. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. № 1 (13). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. 345. С.198–204.
 3. 3.Яроменко О.В. Осіпчук І.О. Суспільно-географічні засади розвитку зовнішньоторговельної діяльності у Рівненській області // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький університет, 2015. Вип.762–763: Географія. С. 202–207.
 4. 4.Осіпчук І., Яроменко О. Використання паливних ресурсів у Рівненській області. Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред) та  ін.]. 2015. Вип. 3 (73). С. 84–90.
 5. 5.Яроменко О., Токар О., Бабей Т. Тематична та внутрiшньорегiональна структури фестивального туризму Рiвненської областi. Вісник Львівського національного університету.  Серія Міжнародні відносини.  Вип. 26.  Львів, 2016. С. 266–273.
 6. 6.Яроменко О.В. Шабатіна Г.В. Сучасні особливості розвитку релігійної ситуації у Рівненській області. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. №1 (17). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. 2017. С.177–182.
 7. 7.Яроменко О.В., Шевчук Т.М. Перспективи розвитку сакрального туризму у Рівненській області. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. №2 (18). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. 2017. С.214–219.
 8. 8.Яроменко О. В. Моніторинг ґрунтів Рівненщини. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. № 2 (20). Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. С. 115–124.
 9. 9.Яроменко О. В. Шкіринець В.М. Інновації у методичній підготовці майбутніх учителів-географів. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Рівне : ПВНЗ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. 2019. № 1 (21). С. 174–181.
 10. 10.Яроменко О, Смик Г., Лобова Н. Географія народних художніх промислів у Рівненській області. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Рівне : ПВНЗ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. № 2 (22). 2019. С. 207–214.
 11. 11.Яроменко О., Калько А.Д, Трансформаційні процеси у сільському господарстві Рівненської області. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. Вип. 814: Географія. С. 88–92
 12. 12.Калько А.Д, Яроменко О.В., Осіпчук І.О., Миронець Н.Р. Якість життя населення Рівненської області: географічний аспект. Географія та туризм: наук // ред. кол.: Запотоцький С.П. (гол. ред.) та ін. журнал. К.: Альфа ПІК, 2019. Вип. 52. С.60–66.
 13. 13.Калько А. Д., Яроменко О. В., Басюк Т. О., Сидорчук А.О. Геопросторовий аналіз розвитку індустрії засобів розміщення туристів у Рівненській області. Київ: Наук. зб. КНУ імені Тараса Шевченка «Географія та туризм». 2020. Вип. 56. С. 22–28.
 14. 14.Миронець Н.Р., Романів О.Я., Яроменко О.В. Приречені на смерть. Аборти і абортний туризм. Географія та туризм: наук // ред. кол.: Запотоцький С.П. (гол. ред.) та ін. журнал. К.: Альфа ПІК, 2020. Вип. 58. С.54–66.
 15. 15.Ахмедов Б. М., Мельнійчук М. М., Яроменко О. В. Регіональні відміни у структурі сільськогосподарських угідь Волинської області. Geographical sciences / «Colloquium-journal» Warsawa, Polska №8 (95), 2021. C. 10–13.
 16. 16.Калько А., Глушкова Т., Яроменко О. Менеджмент процесу впровадження аутсорсингу у діяльність готельного закладу. Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні : кол. монографія / за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г.М.; Черкас. держ. технол. ун-т. – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 189 с. С. 79–87.

Публікації в інших наукових виданнях

2016 р.

 1. 1.Калько А., Яроменко О. Українська діаспора у роки незалежності: історико-географічний аспект. Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія української державності», присвяченої 25-річчю проголошення незалежності України (22 вересня 2016 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2016. С. 30–33.
 2. 2.Яроменко О. В. Романiв О.Я. Микулін М.М. Регiон як iнвентивна туристична дестинацiя. Регiональнi геоекологiчнi проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирiшення: Збiрник наукових праць Мiжнародної науково-практичної Iнтернет-конференцiї (м. Рiвне, 20- 22 жовтня 2016 р.). Рiвне, 2016. С. 142–145.
 3. 3.Яроменко О.В., Басюк Т.О, Бабей Т.В., Микулін М.М., Ринжук М.Б. Теоретико-методологічні засади вивчення санаторно-оздоровчої сфери регіону. Международная  научная конференция. г. София (Болгария). Бъдещето въпроси от света на науката. Геология и география. 15-22 декабря 2016. С.63–65.
 4. 4.Яроменко О.В., Замега Р.С. Природне відтворення населення України: історіографія та структурні особливості на тлі інших країн. Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія української державності», присвяченої 25-річчю проголошення незалежності України (22 вересня 2016 р.) Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2016. – С. 42–46.
 5. 5.Яроменко О.В., Ринжук М.Б. Передумови розвитку фестивального туризму у Рівненській області. Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140 річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). Чернівці: Чернів. Нац.. ун-т, 2016. С.146–146.

2017 р.

 1. 6.Яроменко О. В., Головач І.В. Оцінка рекреаційного потенціалу Демидівського району Рівненської області для розвитку туризму. Туризм сучасності: проблеми та перспективи: збірник праць І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції молодих вчених (м. Тернопіль, 30 травня 2017 р.). Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В.216 с. С. 37–44.
 2. 7.Яроменко О.В. Історико-географічні особливості формування поселенської мережі Рокитнівського району Рівненщини / О.В. Яроменко, І.В. Говді // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції присвяченої 35-річчю створення кафедри економічної та соціальної географії у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі українки (м. Луцьк, 6-7 квітня 2017 р.) / за ред. Ю.М. Барського, С.О. Пугача. Луцьк, 2017.  С.124–128.
 3. 8.Яроменко О.В. Подієвий туризм в системі креативної економіки. Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» (26-27 жовтня 2017 р.). Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. С. 189–192.

 

2018 р.

 1. 9.Осіпчук І.О., Яроменко О.В. Соціально-незахищені діти в Україні: суспільно-географічні дослідження // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 30-32 березня 2018 р. гол. Ред.. колегії Я.Б. Олійник; КНУ імені Тараса Шевченка. К.: Прінт-Снрвіс, 2018. С.106–108.
 2. 10.Яроменко О., Осіпчук І. Геопросторова організація музейної мережі Рівненської області // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 19–20 квітня 2018 р.) / за ред. Ю. М. Барського, С. О. Пугача. Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С. 92–95.
 3. 11.Яроменко О.В. Міста Краків і Львів як туристичні дестинації // Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу, логістики та туризму: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: зб. матеріалів  Y Всеукр. наук.-практ. конф. (19-21 квітн. 2018 р.).  Житомир: ЖДТУ, 2018. С. 141–145.
 4. 12.Яроменко О.В., Басюк Т.О., Лобова Н.М., Смик Г.В. Регіональне представлення віртуального туризму в Україні. Материали за XIV международна научна практична конференция, Найновите постижения на европейската наука-2018, 15-22 юни 2018 г. География и геология. Математика. Съвременните информационни технологии. Технически науки. : София.« Бял ГРАД-БГ» – 84 c. С. 76–78.
 5. 13.Калько А.Д. Яроменко О.В. Кафедра географії і туризму Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука: історія становлення і розвитку// Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука (11-12 жовтня). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2018. С.292 –295.
 6. 14.Яроменко О.В. Замега Р.С., Плечій І.М. Екологічний моніторинг урбосистеми Рівного. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 18-20 жовтня 2018 р.).Голова редкол. проф. Д.В. Лико. Рівне, 2018. С. 406 – 410.

 

2019 р.

 1. 15.Яроменко О.В., Полюхович І.Г., Цанько І.І. Географічний аналіз дошкільної освіти регіону (на прикладі Рівненської області) // Materials of the XV International scientific and practical Conference «Cutting-edge science-2019», England (April 30-May 7, 2019). Biological sciences.Geography and geology. Ecology. Medicine. Agriculture. : Sheffield. Science and education LTD. С.48–50.
 2. 16.Яроменко О., Артюшок В. Розвиток готелів як засобів розміщення туристів у Рівненській області // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 242–245.
 3. 17.Yaromenko Oksana, Prokopiuk Diana, Poluian Oksana. The usage of museums in the tourist industry in Rivne region. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. Львів, 2019. С. 238–242.

 

2020 р.

 1. 18.Яроменко О.В. Прокопюк Д.О. Класифікація засобів розміщення туристів. Materiały XVI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Kluczowe aspekty naukowej działalności-2020» , Volume 11, Przemyśl: Nauka i studia, (Przemyśl, 07-15 stycznia, 2020). С. 3–5.
 2. 19.Яроменко О. В., Гриценко Т. В., Федорович М.-А.Т. Демографічне благополуччя та здоров’я населення Рівненської області. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (03 квітня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С. 127–132.
 3. 20.Яроменко О. В., Павловська Т. С. Історико-географічні аспекти трансформації поселенської мережі Волинської області. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (03 квітня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С. 132–136.
 4. 21.Яроменко О.В. Ступінь задоволеності суспільними потребами населення Рівненської області. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2020.
 5. 22.Яроменко О.В., Барчук М.П., Гилитюк В.М. Щодо трансформації системи охорони здоров'я в Україні. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2020.
 6. 23.Яроменко О.В., Гопчак І.В., Калько А.Д., Басюк Т.О Оцінка антропогенного навантаження на басейн річки Вілія. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць  IV  Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 22-24 вересня 2020 р.) / Голова редкол. проф. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне: видавець  О. Зень, 2020. С. 71–73.
 7. 24.Глушкова Т. С., Яроменко О. В., Усачова Н. С. Розвиток туристичної дестинації на прикладі парку історичної реконструкції «Городище Оствиця». Світовий та вітчизняний досвід функціонування туристичних дестинацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 30 жовтня 2020 р., м. Харків). Гол. ред. К. Д. Гурова, ред. колегія. Олійник Н. Ю., Яковчук О. В. Харків: «Цифра-Принт», 2020. С. 23–25.

 

2021 р.

 1. 25.Яроменко О., Гончарук М. Тенденції розвитку віртуального туризму в Україні. Регіон – 2021: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 15 квітня 2021 року) / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – С.141–143.
 2. 26.Яроменко О., Волошина А. Аналіз народних художніх промислів як історико-культурного туристичного ресурсу. Рівне. Географія, туризм і природокористування. Матеріали Регіональної студентської наукової конференції кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у НУВГП (м. Рівне, 11 травня 2021 р.) / Редкол.: проф. Мошинський В.С. (голов. ред.) та ін. – Рівне : Видавець О. Зень, 2021. С.98–103.
 3. 27.Ахмедов Б. М., Мельнійчук М. М., Яроменко О. В. Регіональні відміни у структурі сільськогосподарських угідь Волинської області. Geographical sciences / «Colloquium-journal» Warsawa, Polska №8 (95), 2021. C. 10–13.
 4. 28.Калько А., Глушкова Т., Яроменко О. Менеджмент процесу впровадження аутсорсингу у діяльність готельного закладу. Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні : кол. монографія / за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г.М.; Черкас. держ. технол. ун-т. – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 189 с. С. 79–87.

Навчальні (навчально-методичні) посібники

1.Яроменко О. В. Географія світового господарства. Навчальний посібник. Рівне, 2010. 131 с.

2.Мартинюк В.О. Учнівські науково-дослідницькі роботи з географії: методологія та методика. Навчально-методичний посібник / В.О. Мартинюк, А.С. Романів, О.Я. Романів, В.П. Селецький, О.В. Яроменко. Рівне, 2014. 228 с.

3.Методологічні основи географічних наукових досліджень учнів Малої академії наук України : навч.-метод. посібник. [А. Романів, О. Романів, О. Яроменко; відп. за вип. О. Лісовий, С. Лихота]. К. 2016. 72 с.

4.Павловська Т.С., Яроменко О.В., Ільїна О.В. Організація рекреаційних послуг. Навчальний посібник. Луцьк: «Терен». 2017. 196 с.

Нагороди

Нагороджена Подякою за підготовку призера II етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, (2007); Дипломом I ступеня Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерство освіти і науки України від 28.11.2012 N-88) як Переможець Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю), (Київ, 2012).

Почесною грамотою Управління освіти і науки України Рівненської обласної державної адміністрації (2014); Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів (2015); Почесною грамотою Національного центру «Мала Академія Наук України» МОН України за результативну роботу з обдарованою молоддю, ґрунтовну підготовку переможців II та III етапу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2015).

Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за систематичну роботу та високий професіоналізм та підготовку переможців НДР (2016); Почесною грамотою Дипломом Рівненської обласної державної адміністрації за II місце в обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості в номінації «Робота з обдарованими учнями» (2017).

Нагороджена Подяками (2008, 2010, 2018 рр. ) та Почесними грамотами (2013, 2014, 2017, 2018, 2019 рр.) ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука» за вагомий внесок у становлення і розвиток університету, активну участь у науковій та навчально-методичній діяльності.

Нагороджена Дипломом Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за перемогу у І етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури в категорії «Навчальні програми» для закладів позашкільної освіти (2018 р.).

Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток вищої освіти та з нагоди Дня науки (2020 р.); Почесною грамотою Національного центру «Мала Академія Наук України» МОН України за результативну роботу з обдарованою молоддю,  підготовку переможців II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2020 р.).

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 18 років. Загальний педагогічний стаж – 18 років.

Володіє: українською, російською, французькою (зі словником) мовами.

РОМАНІВ АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ

Декан Факультету географії, історії та туризму, Кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії і туризму

В 2008 року захистив дисертацію на тему «Ландшафтно-рекреаційний потенціал НПП «Синевир» за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів.

2012 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри географії.

Є автором близько сотні публікацій. Наукові інтереси – географія туризму, туристичне країнознавство, ландшафтознавство, стандартизація та сертифікація в галузі активного туризму.

Контакти:
e-mail: 
romaniv.andrii@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

У 1993 році закінчив Монастирецьку середню школу (с. Монастирець, Жидачівський район, Львівська область).

1993-1998 рр. – навчання на географічному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка. За спеціальністю «Географія». Кваліфікація: географ, викладач. Спеціалізація: фізична географія.

Наукові ступені та вчені звання

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ландшафтно-рекреаційний потенціал НПП «Синевир» за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів.

2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри географії.

Трудова діяльність

1998-2001 рр. – Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат – вихователь, вчитель географії.

2002-2015 рр. – ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», доцент кафедри географії і туризму.

2004-2014 рр. – очолював кафедру географії і туризму.

З вересня 2013 р. по 31.08.2015 р. – декан природничо-географічного факультету.

З вересня 2015 року – доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного університету

З грудня 2016 року до жовтня 2020 р. – доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Національного університету водного господарства та природокористування

З жовтня 2020 р. – декан природничо-географічного факультету, доцент кафедри географії і туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

Загальний стаж педагогічної та науково-педагогічної діяльності – 21 рік.

Викладає дисципліни: «Туристичне країнознавство», «Туристична картографія», «Фізична географія України», «Картографія з основами топографії», «Географія туризму».

Стажування та підвищення кваліфікації

Хмельницький національний університет. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ХМ 02071234/76-17. Тема ”Сучасні методики та технології викладання навчальних дисциплін: Інноваційні технології готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; Ландшафтна екологія; Геологія з основами геоморфології. 06.05.2017 р.

Університет Марії Кюрі-Складовської, факультет Наук про землю та благоустрою (м. Люблін, Польща). Сертифікат про участь у стажуванні з підвищення кваліфікації «Освіта і наука без кордонів» (загальний обсяг 180 годин). Тема «Географія туризму країн та регіонів. Організація туристичних подорожей». №02012/2 від 20.12.2019 р.

2021 р. – Kodolanyi Janos University (Угорщина).

Громадська діяльність

Вчений секретар Рівненського відділу ГО «Українське географічне товариство» (Посвідчення №240005 від 11.05.2004 р.)

Член Наукової ради з туризму та курортів України при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. (Наказ Мінекономрозвитку України №511 від 04.04.2017)

Член експертної комісії з проведення маркування та знакування туристичних маршрутів області (Розпорядження Голови Рівненської ОДА №230 від 18.04.2017 року)

Член робочої та ініціативної групи з розроблення матеріалів Проекту створення національного природного парку «Нобельський». (Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 31 березня 2016 року № 161 «Про робочу та ініціативну групи з питання створення національного природного парку «Нобельський»).

Неодноразовий член журі при проведені IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, ІІІ етапу Всеукраїнського турніру юних географів, II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Рівненської Малої академії наук у секціях «Географія та ландшафтознавство», «Гідрологія» та «Метеорологія і кліматологія».

Туристична діяльність

Кандидат в Майстри спорту України зі спортивного туризму.

Учасник та керівник наукових та туристичних експедицій, спортивних походів в Карпати та в інші гірські системи світу. Організовував гірські сходження на вершини: г. Ельбрус (Кавказ, Росія), г. Лайла-Ліхелі (Кавказ, Грузія), г. Народна, г. Манарага (Приполярний Урал, Росія), г. Гальхопіген (Скандинавські гори, Норвегія), г. Монблан (Альпи, Франція) г. Гросглокнер (Альпи, Австрія), г. Триглав (Юліанські Альпи, Словенія) та ін.

Відзнаки, нагороди

Нагороджений грамотами Управління освіти Рівненської облдержадміністрації, Рівненської малої академії наук, Грамотою та нагрудним знаком Рівненської обласної державної адміністрації, Дипломом І ступеня Національного центру «Мала академія наук України» як переможець Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

Призер чемпіонату України з техніки пішохідного туризму у 2008 році (ІІ місце), переможець в Чемпіонаті України на кращий гірсько-пішохідний маршрут 5-ї категорії складності у 2009 році (І місце).

Наукові інтереси

Є автором близько сотні публікацій. Наукові інтереси – географія туризму, туристичне країнознавство, ландшафтознавство, стандартизація та сертифікація в галузі активного туризму.

Основні наукові праці

Публікації в наукових фахових виданнях України

Романів А.С., Романів О.Я. Туристичні кліматичні ресурси НПП “Синевир”: моделювання сучасних змін.  Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – Вип. 803 : Географія. – С. 71–80

Романів А.С., Романів О.Я. Сучасні модифікації моделі маркетинг-мікс та особливості їх застосування в туризмі. Вісник Хмельницького національного університету. №2, Т.2 (246). Хмельницький, 2017. С.251–257.

Романів А.С. Шлюбно-сімейна ситуація Рівненської області у дзеркалі всеукраїнських та загальноєвропейських трендів / А.С. Романів, О.Я. Романів, А.Ф. Онопрійчук // Часопис соціально-економічної географії. – Випуск 23 (2). – Харків: Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 75–91.

Романів А.С. Місце туризму в макроекономічному розвитку України / А.С. Романів, Т.С. Трусова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – № 2 (16). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – С. 216–225

Романів А.С. Комбіновані туристичні подорожі Європою на власному автотранспорті як різновид бекпекінгу. Географія та туризм: науково-практичний збірник. Випуск 54. – Київ, 2019. – С. 10–17.

Романів А.С., Миронець Н.Р., Герасимчук Ж.М. Страхування активних та екстремальних видів туризму в Україні: сучасний стан і перспективи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. 2021. Випуск 1 (147). С. 45–52. 

Публікації в інших наукових та публіцистичних виданнях

Романів А.С., Романів О.Я., Федорова О.Г. Стратегічні орієнтири розвитку сільського зеленого туризму Рівненщини. Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди 10-ої річниці створення кафедри туризму та готельного господарства у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, 27 вересня 2018 р.) / відпов. ред. Л. В. Ільїн. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. С.41-44

Романів А.С., Романів О.Я. Територіально-функціональна організація транспортних туристичних дестинацій: зарубіжний досвід. Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у національному університеті водного господарства та природокористування (м.Рівне, 15-17 березня 2018 р.). Рівне: видавець О.Зень, 2018. С. 247–254.

Романів А.С., Романів О.Я., Мержук В.О. Створення геопарку “Базальтові стовпи” як перспективний напрямок геотуризму. Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у національному університеті водного господарства та природокористування (м.Рівне, 15-17 березня 2018 р.). Рівне: видавець О.Зень, 2018. С.288–296.

Романів А.С., Романів О.Я. Перспективна мережа національних природних парків Рівненщини як основа рекреаційного природокористування в умовах інклюзивного туризму. Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: Матеріали ІІІ-ого міжнародного наукового семінару. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2018. С.296–301.

Романив А.С. Романив О.Я. Пригородная пешая тропа как туристская аттракция. Барановичские краеведческие чтения: Тезисы докладов «Междунар. науч.-практ. конф., 4 ноябр. 2017; г. Барановичи, Респ. Беларусь./под. общ. ред. В.Н. Зуева. Барановичи, 2017. С. 42–43.

Романів А.С. Біокліматичні рекреаційні ресурси НПП «Синевир». Сучасний стан, проблеми та перспективи географічної науки в Україні: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, присвяченого 65-річчю з дня народження професора Ольги Володимирівної Заставецької (м.Тернопіль, 27 квітня 2018 р.). Тернопіль: Вектор, 2018. С. 107–112.

Романів А.С. Підкорення Монблану. Географія та економіка в рідній школі. Науково-методичний журнал №12 (202) Грудень 2018. С.42–45.

Романів А.С., Гайволя Д.І. Розвиток екологічного туризму на прикладі Національного парку «Триглав» в Словенії. Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю видатного вітчизняного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка МАНЕБ Клименка Миколи Олександровича. [Електронне видання]. – Рівне : НУВГП, 2020. – С.169–171.

Романів А.С., Барановська А. О.  Територіальна структура готельного господарства Рівненщини Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. – Рівне: НУВГП, 2020. С. 200–205.

Романів А.С., Гавлитюк К.Р. Сучасні тенденції розвитку пригодницького туризму в Українських Карпатах. Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. – Рівне: НУВГП, 2020. С. 156–161.

Романів А.С., Гайоха О.І. Спелеоресурси Тернопільщини та проблеми їх використання в туристичній діяльності. Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. – Рівне: НУВГП, 2020. С. 162–167.

Romaniv A.S. Romaniv O.Y. The problems and prospects of the tourism development of the Lower Polissia National Nature Park. Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу, логістики та туризму: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: зб. матер. V Всеукр. науково-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (19-21 квіт. 2018 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – С. 120–122.

Корнійчук І. І., Романів А.С., Романів О.Я. Маркетингове дослідження моделі поведінки споживачів ринку ресторанних послуг міста Житомира. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. ЖДТУ, 16-18 травня 2018 р. – С. 478-479. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/15-2.pdf

Прокопчук В., Романів А., Тресковець В. Рівненщина в системі міжрегіональних туристичних маршрутів. Географія, туризм і природокористування. Матеріали Регіональної студентської наукової конференції кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 14 травня 2019 р.)/ Редкол.: проф. Мошинський В.С. (голов. ред.) та ін. – Рівне: НУВГП, 2019. – С.96–100.

Пірог А., Романів А. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної діяльності в Шацькому НПП.  Географія, туризм і природокористування. Матеріали Регіональної студентської наукової конференції кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 14 травня 2019 р.)/ Редкол.: проф. Мошинський В.С. (голов. ред.) та ін. – Рівне: НУВГП, 2019. – С.101–107.

Романів А.С. У серці Юліанських Альп. Географія та економіка в рідній школі, №7-8, 2020. – С.43–46.

Гуріна І., Романів А. Проблеми страхування високогірних сходжень на ринку страхових послуг України. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХIV Міжнародної конференції – Львів, 2020. С. 300–305.

Коротун С.І., Романів А.С. Геоінформаційні системи в екологічному туризмі. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць IV Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 22-24 вересня 2020 р.) / Голова редкол. проф. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне: видавець О. Зень, 2020. – С. 99–102.

Коротун С.І., Романів А.С. Роль сучасної шкільної географії в громадянському житті та кар’єрному зростанні особистості. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи : Збірник наукових праць ; за ред. проф. Д. В. Лико / Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне: Видавець О. Зень, 2020. – С. 11–15.

