МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Педагогічний факультет

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ В МЕГУ

Педагогічний факультет є ровесником Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Як структурний підрозділ університету, розпочав роботу у вересні 1993 року.

Педагогічний факультет МЕГУ здійснює підготовку студентів у галузі знань: 01 Освіта /Педагогіка за спеціальністю 012 Дошкільна освіта ступенів вищої освіти бакалавр та магістр. Термін навчання для підготовки бакалаврів – 4 роки, магістрів – 1 рік і 6 місяців. 

Форма навчання: денна та заочна.

Підготовка фахівців з дошкiльної освіти здійснюється з додатковими  спеціалізаціями: початкова освіта, іноземна мова (англійська), практична психологія, логопедія, інклюзивна освіта.

Випускники здобувають кваліфікацію: бакалавр дошкільної освіти, вихователь дітей раннього та дошкільного віку; магістр дошкільної освіти, викладач педагогiки та методик дошкільної освіти. Організатор дошкільної освіти

Та кваліфікацію за додатковими спеціалізаціями: вчитель початкової школи, вчитель іноземної мови у дошкiльних закладах та у початковiй школi, практичний психолог, вчитель-логопед, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

01 Освіта /Педагогіка за спеціальністю 013 Початкова освіта ступенів вищої освіти бакалавр та магістр. Термін навчання для підготовки бакалаврів – 4 роки, магістрів – 1 рік і 6 місяців. 

Форма навчання: денна та заочна.

Підготовка фахівців з початкової освіти здійснюється з додатковими спеціалізаціями: практична психологія, іноземна мова (англійська), біологія, основи інформатики, дошкільна освіта, логопедія, інклюзивна освіта.

Випускники здобувають кваліфікацію: бакалавр початкової освіти, вчитель початкової школи; магістр початкової освіти, викладач педагогіки та методики початкового навчання. Організатор початкової освіти

Та кваліфікацію за додатковими спеціалізаціями: практичний психолог, вчитель іноземної мови, вчитель біології, вихователь дітей дошкільного віку, вчитель інформатики, вчитель-логопед, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія ступенів вищої освіти бакалавр  та магістр. Термін навчання для підготовки бакалаврів – 4 роки, магістрів – 1 рік і 6 місяців.

Форма навчання: денна та заочна.

Підготовка фахівців з практичної психології здійснюється з додатковими спеціалізаціями:  соціально-психологічна реабілітація, психологічне та організаційне консультування.

Випускники здобувають кваліфікацію: психолог, практичний психолог

Та кваліфікацію за додатковими спеціалізаціями: бакалавр з психології, соціально-психологічний реабілітолог, психолог-консультант в організації; магістр психології, викладач психології.

Наші випускники працюють: вихователями закладів дошкільної освіти, вчителями початкової школи та учителями іноземної мови, біології, основ комп’ютерної грамоти  загальноосвітніх навчально-виховних закладів; організаторами позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми; викладачами професійно-технічних навчальних закладів та закладів вищої освіти; психологами у системі освіти, медицини, центрів зайнятості, служби довіри, допомоги молоді, соціальних службах, науковими співробітниками у сфері психології.

Переваги навчання на педагогічному факультеті в МЕГУ:

Студенти педагогічного факультету МЕГУ навчаються в окремому корпусі, де є спеціально обладнані аудиторії, бібліотека, читальний зал, комп’ютерний клас та гуртожиток.

Практика студентів проходить на базі найкращих закладів дошкільної та загальної середньої освіти міста Рівне, де мають можливість познайомитись із впровадженням різних інноваційних педагогічних технологій в освітній процес.

Для студентів систематично організовуються зустрічі з кращими вчителями міста, практичними психологами, провідними науковцями України та зарубіжжя. Студентам читали лекції академіки АПН України М. Б.Євтух, М.Д.Ярмаченко, О.В.Сухомлинська, І.А.Зязюн, А.М.Богуш, Г. В.Бєлєнька, докт. псих. наук, профессор Вінцентас Ламанаускас (Литва), докт. пед. наук, профессор Дьордь Вентер (Угорщина) та інші.

Окрім навчальної діяльності, студенти педагогічного факультету МЕГУ,  мають можливість розвивати свій талант, креативність, творчі здібності, беручи участь у різноманітних мистецьких колективах МЕГУ, мистецьких конкурсах, фестивалях, флешмобах, спортивних секціях.

Педагогічний факультет МЕГУ співпрацює з:

Співпрацюємо із провідними закладами вищої освіти України та ближнього зарубіжжя. Налагоджена тісна співпраця із найкращими закладами дошкільної освіта та початкової освіти м.Рівне.

 На факультеті діє аспірантура  зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація «Теорія і методика професійної освіти».

На педагогічному факультеті працюють наукові лабораторії: «Виховання учнівської та студентської молоді на ідеях гуманізму та просвітництва» - керівник лабораторії д.пед.н., проф. Дем’янчук А.С. (ДР № 0118U001567), «Професійна підготовка майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи в умовах ступеневого навчання» - керівник лабораторії д.пед.н., проф. Красовська О.О. (ДР № 0118U001565).

З ініціативи засновника університету доктора педагогічних наук, професора, академіка С. Я. Дем’янчука кафедра педагогіки щорічно проводить громадські учнівські читання «Я голосую за мир».

Досягнення педагогічного факультету в МЕГУ:

Троє випускників захистили кандидатські дисертації з педагогіки (Чепелюк Н., Винар В., Хом`як О.), п’ятеро випускників захистили кандидатські дисертації з психології (Назаревич В., Терновик Н., Веремчук А., Мороз О. Яцюрик А.).

Студенти факультету активно займаються науково-дослідною роботою, беручи участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах з початкової та дошкільної освіти, психології, конкурсах студентських наукових робіт, займаючи призові місця. Так, студент спеціальності 053 «Психологія» дістав VI призове місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Психологія» (теоретична та практична), яка пройшла 20 квітня 2018 року.