МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Лабораторії педагогічного факультету

Лабораторія по дослідженню наукової теми «Виховання учнівської та студентської молоді на ідеях гуманізму та просвітництва» (державний реєстраційний номер 0118U001567). Очолює дослідження д.пед.н., проф. Дем’янчук А. С.

«Виховання в дусі миру»уже не просто загальноприйнятий міжнародний термін. Воно стає якби особливим розділом педагогіки миру, уроком взаєморозуміння і взаємодовіри між молодими громадянами різних країн і континентів.  Виховання в дусі миру – це  напрям в педагогічній  теорії і практиці, що має на меті  соціальну,  духовну і моральну  підготовку особистості до свідомої і активної участі в розв’язанні найважливішої проблеми сучасності - встановлення миру, взаєморозуміння і довір’я між народами, дотримання прав народів і людини.

Комплексна система виховання учнівської і студентської молоді на ідеях миру активно впроваджується викладачами Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчука. Ними визначено наступні педагогічні умови виховання учнівської і студентської молоді на ідеях миру на сучасному етапі розвитку школи і закладу вищої освіти: 1) інтегрування системи патріотичного виховання у зміст освітнього процесу навчальних закладів; 2) мотивація  учнівської та студентської молоді до миротворчої діяльності; 3) упровадження інноваційних освітніх технологій, спрямованих на виховання учнівської та студентської молоді на ідеях миру.

Ідеї миру стали орієнтиром при організації Міжнародних громадських учнівських читань «Я голосую за мир!». Враховуючи настанови видатного педагога Степана Якимовича, викладачі кафедри педагогіки затвердили «Положення про проведення Міжнародних громадських учнівських читань «Я голосую за мир!», яке є головним орієнтиром при вихованні учнівської і студентської молоді в дусі миру.

У рамках цього проекту в 2013–2020 н.р. було проведено 8 читань (ХVII-ХХІV). Вартим уваги є той факт, що участь в них беруть діти не лише з Західного регіону України, а й зарубіжжя (Росія, Польща, Чехія, Угорщина). Щороку за результатами читань видається збірник творів, в якому діти висловлюють свої бачення проблеми збереження миру в Україні та світі.

При кафедрі педагогіки Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчука створено лабораторію «Виховання учнівської і студентської молоді на ідеях миру в освітньому процесі школи і закладу вищої освіти».

У рамках роботи лабораторії на базі університету, з часу його заснування, за участю провідних вчених України, Білорусії, Угорщини, Польщі, щорічно організовуються Всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції, присвячені проблемі збереження миру на Землі. Зокрема, упродовж  2013–2020 рр. викладачами кафедри педагогіки щорічно організовуються Всеукраїнські студентські науково-практичні конференції «Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти у контексті євро інтеграційних процесів», де одна з секцій присвячена педагогіці миру.

В рамках обраної теми було успішно захищено кандидатські дисертації з педагогічних спеціальностей (Сірман О. В.,  Левдер А. І., Шкабаріна М. А., Хом’як О. А., Шикула Р. Р.). У 2018 р. захистила докторську дисертацію учасник проєкту Красовська О. О.

Працюючи над проблемою виховання учнів і студентів на ідеях миру, викладачі ВНЗ готують навчально-методичні посібники, керують науковими дослідженнями студентів при виконанні курсових і кваліфікаційних робіт, організовують роботу проблемних груп. Зокрема, за період з 2013-2020 р. було написано 27 курсових робіт, пов’язаних із проблемою збереження миру в державі. Студентами педагогічного факультету за останні п’ять років було написано близько 20 магістерських робіт, присвячених збереженню миру.

Підсумком цих ґрунтовних досліджень є створений в університеті Музей Миру, де проводяться засідання лабораторії та заняття із студентами по проблемах миротворчої діяльності освітян у сучасних умовах.

На засіданнях засідання Студентського наукового товариства  було зачитано ряд доповідей на тему формування ідеалів миру в суспільстві, виховання патріотизму в дітей дошкільного віку, формування дружелюбних і мирних стосунків в учнівських колективах. Студенти  педагогічного факультету представили політично-економічні чинники, що призвели до виникнення збройних конфліктів між народами різних країн та історичних епох, обґрунтували необхідність вивчення  проблеми формування миротворчого мислення в  майбутніх вчителів та вихователів.

