МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра початкової та дошкільної освіти

Кафедра початкової та дошкільної освіти функціонує в складі педагогічного факультету, є випусковою з підготовки ступеня вищої освіти “Бакалавр”, “Магістр” зі спеціальності «Початкова освіта», «Дошкільна освіта».

Кафедра початкової та дошкільної освіти досліджує проблеми вивчення можливостей оптимізації системи педагогічної діяльності вчителя початкової школи,вихователя дітей дошкільного віку, акумулює теоретичні, технологічні напрацювання у цих галузях, надає необхідну інформаційну, консультативну, методичну допомогу, а також активно займається дослідженням актуальних проблем сучасної початкової школи, дитячого навчального закладу. Цьому сприяє максимальне наближення навчально-виховного процесу до науково-практичної роботи. Систематично проводяться тижні кафедри, педагогічні турніри, конкурси, семінари.

Члени кафедри початкової та дошкільної освіти впроваджуютьу навчально-виховний процес ідеї гуманізації, широко використовують кредитно-модульне навчання, технології особистісно орієнтованого підходу під час аудиторних занять, рольові, ділові ігри; елементи інтегрованого навчання та музейної педагогіки; розвивальних,  диференційованих, індивідуалізованих, комп’ютерних, інтерактивних, проектних та  медійних технологій; розв’язання педагогічних ситуацій під час практичних і лабораторних занять.

Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів із початкової та дошкільної освіти викладачі підготували електронні навчально-методичні комплекси дисциплін, якими користуються студенти під час самостійного опрацювання.

Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням  ступеня вищої освіти “Бакалавр” та “Магістр”, враховують сучасні вимоги до формування компетенцій фахівця  ХХІ століття, підвищення його конкурентоспроможності на ринку праці.

Кафедра здійснює підготовку ступеня вищої освіти “Бакалавр” та “Магістр” зі спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта».

Структура інформаційної сторінки спеціальності

Розділ 1

1.Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

01 Освіта 012 Дошкільна освіта.Бакалавр. Спеціалізації:початкова освіта, практична психологія, іноземна мова.

Очна форма (денна) -  50, заочна форма навчання (дистанційна) – 50.

2.Випускова кафедра.

Кафедра початкової та дошкільної освіти.

3. Основні дисципліни (перелік).

 • · Психологія дитяча
 • · Педагогіка дошкільна
 • · Основи природознавства з методикою
 • · Дошкільна лінгводидактика
 • · Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 • · Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти
 • · Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 • · Теорія та методика музичного виховання
 • · Організація і керівництво дошкільною освітою та методична робота в дошкільному закладі

Розділ 2

4.Випускник зможе:

Керувати: освітньо-виховною роботою з дітьми  раннього і дошкільного віку.

Аналізувати: фізичний та розумовий розвиток дітей дошкільного віку, планування та проведення занять та інших режимних моментів у дошкільному навчальному закладі; передовий педагогічний досвід дошкільної освіти і творче впровадження його у свою роботу; власний педагогічний досвід та прогнозувати його застосування, корекцію, поширення; педагогічну, психологічну, методичну літературу та вдосконалення на її основі власного досвіду (професійного рівня); роботу вихователів та надання їм методичної допомоги.

Розробляти: плани проведення занять, режимних моментів та виховних заходів з дітьми дошкільного віку, шляхи використання засобів фізичного та розумового розвитку дошкільників, методики та технології дошкільної освіти.

Організовувати:життєдіяльність дітей на основі передових методик і технології педагогічної діяльності: турбота про здоров’я дітей, вивчення індивідуально-особистісних особливостей дітей, збір фактів поведінки дітей, проектування розвитку особистості кожної дитини і дитячого колективу, відбір нових форм і методів, спрямованих на формування у дитини ставлення до природи, навколишнього світу, інших людей і самого себе, інтересу і культури пізнання, педагогічний процес в дошкільному навчальному закладі, використання нових форм, які забезпечують ефективний розвиток дітей, моделювання і керівництво різними видами діяльності дітей, педагогічне управління поведінкою і активністю дітей.

