МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра географії і туризму

Підготовка фахівців за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія» в університеті розпочалася з вересня 2001 року на базі кафедри екології і охорони навколишнього середовища. Засновниками спеціальності були викладачі цієї кафедри: доктор географічних наук, професор Будз Маркіян Дмитрович; доктор педагогічних наук, професор Лісова Світлана Валеріївна; кандидат сільськогосподарських наук Олійник Василь Семенович; кандидат технічних наук, професор Харченко Борис Іванович. Упродовж 2003-2004 років кафедру екології і охорони навколишнього середовища було реорганізовано шляхом виокремлення двох самостійних кафедр – географії, біології.

Кафедра географії розпочала свою діяльність в лютому 2004 року. Колектив формувався за рахунок залучення науково-педагогічних працівників рівненських вузів та випускників географічних факультетів університетів Львова, Києва, Луцька. На даний час викладацький склад кафедри становить 9 осіб.

Окрім МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука у регіоні жоден вищий навчальний заклад не готує фахівців за напрямком „Географія”. Важливими етапами у діяльності кафедри стала акредитація магістратури у 2008 році.

Викладачі кафедри читають понад 40 дисциплін для студентів напряму підготовки «Географія», «Початкове навчання». Кафедра забезпечує викладання професійно орієнтованих дисциплін для студентів спеціальності «Іноземний туризм та готельне господарство» за програмами Європейської освіти к.г.н. Яроменко О.В. керують підготовкою бакалаврських робіт випускників цієї спеціальності, що виконуються і захищаються іноземними мовами в університеті імені Яноша Кодолані в м. Секешфехершвар (Угорщина).

Викладачі беруть активну участь у роботі Рівненського відділення МАН як наукові керівники, рецензенти, члени журі на конкурсах-захистах учнівських наукових робіт з географії та геології. Науковців кафедри географії запрошують для участі в роботі Регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій при Рівненській обласній адміністрації.

Наукова та методична робота

За кафедрою географії закріплена лабораторія „Геоінформаційних систем”, оснащена комп’ютерною технікою. Закріплення за кафедрою відповідної лабораторії дозволяє проводити лабораторні, практичні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін географічного циклу з використання комп’ютерної техніки, сучасних прикладних програм (Мapinfo, MapEdit), електронних баз даних (електронні атласи України, розроблені Інститутом географії України, Інститутом передових технологій).

Навчальний процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах кафедри: фізичної географії та суспільної географії. Аудиторії кафедри географії забезпечені геодезичними приладами (теодоліти, рейки теодолітні, компаси, курвіметри, планіметри), метеорологічними приладами (термометри метеорологічні, барометри).

У навчальному процесі використовується колекція мінералів та гірських порід, сформована силами викладачів кафедри , стінні карти, глобуси різних масштабів, навчальні стенди, ґрунтові моноліти, відеоколекція для проведення занять (понад 50 навчальних фільмів).

Кафедра - учасник експерименту з впровадження кредитно-трансферного та дистанційного навчання. З цією метою на кафедрі підготовлене електронне навчально-методичне забезпечення з дисциплін, практикується застосування інноваційних форм навчання з використанням комп’ютерної та мультимедійної техніки. Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників, методичних вказівок, монографій, публікацій в фахових виданнях.

Актуальним напрямком роботи кафедри є наукова робота та участь у розв’язані важливих регіональних проблем соціально-економічного розвитку та природокористування. Кафедра працює над науковою темою: „Географічна наука та освіта в контексті сталого розвитку України”. Коло наукових інтересів викладачів кафедри досить широке:

  • процеси в урбанізованих ландшафтах та їх вплив на експлуатацію інженерних споруд
  • формування поверхневого і підземного стоку в умовах антропогенного навантаження, розробка нормативів гідрологічних розрахунків при проектуванні гідрологічних систем
  • екологічний стан еродованих ґрунтів Північно-Західного регіону України (доцент Олійник В.С.);
  • ландшафтно-екологічні основи проведення рекреації та туризму в межах природоохоронних територій (викладач Басюк Т.О.);
  • економічний потенціал та конкурентоспроможність регіонів
  • медична географія та географія соціальних негараздів
  • наукові школи в суспільній географії (доцент Яроменко О.В.);
  • топоніми як джерело географічних досліджень (доцент Яроменко О.В.);
  • використання геоінформаційних технології в навчальному процесі підготовки фахівців-географів
  • структурні рівні і зміст стандартів географічної освіти України в контексті європейського вибору

Традиційним напрямком роботи кафедри є організація науково-дослідної роботи студентів та представлення кращих досліджень на студентських наукових конференціях (Дніпропетровськ, Київ, Тернопіль, Харків, Житомир). Щороку студенти друкують близько 15 наукових публікацій у співавторстві із науковими керівниками та одноосібно.

Наукова робота магістранта кафедри О.І. Токара виборола ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географії. А наукова робота магістранта кафедри В.П.Селецького на цьому ж конкурсі у була відзначена дипломом ІІІ ступеня.

Щорічно студенти кафедри є учасниками всеукраїнської студентської олімпіади з географії, де наші студенти демонструють знання на рівні з відомими державними вузами України. Зокрема, у 2009 та 2010 роках студенти кафедри були нагороджені за найкращі показники в Україні за результатами етапу комп’ютерного тестування.

Туристично-краєзнавча робота

Невід’ємним атрибутом кафедри географії є активна і результативна туристично-краєзнавча робота. Організовуються екскурсії по визначних місцях України, туристичні походи для студентів під час практик та у вільний від навчання час.

Кафедра тісно співпрацює з Обласною федерацією спортивного туризму у Рівненській області, Станцією юних туристів, Управлінням культури і туризму та Відділом з питань фізичної культури та спорту Рівненської обласної державної адміністрації.

Студенти спеціальності та викладачі кафедри беруть участь у щорічному обласному чемпіонаті по туризму серед педагогічних працівників, відкритому чемпіонаті України з туризму та інших заходах.

Викладачі кафедри  є кандидатами у майстри спорту з техніки пішохідного туризму, брали участь у спортивних гірських походах (в тому числі категорійних) у Карпатах, на Кавказі, у Криму, на Уралі.

Улітку 2009 року спортивний туристичний похід за участю викладачів кафедри на Приполярний Урал удостоєний І місця на Чемпіонаті України з туристичних спортивних походів з пішохідного туризму у групі походів 5-ої категорії складності. Цей же похід посів четверте місце у класі походів 6-ої категорії складності у чемпіонаті Російської федерації спортивного туризму та був визнаний одним з найскладніших туристичних спортивних походів за часи незалежності України.

На базі кафедри географії спільно з Обласною федерацією спортивного туризму у Рівненській області проводяться курси по підготовці інструкторів та старших інструкторів спортивного туризму.

YouTube