Лабораторні заняття з дисципліни «Інноваційні моделі навчання і виховання молодших школярів» проводились на базі Рівненської гімназії «Гармонія», яка є регіональним представником Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» у Рівненській області.  Зазначимо, що на базі гімназії учні початкової школи разом зі студентами-практикантами Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчука  працюють за інноваційною освітньою технологією «Робота в центрах». Робота в центрах –  це форма інноваційної діяльності в умовах урочної системи, яка передбачає роботу у малих групах з використанням групових та фронтальних інтерактивних технологій.У процесі «Роботи в центрах» студенти реалізовували виховання дітей в дусі миру.

Кураторами академічних груп із студентами Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчука було проведено ряд виховних заходів, спрямованих на виховання в дусі миру, зокрема, бесіди «Шлях до збереження миру», «Збройний конфлікт на Сході: хто винен!», «Шлях до Європи», «Чому плачуть солдатські матері», музично-літературні вечори «І раптом постукала в двері війна…», «Це не повинно повторитися», «Уклін, вам сьогоднішні герої».

Окрім того, в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка С. Дем’янчука щорічно проводяться зустрічі із ветеранами другої світової війни, воїнами АТО, учасниками війни в Афганістані. Студенти постійно відвідують виховні заходи, що проводяться іншими закладами вищої освіти, школами, громадськими об’єднаннями, де виступають із доповідями, поезією, музичними творами на досліджувану тематику. Майбутні вчителі та вихователі проводили тематичні виховні заходи в школах під час практики, в дитсадочках, в літніх таборах. Зокрема, на базі експериментального майданчика РГ «Гармонія» викладачами кафедри педагогіки було проведено конкурс малюнків «Мир очима дітей» серед учнів початкових класів.

Виховуючи дітей в дусі миру, студентами під час педагогічної практики на базі закладу дошкільної освіти було проведено ряд занять, а саме: «до бабусі на гостину» у  першій молодшій групі; «калинонька» – красунечка у другій молодшій групі; «мова наша рідна» у другій молодшій групі; «мої перші казки» у середній групі. Саме такі заняття сприяють розвитку у дітей з раннього віку таких якостей, як доброта, щиросердечність, любов і повага  до старших, що складають основу розвитку миролюбної особистості.

Викладачі ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка                   С. Дем’янчука» пропагують ідею збереження миру у закладах дошкільної освіти та загальноосвітніх закладах. Зокрема, к.пед.н., доц. Р. Р. Шикула систематично проводить зустрічі із дошкільниками та учнями, демонструючи експонати, привезені із зони бойових дій. До проведення екскурсій долучаються студенти та викладачі. У зоологічному музеї, який функціонує на педагогічному факультеті,  теж експонуються «бойові трофеї», під час проведення екскурсій акцент робиться на необхідності збереження миру.

Студенти  МЕГУ ім. академіка Степана Дем’янчука брали активну участь у роботі центру естетичного та громадянського виховання студентської молоді, вони є учасниками народного студентського театру «Бриз» ім. Богдана Денисюка, ансамблю народної пісні і танцю «Зорецвіт», який популяризує українську народну пісню серед студентів МЕГУ; ансамблю сучасного танцю «Inside», вокально-інструментального ансамблю «МЕГУ-DRAYV», який має на меті донести до молодого покоління усю красу та гармонію звучання живого інструменту; хорової капели університету.

Студенти постійно беруть активну участь у міських заходах – День міста, День молоді, Новорічні свята, День Студента, День Європи та багато інших.

Членами лабораторії було виокремлено необхідність вдосконалення роботи вчителів та викладачів щодо виховання підростаючого покоління в дусі миру в школі та закладі вищої освіти шляхом: а) проведення круглів столів, наукових семінарів, симпозіумів щодо формування миротворчого світогляду підростаючого покоління;  б) проведення зустрічей із воїнами АТО, ветеранами війни; в) перегляду кінофільмів на досліджувану тему;                            г) залучення учнівської та студентської молоді до вивчення проблеми війни та миру на уроках історії, української та зарубіжної літератури, краєзнавства, народознавства; д) активізації участі молоді в засіданнях наукових товариств, проблемних груп, історично-пошукових та краєзнавчих експедицій, самоосвіти; е) при проведенні виховних заходів, спрямованих на виховання учнівської та студентської молоді, використовувати інтерактивні форми навчання і виховання.

 

Лабораторія по дослідженню  теми «Професійна підготовка майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи в умовах ступеневого навчання», (державний реєстраційний номер 0118U001565). Очолює дослідження д.пед.н., проф. Красовська О. О. 

У рамках дослідження теми, на педагогічному факультеті Інституту педагогічної освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» розпочала роботу «Творча майстерня інноваційних педагогічних технологій», яка є ефективною формою професійної підготовки конкурентоспроможних майбутніх учителів початкової школи, педагогів закладів дошкільної освіти, формування їхньої фахової компетентності, здатності до професійно-педагогічної творчості, де викладачі-майстри, відомі науковці, працівники закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти передають свій досвід, майстерність, мистецтво шляхом безпосереднього та коментованого навчання різновидів сучасних педагогічних інновацій.

«Творча майстерня інноваційних педагогічних технологій» формується на базі досвіду роботи науково-педагогічного або педагогічного працівника – Заслуженого вчителя України, вчителя-методиста, методиста-кореспондента, переможця, лауреата конкурсу «Учитель року», вчителя-логопеда, асистента інклюзивного навчання, вихователя-методиста, вихователя-логопеда, завідуючого, досвід якого апробовано і схвалено науково-методичною радою навчально-наукового інституту, закладу вищої освіти, узагальнено обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та рекомендовано до впровадження.

 «Творча майстерня інноваційних педагогічних технологій» організовує свою діяльність відповідно до розробленого Положення.

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА АЛГОРИТМ ДІЯЛЬНОСТІ «ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Мета «Творчої майстерні інноваційних педагогічних технологій» – створення інноваційного освітнього середовища підготовки фахівців спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта ступеня вищої освіти Бакалавр, Магістр, яке передбачає формування конкурентоспроможного педагога, спрямованого на ефективне розв’язання професійних завдань на основі сформованої системи наукових, психолого-педагогічних, методичних знань, умінь, мотивів, ціннісних ставлень, готового до реалізації особистісно-орієнтованої та компетентнісної моделі освіти, впровадження нових педагогічних технологій, здатного до самоосвіти та самовдосконалення з метою підвищення своєї кваліфікації упродовж життя.

Завдання «Творчої майстерні інноваційних педагогічних технологій»:

– допомога майбутньому вчителю початкової школи та вихователю закладу дошкільної освіти у вивченні та реалізації актуальних завдань розвитку педагогічної освіти;

– забезпечення всебічного поглибленого дослідження вибраної науково-методичної проблеми у галузі педагогічної освіти та створення умов для проведення науково-дослідної експериментальної діяльності;

– активізація творчого потенціалу майбутнього вчителя початкової школи та вихователя закладу дошкільної освіти з метою становлення і вдосконалення його професійної компетентності та готовності до професійно-педагогічної діяльності;

– моделювання, апробація, впровадження інноваційних педагогічних технологій у галузі навчання і виховання учнів початкової школи та дітей дошкільного віку;

– удосконалення методики застосування наочних посібників, дидактичних матеріалів, інформаційно-комунікаційних та медіа технологій;

– розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і методів і технологій організації освітнього процесу на уроках у середовищі початкової школи та заняттях в закладах дошкільної освіти;

– розвиток у майбутніх педагогів здібностей до пошуку шляхів розв’язання освітніх завдань, педагогічних ситуацій;

– забезпечення особистісно орієнтованої підготовки майбутнього педагога до професійно-творчої діяльності в умовах інноваційного середовища педагогічного факультету;

– розвиток інформаційної, дослідницької, методичної, технологічної культури майбутнього вчителя початкової школи та вихователя закладу дошкільної освіти;

– опанування передового педагогічного досвіду роботи науково-педагогічного або педагогічного працівника – Заслуженого вчителя України, вчителя-методиста, методиста-кореспондента, переможця, лауреата конкурсу «Учитель року», вчителя-логопеда, завуча початкової школи, асистента інклюзивного навчання, вихователя-методиста, вихователя-логопеда, завідуючого закладу дошкільної освіти, сертифікованого педагога-тренера;

– співпраця зі стейкголдерами з метою удосконалення та перегляду освітньо-професійних програм підготовки фахівців спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта ступеня вищої освіти Бакалавр, Магістр.