Забезпечувати: виховання і навчання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах державного, відомчого і приватного підпорядкування та в умовах родинного виховання.

Контролювати: характервпливу засобів та методів на фізичний та розумовий розвиток дошкільників.

5.Випускник зможе працювати:вихователем дошкільного навчального закладу, учителем з усіх спеціальностей у сфері дошкільної освіти (з дипломом бакалавра), вихователем дітей дошкільного віку в інтернатному закладі, вихователем дітей дошкільного віку у дитячому санаторії, сімейним вихователем (гувернером), консультантом з питань сімейного виховання, вихователем-методистом, практичним психологом у закладах освіти, вихователем дитячих будинків, інспектором-методистом відділів освіти, вихователем дитячих будинків, вчителем іноземної мови в дошкільних закладах.

6.Отримає кваліфікацію: вихователь дітей дошкільного віку

7.Форма навчання:  очна форма (денна), заочна форма навчання (дистанційна).                                                     

Структура інформаційної сторінки спеціальності

Розділ 1

1.Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

01 Освіта 013 Початкова освіта. Бакалавр. Спеціалізації: дошкільна освіта, практична психологія, іноземна мова, біологія, основи інформатики.

Очна форма (денна) -  100, заочна форма навчання (дистанційна) – 100.

2.Випускова кафедра.

Кафедра початкової та дошкільної освіти.

3. Основні дисципліни (перелік).

 • Загальна психологія
 • Вікова психологія
 • Педагогіка
 • Теорія та методика виховання
 • Основи педагогічної творчості
 • Педагогічні технології у початковій школі
 • Методика викладання української мови
 • Методика викладання математики
 • Методика викладання природознавства
 • Суспільствознавство з методикою викладання
 • Фізична культура з методикою викладання
 • Методика вивчення валеології основ безпеки життєдіяльності
 • Трудове навчання з практикумом
 • Образотворче мистецтво з методикою викладання
 • Музичне виховання і основи хореографії з методикою
 • Теорія та методика ознайомлення школярів із народознавством
 • Основи культури і техніки мовлення

Розділ 2

4.Випускник зможе:

Керувати: навчально-виховним процесом  учнів початкової школи

Аналізувати: фізичний та розумовий розвиток учнів молодшого шкільного віку, планування та проведення уроків та інших виховних заходів  у початковій школі.

Розробляти: календарне та тематичне планування,  конспекти уроків,  виховних заходів із учнями початкової школи, шляхи використання засобів фізичного та розумового розвитку молодших школярів, методики та технології початкової освіти.

Організовувати: навчання учнів у початковій школі, навчання в спеціалізованих школах і дитячих садках, установах культури, приватних школах, виховання та навчання дітей дошкільного віку у закладах освіти, організація методичної роботи з дошкільного виховання у дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дітей, санаторіях, навчання школяра в умовах родинного виховання, організація гурткової роботи, діагностику та консультування психофізичного розвитку школярів, консультування з питань сімейного виховання.

Забезпечувати: навчання, виховання та розвиток учнів початкової школи,  дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах державного, відомчого і приватного підпорядкування та в умовах родинного виховання.

Контролювати: характервпливу форм, методів і засобів навчання  на фізичний та розумовий розвиток учнів початкової школи.

5.Випускник зможе працювати: вчителем початкової школи, практичним психологом, вихователем у дошкільних навчальних закладах, вчителем іноземної мови у початковій школі, вчителем інформатики початкової школи, вчителем біології, вихователем групи продовженого дня, сімейним педагогом, консультантом з питань сімейного виховання.

6.Отримає кваліфікацію: вчитель початкової школи

7.Форма навчання:  очна форма (денна) , заочна форма навчання (дистанційна).

Структура інформаційної сторінки спеціальності

Розділ 1

1.Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

01 Освіта 013 Початкова освіта. Магістр. Спеціалізації: дошкільна освіта, практична психологіяЛіцензійний обсяг - 225.

2.Випускова кафедра.

Кафедра початкової та дошкільної освіти.

3. Основні дисципліни (перелік).