Навчально-методичні праці

Методологічні основи географічних наукових досліджень учнів Малої академії наук України : навч. – метод. посіб. / [А. Романів, О. Романів, О. Яроменко та ін. ; відп. За вип. О. Лісовий, С. Лихота]. – К., 2016. – 72 с. Рекомендовано до друку Національним центром «Мала академія наук України» як розробку, що відзначена у 2013 році Дипломом І ступеня Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

Методичні вказівки до проходження навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів І курсу, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / упорядн. Ю.С. Кушнірук, А.С. Романів. Рівне: НУВГП, 2018. 40 с. (05-08-48). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/13377/1/05-08-48%20%20%281%29.pdf

Методичні вказівки до проходження переддипломної практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / укладачі Ю.С. Кушнірук, А.С. Романів. Рівне: НУВГП, 2018. 34 с. (05-08-70) URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/13378/1/05-08-70%20%20%281%29.pdf.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з курсу «Туристичне країнознавство» для студентів, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / упорядник А.С. Романів. Рівне: НУВГП, 2019. – 32 с. (05-08-77) URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/05-08-77.html.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з курсу «Туристична картографія» для студентів, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / А.С. Романів. Рівне: НУВГП, 2020. 35 с. (05-08-108) URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/05-08-108.html.

Методичні вказівки до виконання практично-семінарських занять з курсу «Організація туристичних подорожей» для студентів, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / А.С. Романів. Рівне: НУВГП, 2020. 57 с. (05-08-110). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/05-08-110.html.

Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з курсу «Активний туризм» для студентів, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. Рівне: НУВГП, 2020. 39 с. (05-08-112М). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/18975/.

Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з курсу «Туристичні ресурси України» для студентів, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітніми програмами «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» спеціальностей  242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання Рівне: НУВГП, 2020. 35 с. (05-08-111). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/18588/.

ШИКУЛА РОСТИСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ

Завідувач зоологічного музею університету. Кандидат педагогічних наук. Доцент кафедри географії і туризму

Народився 29 квітня 1972 року в м. Рівне. Українець, громадянин України.

З вересня 1979 року (1-3 клас) навчався в середній школі м.Оломоуц, з 4-го класу (1984р.) продовжив навчання в Рівненській ЗОШ № 5 та ЗОШ № 24 до 1989 року, де одержав атестат про середню освіту.

В 1989 році вступив до Калінінградського державного університету на біологічний факультет, згодом перевівся у Волинський державний університет ім. Л. Українки і успішно його закінчив у 1996 році за спеціальністю  “Вчитель географії та біології”. Вже під час навчання на останніх курсах з 1995 року, йому було запропоновано залишитись на роботі в цьому ж університеті,  де він пропрацював по 1998 рік.

З 1998р.  працював в Рівненській ЗОШ № 22 вчителем біології.

З 2001р. працює викладачем біологічних дисциплін, доцент кафедри біології Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука в м.Рівне. Галузь наукових інтересів: зоологія, еволюційне вчення, біогеографія, таксидермія, музейна педагогіка. Виготовляє навчальні відеопосібники для студентів та школярів (YouTube: Rostyslav2).

З липня 2014 по 2015 (добровільно) проходив службу в лавах Національної гвардії України, учасник бойових дій.

Контакти:
e-mail: 
shykula.rostyslav@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

У 1996 році закінчив Волинський державний університет ім. Л. Українки за спеціальністю «Вчитель географії та біології».

Наукові ступені та вчені звання

У 2017 році захистив дисертацію у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії на тему «Фахова підготовка майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки» та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». Науковий керівник – Калько Андрій Дмитрович, доктор географічних наук, професор.

Трудова діяльність

З 1994 р. працював завідувачем лабораторією з проблем у біоценозах Західного Полісся на кафедрі біології ВДУ ім. Лесі Українки.

З 1998 р. працював в Рівненській ЗОШ№22 вчителем біології.

З 2004 р. – старший викладач ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2014 р. по 2017 р. – навчання в аспірантурі ПВНЗ Міжнародний економіко- гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука.

З 2017 року по теперішній час – доцент кафедри географії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

Викладає дисципліни: «Біогеографія», «Основи музеєзнавства», «Організація екскурсійної діяльності», «Методика навчання географії».

Стажування та підвищення кваліфікації

2015 рік – Інститут державного управління у сфері цивільного захисту ІДУЦЗ

2021 р. – Великопольська Соціально-економічна вища школа (Польща)

2021 р. – Рівненський державний гуманітарний університет

2021 р. – Kodolanyi Janos University (Угорщина)

Курси та тренінги

2018 рік – Інструктор курсів «Основи виживання людини в умовах дикої природи» обсягом 72 академічні години на базі Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота.

Наукові інтереси

Фахова підготовка майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки; музейна педагогіка, екскурсійна діяльність, туризм.

Наукова робота

Є автором понад 34 публікацій, із них 34 наукових, 13 наукових праць опублікованих у вітчизняних фахових виданнях, 2 – у зарубіжних виданнях, 7 тез і матеріалів конференції, 1 навчально-методичний посібник, 11 відеопосібників для студентів та школярів.

Основні наукові праці

Публікації в наукових фахових виданнях України / закордонних виданнях

2016 рік

Shykula R.R. Periodization museum pedagogy as a science / R.R. Shykula // Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results. Materials of international scientific and practical conference. March 15 - 18, Bratislava, Slovak Republic, 2016. – P. 152–153.

Šikula Rostislav. Organizace nezavisle vedecke a pedagogicke prace s budoucími učiteli odvetvi prirodopisu s využítím finančních prostředků muzejní pedagogiky / Rostislav Šikula // Moderní Veda. – Praha, Česká republika, Nemoros. – 2016. – № 3. 173–178.

Шикула Р. Р. Використання засобів природничих музеїв у сучасних вищих навчальних закладах України / Р. Р. Шикула // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів. – 2016. – № 1. – С. 80–86.

Шикула Р. Р. Використання засобів природничого музею в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука / Р. Р. Шикула //  Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Випуск 1. – Бердянськ, 2016. – С. 313–318.

Шикула Р. Р. Педагогічні умови формування фахової підготовки майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки / Р. Р. Шикула // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально- виховного процесу в школі та ВНЗ. – Рівне, 2016. – Випуск 1 (15). – С. 173–178.

Шикула Р. Р., Калько А. Д. Педагогічна складова зарубіжного досвіду використання засобів природничих музеїв / Р. Р. Шикула, А. Д. Калько // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук та методик їх викладання. Матеріали І всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції. 24 – 25 березня. – Суми, 2016. – С. 223–226.

Шикула Р. Р. Музейна педагогіка: розуміння основних наукових дефініцій майбутніми вчителями в галузі природознавства / Р. Р. Шикула // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне, 2016. –  Випуск 13 (1). – С. 36–38.

Калько А. Д., Шикула Р. Р. / Упровадження інноваційних технологій навчання із застосуванням засобів музейної педагогіки в підготовці майбутніх учителів природничих предметів / А. Д. Калько Р. Р. Шикула, // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. –  Рівне, 2016. –  № 2 (86). – С. 87– 89.

Шикула Р. Р., Калько А. Д. Шляхи удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки / Р. Р. Шикула, А. Д. Калько //  Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ випуск № 2 (16). – Рівне, 2016. – С. 76 – 80.

Шикула Р. Р. Особистісно-зорієнтована концепція музейної освіти сучасної зарубіжної педагогіки / Р. Р.Шикула // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Випуск 5(112). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2016. – С. 113–116.

2017 рік

Калько А. Д., Шикула Р. Р. / Структурно-функціональна модель фахової підготовки майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки / А. Д. Калько, Р. Р. Шикула // МЕГУ – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – С. 48-54.

2019 рік

Шикула Р. Р. Використання елементів ігрової форми діяльності у природничому музеї / Р. Р. Шикула // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія «Гуманітарні науки». – 2019.– Вип. 16. – С. 225–229.

Шикула Р. Р. / Сучасний природничий музей закладу вищої освіти / Р. Р. Шикула // МЕГУ – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. – С. 176 – 182.

Публікації в інших наукових виданнях

2016 рік

Калько А. Д., Шикула Р. Р. / Використання експонатів природничого музею на лекційних заняттях зі студентами Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука / А. Д. Калько, Р. Р. Шикула // Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія української державності», присв’яченої 25-річчю проголошення незалежності України (22 вересня 2016 р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – С. 27–29.

Шикула Р. Р., Марчук О.О. Сучасні тенденції зарубіжної музейної педагіки / Р. Р.Шикула, О.О. Марчук // Проблеми якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі: матеріали міжнар. Наук.-практ. Конф., м.Одеса, 28-29 жовтня 2016 р. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – С. 66–67.

Шикула Р. Р., Калько А. Д. Використання наукових досліджень про музейну педагогіку ХІХ-ХХ ст. у підготовці вчителів природничого циклу / Р. Р. Шикула, А. Д. Калько // Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця. Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції. 29 лютого. – Частина 1. – Переяслав – Хмельницький, 2016. – С. 156–160.

2017 рік

Шикула Р. Р. Використання засобів музейної педагогіки у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів та шкіл. Навчально-методичний посібник. Рівне : ФОП  Зелент О. І., 2017. – 138 с.

2018 рік

Шикула Р. Р. / Природничий музей закладу вищої освіти – як засіб формування наукового світогляду / Р. Р. Шикула // Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», присв’яченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (11-12 жовтня 2018 р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. – С. 322–324.

2020 рік

Шикула Р. Р. / Албанія – постачальник лікарських рослини Балканського регіону / Р. Р. Шикула // Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів», (03 квітня 2020 р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. – С. 108–111.

Марчук О. О., Шикула Р.Р., Дащук Л. С. / Використання дистанційних технологій навчання у процесі вивчення специфіки виховання інтелектуально обдарованої дитини у Волинській губернії // Збірник тез виступів учасників «Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі», Матеріали ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, 26 –27 червня 2020 р.). – ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. – С. 39–40.

Шикула Р. Р. / Мобільна експозиційна коробка як додатковий засіб навчання / Р. Р. Шикула // Збірник тез виступів учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Музейна педагогіка в науковій освіті», що відбудеться 26 листопада 2020 року (четвер) у м. Києві.

Шикула Р. Р. / Поширення інвазивних видів ракоподібних на узбережжі Албанії / Р. Р. Шикула // Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів», (03 квітня 2020 р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. – С. 108–111.

Нагороди

Грамота Національний Еколого-Натуралістичний Центр Учнівської Молоді Київ, 2016 р. Почесна Грамота Рівненської ОДА, 2018 р.

Знання мов: українська, російська, англійська.

МИРОНЕЦЬ НІНА РОСТИСЛАВІВНА

Декан факультету європейської освіти, кандидат історичних наук, доцент. Доцент кафедри географії і туризму.

Контакти:
e-mail: 
myronets.nina@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

У 1993 р. закінчила загальноосвітню школу I-III ступенів із золотою медаллю.

1993–1998 рр. – навчання на історико-соціологічному факультеті Рівненського державного гуманітарного університету.

У 1998 р. закінчила з відзнакою РДГУ та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Всесвітня історія та народознавство» та здобула кваліфікацію вчителя всесвітньої історії та народознавства.

У 2007 р. закінчила Київський університет туризму, економіки і права та факультет туризму, готельного та ресторанного бізнесу і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Викладач-туризмознавець».

Наукові ступені та вчені звання

22 квітня 2004 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Книжково-рукописне зібрання барона Ф.Р. Штейнгеля: формування, зміст, доля» за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство в спеціалізованій вченій раді Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Дубровіна Любов Андріївна.

30 листопада 2012 р. рішенням Атестаційної колегії МОНМС України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України.

Трудова діяльність

1998–2000 р. –  методист кафедри статистики та математичного моделювання

2000–2003 рр. – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського за спеціальністю «07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

З 2003 року – старший викладач кафедри історії України Міжнародного університету «РЕГІ» імені академіка Степана Дем’янчука, з 2004 року – старший викладач-кандидат наук кафедри географії ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2005 року переведена на посаду доцента кафедри історії ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 01.12.2009 р – заступник декана факультету європейської освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 01.02.2012 р. і до тепер – декан ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

Викладає дисципліни: «Історія України», «Історична географія України», «Етнологія України», «Туроперейтинг», «Міжнародний туризм»

Стажування

Університет імені Яноша Кодолані ,Угорщина (27.10. – 01.11.2019)

Linnaeus University, Швеція (07.10. – 09.10.2019)

Університет імені Яноша Кодолані ,Угорщина (23.09.– 28.09.2019)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (13.05. – 17.05. 2019)

Університет Бад Спа, Великобританія (30.01.– 06.02.2019)

Великопольська Соціально-економічна вища школа, Польща (19.05.– 21.05.2021).