2.3 Алгоритм роботи технології «Творчої майстерні інноваційних педагогічних технологій»:

Знайомство з методичною системою викладача або вчителя-майстра. Вияв власних професійних потреб майбутнього вчителя початкової школи чи вихователя закладу дошкільної освіти у галузі педагогічної освіти. На цьому етапі викладачі чи вихователі, вчителі-майстри презентують свій досвід, проводять відкриті заняття, обґрунтовують ефективність власної авторської технології. Майбутні вчителі обирають майстра, у майстерні якого вони навчатимуться та підвищуватимуть свою професійну майстерність.

Групова робота студентів під керівництвом викладача або вихователя, вчителя-майстра. На даному етапі майбутні педагоги вивчають методичну систему майстра, який представляє на їх розсуд педагогічну систему чи технологію та демонструє прийоми роботи.

Моделювання форм, методів навчання та освітніх технологій. Цей етап передбачає розробку і проведення спільних із майстром фрагментів уроків, занять (уроків-дуетів), а також розробку і представлення власних моделей педагогічних технологій. Аналіз результатів власної та спільної діяльності викладача, вчителя-майстра і студента.

Представлення власного педагогічного досвіду. Узагальнюючий етап, на якому учасники не лише демонструють результати своєї роботи, а й обговорюють їх, рефлексують.

Таким чином, «Творчої майстерні інноваційних педагогічних технологій» є формою співпраці, в основі якої – творча взаємодія учасників майстерні, що взаємозбагачує всіх учасників та формує новий професійний досвід. Завдяки їй майбутні педагоги отримають можливість опановувати сучасні науково-методичні проблеми педагогічної освіти, побачити практичну діяльність вихователя, учителя-майстра, порівняти її зі своїми досягненнями, рефлексувати під керівництвом досвідченого педагога, фіксувати власне професійне зростання.

 1. ТЕМАТИКА, ЗМІСТ, ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ «ТВОРЧОЇ МАЙСТЕРНІ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
 • Тематика, зміст, форми і методи роботи в «Творчій майстерні інноваційних педагогічних технологій» визначаються викладачем майстром чи професіоналом у галузі освіти індивідуально, відповідно до загальної мети та головних завдань. «Творча майстерня інноваційних педагогічних технологій» реалізується за правилами інтенсивної інтерактивної взаємодії, за рахунок інноваційного знання, імпровізації, поєднання умовного і реального планів дії.
 • Основні ознаки «Творчої майстерні інноваційних педагогічних технологій» наступні: максимальне включення і активна позиція студентів; діалогічна і полілогічна взаємодія; можливості для імпровізації; низька ступінь регламентації дій учасників; психологічна підтримка учасників і атмосфера відкритості, творчості, доброзичливості і взаємної довіри.
 • Складові «Творчої майстерні інноваційних педагогічних технологій» :
 1. «Інноваційні педагогічні технології початкової мистецької освіти» (студенти 3-4 курсу) – керівник групи проф. Красовська О. О.;
 2. «Інноваційні технології природознавства у початковій школі» (студенти 3-4 курсів Інституту педагогічної освіти) – керівник групи проф. Кукалець М. В.;
 3. «Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку» – керівник групи доц. Пагута Т. І.;
 4. «Педагогічні технології мовленнєвої освіти учнів 1-4 класів» (студенти 3-4 курсів Інституту педагогічної освіти) керівник групи доц. Сойко І. М.;
 5. «Розвиток культури мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» (студенти 3-4 курсів Інституту педагогічної освіти) – керівник групи ст. в. Кирилович О. Ф.;
 6. «Формування критичного мислення молодших школярів під час опанування курсу «Я у світі» (студенти 3-4 курсів Інституту педагогічної освіти) – керівник групи доц. Хом’як О. А.;
 7. «Формування розвиненої особистості дітей молодшого шкільного віку засобами математики» (студенти 3-4 курсів Інституту педагогічної освіти) – керівник групи доц. Міськова Н. М.;
 8. «Лінгводидактична освіта дітей дошкільного віку» (студенти 3-4 курсів Інституту педагогічної освіти) – керівник групи доц. Борова В. Є.;
 9. «Технології природничої освіти дітей дошкільного і молодшого шкільного віку» в. Максимчук Н. С.
 1. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

