МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра кримінального права і правосуддя

Кафедра створена у 2007 році. ЗНа кафедрі, що є випусковою для студентів кримінально-правової спеціалізації, працює 14 викладачів: 7 на постійній основі та 7 - за сумісництвом. Сім викладачів мають наукові ступені та вчені звання в т.ч.: 1 доктор наук, професор; 2 кандидати юридичних наук, професори; 3 кандидати юридичних наук, доценти; 1 кандидат філософських наук, доцент. До викладання навчальних дисциплін залучаються також провідні спеціалісти правоохоронних органів м. Рівного та Рівненщини.

Кафедра створена у 2007 році. В рамках діючих наукових тем факультету («Проблема становлення конституційного ладу України в умовах побудови громадянського суспільства і правової держави») і кафедри («Базові основи правосуддя України та їх еволюція в контексті правової системи координат сучасного європейського соціокультурного простору») здійснюється ґрунтовна наукова робота кафедрою, а саме: захищені

  • кандидатська дисертація на тему: «Протоколи та інші носії інформації, як джерела доказів у кримінальному процесі» за авторством Дем`янчука В.А. (2009р.);
  • кандидатська дисертація на тему: «Адміністративна відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності» за авторством Фурманчук Є.В. (2011р.);
  • кандидатська дисертація на тему: «Інформаційно-правові засади у сфері безпеки дорожнього руху в Україні» за авторством Микульця В.Ю. (2014р.);

- видано 15 навчальних підручників та посібників, 4 монографії;

У 2012 році видана монографія «Фіксація інформації при розгляді кримінальних справ у суді» к.ю.н., доц. Дем’янчука В.А. Щороку викладачі кафедри публікують близько 20 наукових статей з них 10 – 15 у фахових виданнях. Науковці кафедри щорічно беруть участь у численних міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.

Викладачами кафедри здійснюється керівництво студентською науковою роботою (наукові керівники – к.ю.н., доц. Дем`янчук В. А.,  ст. викладач Давидюк П.П.).

У спеціально обладнаних аудиторіях майбутні юристи опановуватимуть мистецтво криміналістичних досліджень та вдосконалюватимуть навички проведення слідчих дій. Адже саме криміналістика формує практичні вміння у сфері оперативно-розшукової та експертно-криміналістичної діяльності, надає знання про засоби, прийоми та методи розкриття злочинів, розслідування та судового розгляду кримінальних справ. Криміналістичний полігон юридичного факультету МЕГУ складається з двох навчальних приміщень. По-перше, це навчальний клас, обладнаний спеціальними засобами та комп'ютерною технікою, що дає можливість здійснювати, наприклад, техніко-криміналістичне дослідження документів, почеркознавчі дослідження, ідентифікацію особи за ознаками зовнішності (робота із програмою «Фоторобот»), проводити дактилоскопічні дослідження та оволодівати навичками судової відео- та фотозйомки. Інша аудиторія обладнана таким чином, що дозволяє проводити практичні заняття з криміналістичних експертиз та оволодіння тактикою слідчих дій. При цьому між аудиторіями є відеозв’язок, отож студенти, які знаходяться в навчальному класі, можуть спостерігати та аналізувати дії своїх одногрупників, які, наприклад, проводять первинний огляд місця події.

На юридичному факультеті МЕГУ діє «зала правосуддя». Облаштована в одній із аудиторій вона практично повністю відображає судову залу із усіма необхідними атрибутами: місцями для судді та його помічників, для учасників процесу, публіки тощо.

YouTube