Опитування

Результати опитування викладачів кафедри географії і туризму (Результати опитування викладачів ОП Туризм)
Результати опитування ОП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Якість організації on-line навчання в умовах воєнного стану
Рівень задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою