МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра соціальних комунікацій

Кафедра як окремий структурний підрозділ відкрита у 2009 році. На кафедрі журналістики працюють 1 доктор наук із соціальних комунікацій (О. А. Мітчук) та 2 кандидати наук із соціальних комунікацій – В. В. Золяк, А. Г. Смусь, двоє Заслужених журналістів України – В. С. Мазаний, П. П. Мідріган.

Очолює кафедру Золяк Вікторія Василівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри соціальних комунікацій.

Працівники кафедри поєднують викладання та журналістську діяльність. Так, викладач О. В. Хитров генеральним директором ТРК «РИТМ». Доцент кафедри, заслужений журналіст України  В. С. Мазаний  із 1985 по 1991 рік працював власним кореспондентом інформаційного агентства ТАРС (Телеграфне агентство Радянського Союзу) , а із 1991-го по 2015-й – власним кореспондентом інформаційного агентство УКРІНФОРМ  у Рівненській області. Публікував різножанрові матеріали в найстарішій у США українській газеті, органі  Українського Народного Союзу, що виходить із 1893 року (м. Нью-Джерсі) «Свобода» (Свобода. – 1995. – Ч. 66. – 4 квітня. – С. 1; Свобода. – 1996. –  Ч.109. – 8 червня.– С.4; Свобода . – 1997. – Ч. 85. – 6 травня. – С. 2). Також публікації В.С.Мазаного побачили світ і в інших американських виданнях – «Українські вісті» (США), «Життя і слово», «Новий шлях» (Канада). Брав інтерв′ю у 42 президента США Білла Клінтона (газета «Сім днів», ……1995 рік). Доцент кафедри, заслужений журналіст України П. П. Мідріган багато років був директором обласного телебачення “РОДТБ”. Доцент Смусь А. Г.  є автором сценаріїв та режисером: англомовного документального фільму про діяльність міжнародної християнської місії «OM» в зоні ООС, документального фільму «Лукаве Людобуйство». Про події на Волині у 1943 році. Фільм знімався за підтримки Інституту Національної пам’яті, Інституту історії України, «Вибраний із тисячки». Фільм знімався за підтримки Рівненської обласної та міської рад, української діаспори в Огайо (США), розробник програмної концепції, засновник та директор Всеукраїнської мережі «Радіо УНА. Перша українська націоналістична хвиля». (м. Радехів 99,1 ФМ, м. Старий Самбір 89,8 ФМ, М.Бердичів 97,5 ФМ,  М.Гірник 100,0 ФМ).

Кафедра здійснює підготовку за освітньою  програмою «Журналістика» за освітніми рівнями бакалавр та магістр. На денній і заочній формах навчається понад 180 студентів. Щорічно модернізуються навчальні плани відповідно до запитів стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти. При кафедрі створена бібліотека для студентів, яка містить найновішу фахову літературу.

Доктор наук із соціальних комунікацій Мітчук О. А. входить до спеціалізованих ради із захисту дисертацій. Викладачі кафедри виступають опонентами кандидатських і докторських дисертацій, рецензентами наукових публікацій, входять у редколегії фахових видань. Викладачі стажувалися в Академії з прав людини для журналістів/журналісток, закінчили ряд Дистанційних курсів Інституту медіа права.

При кафедрі діє первинна організація НСЖУ, створена в ПВНЗ «міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». Мітчук О. А. входить до секретаріату обласної організації НСЖ України. Співпраця кафедри зі школами, гімназіями відбувається через молодіжну школу журналістики «МЕДІАПРЕС». Викладачі працюють у МАН України.

Кафедра підтримує зв’язок з регіональними ЗМІ, студенти на основі укладених договорів проходять практику у друкованих та в Інтернет-виданнях, на радіо та телебаченні, у прес-службах та видавництвах області та загалом України. Викладачами видано «Наскрізну програму практичної підготовки студентів напряму підготовки 061 «Журналістика» (2019).