«ТВОРЧОЇ МАЙСТЕРНІ ІННОВАЦІЙНИХ

ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

2018-2019 р.р.

2019-2020 р.р.

ОПАНУВАННЯ ДОСВІДУ

ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СТЕЙКГОЛДЕРІВ

з/п

Тематика Виконавці Термін виконання Відмітка про виконання
1. Організація зустрічі у середовищі професійної освіти студентів І та ІІ курсу ІПО спеціальності 012 «Дошкільна освіта» з педагогічним колективом ЗДО №40 компенсуючого типу «Червоні вітрила» Завідувач кафедри,

викладачі кафедри, студенти, працівники ЗДО №40

25.09.2019 р. 25.09.2018 року було проведено зустріч студентів І та ІІ курсу ІПО спеціальності 012 «Дошкільна освіта» з педагогічним колективом ЗДО №40 компенсуючого типу «Червоні вітрила» з нагоди святкування Дня дошкілля в Україні. Методист дитячого садка Новосад Олена Василівна під час презентації представила широкий спектр методичної, організаційної та психолого-педагогічної діяльності, яка провадиться у закладі, познайомила студентів з інноваційними технологіями навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку, які апробовано у його середовищі: ТРВЗ (теорією розв’язування винахідницьких завдань), концепцією розвитку музичних здібностей Карла Орфа, методикою розвитку комунікативної творчості та різноманітними формами вербального та невербального спілкування, з методом сендплей (гра з піском). Працівники закладу дошкільної освіти продемонстрували майбутнім вихователям обладнані в дитячому садку масажний кабінет, кабінет сенглентної терапії, фітовітальню, залу ЛФК, кімнату спелеотерапії, інфрачервону сауну, кабінет психологічного розвантаження та логопедичний кабінет, музичну та спортивну залу, куточки інтелектуальних ігор та комунікаційних технологій. Проведена зустріч є однією з форм дуальної освіти, яка передбачена нещодавно затвердженою в МОН України Концепцією дуальної освіти, що має на меті об’єднати навчання та роботу студентів в професійній і вищій освіті.
  Організація методичного семінару «Нова українська школа: реалії, досвід, перспективи» Завідувач кафедри,

викладачі кафедри, студенти, завідувачка кабінетом початкової освіти РОІППО

23.10.2018 р. 23 жовтня 2018 року було проведено методичний семінар "Нова українська школа: реалії, досвід, перспективи" для викладачів і студентів Інституту педагогічної освіти. Тьютор семінару Салтишева Вікторія Михайлівна розповіла про головні принципи організації освітнього процесу за Державним стандартом "Нова українська школа", про інноваційні педагогічні технології, методи і засоби навчання. Методичний семінар було проведено з метою формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкової школи у нових умовах.
  Круглий стіл «Освітнє середовище Нової української школи : нові педагогічні підходи, методики, технології» Завідувач кафедри,