Міжнародна діяльність

Програма мобільності «Erasmus+ staff mobility for teaching and training between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES 2018» спільно з Університетом Яноша Кодолані (Угорщина)

Проєкт DESTIN: JOURNALISM EDUCATION FOR DEMOCRACY IN UKRAINE: Developing Standards, Integrity and Professionalism / Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP

Участь в організації практик студентів за кордоном.

Сфера наукових інтересів

історія України; етнологія; топоніміка; рекреація; туризм.

Наукова робота

Автор понад 30 публікацій, у тому числі 15 наукових праць опублікованих у вітчизняних фахових виданнях та 1 – у періодичному виданні, що індексується в наукометричній базі Scopus, ряду тез і матеріалів конференції, конгресів, форумів, в т.ч. більше 10 методичних рекомендацій.

Щорічно є науковим керівником кваліфікаційних робіт бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти. Науковим консультантом дипломних робіт студентів факультету європейської освіти МЕГУ ім. академіка С.Я. Дем’янчука та Університету Яноша Кодолані (Угорщина) за спеціальністю «Туризм та готельно-ресторанні послуги» та спеціальності «Управління готельним та туристичним бізнесом» Вищої школи єврорегіональної економіки ім. Альчіде де Гаспері (Польща).

Основні наукові праці

1.Миронець Н.Р., Джунь Й.В. Основи державної ідеології як чинника освітніх концепцій // Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції «Навчально-виховний процес у вузі та школі та шляхи його розвитку та вдосконалення» (Рівне, 14-17.05. 1999), РЕП –Рівне, 1999, ч.ІІІ, С. 188–191.

2.Миронець Н.Р., Джунь Й.В. Аграрне питання як вузол економічних, політичних та соціальних проблем у перехідний період// Збірник праць науково-практичної конференції «Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у ІІІ тисячолітті» -  РЕГІ, Рівне, 27-29. 04. 2000, С. 144–147.

3.Миронець Н.Р. Епістолярна спадщина Ф.Р. Штейнгеля в фондах Інституту рукопису НБУВ як джерело дослідження його життя та діяльності // Рукописна та книжкова спадщина України: Зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип.7. –С. 32–41.

4.Миронець Н.Р. Бібліотека барона Ф.Р. Штейнгеля як науково-дослідний відділ Городоцького музею Волинської губернії // Рукописна та книжкова спадщина України: Зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип.8. – с. 190–201.

5.Миронець Н.Р. Бібліотека Городоцького музею барона Ф.Р. Штейнгеля: створення, шляхи наповнення, історична доля // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі і ВНЗ: Зб. наук. пр. – Рівне, 2003. – Вип. 4, Ч.2: Культура Волині: історія та сучасність. – С. 61–66

6.Миронець Н.Р. Городоцька бібліотека барона Ф.Р. Штейнгеля – скарбниця історичної пам’яті Волині //Наукові праці НБУВ. – 2003. – № 11. – С. 32–36.

7.Миронець Н.Р. Доля книжково-рукописного зібрання українського культурного діяча барона Ф.Р. Штейнгеля // Бібліотечний вісник. – 2003. №3. – С. 155–164.

8.Миронець Н.Р. Рукописні матеріали бібліотеки Ф.Р. Штейнгеля в Державному архіві Рівненської області // Архіви України. – 2003. – Вип. 4-6. – С. 155–164.

9.Миронець Н.Р. Персоналії в історії створення бібліотеки Городецького музею Волинської губернії Ф.Р. Штейнгель// Наукові праці НБУВ. – К., 2004. –№13. – С. 320–329.

10.Миронець Н.Р. Барон Ф.Р. Штейнгель – представник волинської гілки російсько-німецької родини Штейнгелів // Українська біографістика: Збірник наукових праць. – К., 2005. – Вип.3. – С. 278–296.

11.Миронець Н.Р. Теоретичні аспекти реконструкції та реєстраційного опису книжково-рукописного зібрання барона Ф.Р. Штейнгель // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наук. праць. Вип.8 – Рівне, 2006. – с. 250–255.

12.Миронець Н.Р. Барона Ф.Р. Штейнгель: біографічний нарис // Наукові записки РОКМ. – Рівне, 2010. – Вип. VІІІ. – С. 22–32.

13.Миронец Н.Р. Опыт внедрения европейских образовательных программ в процессе подготовки бакалавра с туризма // Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях. Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции (Барановичи, Республика Беларусь, 18-19 мая 2011 года) – Барановичи, РИО БарГУ, 2011. – С. 238–241.

14.Дем’янчук А. С., Миронець Н.Р., Романів А.С. Досвід підготовки фахівців в сфері туризму в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука // Вісник інституту педагогічної освіти. Серія географічна. Випуск 1(2012): Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівнях» ( Рівне, Україна, 29-30 березня 2012 р.) – Рівне: Червінко А.В., 2012. – С. 3–9.

15.Romaniv A.S. Myronets N.R. Characteristic of equestrian tourist products in Rivne region// Географія Рівненщини та суміжних областей. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри географії і туризму у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка С. Дем’янчука; Рівне, Україна, 3-4 квітня 2014. – Рівне, 2014. – С. 314–325.

16.О.В. Інкін, Ю.В. Хрипливець, А.Д. Калько, Н.Р. Миронець. Шляхи розвитку молодіжного туризму і екскурсійних маршрутів на Дніпропетровщині// Географія та туризм: Наук. зб., К.: 2015. – Вип. 33. С. 73–82.

17.Калько А.Д. Коротун С.І., Кушнірук Ю.С., Миронець Н.Р. Аспекти регіонального ринку послуг вищої освіти. // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі і ВНЗ: Зб. наук. пр. –  №1 (13). Рівне, 2015. – С. 45–52.

18.Калько А.Д, Яроменко О.В., Осіпчук І.О., Миронець Н.Р. Якість життя населення Рівненської області: географічний аспект //Науковий збірник Географія та туризм. – К., 2019. – Вип. 53.– С. 61–67.

19.Миронець Н. Р. Видавнича діяльність товариства "Просвіти" як чинник активізації українських науково-популярних видань / Н. Р. Миронець //  Українська періодика: історія і сучасність: зб. наук. праць. Вип. 13  / Львів. нук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – С. 78 – 82.

20.Калько А.Д., Миронець Н.Р., Гилитюк В.М., Басюк Т.О. Експлуатація Королівського родовища Дацитів (конструктивно-географічні аспекти)// Географія та туризм: Наук. зб., К.: 2019. – Вип. 48. С. 125–136.

21.Andrii Smus, Vitaliy Demianchuk, Nina Myronets, Olha Mitchuk. Jornalist, media worker and professional ethicist. Definition of coverage of the Presidential Campain – 2019 in TV space of Ukraine // International Conference on Future and identity of journalism – horizons, prospects, challenges 21 November 2019; Poznan, Poland.

22.Myronets N. Organization of Children’s Tourism: Problems and Ways to Solve it / N. Myronets, T. Hlushkova, V. Shkirynets. // ZESZYTY NAUKOWE. – 2020. – С. 42–59.

23.Миронець Н.Р., Романів О.Я., Яроменко О.В. Приречені на смерть: аборти та абортний туризм //Науковий збірник Географія та туризм". – К., 2020. – Вип. 58. С. 115–119.

24.Романів А.С., Миронець Н.Р., Герасимчук Ж.М. Страхування активних та екстремальних видів туризму Україні: сучасний стан і перспективи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Львів – Вип. 1(147). – 2021. С. 45–52.

Нагороди

2013 р. – Грамота Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини та з нагоди 20-річчя заснування університету.

2015 р. – номінантка звання «Гордість МЕГУ».

2018 р. – Грамота Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради за високий рівень наукової, професійної та виховної діяльності, плідну співпрацю та з нагоди 25-річчя заснування навчального закладу.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 18 років. Загальний педагогічний стаж – 18 років.

Володіє: українською, російською, іспанською (зі словником) мовами.

КНЯЗЕВИЧ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри географії і туризму

Стипендіат Міжнародної грантової науково-дослідної програми імені Лейна Кіркланда, Університет Марії Кюрі-Складовської, 2019-2020 рр. м. Люблін, Польща.

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», нострифікація диплома доктора економічних наук, спеціальність 08.00.03 – економіка і управління національним господарством, 2017 р., м. Київ, Україна.

Варненський вільний університет «Чорнорізець Храбр», захист докторської дисертації на тему «Управління формуванням та функціонуванням інноваційної інфраструктури України», диплом доктора економічних наук, докторська програма «Організація і управління нематеріальним виробництвом», 2016 р., м. Варна, Болгарія.

Контакти:
тел. 
+3 8 097 485 65 55; +3 8 093 494 54 00

e-mail: kniazevych.anna@megu.edu.ua
Сайт: ggle.io/45oe

Детальніше

ОСВІТА

Стипендіат Міжнародної грантової науково-дослідної програми імені Лейна Кіркланда http://www.kirkland.edu.pl, Університет Марії Кюрі-Складовської, 2019-2020 рр. м. Люблін, Польща.

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», нострифікація диплома доктора економічних наук, спеціальність 08.00.03 – економіка і управління національним господарством, 2017 р., м. Київ, Україна.

Варненський вільний університет «Чорнорізець Храбр», захист докторської дисертації на тему «Управління формуванням та функціонуванням інноваційної інфраструктури України», диплом доктора економічних наук, докторська програма «Організація і управління нематеріальним виробництвом», 2016 р., м. Варна, Болгарія.

Варненський вільний університет «Чорнорізець Храбр», докторантура,  докторська програма «Організація і управління нематеріальним виробництвом», 2015–2016 рр., м. Варна, Болгарія.

Вчений ступінь доцента кафедри менеджменту, 2013 р.

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», захист кандидатської дисертації на тему: «Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу», диплом кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2009 р., м. Київ.

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» аспірантура, спеціальність 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2006–2009 рр., м. Київ.

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» Рівненська філія, диплом спеціаліста, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація «менеджер-економіст», 2003–2006 р., м. Рівне.

Національний університет водного господарства та природокористування, диплом спеціаліста, спеціальність «водопостачання та водовідведення», кваліфікація «інженер-гідротехнік», 2000–2005 рр., м. Рівне.

Підвищення кваліфікації, тренінги та міжнародні стажування

Курс "Почати бізнес. Креативна індустрія", 21 липня 2021 року, Міністерство цифрової трансформації України за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу та урядів Польщі й Японії, Освітня платформа ДІЯ

Курс "Нові цифрові професії", 20 липня 2021 року, Міністерство цифрової трансформації України за підтримки швейцарсько-української Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що впроваджується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією, Освітня платформа ДІЯ

Курс "Все про блокчейн, біткоїн та криптовалюти", 3 липня 2021 року, Міністерство цифрової трансформації України за підтримки компаній Binance, Hacken та Crystal Blockchain, Освітня платформа ДІЯ

Вебінар-воркшоп "Креативність для науковців", 4 червня 2021 року, Рада молодих вчених НАН України.

Майстер-клас «Профілактика емоційного вигорання засобами арт-терапії», 3 червня 2021 року, Рада молодих вчених НАН України.

Тренінг «Маркетинг на карантині: що потрібно знати підприємцю, щоб ефективно просувати свій бізнес», 23 квітня 2021 р., м. Чернігів, Чернігівська регіональна торгово-промислова палата.

Міжнародний науково-практичний семінар «Соціальна та цифрова трансформація: міждисциплінарний підхід» («Social and Digital Transformation: Interdisciplinary Approach»), 8 квітня 2021 року, м. Ополє (Польща), Вища школа управління та адміністрації в Ополє.

Науково-практичний семінар, присвячений відзначенню Всесвітнього дня дикої природи, 10 березня 2021 року, м. Рівне, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука.

Практичний семінар на тему "Проєкти й управління ними (Погляд донорів)", організований Фундацією імені князів-благодійників Острозьких, 29-30 січня 2021 року, м. Рівне, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука.

Навчальний студентський тренінг з розробки та прийняття креативних управлінських рішень, 17 грудня 2020 року, м. Рівне, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука.

Міжвузівський науково-методичний семінар «Сучасні виклики Вищої економічної школи: освіта, професія, зайнятість», 3 грудня 2020 року, м. Хуст, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Карпатський інститут підприємництва Університету «Україна».