 • Педагогіка та психологія  вищої школи
 • Методика викладання дидактики у вищій школі
 • Методика викладання теорії виховання у вищій школі
 • Методика викладання освітньої галузі "Математика"
 • Методика викладання освітньої галузі " Мови і літератури"
 • Методика викладання освітньої галузі "Природознавство "
 • Методика викладання освітньої галузі "Суспільствознавство "
 • Методика викладання освітньої галузі " Мистецтво "
 • Методика викладання освітньої галузі "Технології "
 • Методика викладання освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура "
 • Педагогічна етика викладача вищої школи
 • Педагогічна майстерність викладача вищої школи

Розділ 2

4.Випускник зможе:

Керувати: навчально-виховним процесом  студентів у навчальних закладах різних рівнів акредитації

Аналізувати: ринок надання навчальних послуг, інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології.

Розробляти: навчальні плани та плани виховної роботи, лекційні, практичні, лабораторні  заняття, самостійну роботу, індивідуальну роботу, навчальну програму, робочу навчальну програму консультацій,  презентаційний матеріал,  тестові завдання, екзаменаційні білети, наочні, дидактичні посібники та інші види методичного забезпечення для різних аспектів роботи.

Організовувати:науково-дослідницьку, методичну, консультативну, прогностичну, освітню, виховну, корекційну, діагностичну діяльність, фундаментальні та прикладні дослідження в галузі психолого-педагогічних наук,  управлінську діяльність в закладах освіти та освітніх установах.

Забезпечувати: методику викладання педагогічних та методичних дисциплін у навчальних закладах різних рівнів акредитації;

Контролювати:  педагогічну, навчально-виховну, науково-методичну та організаційно-управлінську  діяльність в системі загальної і вищої (спеціальної) педагогічної освіти.

5.Випускник зможе працювати: викладачем  ВНЗ різних рівнів акредитації, вчителем початкової школи, організатором початкової освіти, керівником відділу управління освітою, керівником науково-методичного відділу,  практичним психологом, вихователем у дошкільних навчальних закладах.

6.Отримає кваліфікацію:викладач педагогіки та методики початкового навчання, організатор початкової освіти.

7.Форма навчання:  очна форма (денна) , заочна форма навчання (дистанційна).

Структура інформаційної сторінки спеціальності

Розділ 1

1.Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

01 Освіта 012 Дошкільна освіта. Бакалавр. Спеціалізації: початкова освіта, практична психологія, іноземна мова (англійська).

Очна форма (денна) -  50, заочна форма навчання (дистанційна) – 50.

2.Випускова кафедра.

Кафедра початкової та дошкільної освіти.

3. Основні дисципліни (перелік).

· Психологія дитяча

· Педагогіка дошкільна

· Основи природознавства з методикою

· Дошкільна лінгводидактика

· Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва

· Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти

· Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

· Теорія та методика музичного виховання

· Організація і керівництво дошкільною освітою та методична робота в дошкільному закладі

Розділ 2

4.Випускник зможе:

Керувати: освітньо-виховною роботою з дітьми  раннього і дошкільного віку.

Аналізувати: фізичний та розумовий розвиток дітей дошкільного віку, планування та проведення занять та інших режимних моментів у дошкільному навчальному закладі; передовий педагогічний досвід дошкільної освіти і творче впровадження його у свою роботу; власний педагогічний досвід та прогнозувати його застосування, корекцію, поширення; педагогічну, психологічну, методичну літературу та вдосконалення на її основі власного досвіду (професійного рівня); роботу вихователів та надання їм методичної допомоги.

Розробляти: плани проведення занять, режимних моментів та виховних заходів з дітьми дошкільного віку, шляхи використання засобів фізичного та розумового розвитку дошкільників, методики та технології дошкільної освіти.