викладачі кафедри учителі НВК 12

26.03.2019 р. 26 березня 2019 року проведено круглий стіл "Освітнє середовище Нової української школи : нові педагогічні підходи, методики, технології" за участі науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, кафедри початкової та дошкільної освіти і вчителів НВК 12. З вітальним словом про дружні партнерські стосунки освітніх закладів виступили Яницька Олена Юріївна - проректор з навчально-методичної роботи та гуманітарної освіти МЕГУ імені академіка Степана Дем'янчука та Лагодюк Вікторія Юріївна - директор НВК 12. В основній частині заходу досвідчені педагоги - вчителі початкової школи НВК 12 розкрили особливості організації освітнього середовища НУШ, продемонстрували сучасні дидактичні підходи, стратегії та технології, спрямовані на формування навичок раціонального читання, евристичного мислення, діяльнісного підходу в інтегрованому курсі "Я пізнаю світ", формувального оцінювання учнів 1-го класу НУШ. Викладачі Інституту педагогічної освіти у доповідях представили актуальні наукові підходи, методичні рекомендації та інноваційні педагогічні технології формування мовленнєвої, математичної, мистецької, соціальної та громадянської компетентностей учнів молодшого шкільного віку в середовищі Нової української школи. У заключній частині круглого столу підведено підсумки, накреслено стратегічні напрями співпраці педагогічних колективів освітніх закладів : вивчення актуального досвіду професійної діяльності вчителя в умовах НУШ, можливості проведення практик на базі НВК 12, організація спільних науково-методичних семінарів, тренінгів, майстер класів, публікація матеріалів круглого столу у збірнику праць науковців та вчителів.
  Засідання творчої майстерні педагогічних технологій «Інновації у початковій та дошкільній освіті» Завідувач кафедри,

викладачі кафедри, студенти

16.04.2019 р. 16 квітня 2019 року проведено засідання творчої майстерні педагогічних технологій за участі студентів 2 курсу педагогічного факультету на тему "Інновації у початковій та дошкільній освіті". Його мета - створення інноваційного середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів закладів дошкільної освіти, яке сприятиме самореалізації творчих можливостей учасників майстерні та дозволить студентам набути елементів професіоналізму. Під час засідання було здійснено аналіз сучасних тенденцій розвитку початкової та дошкільної освіти; представлено індивідуальні дослідження інноваційних педагогічних технологій; обрано тематику подальших наукових розвідок (наукові керівники : проф. Красовська О. О., доц. Сойко І. М., проф. Кукалець М. В., доц. Міськова Н. М., доц. Хом'як О. А., ст. в. Кирилович О. Ф.).
1. Організація і проведення методичного семінару «Освітня програма як засіб формування майбутнього фахівця» Завідувач кафедри,

викладачі кафедри

16.09.2019 16.09.2019 року організовано і проведено методичний семінар-тренінг «Освітня програма як засіб формування майбутнього фахівця» в ІПО. Завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Красовська О. О. у своїй презентації «Освітня програма як засіб формування майбутнього фахівця» продемонструвала основний принцип побудови сучасних освітніх програм для спеціальностей 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта, зосередивши увагу на студентоценрованому навчанні. Ольга Олександрівна підготувала глосарій «Основні терміни та їх визначення» й пам’ятку «Структура освітньої програми» для опису профілю освітньої програми. Учасники тренінгу обговорили актуальні питання визначення  компетентностней та формулювання результатів навчання, підходів до викладання та оцінювання.
2. Організація і проведення семінару-тренінгу «Освітні елементи Нової української школи» за участю вчителя ЗЗСО №3 м. Костополя Шаповалової Антоніни Завідувач кафедри,

викладачі кафедри, студенти, випускниця ІПО, вчитель пілотного класу НУШ

26.09.2019 26 вересня 2019 року в Інституті педагогічної освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» було проведено семінар-тренінг «Освітні елементи Нової української школи». Для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» та викладачів педагогічного факультету виступила Шаповалова Антоніна Віталіївна, вчитель 3-го пілотного класу ЗЗСО №3 І-ІІІ ступеня м. Костополя. У своєму виступі педагог акцентувала увагу на особливостях запровадження реформи НУШ і представила власний досвід роботи в пілотному 3-ому класі.

У презентації та відеороликах було продемонстровано фрагменти ранкових зустрічей, інтегрованих уроків, роботи в групах, опрацювання інформації у лепбуках та щоденниках вражень. Студенти взяли участь у розробленні та імітації фрагментів уроку-естафети, стратегій «щоденні 3», «щоденні 5», які сприяють розвитку самостійності, відповідальності, креативного нестандартного мислення учнів початкової школи. Семінар-тренінг проведено у діловій, творчій та дружній атмосфері.

