Історія кафедри

Кафедра географії і туризму є структурним підрозділом факультету географії, історії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

У 2004 р. вперше на Рівненщині, на базі приватного вищого навчального закладу створено кафедру географії, яка стала випусковою при її підготовці та згодом новим осередком формування географічної науки. У 2001 р. вперше в регіоні розпочалася підготовка фахівців за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія». Відкриттю спеціальності сприяли проф. Будз М.Д. (1935–2014 рр.), д. геогр. н (1995 р.) (к. геол.-мін. н.), професор, академік Академії будівництва і архітектури України та Василь Олійник (1940-2020 рр.) – доцент, к. с/г., працював в університеті з 1995 р., фахівець у здійсненні проектно-вишукувальних робіт, краєзнавець-дослідник, відомий знавець ґрунтів.

пгб

Заснування кафедри географії мало не тільки навчально-методичний характер, а й певною мірою суспільний зміст, адже існувала потреба у кваліфікованих кадрах та розвитку географічних знань. Створено колектив, який мав спільну мету – сприяти розвитку географії в регіоні. Зусиллями ректорату формується новий колектив. Відбувається етап становлення кафедри за рахунок здобуття молодими викладачами наукових ступенів кандидата географічних наук. Відбуваються перші захисти у спеціалізованих радах ЛНУ імені Івана Франка: у 2007 р. Яроменко О.В. за темою «Суспільно-географічні дослідження наукової школи академіка М.М. Паламарчука», а у 2008 р. Романіва А.С. за темою дисертації «Ландшафтно-рекреаційний потенціал національного природного парку «Синевир».

Важливими етапами у діяльності кафедри географії були отримання ліцензій на підготовку магістрів-географів у 2007 році та бакалаврів за напрямом «Туризм» у 2011 році. У зв’язку із відкриттям нового напряму підготовки та залученням кафедри до навчання фахівців з туризму та готельно-ресторанних послуг за програмами європейських вищих навчальних закладів, відбулося перейменування кафедри.

пгб1

Впродовж 10 років (2004-2014 рр.) кафедру географії (згодом географії та туризму) очолює кандидат географічних наук, доцент Андрій Романів. Завдяки його зусиллям й високим організаторським здібностям кафедра проявляє себе у багатьох напрямках. Працює над науковою темою «Географічна наука та освіта в контексті сталого розвитку України». Поруч із науковою проблематикою першочергово вирішення вимагало й навчально-методичне забезпечення дисциплін.

У різні роки науковому зростанню кафедри та забезпеченню викладання навчального процесу сприяють д.геогр.н., проф. М. Будз, к.с/г.н., доц. В. Олійник, к.геогр.н., доц. М. Корбутяк, к.геогр.н., доц. А. Романів, к.геогр.н., доц. О. Романів, к.геогр.н., доц. О. Яроменко, к.т.н, доц. Б. Бачишин, д.с/г.н., проф. В. Мошинський, к.геогр.н., доц. М. Лепкий, ст. викл. Токар, викл. О. Скавронська, викл. В. Селецький та інші. У той же період розвитку спеціальності сприяють викладачі кафедр біології та методики викладання природничих дисциплін, серед них к. вет. н., доц. О. Грицик, к.б.н., доц. О. Кухта, к.пед.н., доц. Н. Грицай, доц. Р. Шикула, к.пед.н. В. Хільковець та інші.

З 2014 року розпочинається новий етап у розвитку кафедри географії і туризму. Кафедру очолює д.геогр.н. проф. Андрій Калько, котрий є членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій у Київському та Волинському національних університетах. Саме наукове утвердження кафедри в значній мірі пов’язане з діяльністю А.Д. Калька, єдиного на сьогодні в регіоні доктора географічних наук. У період 2014-2021 рр. на кафедрі працюють к.геогр.н. Осіпчук І.О., к.геогр.н., доц. Басюк Т.С., доценти Гопчак І.В. та Кушнірук Ю.С., к.т.н. Стадник О.С.

З вересня 2020 року кафедру географії і туризму очолює к.геогр.н., доц. Оксана Яроменко. Потенціал кафедри значно зріс за рахунок наукової та навчально-методичної роботи викладачів. На сьогодні кафедра географії та туризму – це потужний колектив однодумців, які мають високий професійно-педагогічний і науковий потенціал:

  • Яроменко Оксана Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент;
  • Романів Андрій Степанович, кандидат географічних наук, доцент;
  • Миронець Ніна Ростиславівна, кандидат історичних наук, доцент,
  • Шикула Ростислав Ростиславович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри;
  • Глушкова Тетяна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри,
  • Токар Олексій Ігорович, старший викладач, майстер спорту зі спортивного туризму України;
  • Шкіринець Віктор Миколайович, викладач.

За свою коротку історію кафедра географії і туризму стала відомою далеко за межами регіону й підготувала висококваліфікованих фахівців, що найбільше працюють на теренах Рівненської, Волинської, Закарпатської, Хмельницької, Житомирської, Львівської, Київської та Одеської областей.