Організовувати: життєдіяльність дітей на основі передових методик і технології педагогічної діяльності: турбота про здоров’я дітей, вивчення індивідуально-особистісних особливостей дітей, збір фактів поведінки дітей, проектування розвитку особистості кожної дитини і дитячого колективу, відбір нових форм і методів, спрямованих на формування у дитини ставлення до природи, навколишнього світу, інших людей і самого себе, інтересу і культури пізнання, педагогічний процес в дошкільному навчальному закладі, використання нових форм, які забезпечують ефективний розвиток дітей, моделювання і керівництво різними видами діяльності дітей, педагогічне управління поведінкою і активністю дітей.

Забезпечувати: виховання і навчання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах державного, відомчого і приватного підпорядкування та в умовах родинного виховання.

Контролювати: характер впливу засобів та методів на фізичний та розумовий розвиток дошкільників.

5.Випускник зможе працювати: вихователем дошкільного навчального закладу, учителем з усіх спеціальностей у сфері дошкільної освіти (з дипломом бакалавра), вихователем дітей дошкільного віку в інтернатному закладі, вихователем дітей дошкільного віку у дитячому санаторії, сімейним вихователем (гувернером), консультантом з питань сімейного виховання, вихователем-методистом, вихователем дитячих будинків, інспектором-методистом відділів освіти, вихователем дитячих будинків.

6.Отримає кваліфікацію: вихователь дітей раннього та дошкільного віку.

7.Форма навчання:  очна форма (денна), заочна форма навчання (дистанційна).

Структура інформаційної сторінки спеціальності

Розділ 1

1.Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

01 Освіта 012 Дошкільна освіта. Магістр. Спеціалізація: початкова освіта.

Очна форма (денна) -  100, заочна форма навчання (дистанційна) – 75.

2.Випускова кафедра.

Кафедра початкової та дошкільної освіти.

3. Основні дисципліни (перелік).

 • Дошкільна педагогіка з методикою викладання у вищому навчальному закладі
 • Дитяча психологія з методикою викладання у вищому навчальному закладі
 • Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей
 • Сучасні технології викладання методики природознавства
 • Сучасні технології викладання методики розвитку мови
 • Сучасні технології викладання методики природознавства
 • Сучасні технології викладання методики розвитку мови
 • Сучасні технології викладання методики математики
 • Сучасні зарубіжні педагогічні концепції
 • Технології педагогічних досліджень і діагностика в дошкільній освіті
 • Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти
 • Організаційно-управлінська діяльність у дошкільній освіті

Розділ 2

4.Випускник зможе:

Керувати: навчально-виховним процесом  студентів у навчальних закладах різних рівнів акредитації

Аналізувати: ринок надання навчальних послуг, інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології.

Розробляти: навчальні плани та плани виховної роботи, лекційні, практичні, лабораторні  заняття, самостійну роботу, індивідуальну роботу, навчальну програму, робочу навчальну програму консультацій,  презентаційний матеріал,  тестові завдання, екзаменаційні білети, наочні, дидактичні посібники та інші види методичного забезпечення для різних аспектів роботи.

Організовувати: науково-дослідницьку, методичну, консультативну, прогностичну, освітню, виховну, корекційну, діагностичну діяльність, фундаментальні та прикладні дослідження в галузі психолого-педагогічних наук,  управлінську діяльність у закладах дошкільної освіти та освітніх установах.

Забезпечувати: методику викладання педагогічних та методичних дисциплін у навчальних закладах різних рівнів акредитації;

Контролювати: педагогічну, навчально-виховну, науково-методичну та організаційно-управлінську  діяльність у системі загальної і вищої (спеціальної) педагогічної освіти.

5.Випускник зможе працювати: викладачем  ВНЗ різних рівнів акредитації, вихователем-методистом, інспектором-методистом відділів освіти, вчителем початкової школи, організатором дошкільної освіти, керівником відділу управління освітою, керівником науково-методичного відділу,   вихователем у дошкільних навчальних закладах.

6.Отримає кваліфікацію: викладач педагогічних дисциплін і фахових методик, організатор дошкільної освіти, вихователь дітей раннього та дошкільного віку.

Кваліфікацію за спеціалізацією: вчитель початкової школи.

7.Форма навчання:  очна форма (денна), заочна форма навчання (дистанційна).

YouTube