3. Організація і проведення методичного семінару «Сучасні аспекти методики Марії Монтессорі в роботі з дітьми з особливими потребами» за участю Монтессорі-педагога Хлян Ірини Завідувач кафедри,

викладачі кафедри, студенти, Монтессорі педагог

9.10.2019 9.10.2019 року в Інституті педагогічної освіти МЕГУ імені академіка Степана Дем'янчука було проведено навчально-методичний семінар "Сучасні аспекти методики Марії Монтессорі у роботі з дітьми з особливими потребами" за участі Монтессорі педагога Рівненського обласного центру реабілітації дітей з ураженнями центральної нервової системи Хлян Ірини, студентів спеціальностей 012 "Дошкільна освіта", 013 "Початкова освіта" та викладачів кафедри початкової та дошкільної освіти. У ході семінару було презентовано концептуальні ідеї дитиноцетризму, індивідуалізації, свободи і самостійності у вихованні і розвитку зростаючої особистості, які становлять основу унікальної альтернативної педагогічної системи. Досвідчена Монтессорі педагог розкрила значення розвивального середовища та допомогла студентам практично оволодіти методами і прийомами роботи з дидактичним «золотим матеріалом» з метою формування інтелектуальних здібностей, логічного мислення, здатності вільного вибору, ініціативності майбутніх вихованців.
4. Організація і проведення семінару-тренінгу «Освітня майстерня учителя НУШ» Завідувач кафедри,

викладачі кафедри, студенти, випускниця ІПО, педагог НУШ

1.11.2019 р. З метою формування у студентів професійних компетентностей кафедрою початкової та дошкільної освіти ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука" для студентів спеціальності "Початкова освіта" організовано практичний семінар "Освітня майстерня учителя НУШ". Семінар проводила експерт-супервізор, тренер-педагог, учитель-методист Любов Данилівна Хмара. Програма заходу включала теоретичний та практичний блоки. Теоретичний блок передбачав ознайомлення студентів з особливостями сучасного освітнього середовища, здійснення компетентісного підходу в роботі з учнями початкової школи. Практичний блок передбачав формування у студентів умінь проведення з дітьми початкової школи ранкових зустрічей. Студенти отримали цікаву змістовну інформацію та масу задоволення під час практичної діяльності.
5. Організація і проведення методичного семінару «Інноваційні технології дошкільної освіти. СТЕМ освіта» Завідувач кафедри,

викладачі кафедри, завідувач та вихователі

ЗДО №40, студенти

10.12.2019  
6. Організація і проведення методичного семінару «День толерантності.

Особливості асистування в інклюзивному середовищі НУШ»

Завідувач кафедри,

викладачі кафедри, студенти

07.12.2019  
7 Кейс з елементами аналітичної дискусії на тему: «Сучасні виклики шкільної початкової освіти у світлі реалізації концепції «Нова українська школа» Завідувач кафедри,

викладачі кафедри, студенти

15.03.2020 Кейс з елементами аналітичної дискусії на тему: «Сучасні виклики шкільної початкової освіти у світлі реалізації концепції «Нова українська школа»:

-          аналіз сучасних тенденцій розвитку початкової освіти й забезпечення їх урахування в щоденній професійній діяльності вчителя;

-          використання інноваційних методів навчання відповідно до навчальних потреб, мети, завдань;

вибір наукової проблеми для написання статті у збірнику праць молодих науковців.

8 Круглий стіл на тему: «Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи на уроках музичного мистецтва шляхом використання художньо-педагогічних технологій». Завідувач кафедри,

викладачі кафедри, студенти

20.03.2020  
9 Майстер-клас на тему: «Як створити «Портфоліо вчителя-методиста». Презентація передового досвіду роботи вчителя, вихователя Завідувач кафедри,

викладачі кафедри, студенти

10.04.2020  
10 Практикум у краєзнавчому музеї на тему: «Залучення учнів початкових класів до культурної спадщини шляхом проведення музейних уроків за темами інтегрованого курсу «Мистецтво». Завідувач кафедри,

викладачі кафедри, студенти

20.2020  

 

YouTube