Cемінар «Правила ІНКОТЕРМС®2020: Простими словами про нові умови поставки товарів», 22 грудня 2020 року, Волинська торгово-промислова палата, Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Освітня онлайн-програма She’s Next для українських жінок-підприємниць та власниць малого бізнесу, серпень 2020 року, компанія Visa, у рамках глобальної кампанії She’s Next, у співпраці із програмою She Exports, реалізувала освітню онлайн-програму.

Підвищення кваліфікації "Інноваційні технології у вищій школі", Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 6 квітня - 15 травня 2020 року, м. Полтава (180 год.).

Онлайн-курс «Цифрова грамотність для державних службовців 1.0. на базі інструментів Google», 1-13 квітня 2020 року, Освітня платформа ДІЯ.

Онлайн-курс «Онлайн-сервіси для вчителів», 15-31 березня 2020 року, Освітня платформа ДІЯ

Міжнародна грантова науково-дослідна програма Lane Kirkland Research Program 2019/2020, 1 семестр навчання та науково-дослідної роботи в 5 польських академічних центрах (Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Люблін), приватних і некомерційних організаціях, 18 вересня 2019 - 28 січня 2020 року.

Курси польської мови в Центрі вивчення польської культури та мови Університету Марії К’юрі-Склодовської (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) в рамках науково-дослідного стажування Lane Kirkland Research Program 2019/2020, 3 жовтня 2019 - 22 січня 2020 року, м. Люблін, Польща.

Наукове стажування за професійною мобільною програмою «Quality Management Principles in HEI», 2-6 грудня 2019 року, Kodolanyi Janos University, м. Орошхаз, Угорщина.

Тренінг Fundacji CEASC "Розвиток індивідуальної та професійної кар'єри з використанням можливостей дотаційних інструментів Європейської Комісії", червень 2019 року, м. Бидгош (20 год.).

Навчання за програмою школи лідерства для науково-педагогічних працівників "Стартапи та інновації", 15-17 травня 2019 року, Національний університет природного господарства та природокористування, м. Рівне (10 год.).

Складено екзамен та отримано сертифікати зі знання польської мови на рівень В2, Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 16 листопада 2018 р. м. Варшава, Польща.

Наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність: виклики сьогодення», Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 5-16 листопада 2018 р., м. Варшава, Польща (120 год.).

Наукове стажування «Edukacja i nauka bez granic», Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji WSEI, Lubelski park naukowo-technologiczny, 30 травня - 1 грудня 2018 р., м. Люблін, Польща (180 год.).

Тренінг «Розвиток бізнесу в сучасних умовах та вихід на європейські ринки» в рамках "Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Рівному на 2018-2019 роки" за підтримки Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради, 23 травня 2018 року, м. Рівне.

Тренінг "Матриця Успішного Бізнесу", 15 травня 2018 року, Платформа взаємодій Простір, Business Community School, м. Рівне.

Практичний досвід професійної діяльності

З 2022 року - професор кафедри географії і туризму Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2019 року – професор кафедри менеджменту Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2018 по 2020 роки – керівник науково-дослідної теми «Управління розвитком національних інноваційних систем» (Державний реєстраційний номер 0118 U 003991).

З 2012 по 2019 роки – керівник Консалтингового центру факультету документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету.

З 2010 по 2019 роки працювала на посаді старшого викладача, доцента та професора кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету.

З 2005 по 2010 роки займала посади викладача та старшого викладача кафедри менеджменту ПВНЗ «Європейський університет» Рівненська філія.

НАУКОВА РОБОТА

Автореферати дисертацій

Князевич А. Управление на формирането и функционирането на иновационна инфраструктура на Украйна: автореферат на дисертация за присъждане на научната степен «доктор на икономическите науки»: професионално направление 3.7. «Администрация и управление», докторска програма «Организация и управление извън сферата на материалното производство». Варненски свободен университет «Черноризец Храбър». Варна (Республика България), 2016. 64 с. (in Bulgarian).

Князевич А.О. Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спеціальність 08.00.04 –«Економіка та управління підприємствами», ПВНЗ "Європейський університет". К., 2009. 20 с.

Монографії

Modern management: theories, concepts, implementation: monogr. Editors: M.Duczmal, T.Nestorenko. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021, 394 p.

The Role Of Technology In The Socio-Economic Development Of The Postquarantine World: monogr. Editors: A.Ostenda, M. Gawron-Łapuszek. Katowice: University of Technology, Publishing House of Katowice School of Technology, 2020, 467 p.

Князевич А.О. Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки: моногр. Рівне: Волинські обереги, 2018. 362 с.

Illiashenko S. M. Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds: monogr. / Illiashenko S. M., Strielkowski W. (eds.). 1st edition. – Prague Institute for Qualification Enhancement. – Prague, 2018. – 296 p.

Князевич А. Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины: моногр. Рівне : «Волинські обереги», 2016. 272 с.

Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів : від кризи до сталого розвитку: колект. моногр./ за заг. ред. О.В. Кендюхова. К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. 217 с.

Synergetic bases of investment in economy sectors : monogr. / Uner gen. ed. S. Gutkevych / Kyiv: NTUU «KPI», 2013. 200 p. 

Модель розвитку галузей економіки України: колект. моногр. / за заг. ред. С.О. Гуткевич. К.: НТУУ «КПІ», 2011. 472 с.

Князевич А.О., Крайчук О.В. Механізми управління інноваційним розвитком: моногр. Рівне: РДГУ, 2011.133 с.

Гуткевич С.О., Князевич А.О. Управління інноваційним розвитком сільськогосподарських підприємств на меліорованих землях: моногр. / За ред. П.Т. Саблука. Полтава, 2011. 215 с.

Статті у фахових виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз SCOPUS та Web of Science

Shenderivska L., Krystopchuk M., Nykonchuk V., Kniazevych A., Shketa V. Prospects of neuromarketing application in communication activities of logistics enterprises. 12th International Scientific Conference “Transbaltica 2021: Transportation Science and Technology” 17, 2021, Vilnius, Lithuania. SCOPUS

Kniazevych A., Olikhovskyi V., Olikhovska M. Clustering of the economy as a means of developing an innovation infrastructure. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 7. No. 3 June. 2021. P. 134-139.  Web of Science.

Dychko A., Remez N., Kyselov V., Kraychuk S., Ostapchuk N., Kniazevych A. Monitoring and Biochemical Treatment of Wastewater. Journal of Ecological Engineering. Volume 21, Issue 4, May 2020, p. 150–159. SCOPUS.

Dychko A., Yeremeyev I., Kyselov V., Remez N., Kniazevych A. Ensuring Reliability of Control Data in Engineering Systems. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. № 6. 2019. 57–69. SCOPUS. Web of Science.

Kniazevych A., Shenderivska L., Kraichuk S., Ostapchuk N., Kraichuk A. Mechanism of counteraction to the external threats of economic security of enterprises. 2019  International Conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CreBUS 2019). 18-21 March 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 2019. Sofia. Bulgaria. P. 1–6. SCOPUS. 

Hrynokh N.V., Dmytruk V.I., Diachenko L.A., Kniazevych A.O. Social and economic aspects of cross-border cooperation of Ukraine and Poland in the field of tourism. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 28(3), 2019. P. 432–444. Web of Science.

Dychko A., Yeremeyev I., Kyselov V., Remez N., Kniazevych A. Ensuring Reliability of Control Data in Engineering Systems. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. № 6. 2019. 57–69. SCOPUS.Web of Science.

Kniazevych A., Kraichuk S., Ostapchuk N. The Concept of Management of The Development of National Innovation Systems. 2018 International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech). 11-14 June 2018. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 2018. Sofia. Bulgaria. P. 1-3. Web of Science, SCOPUS

Kniazevych A., Kyrylenko V., Golovkova L. Innovation infrastructure of Ukraine: assessment of the effectiveness of the action and ways of improvement. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4. No. 1 January. 2018. P. 208–218. IndexCopernicus, Web of Science

Britchenko I., Kniazevych A. The bases of functioning and development of innovative infrastructure of Ukraine. Списание «Икономически изследвания». Институт за икономически изследвания при БАН, София (България). № 4. 2015. C. 43-66. SCOPUS.

Князевич А.О. Ринок інновацій в складі інноваційної інфраструктури країни. Маркетинг и менеджмент інновацій. № 3. 2015. С. 129–139. Web of Science, IndexCopernicus

Князевич А.О. Інноваційний лаг і його роль в інноваційному процесі. Актуальні проблеми економіки. № 6. 2010. С. 26–30. SCOPUS

 Статті у фахових виданнях

Князевич А.О., Дяченко Л.А.,Крайчук С.О., Демидюк С.М. Інформаційні технології як ключова складова системи комунікативного менеджменту підприємств туристичної галузі.Ефективна економіка. № 9. 2021. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. IndexCopernicus

Князевич А.О., Крайчук С.О., Демидюк С.М. Контролінг інноваційних проєктів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 5–10.

Ткачук М.П., Князевич А.О. Формування ефективної системи управління трудовим колективом. Економіка та держава. 2021. №2. С. 35–41.

Князевич А.О., Крайчук О.В., Остапчук В.О. Інноваційнійсть економіки: міжнародна оцінка та фактори впливу. Інвестиції: практика та досвід. № 13-14. 2020. С. 26–33. 

Kniaziewicz A. Etapy komercjalizacji innowacji. Knowledge, Education, Law, Management. № 1 (29). 2020. S. 125–133.IndexCopernicus

Дмитрук В.І., Дяченко Л.А., Гриньох Н.В., Князевич А.О. «Безпечний чорнобиль» як новий напрям розвитку на міжнародному ринку туристичних послуг. Ефективна економіка. № 1. 2020. IndexCopernicus.

Kniazevych A., Dmytruk V., Hrynokh N. The Synergetics as a Concept of Social Development. Scientific Journal “National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald”. № 2. 2019. 77-81. Index Copernicus.

Князевич А.О.,  Крайчук О.В., Крайчук С.О., Стрільчук Р.М. Управління інноваційним розвитком підприємств на основі теорії синергетики. Ефективна економіка. – № 3. – 2019. Index Copernicus.

Князевич А.О., Шендерівська Л.П. Вплив загроз на рівень економічної безпеки металургійних підприємств. Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В.Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». 2018. Вип. 15. С. 23–31. IndexCopernicus.

Князевич А.О., Крайчук О.В., Дяченко Л.А. Закордонний досвід формування та активізації діяльності технопаркових структур. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. № 8(36). Острог: Вид-во НаУОА, 2018. С. 24–32. IndexCopernicus.

Князевич А.О., Крайчук О.В. Аналіз та оптимізація фінансового забезпечення діяльності суб’єктів інноваційної інфраструктури України. Ефективна економіка. № 2. 2018. IndexCopernicus.

Князевич А.О. Модель функціонування ринків інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни. Економіка і держава. №3. 2017. – С. 44–49.

Князевич А.А., Крайчук А.В. Математическое моделирование минимизации дефицитности финансового обеспечения деятельности субъектов инновационной инфраструктуры. Економіка і держава. №1. 2016. С. 24–28.

Бритченко И., Князевич А. Модернизация инновационной инфраструктуры Украины в процессе конвергенции с ЕС. The international journal «Sustainable development». «Технический університет», г. Варна (Болгария). № 6 (27). 2015. С. 4–10. JIFACTOR.

Князевич А.О., Брітченко І.Г. Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». Вип. 2(4). Ч. 2. 2015. С. 24–28.

Князевич А.А., Бритченко И.Г. Организационно-правовые основы регулирования деятельности субъектов инновационной инфраструктуры Украины. Новая экономика. Минск (Беларусь). № 1(63). 2014. С. 137–142.

Князевич А.О. Формування інноваційної інфраструктури України на шляху до становлення суспільства, заснованого на знаннях. Ефективна економіка. № 7. 2014.

Плисюк Т.Г. Обґрунтування підходів до диверсифікації ризиків підприємств. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. № 2(53). Одеса: Одеський національний економічний університет. 2014. С. 119–123.                

Князевич А.О. Софтизація і сервізація інноваційної інфраструктури країни. Економіка і держава. № 4. 2014. С. 23–27. 

Бритченко И.Г., Евич Ю.Ю., Князевич А.А. Вузы Украины на отечественном образовательном рынке МВА. Экономика. Финансы. Право. № 2. 2014. С. 7–11.        

