МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Наукова робота

Невід’ємним атрибутом діяльності кафедри є науково-дослідна робота її колективу. Наукові здобутки представлені відкриттями, монографіями, публікаціями в авторитетних фахових виданнях України та закордоння, патентами на корисну модель. Викладачі та студенти кафедри географії і туризму постійно беруть участь у роботі науково-теоретичних, науково-практичних конференцій з сучасних проблем географії, біології, краєзнавства та туризму. Тільки за останні 3 роки викладачами факультету було організовано проведення п’яти наукових конференцій.

Актуальним напрямом роботи кафедри є участь у розв’язанні важливих регіональних проблем соціально-економічного розвитку. Зокрема, науковці та студенти тісно співпрацюють з органами місцевого самоврядування щодо розробки рекомендацій з використання географічних підходів до регіональної політики та туристичної індустрії.

Кафедра географії і туризму співпрацює з науковими установами, організаціями, органами державного управління та вищими навчальними закладами України. Тісні наукові зв’язки склалися з географічними факультетами Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, а також з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Налагоджено співпрацю з кафедрою туризму університету імені Яноша Кодолані (Угорщина), кафедрою природничо-математичних наук Барановицького державного університету (Білорусь), Вищою школою туризму і екології в Сухій-Бескидській (Республіка Польща).

На науково-методичній базі природничо-географічного факультету проводять свої дослідження учні Малої академії наук, гуртківці Станції юних туристів та геологів. Кафедра здійснює науковий супровід секції географії і краєзнавства, метеорології, гідрології, геології, біології у Рівненській МАН.

За цей час сформувалися свої традиції наукової роботи зі студентами. Щорічно переможці університетських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт беруть участь у всеукраїнських студентських фахових олімпіадах та конкурсах науково-дослідницьких робіт з географії та туризму. Щороку студенти друкують близько 15 наукових публікацій у співавторстві із науковими керівниками та одноосібно, представляють результати власних досліджень на студентських наукових конференціях нашої держави.Кафедра плідно працює над науковими темами: “Географія та туризмознавство Рівненщини і суміжних областей - геоекологічні та соціально-економічні проблеми” № держреєстрації 0114U006029 і “Проблеми мінерально-сировинної безпеки України” № держреєстрації 0106U004424, "Мінеральні та рекреаційні ресурси Рівненщини: економіко-географічні та туристичні аспекти" № держреєстрації 0118U001569.

YouTube