Наукова проблематика кафедри охоплює дослідження журналістики “Дослідження ролі сучасної ліберальної інформаційної культури в системі соціальних комунікацій” (№ держ. реєстр. 0118U001563). Науковці вивчають дотримання професійних стандартів у медіа,  інформаційну політику та безпеку, фотожурналістику, 3D графіку, концепти сучасної публіцистики, розвиток радіо- та тележурналістики, крос-медійні тенденції, редакційний та видавничий менеджмент, займаються промоцією видань, соціокомунікативними моделями на регіональному телебаченні та ін.

Колективом кафедри видано методичні рекомендації, посібники, монографії з важливіших навчальних курсів, яка знаходяться у базі даних репозитарію університету http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/

Науковці кафедри беруть участь в українських та міжнародних наукових конференціях, у семінарах та тренінгах для ЗМІ, друкуються у наукових виданнях, є лауреатами ряду українських та обласних нагород у журналістиці. Кафедра співпрацює з журналістськими ГО, за підтримки яких для студентів відбуваються семінари та тренінги провідних українських журналістів. Кафедра веде майстер-класи, для прикладу – Мітчук О. А. «Медіа і право» (на базі обласної організації НСЖ України, Мідріган П. П.  – майстер-клас з тележурналістики на тему: “Сучасне телебачення: виклики та реалії” (м. Познань, Польща) та ін.

Випускники працюють у друкованих ЗМІ, на сайтах, на радіо та телебаченні, у видавництвах та прес-службах. Студенти беруть участь та займають призові місця у студентських конкурсах наукових робіт (диплом ІІІ ступеня здобула Пучка Аліна 2020 р.) та всеукраїнських олімпіадах із Журналістики та реклами і зв’язків з громадськістю (Пучка Аліна ІІІ місце 2019 рік,  Дейнека Ірина ІІ місце – 2018 рік), поєднують навчання із роботою в медіа. Вони видають власні навчальні газети, журнали, брошури, буклети, розробляють дизайн та брединг. 

Щорічно студенти беруть участь у студентських наукових конференціях (на базі МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, у Видавничо-поліграфічному інституті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, в Університеті Прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина) в НУ Львівська політехніка та ін.).

Основні навчальні курси кафедри:

ОР «БАКАЛАВР»: Медіалінгвістика, Мовна підготовка: редагування, Медіаграмотність, Українська мова за професійним спрямуванням, Видавнича справа та редагування, Теорія твору і тексу, Газетно-журнальне виробництво, Газетно-журнальний менеджмент, Психологія реклами, Міжнародні відносини та політика, Мовна підготовка: практикум з медіа грамотності, Фахова підготовка (Теорія медіатексту), Теорія масової інформації, Комунікаційні технології, Теорія твору і тексту, Практикум з української мови, Прес-служби та PR, Практична стилістика.

ОР «МАГІСТР»:  Комунікативістика, Медіарегулювання, Міжнародна та міжкультурна комунікація, Медіарегулювання, Копірайтинг та спічрайтинг, Візуальні засоби в рекламі та PR, Реклама та PR в бізнесі, Реклама та PR в політичній сфері, Медіадослідження: поняття та методи, Теорія та історія соціальних комунікацій, Соціологія громадської думки, Методи емпіричних досліджень комунікації, Правові та етичні основи реклами та PR-діяльності, Брендинг.

 У 2018 році кафедра розпочала проект ЕРАЗМУС+ КА2 “Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism”. Партнерами кафедри є Університет м.Бат Спа (Великобританія), Університет Ліннея (Швеція), Університет м.Лодзь (Польща). Проект спрямований на модернізацію журанлістської освіти за зразком країн ЄС. У рамках проекту виклаадчі кафедри взяли участь у трьох міжнародних наукових конференціях: Університет м.Бат Спа (Великобританія), КНУ ім.Т.Шевченка, Університет Ліннея (Швеція).

YouTube