Статті у інших виданнях та тези доповідей

Демидюк С.М., Князевич А.О. Досвід впровадження принципів академічної доброчесності в процесі реалізації освітніх програм. Університетська освіта і наука: традиції та інновації, UESTI-2021. Матер. Міжнар. наук.-метод. конф. 13-14 травня 2021 р. Харків: Вид-во ТОВ «Стильна типографія», 2021. С. 37-38.

Князевич А.О.Аgile-підхід у діяльності стартап проєктів. Наукові досягнення та відкриття сучасної молоді: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2021 року. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2021. С. 146-147.

Князевич А.О. Роль стартап-компаній на ринку інновацій. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: Матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 квітня 2021 р. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2021. С. 308-309.

Ткачук М.П., Князевич А.О. Концептуальні основи механізму забезпечення організаційної досконалості. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 жовтня 2020 р. Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С. 277-280.

Князевич А.О., Батоврін О.О. Етапи прийняття рішень в системі менеджменту організацій охорони здоров’я. Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та права: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 16 вересня 2020 р., м. Полтава: у 3 ч. Ч. 2. Полтава: ЦФЕНД, С. 86–87.

Князевич А.О. Інноваційний союз як один з основних напрямів діяльності ЄС. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 3 квітня 2020 р. Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С. 48–51.

Kniaziewicz A. Europejska współpraca innowacyjna. Україна–Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 травня 2020 р. Київ, НУБіП України. К.: «Міленіум», 2020. C. 173–174.

Князевич А.О. Критерій соціальної безпеки країни. Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах: Матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19 березня 2020 р. Ірпінь: Університет Державної фіскальної служби України, 2020. С. 412–414.

Князевич А.А., Остапчук В.О. Рынок информационных услуг Украины. Экономика и управление производством: Матер. 84-й науч.-техн. конф., 3-14 февраля 2020 р. Минск: Белорусский государственный технический университет, 2020. С. 94–96.

Князевич А. Рынок труда в составе инновационной структуры страны. Наука – образованию, производству, экономике: Матер. Регион. науч.-практ. конф., 20 февраля 2020 р. Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2020. С. 297–299.

Князевич А.А., Гордийчук О.О. Особенности формирования современного постиндустриального общества, основанного на экономике знаний. Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. 11-13 December 2019. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2019. С. 204–212.

Князевич А.А. Рынок финансовых услуг как часть инновационной инфраструктуры страны. Materials of the international scientific practical conference "Science and education in the modern world". 15 February 2019. «Bolashak» Academy. Karagandy: EPD "Bolashak-Baspa". Vol. 1. 2019. С. 284–286.

Князевич А. О. Шляхи інтеграціі України до Європейського наукового співтовариства. Академічна доброчесність : виклики сучасності : зб. наук. есе учасн. наук. стаж. для освітян. – Республіка Польща, Варшава, 5–17 листопада 2018 р. – Варшава, 2018. – С. 85–89.

Шендерівська Л.П., Князевич А.О. Напрями протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці підприємств. Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 26–28 квітня 2018 р., м. Ужгород. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. С. 172–175.

Шендерівська Л.П., Князевич А.О. Світові тенденції розвитку металургійної галузі. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень: матер. II Всеукр. наук.-практ. конф., 16 травня 2018 р., м. Рівне. Рівне: РВВ РДГУ, 2018. С. 72–73.

Князевич А.О. Хаби кластерів: формування та розвиток. Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28–30 вересня 2017 р., м. Суми. Суми: ТРИТОРІЯ, 2017. C. 97–98.

Kniazevych A., Plysyuk T. Cechy realizacji innowacyjnych procesów w rolniczo-przemysłowym kompleksie. Економіка, фінанси та управління: оцінка та перспективи розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 8 вересня 2017 р., м. Полтава. Полтава: ЦФЕНД, 2017. C. 51–54.

Князевич А.О. Ринок туристичних послуг у складі інноваційної інфраструктури країни. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матер. ХХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30 серпня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди», 2017. Вип. 27. C. 40–41.

Князевич А.О., Крайчук О.В. Моделі національних інноваційних систем. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 березня 2017 р., м. Київ. К.: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2017. C. 178–179.

Князевич А.О.,  Віднічук М.А. Механізм застосування методики контролю освоєного обсягу в процесі управління проектами. Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф., 20 січня 2017 р., м. Кривий Ріг. Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. С. 141–144.

Князевич А.О. Інноваційна інфраструктура в контексті економічної безпеки країни. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12-13 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Ч. 3. Дніпропетровськ: Національна металургійна академія України, 2016. С. 194–199.

Князевич А., Бритченко И. Особенности инновационной инфраструктуры постиндустриального общества. УНИТЕХ’15: сб. матер. Межнарод. науч. конф., 20-21 ноября 2015 г., г. Габрово (Болгария). Т. IV. Габрово: Технически университет, 2015. С. 259–261.

Князевич А.О. Вплив кластеризації на розвиток інноваційної інфраструктури. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : європейській вектор – нові виклики та можливості: зб. матер. ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2015 р., м. Львів. Л.: Вид-во Львівської Політехніки, 2015. С. 178-179.

Брітченко І.Г., Князевич А.О. Складові ринку інновацій. Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах: зб. матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2015 р., м. Ужгород. Ужгород-Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015. С. 21-24.

Князевич А.О. Соціальна відповідальність і корпоративна етика суб’єктів інноваційної інфраструктури. Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези: зб. матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 27-28 березня 2015 р., м. Київ. К.: ДЕТУТ, 2015. С. 67–68.

Брітченко І.Г., Князевич А.О. Розвиток інноваційної інфраструктури туризму. Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку: зб. матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2014 р., м. Київ. К.: КНТЕУ, 2014. С. 324–325.

Брітченко І.Г., Князевич А.О. Сучасні тенденції розвитку ринку освітніх послуг ВНЗ України на шляху інтеграції до ЄС. Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції: зб. матер. VІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 16-17 жовтня 2014 р., м. Рівне. Рівне : НУВГП, 2014. С. 131–133.

Плисюк Т.Г., Князевич А.О. Проблеми управління інноваційними ризиками в агропромисловому комплексі. Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: зб. матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27 червня 2014 р., м. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. С. 231–233.

Князевич А.О.,  Брітченко І.Г. Модель оптимізації розподілу ресурсів при наявності дефіциту. Інформатика та системні науки (ІСН-2014): зб. матер. V Всеукр. наук.-практ. конф., 13-15 березня 2014 р., м. Полтава / за ред. О.О. Ємця. Полтава: ПУЕТ, 2014. С. 150–153.

Брітченко І.Г., Князевич А.О. Проблеми формування національної інноваційної системи України. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами, організаціями: зб. матер. наук.-практ. інтернет-конф., 20 лютого 2014 р., м. Рівне. Рівне: РДГУ, 2014. С. 39–40.

Князевич А.О. Інноваційна інфраструктура в економіці знань. Актуальні питання модернізації національної економіки України в умовах інтеграції до Європейського економічного простору: реформування державного сектору, бізнесу та освіти: зб. матер. І Всеукр. наук.-практ. конф., 30-31 січня 2014 р. Полтава-Дніпропетровськ: Біла К. О., 2014. С. 98–100.

Керівництво науковою роботою студентів (із публікацією наукових статей чи тез доповідей на конференціях)

Карпюк А.Б. Ефективність системи корпоративного управління підприємства. Антикризовий менеджмент: управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. Л.: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2021. С. 21-24.

Князевич А.О., Батоврін О.О. Етапи прийняття рішень в системі менеджменту організацій охорони здоров’я. Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та права: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 16 вересня 2020 р., м. Полтава: у 3 ч. Ч. 2. Полтава: ЦФЕНД, С. 86–87.

Князевич А.А., Остапчук В.О. Рынок информационных услуг Украины. Экономика и управление производством: матер. 84-й науч.-техн. конф., 3-14 февраля 2020 р. Минск: Белорусский государственный технический университет, 2020. С. 94–96.

Князевич А.О., Нікітчук О.Г. Діяльність фірм-посередників у процесі комерціалізації інновацій. Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та макрорівнях: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 червня 2019 р. Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С. 192–196.

Князевич А.О., Дем’янчук А.О. Особливості прийняття стратегічних рішень в умовах ризиків та невизначеності. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами, організаціями : зб. матер. наук.-практ. інтернет-конф., 20 лютого 2014 р., м. Рівне: РДГУ. Рівне, 2014. С. 4–5.

Організація всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій

Член редакційної колегії періодичних фахових наукових видань України (Категорії Б) «Review Of Transport Economics And Management» Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. В.Лазаряна http://pte.diit.edu.ua/about/editorialTeam (з 2017 року) та «Економіка і Держава» http://www.economy.in.ua/ (з 2020 року). Рецензент-експерт болгарського наукового журналу "Economic Alternatives" https://www.unwe.bg/eajournal/en (з 2019 року). Експерт Конкурсу наукових робіт (проєктів) молодих вчених від МОН України, Секція 6 «Економічні перетворення, демографічні зміни та добробут». Член клубу випускників програми імені Лейна Кіркланда Польсько-Американського фонду Свободи "Klub Samorządowców".

Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка «Польський розмовний клуб «Ekonomia i zarządzanie po Polsku» на кафедрі менеджменту Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, з лютого 2020 року.

Працювала у складі організаційних комітетів таких конференцій в Україні і Болгарії:

- II Всеукраїнської науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців «Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень», Рівненський державний гуманітарний університет, 16 травня 2018 року, м. Рівне, Україна;

- International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth «CreBus 2019», Technical University of Sofia, IEEE Bulgaria Section, 18-21 March, Sandansky, Bulgaria.

- Міжвузівський науково-методичний семінар «Сучасні виклики Вищої економічної школи: освіта, професія, зайнятість», 3 грудня 2020 року, м. Хуст, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука спільно з Карпатським інститутом підприємництва Університету «Україна».

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради

У 2018-2019 роках була запрошена до роботи наступних спеціалізованих вчених рад у якості офіційного опонента:

Спеціалізована вчена рада Д 05.854.03 Вінницького національного аграрного університету. Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Паламаренко Яни Вікторівни на тему «Стратегія інноваційного розвитку спиртової промисловості України» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2 березня 2018 року, м. Вінниця.

Спеціалізована вчена рада Д 08.120.01 ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля». Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Бочарової Юлії Геннадіївни на тему «Розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки: теорія та практика» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 17 квітня 2019 року, м. Дніпро.

Спеціалізована вчена рада Д 08.820.03 Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Юхновської Юлії Олександрівни на тему «Збалансований розвиток потенціалу туристичної галузі України: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 13 травня 2021 року, м. Дніпро.

Навчально-методична робота

Князевич А.О.Менеджмент: опорний конспект лекцій. з навч. дисц. для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра ОПП «Менеджмент організацій» за спец. 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Рівне:МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2020. 38 с.

ДемидюкС.М.,Князевич А.О.,РомановА.Д.Організація та проведення переддипломної практики: методичні рекомендації по організації та проведенню переддипломної практики для здобувачів вищої освіти рівня бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Рівне: МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2020. 43 с.

Романов А.Д., Никончук В.М., Князевич А.О. Логістика: метод. вказ. для сам. вивч. дисц. для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра ОПП «Менеджмент організацій» за спец. 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Рівне: МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2020. 24 с.

Князевич А.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: опорний конспект лекцій. з навч. дисц. для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра ОПП «Менеджмент організацій» за спец. 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Рівне: МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2019. 67 с.

Янцур М.С., Симонович Н.В., Князевич А.О. Програма підсумкової атестації. Іспит з основ підприємництва з методикою навчання (за кредитно-трансферною системою): метод. вказ. для підготовки магістра з галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” за спеціальністю 014.10 „Середня освіта. Трудове навчання та технології” та спеціалізацією “Основи підприємництва”. Рівне: РДГУ, 2018. 20 с.

Князевич А.О., Крайчук С.О., Стрільчук Р.М. Контролінг: метод. вказ. до пров. практ. занять для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ден. та заоч. форм. навч. Рівне: РДГУ, 2017. 12 с.

 

Брітченко І.Г., Князевич А.О. Контролінг: навч. посіб. Рівне: Волинські обереги, 2015. 280 с.

Гуткевич С.О., Пугачов М.І., Руденко-Сударєва Л.В., Солоха Д.В., Князевич А.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / С. О. Гуткевич; за ред. С. О. Гуткевич. Донецьк : Вид-во «Цифрова поліграфія», 2012. 480 с.

Тестові завдання для проведення олімпіад: навч.-метод. посіб. / За заг. ред. С.О. Гуткевич, Г.В. Власової. К.: НАКККіМ, 2011. 118 с.

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

Почесна грамота від Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки і національної освіти, 2021 р.

Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, 2017 р.

Диплом «Міс науковість» від студентів з нагоди 20-річчя факультету документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету, 2017 р.

Почесна грамота від студентів факультету документальних комунікацій та менеджменту з нагоди 20-річчя кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету, 2016 р.

Грамота за організацію роботи наукового підрозділу: Консалтингового центру факультету документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету, 2014 р.

Грамота «Менеджер науки – 2013», ІІ місце в конкурсі «Науковець року – 2013» Рівненського державного гуманітарного університету, 2013 р.

Грамота за вагомий внесок у розвиток освітянської справи, за багаторічну сумлінну працю з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 20-річчя Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерській облік», 2012 р.

Грамота за сумлінну працю в галузі освіти, досягнення у навчальній, науковій і виховній роботі, активну громадську діяльність від Рівненського державного гуманітарного університету, 2013 р.

 

ГЛУШКОВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Кандидат економічних наук, доцент кафедри географії і туризму

Диплом кандидата економічних наук: 29 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 47.104.03 у Національному університеті водного господарства та природокористування було проведено захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Засоби макроекономічного розвитку туристичного підприємництва в Україні»

Контакти:
Телефон мобільний:
 096 8177211
e-mail: hlushkova.tetiana@megu.edu.ua
ORCID 0000-0002-3146-3038

Детальніше

Освіта

У 2004 р. закінчила Клеванську санаторну школу-інтернат I-III ступенів із золотою медаллю.

2004 – 2008 рр. навчання в Угорському «Інституті імені Яноша Кодолані».

2004 – 2009 рр. навчання на економічному факультеті ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарного університет імені академіка Степана Дем’янчука».

У 2008 році закінчила Угорський «Інститут імені Яноша Кодолані» за спеціальністю «Туристичний бізнес та готельна справа».

У 2009 році закінчила ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарного університет імені академіка Степана Дем’янчука» за спеціальністю «Менеджмент організації», кваліфікація – менеджер-економіст.

2010–2014 рр. навчання в аспірантурі на економічному факультеті НП «Львівська політехніка».

Наукові ступені та вчені звання

29 червня 2016 р. захистила дисертацію на тему «Засоби макроекономічного розвитку туристичного підприємництва в Україні» за спеціальністю 08.00.03 «економіка та управління національним господарством» в спеціалізованій вченій раді К 47.104.03 Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. Науковий керівник – Алєксєєв Ігор Валентинович, доктор економічних наук, професор.

Трудова діяльність

З 2009 року – методист кафедри фінансів та кафедри економіки підприємництва ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2010 року – методист кафедри фінансів та кафедри економіки та фінансів ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2012 року – методист методичного центру ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2013 року – викладач кафедри географії і туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2016 року – старший викладач кафедри географії і туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2017 року – доцент кафедри географії і туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

Викладає дисципліни: «Маркетинг у туризмі», «Планування і організація туристичного бізнесу», «Організація ресторанного господарства», «Організація готельного господарства».

Стажування та підвищення кваліфікації

2019 р. – Університет імені Яноша Кодолані (Угорщина).

Форуми та вебінари

ІІ Львівський Спеціалізований Форум для Готельярів та Рестораторів «Я теж хочу мати свій власний готель! І успішний ресторан при готелі! (2017 р., м. Львів); «Ключові уміння 21-го століття» (2021 р.), «Оцінювання без знецінювання» (2021 р.)

Сфера наукових інтересів: маркетинг туризму, готельно-ресторанна справа, розвиток туристичного підприємництва, туризмознавство.

Автор понад 70 публікацій, у тому числі 10 наукових праць опублікованих у вітчизняних фахових виданнях, ряду тез і матеріалів конференції, конгресів, форумів, в т.ч. 1 методичних рекомендацій.

Щорічно є науковим керівником кваліфікаційних робіт бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти. Науковим консультантом дипломних робіт студентів факультету європейської освіти МЕГУ ім. академіка С.Я. Дем’янчука та Університету Яноша Кодолані (Угорщина) за спеціальністю «Туризм та готельно-ресторанні послуги».

Основні наукові праці

Монографії:

1. Глушкова Т. С. Застосування діагностування розвитку туристичного підприємництва в антикризовому управлінні як інструменту підвищення його економічної безпеки. Інституціалізація як фактор забезпечення розвитку системи інвестиційно-інноваційної безпеки України : колективна монографія / Т. С. Глушкова. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 350 – 365.

2.Hlushkova T., Kalko A., Myronets N. Study of the modern world trends influence on the hotel industry as an integral part of the qualitative training of tourism specialists. Professional Competencies And Educational Innovations In The Knowledge Economy. – Bulgaria: Editors: Prof. Lyubomira Popova, Prof. Mariana Petrova, 2020. – (Publishing House ACCESS PRESS). – С. 400–410.

3.Глушкова Т. С., Калько А.Д., Яроменко О.В. Менеджмент процесу впровадження аутсорсингу у діяльність готельного закладу. Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні : кол. монографія / за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г.М.; Черкас. держ. технол. ун-т. – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 189 с. С. 79–87.

Статті у фахових виданнях:

Трусова Т. С., Романів А. С. Місце туризму в макроекономічному  розвитку України. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – № 2 (16). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – 276 с. С. 216–226.

Глушкова Т. С., Царук Ю.В. Формування гастрономічної ідентичної Рівненщини. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – №2 (18). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. – 2017. – С. 19-25.

Глушкова Т.С., Ушакова О.А. Освітня складова процесу формування і використання людського капіталу. Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 21. – URL : http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/41.pdf

Статті у інших виданнях:

Глушкова Т. С., Гопа А. В., Бондаренко Д. В. Усовершенствование политики в сфере обеспечения безопасности туристов (на примере Турции). ZESZYTY NAUKOWE tom 13, rocznik VII numer 1/2018 Sucha Beskidzka 2018. – 156 с. С.50–67.

Глушкова Т. С., Яроменко О. В., Слюсар А. В. Аналіз рекреаційно-туристського потенціалу Дубенського району Рівненської області. Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць (за матеріалами YII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 12-14 жовтня, 2-17 р., м. Суми). Сумський державн. педагогічн. університет імені А.С. Макаренка, 12-14 жовтня, 2-17 р., м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. – С.161 – 165.

Hlushkova T. S., Ushakova O. A. Tourist economic safety management system: experience of the republic of Turkey. Випуск №1 наукового журналу «Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія економічні науки» рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет Вченою радою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (протокол №5 від 07.02.2019 року). С.158–168.

10.Hlushkova T., Myronets N., Shkirynets V. Organization of Children’s Tourism: Problems and Ways to Solve it. ZESZYTY NAUKOWE. – 2020. – С. 42–59.

Тези доповідей:

2016 р.

11.Трусова Т. С., Токар О.І. Результативність підприємницької діяльності у сільському зеленому туризмі України. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (13 травня 2016 р.). – Остріг, 2016.

12.Трусова Т. С., Мальчик М. В., Романів О. Я. Результативність підприємницької діяльності у сільському зеленому туризмі України. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 травня 2016 р.). – Березне, 2016.

13.Трусова Т. С., Романів А. С. Перспективи розвитку туристичної галузі в Україні. Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія українськоїдержавності», присвяченої 25-річчю проголошення незалежності України (22 вересня 2016 р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім.. акад.. С.Демянчука, 2016. – 198 с. С. 38–42.

14.Трусова Т. С., Романів О. Я. Цілі політики розвитку туристичного бізнесу з урахуванням екологічних аспектів. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Рівне, 20-22 жовтня 2016 р.) / Редкол.: проф. Лико Д.В. (голов. ред.) та ін. – Рівне: О. Зень, 2016. – 148 с.

15.Трусова Т.С. Механізм політики розвитку туристичного підприємництва в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції  з міжнародною участю «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» (08 грудня 2016 року) режим доступу: http://www.economosvita.lntu.edu.ua/internet-konferentsija-1.html

16.Трусова Т.С. Удосконалення державного менеджменту туристичного підприємництва. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне співробітництво для локального розвитку». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 146 с. С.46–49.

2017 р.

17.Глушкова Т. С. Перспективи розвитку етнотуризму в урбосередовищі. «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи»: [Текст]: Зб. матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Львів, 26 квітня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 216 с. С. –19–25.

18.Глушкова Т. С. Система показників економічного діагностування розвитку туристичного бізнесу. Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конф., 29-30 трав. 2017 р. / Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 204 с. С.189–191.

19.Глушкова Т. С., Баб’як Д.В. Пропозиція водного туристичного продукту по Рівненській області. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – №2 (18). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. – 2017.

20.Глушкова Т. С., Царук Ю.В., Романюк  В.Л. Формування гастрономічної ідентичності території та її використання у туризмі. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – №2 (18). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. – 2017.

21.Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація ресторанного господарства» напрямку 6.140103 «Туризм» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напрямку 6.140103 «Туризм» / Глушкова Т.С. – Рівне : МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2017. – 34 с.

2018 р.

22.Калько А.Д., Глушкова Т.С. До аспектів професійної та практичної підготовки фахівців туристичної сфери. Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 15-17 березня 2018 р.) / Редкол.: проф. В. С. Мошинський (голов. ред.) та ін. – Рівне: видавець О. Зень, 2018. – 352 с. С 331–334.

23.Глушкова Т. С., Калько А.Д. Поняття і класифікаційне визначення туристичного туризму. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018. – 320 с. С.132–135.

24.Глушкова Т. С., Калько А. Д. Формування та розвиток гастрономічної карти Рівненської області. Матеріали ІХ науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розаиитку та регулювання» 22-23 березня 2018 року, м.Черкаси [Текст] у двох томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2018. – 392 с. С.143–147.

25.Глушкова Т. С., Мазуренко І. В. Рівень популярності української кухні як складової туристичного продукту. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2018 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2018. – 246 с. С.194–197

26.Глушкова Т. С. Використання методики «таємний покупець» в ресторанному бізнесі Україні». Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства: тези I Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 листопада 2018 р.). – Житомир, 2018. – 751 с. С.415–420.

27.Глушкова Т. С., В. В. Ринда, С. В. Сірко Фестивальна діяльність міста Кам’янець-Подільський як інструмент залучення інвестицій в подієвий туризм. Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (11–12 жовтня 2018 р.). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. – 396 с. C. 271–275.

28.Глушкова Т. С., Калько А. Д., Гопа А. О., Чоудхарі А. Р. Перспективи розвитку туризму в сімейному велопарку «Ремельський». Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (11–12 жовтня 2018 р.). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. – 396 с. C. 282–286.

29.Глушкова Т. С., Калько А. Д. Туристичний туризм як складова наукового туризму. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (11–12 жовтня 2018 р.). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. – 396 с. С.286–289.

30.Глушкова Т. С., Наймарк К. А. Діяльність готельних операторів в Україні на прикладі «RibasHotelsGroup». Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (11–12 жовтня 2018 р.). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. – 396 с. С. С. 307–311.

2019 р.

31.Hlushkova Т.S.. Kalko A. A., Illiuk M. M. Environmental priorities of the tourism industry development policy. Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) // наук. ред. Л.П. Царик, М.Я. Сивий, А.В. Кузишин, Я.О. Мариняк. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – С. 154–158.

32.Глушкова Т. С., Калько А. Д. До проблем окреслення понятійного поля туризмознавчого туризму. Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів та молодих учених / ред. колегія: О. Фомін, А. Колдомасов, А. Верховецька. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. Вип. 9. 108 c. С. 29–32.

2020 р.

33.Глушкова Т. С., Данилюк В. М., Лясковець В. Л. Проблеми публічного фінансування управління в Україні (на прикладі КЗ «Рівненський краєзнавчий музей»). Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах [Електронний ресурс]: збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19 березня 2020 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – 491 с. – PDF-формат; мережеве видання; інституційний репозитарій. С. 377–379.

34.Глушкова Т. С., Калько А. Д., Козлюк О. О. Дослідження лояльності споживачів до організації туризму в Рівненській області. Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2020. – 192 с.

35.Глушкова Т. С., Яроменко О.В., Усачова Н.С. Розвиток туристичної дестинації на прикладі парку історичної реконструкції «Городище Оствиця». Світовий та вітчизняний досвід функціонування туристичних дестинацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 30 жовтня 2020 р., м. Харків) / Гол. ред.. К. Д. Гурова, ред. колегія. Олійник Н. Ю., Яковчук О. В. – Харків: «Цифра-Принт», 2020. С.23–26.

36.Глушкова Т. С., Козлюк О. О. Формування нового регіонального туристичного продукту (на прикладі Рівненської області). Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Рівне, 3 квітня 2020 року). МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. C,137–140.

37.Глушкова Т. С., Пасько Т. В. Адміністративна політика держави у сфері безпеки туристів на прикладі Туреччини. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ 25 травня 2020 р.). Львів: «Галич-прес», 2020. 336с. С. 296–300.

38.Hlushkova Т.S., Kalko A. D., Voznyak J. V. The impact of the worldwide trends on Ukrainian hotel business. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» : 19–20 березня 2020 року, м. Черкаси [Електронний ресурс] : у 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Т. 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 201 с. С. 37–40.

2021 р.

39.Глушкова Т. С., Калько А. Д., Клочан Г.О. Удосконалення процесу впровадження аутсорсингу у діяльність українських готелей. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» : 18‒19 березня 2021 року, м. Черкаси. [Електронний ресурс] : у 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Т. 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 175 с. С.23–26.

Нагороди

Нагороджена Подякою (2017 р.) та Почесними грамотами (2017, 2018,) ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» за вагомий внесок у становлення і розвиток університету, активну участь у науковій та навчально-методичній діяльності.

Нагороджена Подякою (2018 р.) від генерального директора туристичної компанії Calipso.ua Еркана Чавуша за активну участь, щиру підтримку й допомогу в організації та проведенні міжнародних студентських практик в Туреччині.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 10 років. Загальний педагогічний стаж – 10 років.

ТОКАР ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ

Старший викладач кафедри географії і туризму, майстер спорту України зі спортивного туризму

Контакти:
e-mail:

Детальніше

Народився 30 березня 1985 року у селі Колоденка Рівненської області.


Освіта

У 2008 році з закінчив магістратуру Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука за спеціальністю 8.010103 «Географія» та здобув кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти. Викладач географії та педагогіки».

У 2012 році закінчив аспірантуру Львівського Національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів».

Трудова діяльність

2006-2007 р. – лаборант кафедри географії Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука.

2007-2008 р. – асистент кафедри географії.

2008-2013 р. – викладач кафедри географії.

З 2013 р. по 2018 р. та з 2020 року по теперішній час – старший викладач кафедри географії і туризму Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука.

Викладає дисципліни: «Спортивний туризм», «Безпека в туризмі», «Фізична географія України», , «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства».

Курси та тренінги

2-6.02.2010 р. участь у Зимовій школі гірського ландшафтознавства (Чорногірський геграфічний стаціонар, с. Ворохта, Івано-Франківська обл.).

1-15.08.2011 р. участь у Польовій літній школі гірського ландшафтознавства (Чорногірський геграфічний стаціонар, с. Ворохта, Івано-Франківська обл.).

11.01-14.04. 2016 р. підвищував кваліфікацію із спеціальності «Керівник гуртка» у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Стажування

2021 р. – Kodolanyi Janos University (Угорщина).

Напрямок наукової діяльності

ландшафтознавчий аналіз рекреаційно-туристичних ресурсів; туризмознавство.

Наукова робота

Основні публікації

1.Романів О.Я., Яроменко О.В., Токар О.І. Розвиток індустрії засобів розміщення туристів в контексті раціонального використання туристсько-рекреаційних ресурсів Рівненської області. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія Географія. Том 24 (63) 2011 р. №2, частина 2. С. 257–261 с.

2.Яроменко О., Токар О. Геопросторовий аналіз фестивальної діяльності як туристичного продукту Рівненської області. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ювілейної X міжнародної наукової конференції. Львів, 2016. С. 447–451.

3.Яроменко О., Токар О. Структура міграційних потоків Рівненської області на початку ХХІ століття та їх просторова характеристика. Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія української державності», присвяченої 25-річчю проголошення незалежності України (22 вересня 2016 р.) Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2016. С. 49–53.

4.Яроменко О., Токар О., Бабей Т. Тематична та внутрiшньорегiональна структури фестивального туризму Рiвненської областi. Вісник Львівського національного університету.  Серія Міжнародні відносини. Вип. 26. Львів, 2016. С.266–273.

5.Яроменко О.В., Токар О.І. Аналіз сакрально-туристcького потенціалу Рівненщини на прикладі монастирських комплексів. Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 15-17 березня 2018 р.) / Редкол.: проф. В. С. Мошинський (голов. ред.) та ін. Рівне: видавець О. Зень, 2018. – 352 с. ISBN 978-617-601-242-9. – С. 184–188.

Нагороди

З магістерською дипломною роботою за темою: «Ресурсно-рекреаційний потенціал Рівненської області: географічні аспекти формування і розвитку» зайняв ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з географії (Луцьк, 30-31.03.2009р.).

Переможець конкурсу «Кращий викладач» 2010 і 2012 років Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С.Дем’янчука.

У 2012, 2014 роках за активну участь у науково-педагогічній діяльності нагороджений Почесною грамотою Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука

Керівник гуртка МАН, І та ІІІ місця у Всеукраїнському конкурсі-захисті учнівських наукових робіт у якості наукового керівника.

2014 рік Премія голови Рівненської обласної державної адміністрації, як керівника гуртка Рівненської Малої академії наук учнівської молоді.

2017 рік нагороджений «Почесною грамотою» Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Туристсько-спортивна діяльність

2007 рік – І місце Кубку України з пішохідного туризму (спортивні туристські походи, Закарпатська обл.).

2008 рік – ІІ місце у загальному заліку очного Чемпіонату України зі спортивних туристських походів (Івано-Франківська обл.).

2009 рік – І місце у загальному заліку Чемпіонату України з пішохідного туризму (спортивні туристські походи V категорії складності, Приполярний Урал, РФ).

2009 рік - ІІІ місце у Чемпіонаті України з пішохідного туризму у групі походів IV категорії складності (Івано-Франківська обл.).

2010 рік – І місце у загальному заліку очного Чемпіонату України зі спортивних туристських походів (ІІІ категорія складності, АР Крим).

2010 рік - ІІ місце у Чемпіонаті України з пішохідного туризму у групі походів V категорії складності (Приполярний Урал, РФ).

2018 рік – І місце у змаганнях-фестивалі водного туризму (Рівненський обласний)

2020 рік – І місце у Рівненських обласних змаганнях зі спортивного орієнтування «Парк тур» (1 місце у етапах 1 і 2, і у загальному заліку)

Майстер спорту України зі спортивного туризму.

Старший інструктор з пішохідного туризму.

Співорганізатор акції «Прапор МЕГУ на вершинах світу»

Організатор та керівник клубу «SalaMandry Team».

Організував та здійснив більш як 30 альпіністських, гірських, рафтинг, вело та авто експедицій до 33 країн.

Організатор більш як 200 походів та сплавів по Україні.

Серед досягнень, успішні сходження:

 • Elbrus 5642m, Caucasus, RF
 • Ararat 5137m, Turkey
 • Kazbek 5033m × 4, Caucasus, Georgia
 • MontBlanc 4810m × 3, Alps, France
 • Tubcal 4167m, Atlas, Morocco
 • Laila 4009m, Caucasus, Georgia
 • Glossglockner 3798 m, Alps, Austria
 • Triglav 2864m, Alps, Slovenia
 • Gerlach 2655m × 3, Carpathians, Slovakia
 • Galdhopiggen 2469 m, Scandinavian mountains, Norway
 • Moldoveanu 2544m, Carpathians, Romania
 • Rysy 2503m, Carpathians, Poland
 • Narodna 1895m × 2, Ural, RF/

Керівник студентського туристичного клубу «Paradise MEGU».

Знання  мов: українська, російська, англійська.

ШКІРИНЕЦЬ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Викладач кафедри географії і туризму.

Магістр географії. Вчитель біології, початкового навчання та німецької мови.

Контакти:
e-mail: 
shkirynets.viktor@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

У 2013 році закінчив Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» за спеціальністю «Початкова освіта» та здобув кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя іноземної мови у початковій школі.

У 2016 році закінчив ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С Дем’янчука» та здобув ступінь бакалавра за спеціальністю «Географія», кваліфікація – Вчитель географії та біології.

У 2018  році закінчив ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука» отримав диплом магістра за спеціальністю «014 Середня освіта (Географія)»,  кваліфікація – Викладач географії. Вчитель біології.

З 2018 р. – до цього часу – навчається в аспірантурі ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С Дем’янчука» за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки».

Трудова діяльність

2016–2018 рр. – секретар природничо-географічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»;

2018–2020 р. – асистент кафедри географії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»;

2020 рр. і до тепер – викладач кафедри та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

НАУКОВІ ПРАЦІ

Публікації, що індексуються в наукометричній базі Scopus

1.Viktor Shkirynets, Andriy Kalko, Igor Gopchak, Tetiana Basiuk, Oleg Pinchuk, Ievgenii Gerasimov, Oksana Yaromenko. Assessment of surface water pollution in Western Bug River within the cross-border section of Ukraine. Journal of Water and Land Development. No. 46 (VII–IX) p. 97–104. DOI: 10.24425/jwld.2020.134–201.

Публікації в наукових фахових виданнях України

1. Шкіринець В. Волненко Н.П. Салейчук Е. В. Стойка В. І. Калько Л.С. Компетентнісні аспекти роботи геолого-краєзначого гуртка// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Рівне : ПВНЗ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. № 2 (22).  2019. С. 183–192.

2. Шкіринець В. М., Яроменко О. В. Інновації у методичній підготовці майбутніх учителів-географів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Рівне : ПВНЗ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. № 1 (21).  2019. С. 174–181.

3. Шкіринець В.М., Калько А. Д., Шевчук М. М. Фактори професійної підготовки майбутніх туризмознавців у закладах вищої освіти Рівненщини. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Вип.1 (23). Рівне: РВЦ МЕГУ імені акад. С. Дем’янчука, 2020. 77-86 с.

Публікації в інших наукових виданнях

1.Шкіринець В.М., Калько А.Д. Екологічні аспекти поводження з лісовими насадженнями Карпат. - «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті»: збірник тез виступів учасників. Рівне: ПВНЗ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. – 2017. С 181–184

2.Шкіринець В.М., Калько А.Д., Басюк Т.О., «Природно-заповідний фонд Рівненської області як об’єкт рекреаційного природокористування» // Матеріали ХIII Міжнародної науково-практичній конференції Європейська наука XXI століття. Перемишль (Республіка Польща). – 2017.– С. 86–90.

3.Шкіринець В.М., Глушкова Т.С., Осадча А.В. Перспективи розвитку етнотуризму в урбосередовищі // Збірник матеріалів п’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи». – 2017. – С. 19–24.

4.Шкіринець В.М., Калько А.Д., Волненко Н.П., Аналіз перспектив створення геопарків на Рівненщині // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи». м. Київ. – 2018. – С. 56-59.

5.Шкіринець В.М., Волненко Н.П., Салейчук Е.В., Калько Л.С., Освітньо-інформаційні ресурси роботи геологічного гуртка // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» м. Рівне – 2019. – С. 33–34.

6.Шкіринець В.М., Калько А.Д., Боровець Н.В., Інформаційні технології в краєзнавчих пошуках школярів// Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» м. Рівне – 2019. – С. 40–41.

11.Шкіринець В.М., Калько А.Д., Компетентісний підхід у формуванні природоохоронної компетентності  майбутніх учителів географії. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2020. С. 166–168.

13.Калько А.Д., Басюк Т.О., Шкіринець В.М., Поляк А.В. Перспективи підвищення туристичної дистенації НПП «Подільські Товтри». Рівне. Географія, туризм і природокористування. Матеріали Регіональної студентської наукової конференції кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у НУВГП (м. Рівне, 11 травня 2021 р.) / Редкол.: проф. Мошинський В.С. (голов. ред.) та ін. – Рівне : Видавець О. Зень, 2021. С. 10–13.